Procuring entity image

KOM-405274 - Specialist Datasamordning Stora Projekt teknik miljö och fastighet

Date for initial dispatch of the notice 10/21/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72611000-6 - Tekniskt datastöd

Procuring entity image

202/21 - Entrémattor

Date for initial dispatch of the notice 10/20/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 98310000-9 - Tvätt- och kemtvättstjänster, 98311100-7 - Tvätthantering

Procuring entity image

349/2021:2 - Trädåtgärder i exploateringsområden

Date for initial dispatch of the notice 10/20/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden

Stadsbyggnadsförvaltningen har beslutat att avbryta upphandlingen ”Trädåtgärder i exploateringsområden”, dnr 349/2021, på grund av att anbud ligger utanför budgeterad ram för uppdraget.

Procuring entity image

HASAB 2021/655 - Profilprodukter 2021

Date for initial dispatch of the notice 10/20/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79342000-3 - Marknadsföring, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring, 22900000-9 - Diverse trycksaker, 22462000-6 - Reklammaterial, 22460000-2 - Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 18440000-5 - Hattar och andra huvudbonader, 18420000-9 - Klädesaccessoarer, 18410000-6 - Specialkläder, 18330000-1 - T-tröjor och skjortor, 18300000-2 - Klädesplagg, 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 39294100-0 - Informations- och marknadsföringsprodukter

Procuring entity image

KYF 2021/1379 - Upphandling träd Järva begravningsplats

Date for initial dispatch of the notice 10/20/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 03120000-8 - Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter, 77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

Procuring entity image

KOM-408458 - Förvaltningsstöd om bullerberäkningsprogrammet BEVA

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

- Konkurrensutsättning av Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster 28917, Multidisciplinära uppdrag (Generalkonsultuppdrag)

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-404769 - Projektstöd Lovön

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

Dnr:21AV12 - Insamling och transport av hushållsavfall med mobil sopsug inom Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90511300-5 - Insamling av avfall, 90512000-9 - Avfallstransport

Procuring entity image

KLF 2021/562 - Spoldesinfektorer - särskilt boende

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 33100000-1 - Medicinsk utrustning

Avtalet är tecknat med AD MediCal AB (MÖLNDAL).

Procuring entity image

KOM-408357 - NNM

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

KOM-400423 - NBE1603 Järnvägsterass Umeå GBG-Sundbäck

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

KOM-404445 - Viltåtgärder för Väg 84 inom Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar

Procuring entity image

KF 337/2021 - Utredning av områdesbibliotek, infrastruktur och innehåll

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71410000-5 - Stadsplanering, 92000000-1 - Fritids-, kultur- och sporttjänster, 92500000-6 - Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster

Procuring entity image

KFKS 2021/490, KUN 2021/53 - Bibliotekssystem, Biblioteksportal

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72222300-0 - IT-tjänster, 72250000-2 - System- och stödtjänster, 72253000-3 - Helpdesk- och stödtjänster, 72253200-5 - Stödtjänster för system

Tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen.

Procuring entity image

KOM-405694 - Avseende delprojektledare etapp- och produkt-ionsplanering för mark- och tunnelarbeten

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster

Procuring entity image

KOM-408347 - Delprojektledare KVAST BoV

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71313100-6 - Konsulttjänster för bullerkontroll, 71313200-7 - Konsulttjänster för ljudisolering och akustik, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster

Procuring entity image

KLF 2021/246 - Konsulttjänster för utvecklingsinsatser

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 73220000-0 - Utvecklingsrådgivning, 79410000-1 - Företags- och organisationsrådgivning, 79633000-0 - Personalutveckling, 80532000-2 - Chefsutbildning

Avtal är nu tecknat med antagen leverantör.

Procuring entity image

21INK038 - Dammbindningssalt Magnesiumklorid MgCl2

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34927100-2 - Vägsalt

Procuring entity image

T2020-02924 - Entreprenad Gång- och cykelåtgärder Spånga station

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar, 45233200-1 - Diverse ytbehandling, 45236000-0 - Markanläggning

Procuring entity image

SFF-IFN 86/2021 - Säkerhetskontroll och översyn av gymnastik- och sporthallar

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning

Procuring entity image

11646 - Självbetjäningsautomater till Gävles bibliotek

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 30238000-6 - Utrustning för biblioteksautomation, 42968000-9 - Automater

Procuring entity image

KLF 2021/416 - Turbåtstrafik inre skärgård

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34512000-9 - Fartyg och liknande båtar för passagerartrafik eller godstransport, 60600000-4 - Transport på vattenvägar, 60640000-6 - Sjöfartstjänster

Procuring entity image

KOM-405601 - Avseende beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet, Skåne län

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Procuring entity image

KOM-405654 - Avseende Projektingenjör, Projekt Uppställningsspår Lärje och Projekt Uppställningsspår Pilekrogen

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

11448 - Grönsaksleverantör Hälsingland, Älvkarleby och Region Gävleborgs folkhögskolor

Date for initial dispatch of the notice 10/17/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15310000-4 - Potatis och potatisprodukter, 15300000-1 - Frukt, grönsaker och liknande produkter, 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Procuring entity image

89/21 - Köksutensilier

Date for initial dispatch of the notice 10/16/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39221100-8 - Köksgeråd

Inga anbud.

Procuring entity image

21MB814 - Grus och krossprodukter 2021

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 14210000-6 - Grus, sand, krossad sten och ballast

Procuring entity image

KOM-405017 - För utförande av projekt Cirkulationsplats Gäddvik inom Luleå kommun, Norrbottens län

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

21/000409 - Ramavtal avseende Sidas Språkutbildning

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 80000000-4 - Undervisning och utbildning, 80400000-8 - Vuxen- och annan undervisning, 80580000-3 - Tillhandahållande av språkkurser

Procuring entity image

2021-00067 - Enskedegårds gymnasium, ombyggnad och verksamhetsanpassningar, hus A och G

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm, SE - Sverige
CPV: 45212500-1 - Ombyggnad av kök eller restaurang, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten

Procuring entity image

KFKS 2021/951 - Projektledare stadsbyggnadsprojekt, konkurrensutsättning tekniska konsulter

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

2021-00257 - Mariehällsskolan hus A, Solcellsanläggning tak

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 09300000-2 - Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi, 09330000-1 - Solenergi, 09331000-8 - Solcellsplattor, 09331200-0 - Solcellsmoduler, 45261215-4 - Läggning av solcellsplattor

Procuring entity image

20FMV6033 - FMS100 Maintenance Contract SAAB 340B 2021-2024

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 50211000-7 - Reparation och underhåll av flygplan

Procuring entity image

E2021-00520 - Byggprojektcontroller till projekt Hagastaden K-4103

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

E2021-00753 - Upphandlingsstöd för tvister och skadestånd

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

E2021-01362 - Ramavtal Miljöjuridisk kompetens

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71313420-5 - Miljönormer för bygg- och anläggningsarbeten, 79100000-5 - Juridiska tjänster, 79111000-5 - Juridisk rådgivning

Procuring entity image

E2021-01038 - Strukturplanarkitekt projekt Gullmarsplan och Nynäsvägen

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 - Arkitekttjänster

Procuring entity image

KSN-2020-02941 - Ramavtal skadesanering

Date for initial dispatch of the notice 10/19/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 90920000-2 - Sanering av anläggningar, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90911100-7 - Städning av bostäder

Procuring entity image

KOM-405777 - Resurskonsult Entreprenadledare ombyggnation E20

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71521000-6 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, 71520000-9 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71356400-2 - Tekniska planeringstjänster, 71356300-1 - Tekniska stödtjänster, 71248000-8 - Projektövervakning och dokumentation, 71247000-1 - Övervakning av byggnadsarbete, 71540000-5 - Byggteknisk ledning, 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

1 / 10