Procuring entity image

KOM-412558 - Ramavtal avseende experter inom civilt försvar

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 75222000-8 - Civilförsvarstjänster, 75241000-7 - Tjänster för allmän säkerhet

Upphandlingen omfattar ett ramavtal för avrop av resurser med hög kompetens inom området civilt försvar. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, Sveriges medlemsansökan till i Nato samt Trafikverkets utökade uppdrag som bland annat sektorsansvarig m ...

-2

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0292 - Ramavtal Hållbarhet

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2023
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 79132000-8 - Certifieringstjänster, 90714000-5 - Miljörevision, 90714200-7 - Företagsmiljörevisioner, 90714500-0 - Miljökvalitetskontroll, 98342000-2 - Arbetsmiljötjänster

Förhandsannons: Kommande upphandling avser Ramavtal Hållbarhet inom de två (2) anbudsområdena: "Ansvarskod och KMA" samt "Certifierad miljöbyggnadssamordnare och internt verksamhetsstöd". Uppdragen innebär bland annat revision av Lejonfastigheters leverantörer med utgångspunkt i beställarens ans ...

86

days left
Procuring entity image

12781 - Rest. Café verksamhet - Agnes Kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55330000-2 - Kafeteriaverksamhet

Gävle kommun planerar en upphandling gällande drift av café på nya Kulturhuset Agnes. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

96

days left
Procuring entity image

13606 - Skolskjuts med buss Ovanåker och Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun upphandlar skolskjuts för Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun. Syftet med upphandlingen är att få en trygg, säker, väl tidsanpassad, effektiv, friktionsfri och hållbar skolskjuts. Beräknad avtalsstart 2024-08-01. Upphandlingsförfarande, ...

97

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0308 - Ramavtal Fastighetsmäklartjänst

Date for initial dispatch of the notice 5/15/2023
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 70100000-2 - Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom, 70121000-5 - Försäljning eller köp av byggnad, 70121100-6 - Försäljning av byggnad, 70123000-9 - Försäljning av fastigheter, 70123100-0 - Försäljning av bostadsfastigheter, 70123200-1 - Försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, 70300000-4 - Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis

Förhandsannons Detta kommande ramavtal avser fastighetsmäklartjänster. Detta innebär att värdera fastigheter och bostadsrätter samt genomföra försäljningsuppdrag. Försäljningsuppdrag innebär att marknadsföra, visa, sälja, hantera all kommunikation med kund/köpare, upprätta samtliga avtal, stämma av ...

97

days left
Procuring entity image

13592 - Yttre skötsel

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 16311000-8 - Gräsklippare, 45111220-6 - Röjning av ris och buskar, 77211300-5 - Trädröjning, 77312000-0 - Ogräsröjning

Upphandlingen avser yttre sommarskötsel för Gästrike Vattens dotterbolag i Ockelbo, Hofors, Gävle, Älvkarleby och Östhammar från våren 2024. Med yttre sommarskötsel avses bl.a. gräsklippning och trimning av grönytor, röjning av högt gräs och sly samt beskäring av buskar. Vidare finns behov av exe ...

100

days left
Procuring entity image

11959 - Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/1/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77231300-1 - Skogsförvaltning

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för kommunerna Nordanstig och Ovanåker skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav. Upphandlingen planeras att publiceras under sommar ...

127

days left
Procuring entity image

13291 - Bevakningstjänster Gävle Kommun med bolag

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem

Detta är en förhandsannonsering - Upphandlingen omfattar utryckning vid larm, rondering, fast bevakning och andra närliggande tjänster för Gävle kommun med bolag. Beräknad avtalsstart 2024-04-01.

172

days left
1 / 1