Procuring entity image

- Ramavtal byggtjänster Hässlehem

Date for initial dispatch of the notice 4/10/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45211300-2 - Byggnation av bostäder, 45211340-4 - Byggnation av flerfamiljshus, 45211341-1 - Byggnation av lägenheter

Upphandlingen omfattar i synnerhet inre- men även yttre reparations- och ombyggnadsarbeten inom samtliga av Hässlehems verksamhetsområden. Hässlehem är Hässleholms allmännyttiga bostadsbolags.

-25

days left
Procuring entity image

RB2022-0042 - Underhåll för låg- och högspänningsställverk

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2022
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 31214000-9 - Ställverk, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50710000-5 - Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader, 50711000-2 - Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader

Avser underhåll för låg- och högspänningsställverk (över 400V) och dess tillhörande styr- och övervakningssystem inom Regionens fastighetsbestånd enligt beskrivning i detta förfrågningsunderlag. Även mindre utvecklings- och underhållsarbete ingår, samt jourservice som sker på avrop.

-14

days left
Procuring entity image

12851 - Utförande av infrastruktur, Planmyrstigen, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Gävle Kommun upphandlar totalentreprenad av den nya huvudgatan med tillhörande GC-väg utgår från Planmyrstigen med anslutning till Bönavägen.

0

days left
Procuring entity image

12587 - Annonsförmedlingstjänster via dagstidningar

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 79340000-9 - Reklam och marknadsföring, 79341000-6 - Reklam, 79341100-7 - Reklamrådgivning, 79341400-0 - Reklamkampanjer, 79342000-3 - Marknadsföring, 79342100-4 - Direktreklam, 92111210-7 - Reklamfilmsproduktion

Planering pågår kring en upphandling som omfattar annonsförmedlingstjänster. Observera att det är en planerad upphandling. Tider och omfattningen kan därför komma att ändras fram till att upphandlingen annonseras.

7

days left
Procuring entity image

12748 - Upprustning efter brandskada, N Fiskargatan 1A, Gävle

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45211341-1 - Byggnation av lägenheter

Upprustning efter brandskada, N Fiskargatan 1A, Gävle

8

days left
Procuring entity image

- Ramavtal Elarbeten Hässlehem

Date for initial dispatch of the notice 5/5/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45317000-2 - Övriga elinstallationsarbeten

Ram-avtalet omfattar ombyggnad/underhåll/service på el-anläggningar inom hela Hässlehems verksamhetsområde. Hässlehem räknar med att avropa för 2-3 MSEK årligen.

12

days left
Procuring entity image

- Ramavtal Golvarbeten Hässlehem

Date for initial dispatch of the notice 5/5/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45432110-8 - Golvläggning

Avtalet omfattar golventreprenader, främst avseende slipning av parkettgolv och omläggning av golvmattor i Bostäder och i omsorgsfastigheter. Avtalet omfattar även renovering av våtrumsrenoveringar med matt läggning enligt GVK:s regelverk. Entreprenaderna sker i hela Hässlehems verksamhetsområde ...

12

days left
Procuring entity image

KSTFU/2022:68 - Isbanemaskin 2022

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 37481000-3 - Isbanemaskiner

En fabriksny isbanemaskin med tillhörande reservdelar , serviceavtal m.m. Leverans till hösten 2022.En preliminär kravspecifikation är bifogat, men den kan komma att justeras vid ett senare tillfälle.

12

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0235 - Tinnis reningsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45212212-5 - Anläggningsarbete för simbassäng, 45232150-8 - Arbeten för vattenledningar, 45232430-5 - Vattenrening, 45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar, 45252210-3 - Byggnation av vattenreningsverk, 45331210-1 - Installation av ventilation

Detta är en förhandsannons: Entreprenaden omfattar arbeten inom badvattenrening, el, VVS, styr, brand, bygg och mark/VA. Största delen avser badvattenrening. Totalentreprenad (ABT) gäller för entreprenaden. Ombyggnation av den tidigare 50-metersbassängen gjordes 2020, men med bibehållen vatte ...

14

days left
Procuring entity image

KFKS 2022/400 - Totalentreprenad i samverkan för uppförande av Ektorps skola

Date for initial dispatch of the notice 5/5/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Upphandling för nybyggnad av Ektorps skola kommer att annonseras under juni 2022 för anbudslämning september 2022 med preliminär byggstart sommaren 2023. Entreprenaden består av att riva nuvarande Ektorps skola som är en grundskola F-6 om ca 3 500 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad och sporth ...

23

days left
Procuring entity image

2022:00335 - Byggledare Byggprojekt

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71330000-0 - Diverse byggnadstekniska tjänster, 71540000-5 - Byggteknisk ledning, 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Kommunen har för avsikt att annonsera upphandling av Byggledare igen. Den senaste upphandlingen av Byggledare blev avbruten. Den nya upphandlingen kommer att annonseras tidigast i augusti 2022. Tjänsterna avser olika typer av byggledningsuppdrag i syfte att komplettera förvaltningens egen kompe ...

82

days left
Procuring entity image

- NDS E-402 Gasklocka 2

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45212300-9 - Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader, 45223220-4 - Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45331100-7 - Installation av centralvärme, 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 45331210-1 - Installation av ventilation, 45343230-4 - Installation av sprinklersystem

Stomme och stomkomplettering inklusive installation. Steg 1 i upphandlingen avses publiceras i augusti 2022, men sista ansökningsdag i oktober 2022. Kvalificerade entreprenörer kommer sedan att tillställas förfrågningsunderlaget i februari 2023 och sista anbudsdag infalla i juni 2023.

98

days left
Procuring entity image

12439 - Skogsbruksplan

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt skogsbruksplaner för kommunerna Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn. Skogsbruksplanerna ska tas fram med syftet att kommunens skogsinnehav ska ställas om till hyggesfritt skogsbruk. Upphand ...

99

days left
Procuring entity image

12448 - Lärplattform - gymnasiet

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

280

days left
1 / 1