Procuring entity image

KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 39525400-2 - Brandfiltar, 44221220-3 - Branddörrar, 35111300-8 - Brandsläckare, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

-294

days left
Procuring entity image

12138 - Städning av Gästrike Vattens AB koncerns lokaler

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90919200-4 - Kontorsstädning

Gästrike Vatten AB som moderbolag planerar att upphandla städning för dotterbolag i deras anläggningar och fastigheter i Gävle- Hofors- Ockelbo- Älvkarleby- samt Östhammar. OBS! detta är en planerad upphandling där omfattning och tider kan förändras ända fram till att upphandlingen annonseras. ...

-42

days left
Procuring entity image

12150 - Vattenavhärdningssalt Östhammar Vatten AB, och dess vattenverk

Date for initial dispatch of the notice 10/13/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15872400-5 - Salt, 24962000-5 - Vattenreningskemikalier, 39137000-1 - Vattenavhärdare, 39370000-6 - Vattenanläggningar, 65122000-0 - Avsaltning av vatten

Upphandlingen avser leverans av vattenavhärdningssalt till Östhammar Vatten AB.

-40

days left
Procuring entity image

12388 - Komplettering Ljudsystem

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32342410-9 - Ljudutrustning

-4

days left
Procuring entity image

12149 - Yttre skötsel - Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden, 77313000-7 - Parkskötsel, 77314000-4 - Markskötsel

Yttre skötsel vid Gästrike Vatten AB:s anläggningar i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. OBS! Detta är en planerad upphandling där omfattning och tider kan komma att förändras fram till dess att upphandlingen annonseras.

1

days left
Procuring entity image

11401 - Kioskvaror

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Planering pågår för en upphandling gällande kioskvaror. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

2

days left
Procuring entity image

KLF 2021/1504 - Riskanalys, vibrationsmätning och besiktning

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Riskanalys, vibrationsmätning och besiktning i samband med sprängarbeten, pålning och andra vibrationsrelaterade arbeten i närheten av fastigheter och anläggningar.

4

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1160 - Tullgarnsbron entreprenad E02

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45000000-7 - Anläggningsarbete

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 02 av Tullgarnsbron - omfattar: -Entreprenaden är belägen på Ulleråkersvägen västra sidan av Fyrisån vid Studenternas IP -Om- nyanläggning av Ulleråkersvägen inkl plantering, raingar ...

7

days left
Procuring entity image

KLF 2021/1503 - Reparationsarbeten storkök och tvättstugeutrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 51542100-4 - Installation av maskiner för matframställning, 51543400-4 - Installation av tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner

Reparationsarbeten storkök och tvättstugeutrustning. Ramavtalet avser underhålls-, och reparationsarbeten i Luleå kommuns fastigheter och anläggningar.

11

days left
Procuring entity image

11863 - Användarnära IT, arbetsplats & skoldatorer med kringutrustning

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 30000000-9 - Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara, 30200000-1 - Datorer och datamateriel

Upphandling av Ramavtal med en leverantör för inköp och leasing av datorer, kringutrustning samt tjänster som exempelvis leverans, service och utbyten till arbetsplatser och skolor för Gävle kommun och dess bolag, samt Ockelbo kommun. Ramavtal kommer att tecknas med utvald leverantör innan nuvaran ...

18

days left
Procuring entity image

SEAB 20121/144 - Ramavtal Mark & Anläggningsentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 9/9/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Mark & anläggningsarbete inom Beställarens hela verksamhetsområde. Sandviken Energi AB, Sandviken Energi Vatten AB, Sandviken Energi Elnät AB.

49

days left
Procuring entity image

11161 - GIS-plattform

Date for initial dispatch of the notice 10/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 38221000-0 - Geografiska informationssystem (GIS eller motsvarande)

Planering pågår för en upphandling gällande GIS-plattform för Gävle Kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till att upphandlingen annonseras.

49

days left
Procuring entity image

11512 - Skogsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 10/8/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Planering pågår för en upphandling gällande skogsförvaltning. Nuvarande avtal går ut 2022-06-30 OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

63

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/146 - Ramavtal Slamsugning & Spoltjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Slamsugning och spoltjänster. Slamtömning av dagvattenbrunnar. Akut spolning av VA ledningar. Grus-och slamspolning av FJV ledningar. Sandviken Energi AB avser att gå ut i upphandling beträffande ramavtal för Slamsugning Spoltjänster till Sandviken Energi AB inkl bolag. Planerad tidpunkt är 1:a kv ...

78

days left
Procuring entity image

SEAB2021/157 - Ramavtal Styrd borrning

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Sandviken Energi AB avser att gå ut i upphandling beträffande ramavtal för Styrdborrning till Sandviken Energi AB inkl bolag. Planerad tidpunkt är 1:a kvartalet 2022 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar borrningsarbeten, styrd borrning, hammarborrning, AT ...

78

days left
Procuring entity image

12377 - Cyklar till medarbetare och brukare- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/23/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34000000-7 - Transportutrustning och transporthjälpmedel

Upphandlingen omfattar cyklar till medarbetare (att användas under arbetstid) och brukare i Söderhamns kommun. Den omfattar cyklar och elcyklar samt tillbehör som korgar, lås, hjälmar. I upphandlingen ingår även service av cyklarna.

92

days left
Procuring entity image

11398 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 45212331-5 - Byggnation av multimediebibliotek, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedia. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

121

days left
Procuring entity image

11406 - Gävle kommun servicemätning Insikt och Upphandling

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71355000-1 - Mätningstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande servicemätning Insikt och Upphandling i Gävle kommun. Uppdraget avser genomförandet av Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) servicemätning Insikt till Gävle Kommun samt Servicemätning för Upphandling. SBAs Servicemätning och SKRs Insiktsmätning har ge ...

122

days left
Procuring entity image

12361 - Textilslöjdsmaterial- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 19000000-6 - Skinn och textilier, plast- och gummimaterial

Upphandling omfattar textilmaterial till främst slöjdverksamheten i kommunens skolor.

123

days left
1 / 1