Procuring entity image
11533 - Ramavtalsupphandling IP
Date for initial dispatch of the notice 12/22/2020
NUTS: SE31 - Norra mellansverige, SE - Sverige, SE12 - Östra Mellansverige
CPV: 79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, 79100000-5 - Juridiska tjänster, 79120000-1 - Rådgivning avseende patent och upphovsrätt, 79130000-4 - Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering, 79140000-7 - Juridisk rådgivning och informationstjänster

Upphandling av ramavtal konsulter med expertkompetens inom området affärsstrategisk rådgivning gällande hantering av immateriella tillgångar.

-25

days left
Procuring entity image
11268 - Städtjänster för Faxeholmen AB och Söderhamns kommun
Date for initial dispatch of the notice 12/1/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90911100-7 - Städning av bostäder, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90919200-4 - Kontorsstädning

Faxeholmen AB samt Söderhamns kommun upphandlar följande städtjänster: * Lägenhetsstädning i samband med avflyttning av kunder (flyttstädning, fönsterputsning ingår hos Faxeholmen). * Lägenhetsstädning efter att renovering utförts i lägenheter, i upphandlingen kallad ruststäd. * Kontinuerlig städ ...

-24

days left
Procuring entity image
11211 - Snittblommor, blomarrangemang och krukväxter
Date for initial dispatch of the notice 12/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03121200-7 - Snittblommor

Inköpssamverkan Mitt planerar att genomföra en upphandling avseende snittblommor, blomsterbuketter, mindre och större arrangemang med/utan kruka, krukväxter, begravningsarrangemang, kondoleansblommor och julblommor. Även anbudsgivarens övriga sortiment som krukor, växter, hälsningskort, prydnad/pres ...

-24

days left
Procuring entity image
11485 - Gävle Kommun upphandlar Underhåll gatumark, parkmark, Vinterväghållning
Date for initial dispatch of the notice 12/5/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34143000-1 - Fordon för vinterväghållning, 44113910-7 - Material för vinterväghållning, 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 77311000-3 - Skötsel av trädgårdar och parker, 77313000-7 - Parkskötsel

• Drift och underhåll av gatumark. Dvs skötsel och visst avhjälpande underhåll av det kommunala vägnätet och därtill omkringliggande ytor. Arbetena utförs med varierande omfattning över helt kalenderår men huvudsakligen under barmarkssäsongen samt under ordinarie arbetstid. • Drift och underhåll av ...

-3

days left
Procuring entity image
11242 - Biblioteksmedier Litteratur
Date for initial dispatch of the notice 9/15/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22113000-5 - Biblioteksböcker

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedier, litteratur. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

14

days left
Procuring entity image
GSN-2019-1160 - Tullgarnsbron entreprenad E02
Date for initial dispatch of the notice 8/24/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 02 av Tullgarnsbron - omfattar: -Entreprenaden är belägen på Ulleråkersvägen västra sidan av Fyrisån vid Studenternas IP -Om- nyanläggning av Ulleråkersvägen inkl plantering, raingar ...

17

days left
Procuring entity image
GSN-2019-1159 - Tullgarnsbron entreprenad E01
Date for initial dispatch of the notice 8/24/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 01 av Tullgarnsbron - omfattar: -Mark/VA östra sidan om Fyrisån och upp till Mältargatan. -Nya dagvattenanläggningar som avser platsgjutna konstruktioner, spontning och pålning. - ...

17

days left
Procuring entity image
UPVH/2020:116 - Construction Management Konsulttjänster
Date for initial dispatch of the notice 12/18/2020
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm
CPV: 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

VIKTIGT! Detta är en förhandsannons om en kommande upphandlingen. Upphandlingen beräknas annonseras i Q1. Väsbyhem har för avsikt att handla upp projekt- och byggledning avseende två kommande projekt. De kommande uppdrag kommer att omfatta konsultuppdrag under hela eller delar av byggskedet sam ...

17

days left
Procuring entity image
UH-20-28004 - Ny simhall i Bålsta
Date for initial dispatch of the notice 12/16/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45212212-5 - Anläggningsarbete för simbassäng

Håbo kommun avser att upphandla entreprenör för uppförande av ny simhall. KF har beslutat om en projektbudget på 191 Mkr. Upphandlingsform: Generalentreprenad. Entreprenadform: Totalentreprenad. Projektet planeras att genomföras i samverkan. Anbudsinbjudan annonseras preliminärt februari 2021. ...

17

days left
Procuring entity image
11578 - Djurfoder Gävle kommun
Date for initial dispatch of the notice 1/15/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15700000-5 - Djurfoder

Gävle kommun upphandlar djurfoder till bland annat hästar, får, kaniner, fiskar med mera. OBS! Detta är en planerad upphandling, innehåll och tidplan kan hinna ändras under projekttiden.

17

days left
Procuring entity image
KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning
Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 35111300-8 - Brandsläckare, 39525400-2 - Brandfiltar, 44221220-3 - Branddörrar, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 75251110-4 - Brandskyddstjänster

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

24

days left
Procuring entity image
UPH-2018-0161 - Ny förskola, Blåeldsbågen 1, Sturefors
Date for initial dispatch of the notice 12/17/2020
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader

Ny förskola Blåeldsbågen 1, Sturefors Totalentreprenad Ny förskola för 72 barn inklusive kök, lekytor och parkering.

25

days left
Procuring entity image
11567 - Förhandsannons Björktjära, Hamre, Höglunda- Hållbara resor i Bollnäs
Date for initial dispatch of the notice 1/14/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34928440-4 - Busshållplatsstolpar, 45213316-1 - Anläggning av gångbana

Bollnäs kommun, Teknik-, Service- och Fritidsförvaltningen avser att bygga en ny Bussgata mellan Hamre och Björktjära. Förstärka och bygga om två kommunala gator inom Björktjära samt nya gc- vägar och hållplatser för att möjliggöra en ny sträckning för stadsbusstrafiken till och inom Björktjära i no ...

36

days left
Procuring entity image
2020-17489 - Nyproduktion och ombyggnation av student- och ungdomslägenheter i kv Tjället 8 P15117
Date for initial dispatch of the notice 11/20/2020
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45211300-2 - Byggnation av bostäder, 45211340-4 - Byggnation av flerfamiljshus, 45211341-1 - Byggnation av lägenheter, 45223220-4 - Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme, 45236000-0 - Markanläggning

Kv Tjället 8 , Kungsholmen, Stockholm Nyproduktion och ombyggnation av student- och ungdomslägenheter ca 220 lägenter inklusive markentreprenad. Under entreprenadtiden kommer arbetsområdet att behöva samordnas med andra byggherrar. Produktionstart tidigast kvartal 3 2021

45

days left
Procuring entity image
GSN-2020-02821 - Ombyggnation av Dag Hammarskjölds väg
Date for initial dispatch of the notice 12/7/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande entreprenad omfattande ombyggnation av Dag Hammarskjölds Väg, Uppsala. Planerad tidpunkt är februari/mars 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Varmt välkommen att lämna anbud!

45

days left
Procuring entity image
GSN-2019-1162 - Tullgarnsbron Entreprenad E04
Date for initial dispatch of the notice 8/24/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221111-3 - Byggnation av vägbro, 45221113-7 - Byggnation av gångbro, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45223220-4 - Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme, 45223500-1 - Konstruktioner av armerad betong

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 04 av Tullgarnsbron. Upphandlingen är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar som omfattar: -Öppningsbar bro över Fyrisån med kör-, gång- och cykelbanor, som sammanbinder östr ...

59

days left
Procuring entity image
11141 - Tvätt- och textilservice
Date for initial dispatch of the notice 8/26/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98310000-9 - Tvätt- och kemtvättstjänster

Planerad upphandling, avtalstider kan komma att förändras. Tvätt- och textilservice, hyra och tvätt av textilier såsom lakan, örngott, handdukar etc.

74

days left
Procuring entity image
11140 - Psykologtjänster
Date for initial dispatch of the notice 8/26/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85121270-6 - Psykiatrisk eller psykologisk vård

Planerad upphandling avtalstider kan komma att förändras - Psykologtjänster omfattning: Samtalsstöd på individnivå, utveckling av arbetsgrupper, samtalsstöd vid akut händelse/kris samt föreläsningar och utbildningar.

75

days left
Procuring entity image
11199 - Tvätt- och textilservice
Date for initial dispatch of the notice 9/9/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98311200-8 - Drift av tvätteri

Planering pågår för en upphandling gällande Tvätt och textil. Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

75

days left
Procuring entity image
11228 - Meröppna bibliotek, Gävle kommun
Date for initial dispatch of the notice 9/15/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning

Planering pågår för en upphandling gällande meröppna bibliotek för Gävle kommun. Upphandlingen avser ett system enligt konceptet, "Meröppet bibliotek". Dvs. ett system som medger åtkomst till en bibliotekslokal som är obemannad. Upphandlingen avser ett system till Hedesunda bibliotek och Forsbac ...

75

days left
Procuring entity image
11231 - Motorfordonsförsäkring
Date for initial dispatch of the notice 9/15/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 66514110-0 - Motorfordonsförsäkringar

Planering pågår för en upphandling gällande motorfordonsförsäkring. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

75

days left
Procuring entity image
11239 - Vårdhygien
Date for initial dispatch of the notice 9/15/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85142300-9 - Hygientjänster

Planering pågår för en upphandling gällande vårdhygien. Beskrivning: Som ett stöd till samtliga kommuner i Gävleborgs län för att upprätthålla en hög hygienisk standard åtar sig Vårdhygien Gävleborg (Region Gävleborg) att biträda kommunerna med vårdhygienisk kompetens, 40 timmar varannan vecka mo ...

75

days left
Procuring entity image
11494 - Arbetskläder (kost, städ, omvårdnad)
Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18130000-9 - Specialarbetskläder, 18140000-2 - Tillbehör till arbetskläder, 18143000-3 - Skyddskläder, 18200000-1 - Ytterkläder, 18220000-7 - Impregnerade kläder, 18221000-4 - Regnkläder, 18230000-0 - Diverse ytterkläder, 18400000-3 - Specialkläder och tillbehör, 18410000-6 - Specialkläder

Planering pågår för en upphandling gällande arbetskläder (kost, städ, omvårdnad). OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

75

days left
Procuring entity image
11412 - Ramavtal drift och underhåll av väderskydd samt cykelgarage i Gävle kommun
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34430000-0 - Cyklar, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning, 50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll

Planering pågår för en upphandling gällande drift och underhåll av väderskydd samt cykelgarage i Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

76

days left
Procuring entity image
11415 - Arbetskläder (yrkeskläder, skyddskläder, flamskyddade kläder, varselkläder m.m.), Arbetsskor och
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18110000-3 - Arbetskläder för män, 18130000-9 - Specialarbetskläder, 18140000-2 - Tillbehör till arbetskläder, 18200000-1 - Ytterkläder, 18220000-7 - Impregnerade kläder, 18230000-0 - Diverse ytterkläder, 18400000-3 - Specialkläder och tillbehör, 18830000-6 - Skyddsskor

Planering pågår för en upphandling gällande arbetskläder samt arbetsskor och profilkläder. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

89

days left
Procuring entity image
11411 - Arkivbindning av protokoll och handlingar för Gävle kommun
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 72252000-6 - Dataarkivering, 79560000-7 - Arkivering, 79995100-6 - Arkiveringstjänster, 92512000-3 - Arkivtjänster

Planering pågår för en upphandling gällande arkivbindning av protokoll och handlingar för Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

89

days left
Procuring entity image
11385 - Bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet
Date for initial dispatch of the notice 11/9/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster, 85310000-5 - Socialt arbete, 85320000-8 - Socialvård

Planering pågår för en upphandling gällande bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet. Avtalet avser drift av bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1 enligt LSS. Avtalet omfattar sex gruppbostäder indelade i två objekt ...

105

days left
Procuring entity image
11416 - Terminalglasögon
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 33734000-4 - Glasögon

Planering pågår för en upphandling gällande terminalglasögon. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

105

days left
Procuring entity image
11345 - Skärgårdstrafik - Gävle Kommun
Date for initial dispatch of the notice 10/22/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34512000-9 - Fartyg och liknande båtar för passagerartrafik eller godstransport

Gävle Kommun planerar upphandling av skärgårdstrafik. Nuvarande avtal går ut 2021-10-30. OBS ! Detta är en planerad upphandling, tidplan och innehåll kan ändras under projekttiden.

108

days left
Procuring entity image
11418 - systemstöd för att hantera tjänstebaserad uppdatering av Byggnader, Adresser och Lägenheter
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72250000-2 - System- och stödtjänster

Planering pågår för en upphandling gällande systemstöd för att hantera tjänstebaserad uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

124

days left
Procuring entity image
11375 - Utbildning gällande sparsam och säker körning Gävle kommun
Date for initial dispatch of the notice 11/5/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34100000-8 - Motorfordon, 80330000-6 - Säkerhetsutbildning, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80540000-1 - Miljöutbildning

Planering pågår för en upphandling gällande utbildning för sparsam och säker körning i Gävle Kommun samt dess förvaltningar. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

131

days left
Procuring entity image
11389 - Naturvård inom Gävle Kommun
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande naturvård inom Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

131

days left
Procuring entity image
11408 - Livsmedel flera avtalsområden
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 15800000-6 - Diverse livsmedel, 15890000-3 - Diverse livsmedel och torrvaror, 44618420-5 - Livsmedelskonserver

Planering pågår för en upphandling gällande livsmedel i Gävle - flera avtalsområden. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

133

days left
Procuring entity image
11373 - Datacenter
Date for initial dispatch of the notice 11/5/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE - Sverige
CPV: 72310000-1 - Behandling av data, 30236000-2 - Diverse datautrustning, 30236200-4 - Utrustning för databehandling, 32580000-2 - Datautrustning, 48611000-4 - Programvara för databas, 48820000-2 - Servrar, 48822000-6 - Datorservrar, 72300000-8 - Datatjänster, 72610000-9 - Datastöd, 72317000-0 - Datalagring, 72319000-4 - Tillhandahållande av data, 72320000-4 - Databastjänster, 72322000-8 - Datahantering, 72514000-1 - Drift av dataanläggning, 72514300-4 - Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem

Planering pågår för en upphandling gällande datacenter. Avtalet omfattar teknisk utrustning som benämns Datacenter och innefattar servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonsera ...

156

days left
Procuring entity image
11414 - Bibliotekstransporter inom Gävleborgs län
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34130000-7 - Motorfordon för godstransport, 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)

Planering pågår för en upphandling gällande bibliotekstransporter inom Gävleborgs län. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

166

days left
Procuring entity image
11410 - Elmaterial
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31200000-8 - Eldistributions- och reglerutrustning, 31210000-1 - Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar, 31340000-1 - Kabeltillbehör, isolerade, 31430000-9 - Elektriska ackumulatorer, 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31510000-4 - Elektriska glödlampor, 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 31530000-0 - Delar till lampor och belysningsutrustning, 31600000-2 - Elektrisk utrustning

Planering pågår för en upphandling gällande elmaterial. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

166

days left
Procuring entity image
11159 - Rekryteringstjänster
Date for initial dispatch of the notice 11/26/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande rekryteringstjänster för Gävle Kommun inkl bolag och förbund. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till att upphandlingen annonseras.

167

days left
Procuring entity image
11405 - Stationstankning
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 09100000-0 - Bränslen, 63712600-9 - Tankning

Planering pågår för en upphandling gällande stationstankning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

181

days left
Procuring entity image
11525 - Tryck/affisher till stadstavlor
Date for initial dispatch of the notice 12/17/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22400000-4 - Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer, 22458000-5 - Måttbeställda trycksaker, 22460000-2 - Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, 22462000-6 - Reklammaterial, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring

Planering pågår för en upphandling gällande tryck av affischer till stadstavlor i Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

196

days left
Procuring entity image
11390 - Knivslipning
Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39221180-2 - Köksredskap, 39241120-0 - Köksknivar, 50882000-1 - Reparation och underhåll av restaurangutrustning

Planering pågår för en upphandling gällande knivslipning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

227

days left
1 / 2