Procuring entity image

KOM-405272 - FSE810 UHPC-element E4 Förbifart Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 12/20/2022
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

-157

days left
Procuring entity image

13426 - Sandupptagning

Date for initial dispatch of the notice 1/8/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90612000-0 - Gatsopning

Sandupptagning inom beställarens fastighetsbestånd

-6

days left
Procuring entity image

12448 - Lärplattform - gymnasiet

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

24

days left
Procuring entity image

12785 - Scenbelysning och teknik - Kulturhus Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31518100-1 - Strålkastarbelysning, 31524120-2 - Takbelysning, 31527260-6 - Belysningssystem, 45316110-9 - Installation av vägbelysning

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande Scenbelysning och teknik till nya Kulturhuset Agnes. Beräknad start år 2023.

24

days left
Procuring entity image

13373 - Löpande plåtarbeten samt snöskottning och isborttagning på tak, Ovanåkers kommun, AEFAB & AIC

Date for initial dispatch of the notice 1/12/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45261213-0 - Läggning av takplåt, 45261310-0 - Plåtslageri, 45261900-3 - Reparation och underhåll av tak, 50112111-4 - Plåtskadereparationer

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att upphandla ramavtal för löpande plåt- och takarbeten samt snöskottning och isborttagning på tak för Ovanåkers kommun, AEFAB & AIC. Plåtarbeten består främst av planerade och oplanerade arbeten av underhållskaraktär. Planerad avt ...

24

days left
Procuring entity image

13371 - Digitala körjournaler för Hudiksvalls, Nordanstigs, Söderhamn och Älvkarleby kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/12/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31711300-6 - Elektroniska system för tidsregistrering, 31711310-9 - System för närvaroregistrering, 32441100-7 - Övervakningssystem för fjärrmätning

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt digitala körjournaler för Hudiksvalls, Nordanstigs, Söderhamn och Älvkarleby kommun. Planerad avtalsstart 2023-06-01. Upphandlingsförfarande, omfattning och tider kan förändras ända fram t ...

24

days left
Procuring entity image

13442 - Köp av plats i särskilt boende för personer med funktionsnedsättning (LSS och SoL/Socialpsykiatri)

Date for initial dispatch of the notice 1/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering

Köp av plats i särskilt boende enl. LSS och SoL/socialpsykiatri. Det är för närvarande brist på platser avseende särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. Volymer och målgrupper kommer specificeras närmare i upphandlingsdokumenten. Avtalstiden är tänkt att vara 4 år med möjlig förlängn ...

24

days left
Procuring entity image

12322 - Bemanningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98513100-3 - Bemanningstjänster för enskilda

55

days left
Procuring entity image

12979 - Restaurangverksamhet Konserthuset

Date for initial dispatch of the notice 12/15/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster

Planering kring upphandling av restaurangverksamhet för konserthuset pågår. Observera att detta är en planerad upphandling. Tider och omfattning kan komma att ändras.

56

days left
Procuring entity image

13117 - Drift av restaurang, Gasklockorna

Date for initial dispatch of the notice 12/15/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster

Gävle Kommun planerar upphandling gällande restaurangverksamhet på Gasklockorna.

56

days left
Procuring entity image

12784 - AV Utrustning till nya Kulturhuset Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32321000-9 - Storbildsprojektorer, 32351300-1 - Tillbehör till audioutrustning, 38652000-0 - Filmprojektorer, 38652100-1 - Projektorer, 38652120-7 - Videoprojektorer

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande AV utrustning till nya Kulturhuset Agnes under våren år 2023

61

days left
Procuring entity image

12781 - Rest. Café verksamhet - Agnes Kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55330000-2 - Kafeteriaverksamhet

Gävle kommun planerar en upphandling gällande drift av café på nya Kulturhuset Agnes. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

207

days left
Procuring entity image

11959 - Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/1/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77231300-1 - Skogsförvaltning

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för kommunerna Nordanstig och Ovanåker skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav. Upphandlingen planeras att publiceras under sommar ...

238

days left
Procuring entity image

13291 - Bevakningstjänster Gävle Kommun med bolag

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem

Detta är en förhandsannonsering - Upphandlingen omfattar utryckning vid larm, rondering, fast bevakning och andra närliggande tjänster för Gävle kommun med bolag. Beräknad avtalsstart 2024-04-01.

283

days left
1 / 1