Procuring entity image

13291 - Bevakningstjänster/Säkerhetstjänster Gävle Kommun med bolag

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem, 79710000-4 - Säkerhetstjänster, 79711000-1 - Larmövervakningstjänster, 79713000-5 - Vakttjänster, 79714000-2 - Övervakningstjänster, 79715000-9 - Patrullering

Detta är en förhandsannonsering - Upphandlingen omfattar utryckning vid larm, rondering, fast bevakning och andra närliggande tjänster för Gävle kommun med bolag. Beräknad avtalsstart 2024-04-01.

-105

days left
Procuring entity image

14143 - Kortinlösen och kortterminaler

Date for initial dispatch of the notice 2/12/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE12 - Östra Mellansverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 30144400-4 - Automatisk avgiftsbetalning, 30216200-8 - Magnetkortsläsare, 30233110-5 - Magnetkortsenheter, 31224500-7 - Terminaler, 48110000-2 - Programvara för kassasystem, 66110000-4 - Banktjänster

Denna upphandling avser att tillgodose Gävle kommuns med tillhörande bolags och föreningars behov av Kortinlösen och kortterminaler under avtalstiden.

-20

days left
Procuring entity image

SKAB2023-000036 - Gillbo skola Fönster och fasadbyte gymnastikbyggnad 510650

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45421100-5 - Montering av dörrar, fönster och tillhörande element, 45421132-8 - Montering av fönster, 45453000-7 - Reparation och renovering

Entreprenaden omfattar i korthet renovering och erforderliga åtgärder för fönster och fasad för Gillbokolans gymnastigbyggnad i Sollentuna.

-2

days left
Procuring entity image

SBN2023:114 - Biblioteksmöbler till Älvkarleby folkbibliotek

Date for initial dispatch of the notice 11/6/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 39155000-3 - Biblioteksmöbler

Nya bokhyllor och belysning (fast inredning) till Älvkarleby folkbibliotek i Skutskär.

2

days left
Procuring entity image

13296 - Husgeråd och porslin

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221110-1 - Porslin

Planerad upphandling av husgeråd och porslin för Gävle kommun.

5

days left
Procuring entity image

12320 - Konsumentförpackade livsmedel till Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/20/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 15800000-6 - Diverse livsmedel, 15890000-3 - Diverse livsmedel och torrvaror

Gävle kommun planerar att upphandla konsumentförpackade livsmedel.

15

days left
Procuring entity image

14267 - Växtmaterial: Sommarblommor (annueller)

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03120000-8 - Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter, 03451300-9 - Buskar, 03452000-3 - Träd

Planerad upphandling av sommarblommor/annueller och perenner till Gävle kommun. Obs! Detta är en förhandsannonsering, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonserats.

63

days left
Procuring entity image

13286 - Ärendehanteringssystem för kundkontakter, Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35710000-4 - Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4), 35711000-1 - Ledning, styrning och kommunikationssystem, 48445000-9 - Programvara för kundhantering

Planerad upphandling av kundtjänstsystem. Ärendehanteringssystem för kundkontakter för Gävle kommun. Detta är en förhandsannonsering, omfattning och tider kan förändras fram tills upphandlingen annonserats.

73

days left
Procuring entity image

KOM-414713 - Alvesta-Älmhult KTL Fundament

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Alvesta-Älmhult utförandeentreprenad fundamentsättning.

113

days left
1 / 1