Procuring entity image

KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 31625200-5 - Brandlarmssystem, 44221220-3 - Branddörrar, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 35111300-8 - Brandsläckare, 39525400-2 - Brandfiltar

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

-19

days left
Procuring entity image

UPVH/2020:119 - Markskötsel inklusive snöröjning

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 77311000-3 - Skötsel av trädgårdar och parker, 77314000-4 - Markskötsel, 98341130-5 - Fastighetsskötsel

AB Väsbyhem avser att upphandla ett 8 årigt kontrakt (inklusive optioner) gällande markskötsel. Markskötsel innebär att sköta och underhålla markområden i och runt AB Väsbyhems fastighetsbestånd under hela året. Entreprenaden kommer bli uppdelat i två delområden. Det kommer stå entreprenören fritt a ...

-12

days left
Procuring entity image

- Independent Mid-Term Evaluation of Building Resilience through Inclusive and Climate-Adaptive Disaster Risk Reduction in Asia-Pacific (BRDR) Program

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79419000-4 - Utvärderingskonsulttjänster

Independent Mid-Term Evaluation of Building Resilience through Inclusive and Climate-Adaptive Disaster Risk Reduction in Asia-Pacific (BRDR) Program • Procuring entity = The Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ok? Ok • A link to where the documents are published = ADPC Website, link to the ...

0

days left
Procuring entity image

KS/2021:85 - Tryckeritjänster 2021 - 2024

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 79820000-8 - Trycktjänster

Kommunen avser att upphandla tryckeritjänster till våren 2021. Tjänsterna som kommunen avser att upphandla är exempelvis kopierings- och tryckeritjänster. Tjänsterna omfattar även original granskning, reproarbete, sättning. Ytterligare tjänster kan tillkomma eller utgå.

5

days left
Procuring entity image

11564 - Staffangymnasiet ombyggnad etapp1

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Staffangymnasiet ombyggnad etapp1. Söderhamns Kommun avser att på totalentreprenad låta utföra fasad- och takrenovering samt markarbeten, inom Staffangymnasiet hus A/Kv Lagern 11. Önskemålet är att arbetet ska kunna påbörjas 2021, vecka 23. Översiktlig information om objekt och omfattning ...

9

days left
Procuring entity image

11661 - Ledningsnätsförnyelse i Hagaström, Gävle

Date for initial dispatch of the notice 2/9/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44161000-6 - Ledningsrör, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45112400-9 - Grävning, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar

Gävle Vatten AB planerar att påbörja upphandling av Ledningsnätförnyelse i Hagaström, Gävle. Ca 1km förnyelse av vattenledningsnät samt utbyggnad av dagvatten. Prel. start 1 maj 2021. OBS! Detta är en planera upphandling där innehåll och tider kan komma att förändras innan publicering.

12

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1162 - Tullgarnsbron Entreprenad E04

Date for initial dispatch of the notice 8/24/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221111-3 - Byggnation av vägbro, 45221113-7 - Byggnation av gångbro, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45223220-4 - Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme, 45223500-1 - Konstruktioner av armerad betong

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 04 av Tullgarnsbron. Upphandlingen är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar som omfattar: -Öppningsbar bro över Fyrisån med kör-, gång- och cykelbanor, som sammanbinder östr ...

16

days left
Procuring entity image

11551 - Fordonstvätt Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 50112300-6 - Biltvätt och liknande tjänster

Tvätt och städ av kommunens fordon. Beräknad avtalsstart 2021-06-01. Upphandlingsförfarande, omfattning och tider kan förändras ända fram till skarp annonsering. Underlag publiceras senare.

16

days left
Procuring entity image

11698 - Mobilitetshus, Gävle Parkeringsservice

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45213312-3 - Byggnation av parkeringshus

Obs! Detta är en förhandsannons. Gävle Parkeringsservice AB ska uppföra ett mobilitetshus på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.

18

days left
Procuring entity image

11668 - Fastighetssystem för administrativ och teknisk förvaltning

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48219300-9 - Programvara för administration, 48420000-8 - Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning, 48421000-5 - Programvara för fastighetsförvaltning, 72212421-6 - Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ett fastighetssystem för administrativ- och teknisk förvaltning som tillhandahåller pålitlig fastighetsinformation samt möjliggör ökad digitalisering och effektivisering av verksamhetens processer och arbetssätt. Införandet skall bidra till minskat kun ...

20

days left
Procuring entity image

11141 - Tvätt- och textilservice

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98310000-9 - Tvätt- och kemtvättstjänster

Planerad upphandling, avtalstider kan komma att förändras. Tvätt- och textilservice, hyra och tvätt av textilier såsom lakan, örngott, handdukar etc.

31

days left
Procuring entity image

11228 - Meröppna bibliotek, Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning

Planering pågår för en upphandling gällande meröppna bibliotek för Gävle kommun. Upphandlingen avser ett system enligt konceptet, "Meröppet bibliotek". Dvs. ett system som medger åtkomst till en bibliotekslokal som är obemannad. Upphandlingen avser ett system till Hedesunda bibliotek och Forsbac ...

32

days left
Procuring entity image

11231 - Motorfordonsförsäkring

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 66514110-0 - Motorfordonsförsäkringar

Planering pågår för en upphandling gällande motorfordonsförsäkring. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

32

days left
Procuring entity image

11239 - Vårdhygien

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85142300-9 - Hygientjänster

Planering pågår för en upphandling gällande vårdhygien. Beskrivning: Som ett stöd till samtliga kommuner i Gävleborgs län för att upprätthålla en hög hygienisk standard åtar sig Vårdhygien Gävleborg (Region Gävleborg) att biträda kommunerna med vårdhygienisk kompetens, 40 timmar varannan vecka mo ...

32

days left
Procuring entity image

11494 - Arbetskläder (kost, städ, omvårdnad)

Date for initial dispatch of the notice 12/3/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18130000-9 - Specialarbetskläder, 18140000-2 - Tillbehör till arbetskläder, 18143000-3 - Skyddskläder, 18200000-1 - Ytterkläder, 18220000-7 - Impregnerade kläder, 18221000-4 - Regnkläder, 18230000-0 - Diverse ytterkläder, 18400000-3 - Specialkläder och tillbehör, 18410000-6 - Specialkläder

Planering pågår för en upphandling gällande arbetskläder (kost, städ, omvårdnad). OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

32

days left
Procuring entity image

11295 - En fabriksny jordbrukstraktor till Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 16700000-2 - Traktorer

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att upphandla en fabriksny jordbrukstraktor. Upphandlingsförfarande, omfattning och tider kan förändras ända fram till skarp annonsering. Underlag publiceras senare.

32

days left
Procuring entity image

11412 - Ramavtal drift och underhåll av väderskydd samt cykelgarage i Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34430000-0 - Cyklar, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning, 50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll

Planering pågår för en upphandling gällande drift och underhåll av väderskydd samt cykelgarage i Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

33

days left
Procuring entity image

11583 - Tekniska konsulter - Gävle kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 1/18/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71314300-5 - Konsulttjänster för energibesparing, 71351210-8 - Geofysiska konsulttjänster, 71321400-8 - Konsulttjänster inom ventilation, 71316000-6 - Konsulttjänster för telekommunikation, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71313200-7 - Konsulttjänster för ljudisolering och akustik, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71313100-6 - Konsulttjänster för bullerkontroll, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 71621000-7 - Teknisk analys eller konsulttjänster

OBS! Detta är en förhandsannons. Upphandlingsdokument beräknas publiceras i april. Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ramavtal gällande tekniska konsulttjänster för Gävle kommunkoncern samt kommunalförbund.

33

days left
Procuring entity image

11553 - Tvätt av sopkärl och soprum- Söderhamns kommun, Faxeholmen

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90918000-5 - Rengöring av avfallsbehållare

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Söderhamns kommuns och Faxeholmens AB:s behov av rengöring av soprum, avfallskärl och underjordsbehållare. Tvätten skall utföras 2-3 gånger per år. Rengöring av kärl ska utföras med högtryck i ett slutet system och tvätt av kärlskåp, underjordsbehållare sam ...

33

days left
Procuring entity image

11415 - Arbetskläder (yrkeskläder, skyddskläder, flamskyddade kläder, varselkläder m.m.), Arbetsskor och

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18110000-3 - Arbetskläder för män, 18130000-9 - Specialarbetskläder, 18140000-2 - Tillbehör till arbetskläder, 18200000-1 - Ytterkläder, 18220000-7 - Impregnerade kläder, 18230000-0 - Diverse ytterkläder, 18400000-3 - Specialkläder och tillbehör, 18830000-6 - Skyddsskor

Planering pågår för en upphandling gällande arbetskläder samt arbetsskor och profilkläder. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

46

days left
Procuring entity image

11385 - Bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet

Date for initial dispatch of the notice 11/9/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster, 85310000-5 - Socialt arbete, 85320000-8 - Socialvård

Planering pågår för en upphandling gällande bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet. Avtalet avser drift av bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1 enligt LSS. Avtalet omfattar sex gruppbostäder indelade i två objekt ...

62

days left
Procuring entity image

11416 - Terminalglasögon

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 33734000-4 - Glasögon

Planering pågår för en upphandling gällande terminalglasögon. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

62

days left
Procuring entity image

11345 - Skärgårdstrafik - Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 10/22/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34512000-9 - Fartyg och liknande båtar för passagerartrafik eller godstransport

Gävle Kommun planerar upphandling av skärgårdstrafik. Nuvarande avtal går ut 2021-10-30. OBS ! Detta är en planerad upphandling, tidplan och innehåll kan ändras under projekttiden.

65

days left
Procuring entity image

11418 - systemstöd för att hantera tjänstebaserad uppdatering av Byggnader, Adresser och Lägenheter

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72250000-2 - System- och stödtjänster

Planering pågår för en upphandling gällande systemstöd för att hantera tjänstebaserad uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

81

days left
Procuring entity image

11375 - Utbildning gällande sparsam och säker körning Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34100000-8 - Motorfordon, 80330000-6 - Säkerhetsutbildning, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80540000-1 - Miljöutbildning

Planering pågår för en upphandling gällande utbildning för sparsam och säker körning i Gävle Kommun samt dess förvaltningar. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

88

days left
Procuring entity image

11389 - Naturvård inom Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande naturvård inom Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

88

days left
Procuring entity image

11408 - Livsmedel flera avtalsområden

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 15800000-6 - Diverse livsmedel, 15890000-3 - Diverse livsmedel och torrvaror, 44618420-5 - Livsmedelskonserver

Planering pågår för en upphandling gällande livsmedel i Gävle - flera avtalsområden. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

90

days left
Procuring entity image

11373 - Datacenter

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE - Sverige
CPV: 72310000-1 - Behandling av data, 30236000-2 - Diverse datautrustning, 30236200-4 - Utrustning för databehandling, 32580000-2 - Datautrustning, 48611000-4 - Programvara för databas, 48820000-2 - Servrar, 48822000-6 - Datorservrar, 72300000-8 - Datatjänster, 72610000-9 - Datastöd, 72317000-0 - Datalagring, 72319000-4 - Tillhandahållande av data, 72320000-4 - Databastjänster, 72322000-8 - Datahantering, 72514000-1 - Drift av dataanläggning, 72514300-4 - Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem

Planering pågår för en upphandling gällande datacenter. Avtalet omfattar teknisk utrustning som benämns Datacenter och innefattar servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonsera ...

113

days left
Procuring entity image

11414 - Bibliotekstransporter inom Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34130000-7 - Motorfordon för godstransport, 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)

Planering pågår för en upphandling gällande bibliotekstransporter inom Gävleborgs län. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

123

days left
Procuring entity image

11410 - Elmaterial

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31200000-8 - Eldistributions- och reglerutrustning, 31210000-1 - Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar, 31340000-1 - Kabeltillbehör, isolerade, 31430000-9 - Elektriska ackumulatorer, 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31510000-4 - Elektriska glödlampor, 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 31530000-0 - Delar till lampor och belysningsutrustning, 31600000-2 - Elektrisk utrustning

Planering pågår för en upphandling gällande elmaterial. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

123

days left
Procuring entity image

11405 - Stationstankning

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 09100000-0 - Bränslen, 63712600-9 - Tankning

Planering pågår för en upphandling gällande stationstankning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

138

days left
Procuring entity image

11525 - Tryck/affisher till stadstavlor

Date for initial dispatch of the notice 12/17/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22400000-4 - Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer, 22458000-5 - Måttbeställda trycksaker, 22460000-2 - Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, 22462000-6 - Reklammaterial, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring

Planering pågår för en upphandling gällande tryck av affischer till stadstavlor i Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

153

days left
Procuring entity image

11403 - Tandläkarkonsult

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85130000-9 - Tandläkarvård och tillhörande tjänster

Planering pågår för en upphandling gällande tandläkarkonsult. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

184

days left
Procuring entity image

11390 - Knivslipning

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39221180-2 - Köksredskap, 39241120-0 - Köksknivar, 50882000-1 - Reparation och underhåll av restaurangutrustning

Planering pågår för en upphandling gällande knivslipning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

184

days left
Procuring entity image

11407 - Besiktning Gymnastikhallar

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Planering pågår för en upphandling gällande besiktning av gymnastikhallar. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

185

days left
Procuring entity image

11106 - Inköpssystem

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31213400-6 - Distributionssystem

Planerad upphandling, avtalstider kan komma att förändras. Upphandling och E-handelssystem

215

days left
Procuring entity image

11394 - Vitvaror samt leverans- och installationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39711100-0 - Kylskåp och frysar, 39711110-3 - Kylfrysar, 39711130-9 - Kylskåp, 39713100-4 - Diskmaskiner

Planering pågår för en upphandling gällande vitvaror samt leverans och installationstjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

215

days left
Procuring entity image

11512 - Skogsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Planering pågår för en upphandling gällande skogsförvaltning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

215

days left
Procuring entity image

11401 - Kioskvaror

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Planering pågår för en upphandling gällande kioskvaror. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

277

days left
Procuring entity image

11398 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 45212331-5 - Byggnation av multimediebibliotek, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedia. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

396

days left
1 / 2