Procuring entity image

KSN-2020-02895 - Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2020
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 39525400-2 - Brandfiltar, 44221220-3 - Branddörrar, 35111300-8 - Brandsläckare, 31625200-5 - Brandlarmssystem, 24951230-6 - Brandsläckningspatroner, 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 24951210-0 - Pulver för brandsläckare, 44482000-2 - Brandskyddsanordningar

”Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande Service, underhåll och anskaffning av brandteknisk utrustning. Planerad tidpunkt är februari/första kvartalet 2021 men såväl tidpunkt som omfattning kan komma att ändras. Upphandlingen omfattar ramavtal för Service och underhåll av: H ...

-171

days left
Procuring entity image

11809 - Inkassotjänster- Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/1/2021
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 66000000-0 - Finans- och försäkringstjänster, 66100000-1 - Bank- och investeringstjänster, 66110000-4 - Banktjänster, 66120000-7 - Investment banking och tillhörande tjänster

Söderhamns kommun upphandlar Inkassotjänster.

-89

days left
Procuring entity image

KOM-405632 - Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för sträckan Borlänge-Malung

Date for initial dispatch of the notice 6/23/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, avseende förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar i projekt Opto 2.0 för sträckan Borlänge-Malung, Västerdalsbanan.

-36

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1162 - Tullgarnsbron Entreprenad E04

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45223500-1 - Konstruktioner av armerad betong, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45221113-7 - Byggnation av gångbro, 45221111-3 - Byggnation av vägbro, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45223220-4 - Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 04 av Tullgarnsbron. Upphandlingen är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar som omfattar: -Öppningsbar bro över Fyrisån med kör-, gång- och cykelbanor, som sammanbinder östr ...

-3

days left
Procuring entity image

11525 - Tryck/affisher till stadstavlor

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22400000-4 - Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev, reklamtrycksaker, kataloger och manualer, 22458000-5 - Måttbeställda trycksaker, 22460000-2 - Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, 22462000-6 - Reklammaterial, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring

Planering pågår för en upphandling gällande tryck av affischer till stadstavlor i Gävle kommun. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

1

days left
Procuring entity image

11595 - Service och reparationer av fordon och maskiner under 3,5 ton för Söderhamns kommun, Faxeholmen AB samt Söderhamn Nära AB

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 50100000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning, 50110000-9 - Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning, 50112000-3 - Reparation och underhåll av bilar

Inköpssamverkan Mitt upphandlar på uppdrag för Söderhamns kommun, Faxeholmen AB samt Söderhamn Nära AB ett ramavtal för service och reparationer av fordon och maskiner under 3,5 ton som ej längre faller under garantitiden. Observera att detta är endast preliminära uppgifter i förhandsannonsen, så ...

8

days left
Procuring entity image

LTU-613-2021 - Analyser av mikroplast

Date for initial dispatch of the notice 6/24/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71620000-0 - Analystjänster, 71900000-7 - Laboratorietjänster

LTU upphandlar hösten 2021 ramavtal för analyser av mikroplaster. Följande analyser kommer (preliminärt) ingå i upphandlingen: Morfologi (optisk mikroskopi), Massa mikroplast (PyrGCMS), Antal (FTIR, RAMAN). Planerad annonsering av upphandling är 18 augusti och planerad start för avtal beräknas till ...

20

days left
Procuring entity image

KS 19/0361 - Markentreprenad infratruktur Trädgårdsstaden DP1

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 - Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar

Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1. Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ...

29

days left
Procuring entity image

11403 - Tandläkarkonsult

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85130000-9 - Tandläkarvård och tillhörande tjänster

Planering pågår för en upphandling gällande tandläkarkonsult. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.

32

days left
Procuring entity image

11390 - Knivslipning

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39221180-2 - Köksredskap, 39241120-0 - Köksknivar, 50882000-1 - Reparation och underhåll av restaurangutrustning

Planering pågår för en upphandling gällande knivslipning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

32

days left
Procuring entity image

FSK2021/251 - Ramavtal för rekryterings- och interimstjänster

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, 79600000-0 - Rekryteringstjänster, 79610000-3 - Personalförmedling, 79612000-7 - Platsförmedling av kontorspersonal, 79620000-6 - Förmedling av personal, även tillfälligt anställda

Fastighetskontoret avser upphandla ett ramavtal för rekryterings- och interimstjänster av chefer och specialister. Upphandlingen delas upp i två anbudsområden: Anbudsområde A: Rekryteringstjänster Anbudsområde B: Interimstjänster (bemanning). Fastighetskontoret ser sig framförallt ha behov a ...

32

days left
Procuring entity image

11407 - Besiktning Gymnastikhallar

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Planering pågår för en upphandling gällande besiktning av gymnastikhallar. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

33

days left
Procuring entity image

11606 - Staffangymnasiet - invändig renovering

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 09310000-5 - Elektricitet, 31682210-5 - Instrumenterings- och styrsystem, 32573000-0 - Kommunikationsstyrsystem, 39563530-0 - Ventilationskanaler, 42961000-0 - Manöver- och styrsystem, 44115200-1 - Sanitets- och värmematerial, 45232460-4 - Sanitetsanläggningar, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45331210-1 - Installation av ventilation

STAFFANGYMNASIET HUS A OM- OCH TILLBYGGNAD Denna anbudsförfrågan avser att genom en delad samordnad utförandeentreprenad låta utföra om- och tillbyggnad av Staffangymnasiets hus A samt en mindre anpassning i hus B. Byggnadsentreprenören blir huvudentreprenör och beställaren överför samordningsa ...

33

days left
Procuring entity image

12059 - Staffangymnasiet - markarbete

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2021
NUTS: SE31 - Norra mellansverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45232451-8 - Dränerings- och markanläggningar, 45236000-0 - Markanläggning, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, 45332000-3 - VA- och dräneringsarbeten

Denna anbudsförfrågan avser att på totalentreprenad utföra markarbeten omfattande nya dag- och spillvattenledningar, ny dränering och isolering av grundmurarna samt ny vattenmatning. Finplanering mark samt leverans och montering av utrustning enligt rambeskrivningen. Verksamheten i skolan pågår un ...

33

days left
Procuring entity image

900-184 - Ombyggnation av Linden Trygghetsboende, Bergvik

Date for initial dispatch of the notice 6/23/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45453100-8 - Renoveringsarbeten

Faxeholmen AB avser att upphandla ombyggnation av 30st servicehuslägenheter till 24st lägenheter, carport 8platser, gym, relax samt utvändig målning. Annons planeras att publiceras i augusti 2021.

34

days left
Procuring entity image

11959 - Skogsförvaltning Nordanstig, Ovanåker och Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77231300-1 - Skogsförvaltning

Ovanåkers kommun upphandlar åt Nordanstigs kommun, Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav.

34

days left
Procuring entity image

LTU-1800-2021 - Open source IT-tjänster för vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72200000-7 - Programmering av mjukvara samt rådgivning, 72222300-0 - IT-tjänster, 72243000-0 - Programmeringstjänster, 72262000-9 - Utveckling av programvara, 72266000-7 - Programkonsulttjänster

Detta är förhandsinformation angående LTU:s kommande upphandling avseende IT-konsulttjänster. Upphandlingen avser vidareutveckling av den digitala plattformen Predictive Movement (open source). Annonsen kommer publiceras under hösten 2021.

39

days left
Procuring entity image

LTU-1695-2021 - Micro X-ray fluorescence spectrometry instrument (µ-XRF)

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

This is a prior information regarding a procurement a micro X-ray fluorescence spectrometry instrument (µ-XRF) that Luleå University of Technology intends to publish in september 2021.

53

days left
Procuring entity image

LTU-1694-2021 - Optical systems for flow field measurements

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 38300000-8 - Mätutrustning

This is prior information regarding the procurement of an Optical systems for flow field measurements that Luleå University of Technology intends to publish in september 2021.

53

days left
Procuring entity image

11394 - Vitvaror samt leverans- och installationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 39711100-0 - Kylskåp och frysar, 39711110-3 - Kylfrysar, 39711130-9 - Kylskåp, 39713100-4 - Diskmaskiner

Planering pågår för en upphandling gällande vitvaror samt leverans och installationstjänster. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

63

days left
Procuring entity image

11512 - Skogsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 12/11/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Planering pågår för en upphandling gällande skogsförvaltning. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

63

days left
Procuring entity image

UH-21-30377 - Nybyggnation av äldreboende i bålsta

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45211200-1 - Byggnation av servicehus, 45215212-6 - Byggnation av ålderdomshem

Förhandsannons! Upphandlingsdokumenten publiceras preliminärt i slutet av augusti. Projektering och byggnation av nytt äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Boendet uppförs på Åsen i centrala Bålsta. Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad i samverkan med en b ...

63

days left
Procuring entity image

KOM-405272 - FSE810 Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

63

days left
Procuring entity image

KLF 2021/853 - Elevadministrativt system

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 75121000-0 - Utbildningsadministration, 31711310-9 - System för närvaroregistrering, 48190000-6 - Programvara för undervisning, 48610000-7 - Databassystem, 48613000-8 - Elektronisk databehandling, 48931000-3 - Programvara för utbildning, 72212931-4 - Programvaruutvecklingstjänster för utbildning, 72246000-1 - Konsulttjänster för system, 72253200-5 - Stödtjänster för system, 80520000-5 - Utbildningslokaler/system

Var med och ge medborgarna i Luleå förutsättningar för ett modernt lärande! Luleå kommuns inköpsenhet, på uppdrag av Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen avser att genomföra en upphandling av ett elevadministrativt system. Upphandlingens omfattning ...

89

days left
Procuring entity image

11401 - Kioskvaror

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Planering pågår för en upphandling gällande kioskvaror. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

125

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1160 - Tullgarnsbron entreprenad E02

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45000000-7 - Anläggningsarbete

Uppdaterad förhandsannons pga justerad tidsplan: Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 02 av Tullgarnsbron - omfattar: -Entreprenaden är belägen på Ulleråkersvägen västra sidan av Fyrisån vid Studenternas IP -Om- nyanläggning av Ulleråkersvägen inkl plantering, raingar ...

130

days left
Procuring entity image

11398 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 45212331-5 - Byggnation av multimediebibliotek, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande biblioteksmedia. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

244

days left
Procuring entity image

11406 - Gävle kommun servicemätning Insikt och Upphandling

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2020
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71355000-1 - Mätningstjänster

Planering pågår för en upphandling gällande servicemätning Insikt och Upphandling i Gävle kommun. Uppdraget avser genomförandet av Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) servicemätning Insikt till Gävle Kommun samt Servicemätning för Upphandling. SBAs Servicemätning och SKRs Insiktsmätning har ge ...

245

days left
1 / 1