Procuring entity image

12919 - Projekt Nytt reningsverk Gävle – totalentreprenad i samverkan

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232421-9 - Reningsverk, 45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar, 45252127-4 - Byggnation av avloppsreningsverk, 45252210-3 - Byggnation av vattenreningsverk, 45332200-5 - VA-arbeten

Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör. När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i den pågående projekteringen för ...

-99

days left
Procuring entity image

KS/2022:00544 - Tekniska konsulter Besiktning Mark

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71520000-9 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning, 71631400-4 - Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner

Tekniska konsulter Besiktning Mark

-51

days left
Procuring entity image

KS/2022:00180 - Installation, kontroll och service av sprinklers och släcksystem

Date for initial dispatch of the notice 9/5/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 35111000-5 - Brandbekämpningsutrustning, 44115500-4 - Sprinklersystem, 45343000-3 - Installation av brandskydd, 45343200-5 - Installation av brandbekämpningsutrustning, 45343230-4 - Installation av sprinklersystem, 50413200-5 - Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning, 50610000-4 - Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning

Avtal avseende installation, provning och service/underhåll av sprinkler- och kökssläcksystem.

2

days left
Procuring entity image

12282 - Tågresor med SJ

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60210000-3 - Kollektivtrafik med tåg, 63500000-4 - Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och turistbyråer, 63510000-7 - Resebyråtjänster och liknande tjänster, 63512000-1 - Försäljning av färdbiljetter och förmedling av paketresor, 63515000-2 - Resetjänster, 79997000-9 - Affärsresetjänster

Planering pågår för upphandling som omfattar tjänsteresor med tåg för sina anställda.

4

days left
Procuring entity image

12283 - Licenser Projektmetodik samt projektrelaterad utbildning, för Gävle Kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22456000-1 - Licenser, 48218000-9 - Programvara för licenshantering, 72212218-0 - Programvaruutvecklingstjänster för licenshantering, 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Planering pågår gällande upphandling av ramavtal gällande licenser för projektmetodik XLPM, samt projektrelaterad utbildning till Gävle Kommunkoncern. Observera att datum och innehåll kan komma att justeras fram till att upphandlingen annonseras.

19

days left
Procuring entity image

KFKS 2022/0658 - Fotograftjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/19/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79413000-2 - Konsulttjänster för marknadsföring

Fotografer avseende fotograferingstjänster inom genrer A) Profilerande bilder och dokumenterande bilder samt B) Porträttbilder och på så vis tillgodose kommunens behov av fotograftjänster.

21

days left
Procuring entity image

KFKS 2022/00813 - Search Projektering Anläggningsenheten

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Projektering Anläggningsenheten. Search av potentiella kandidater till tjänsten som byggprojektledare Hus samt med option på kvalificerad kompletterande testning.

22

days left
Procuring entity image

12723 - Dagligvaror till Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Upphandlingen omfattar ramavtal för konsumentförpackade livsmedel till verksamheter inom Söderhamns kommun. Inköpen ska kunna genomföras på plats i butik och/eller via kommunens inköpssystem. Avtalet ska ses som ett komplement och avser inköp av mindre förpackningar, s.k. konsumentförpackningar, ...

34

days left
Procuring entity image

12469 - Biblioteks Inredning - Kulturhus Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39100000-3 - Möbler, 39155000-3 - Biblioteksmöbler

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande Biblioteksinredning till nya Kulturhuset Agnes.

64

days left
Procuring entity image

12782 - Kontorsinredning - Kulturhus Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter, 39100000-3 - Möbler, 39130000-2 - Kontorsmöbler, 39134000-0 - Datormöbler

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande kontorsinredning till nya Kulturhuset Agnes.

64

days left
Procuring entity image

12526 - Klottersanering Gävle Kommun, Gavlefastigheter, Gavlegårdarna

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90690000-0 - Klottersanering

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande klottersanering för Gävle kommun med bolag.

79

days left
Procuring entity image

12786 - Belysning, armaturer inredning - Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 79931000-9 - Inredningstjänster

Förhands annons- Upphandling gällande behovet av Armaturer, belysnings inredning till Gävle kommuns nya Kulturhus Agnes. Aktuellt under år 2023.

126

days left
Procuring entity image

12783 - Biografstolar - Kulturhuset Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter, 44220000-8 - Inredningssnickerier

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande biografstolar till nya Kulturhuset Agnes. Beräknad klart år 2023.

126

days left
Procuring entity image

12448 - Lärplattform - gymnasiet

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

154

days left
Procuring entity image

12785 - Scenbelysning och teknik - Kulturhus Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31518100-1 - Strålkastarbelysning, 31524120-2 - Takbelysning, 31527260-6 - Belysningssystem, 45316110-9 - Installation av vägbelysning

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande Scenbelysning och teknik till nya Kulturhuset Agnes. Beräknad start år 2023.

154

days left
Procuring entity image

12321 - Konferensanläggningar

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55100000-1 - Hotelltjänster, 55120000-7 - Mötes- och konferenstjänster på hotell

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande konferensanläggningar.

163

days left
Procuring entity image

12784 - AV Utrustning till nya Kulturhuset Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32321000-9 - Storbildsprojektorer, 32351300-1 - Tillbehör till audioutrustning, 38652000-0 - Filmprojektorer, 38652100-1 - Projektorer, 38652120-7 - Videoprojektorer

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande AV utrustning till nya Kulturhuset Agnes under våren år 2023

191

days left
Procuring entity image

12781 - Rest. Café verksamhet - Agnes Kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55330000-2 - Kafeteriaverksamhet

Gävle kommun planerar en upphandling gällande drift av café på nya Kulturhuset Agnes. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

337

days left
1 / 1