Procuring entity image

A183.854/2024 - RFI: Stop Moving Vehicles

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2024
CPV: 34000000-7 - Transportutrustning och transporthjälpmedel, 35100000-5 - Nöd- och säkerhetsutrustning, 35200000-6 - Polisutrustning

You are invited to submit your answers to the Swedish Police Authority’s questions regarding equipment to stop a moving vehicle. The purpose of the equipment is to stop a vehicle that has failed to comply with an officer’s order. The equipment will be used throughout the police authority by v ...

-23

days left
Procuring entity image

A183.780/2024 - Information om kommande hyresvärdsupphandling nybyggnation Polishus Ystad

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
CPV: 45216111-5 - Byggnation av polisstation, 70000000-1 - Tjänster avseende fast egendom, 70130000-1 - Uthyrning av egen fast egendom

Polismyndigheten planerar att upphandla en hyresvärd för nybyggnation av ett polishus i Ystad. Observera att detta inte är en anbudsinbjudan. Samtliga uppgifter i denna annons kan bli föremål för förändringar fram till annonsering av upphandlingen. BAKGRUND Polismyndigheten publicerade den 20 ma ...

-23

days left
Procuring entity image

14588 - Upphandling ekonomisystem

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48440000-4 - Programvara för finansiell analys och redovisning, 48443000-5 - Programvara för redovisning, 48444000-2 - Redovisningssystem, 72261000-2 - Stödtjänster för programvara, 72262000-9 - Utveckling av programvara, 72263000-6 - Programimplementation, 72267000-4 - Underhåll och reparation av programvara, 72267100-0 - Underhåll av IT-programvara, 72268000-1 - Tillhandahållande av programvara

Upphandlingen avser ett leverans-, support- och underhållsavtal innehållande nyttjanderätt, tjänster för installation, parametersättning, migrering, utbildning, driftsättning samt drift, support, underhåll och vidareutveckling av ekonomisystem (nedan även kallat Systemet) för Ljusdal Energi och dess ...

-22

days left
Procuring entity image

14512 - Möbler till Agnes kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter

Möbler till Agnes Kulturhus

-17

days left
Procuring entity image

199/24 - RFI (Request For Information) för en integrationsplattform

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 30211300-4 - Dataplattformar, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72210000-0 - Programmering av programpaket, 72212200-1 - Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, Internet och intranät, 72212211-1 - Programvaruutvecklingstjänster för plattformskompatibilitet

The task of the city management administration is to lead and coordinate the city's operations, development and finances. The digitization department is part of the City Management Administration and is tasked, among other things, with enabling the city to be able to work data-driven. Team "Datafabr ...

-9

days left
Procuring entity image

14636 - Målningsarbeten - Faxeholmen (OBS kort anbudstid)

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45432200-6 - Väggbeklädnad och tapetsering, 45432220-2 - Tapetsering, 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader, 45442121-1 - Målning av byggnadsverk, 45442180-2 - Ommålning

Uppdragen består av planerade och oplanerade målningsarbeten inom- och utomhus gällande Faxeholmen AB's fastighetsbestånd. Efter fördröjning pga. överprövningsprocess och den nu rådande avtalsspärren så kommer denna upphandling att annonseras med kortare anbudstid.

8

days left
Procuring entity image

14267 - Växtmaterial: Sommarblommor (annueller)

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03120000-8 - Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter, 03451300-9 - Buskar, 03452000-3 - Träd

Planerad upphandling av sommarblommor/annueller och perenner till Gävle kommun. Obs! Detta är en förhandsannonsering, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonserats.

13

days left
Procuring entity image

KS-2024-00290 - Jobbmatchare i Boden

Date for initial dispatch of the notice 3/31/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster, 79610000-3 - Personalförmedling, 79630000-9 - Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning, 79900000-3 - Diverse företags- och övriga tjänster, 98133100-5 - Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen

Bakgrund Bodens kommun vill se en ökning av antal personer skrivna i Bodens kommun. Bodens kommun vill använda ledig jobb som en dragmotor för en ökad inflyttning. Kommunen avser därmed att upphandla en funktion av en ”Jobbmatchare i Boden”. Syfte med upphandlingen Bodens kommun vill i de ...

14

days left
Procuring entity image

13286 - Ärendehanteringssystem för kundkontakter, Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35710000-4 - Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4), 35711000-1 - Ledning, styrning och kommunikationssystem, 48445000-9 - Programvara för kundhantering

Planerad upphandling av kundtjänstsystem. Ärendehanteringssystem för kundkontakter för Gävle kommun. Detta är en förhandsannonsering, omfattning och tider kan förändras fram tills upphandlingen annonserats.

23

days left
Procuring entity image

- Ombyggnad av Bokebergsköket - Fastigheten Lille Mats 2 i Hässleholm

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50880000-7 - Reparation och underhåll av hotell- och restaurangutrustning

Ombyggnation av storköket på Bokebergsgårdens Servicehus. Köket ska byggas om för mer tillagning av mat och en linje för paketering av kylda matportioner till hemtjänsten i kommunen. Detta innebär fler köksmaskiner, mer varu-kyla och nya kylrum. Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande Entrep ...

28

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0359 - Nybyggnation förskola och vårdboende, Lägerbålet 1

Date for initial dispatch of the notice 3/26/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45211200-1 - Byggnation av servicehus, 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, 45215213-3 - Byggnation av vårdhem

Nybyggnation av förskola och vårdboende, Lägerbålet 1 i Berga, Linköpings kommun. Totalentreprenad ABT06, upphandlingsform generalentreprenad. Total BTA ca 10 800 kvm, varav förskola BTA ca 900 kvm, vårdboende BTA ca 9000 kvm och storkök BTA ca 225 kvm. Planerad byggstart januari 2025 och sluttid ...

53

days left
Procuring entity image

KOM-414713 - Alvesta-Älmhult KTL Fundament

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Alvesta-Älmhult utförandeentreprenad fundamentsättning.

63

days left
1 / 1