Procuring entity image

14512 - Möbler till Agnes kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter

Möbler till Agnes Kulturhus

-81

days left
Procuring entity image

14267 - Växtmaterial: Sommarblommor (annueller)

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03120000-8 - Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter, 03451300-9 - Buskar, 03452000-3 - Träd

Planerad upphandling av sommarblommor/annueller och perenner till Gävle kommun. Obs! Detta är en förhandsannonsering, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonserats.

-51

days left
Procuring entity image

KOM-415408 - RFI - IT-systemstöd rangerplanering

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 72212140-2 - Programvaruutvecklingstjänster för trafikledning för järnvägstrafik, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

I samband med att Trafikverket avser att etablera en rangeringstjänst i egen regi kommer vi att skaffa oss ett systemstöd för den operativa planeringen av rangering på vagnsnivå. Planeringen kommer att utgå från information från järnvägsföretagen avseende tågsammansättning i ankommande tåg och önska ...

-35

days left
Procuring entity image

- Ramavtal Landskapsarkitektur

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71420000-8 - Landskapsarkitektur

Exploateringskontoret planerar att under juni månad 2024 komma ut med upphandlingen för kommande ramavtal för landskapsarkitektur. Preliminärt datum för anbudsinlämning är under v.35.

4

days left
Procuring entity image

14497 - Uppställning, drift och skötsel av servering

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster

4

days left
Procuring entity image

24FMVU1667 - Kommunikationstjänster - teknisk prognos

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79340000-9 - Reklam och marknadsföring

FMV utför omvärldsbevakning och teknisk prognostisering på uppdrag av Försvarsmakten. Leverantören ska bland annat ombesörja framtagandet av nyhetsbrev, årsrapporter, en-bladare, TP-rapporter och övriga tjänster såsom kommunikationsmaterial, flyers, informationsmejl och rapporter från seminarier ...

7

days left
Procuring entity image

UTBF 2024/1685 - A - Förhandsannonsering: Upphandling av lokalvårdstjänster till Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor, område Södermalm och Norrmalm

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 90910000-9 - Städning, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90911300-9 - Fönsterputsning, 90919300-5 - Städning av skolor

Förhandsannonsering Upphandlingen avser daglig regelmässig lokalvård samt tilläggs-, underhålls- och lovstädning åt utbildningsförvaltningens kommunala grund- och gymnasieskolor. Daglig regelmässig lokalvård och underhållstjänster ingår i det fasta priset medan tilläggs- och lovstädning beställs ...

24

days left
Procuring entity image

T2023-03144 - Barmarksrenhållning och vinterväghållning i stadsdelarna enskede-årsta-vantör

Date for initial dispatch of the notice 5/9/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90610000-6 - Gaturenhållning och gatsopning, 90620000-9 - Snöröjning

Upphandlingen avser barmarksrenhållning och vinterväghållning i stadsdelarna enskede-årsta-vantör. Uppdraget omfattar i huvudsak följande delar: * Städning * Tömning av skräpkorgar * Omhändertagande av skräp och föremål * Snöröjning * Kompletteringsröjning * Halkbekämpning * Snöröjning och ...

52

days left
Procuring entity image

KLF 2024/1130 - Sotning och brandskyddskontroll 2024

Date for initial dispatch of the notice 6/18/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45343100-4 - Brandsäkringsarbeten, 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 90915000-4 - Ugns- och skorstenssotning

Vill du vara med och leverera sotning och brandskyddskontroll i Luleå kommun? Luleå kommuns inköp vill genom denna förhandsannons informera om pågående planering av kommande upphandling gällande "Sotning och Brandskyddskontroll" där Luleå kommuns Inköp, på uppdrag av Räddningstjänsten, planerar e ...

54

days left
Procuring entity image

TN 24/0228 - Avfallskärl

Date for initial dispatch of the notice 6/4/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 44616200-3 - Avfallstunnor

Upplands-Bro kommun kommer under sensommaren/hösten 2024 genomföra en samordnad upphandling av avfallskärl för Sigtuna Vatten och Renhållning AB, Håbo kommun, Knivsta kommun och Upplands-Bro kommun. Ramavtalet omfattar inköp av olika typer av avfallskärl med ett totalt beräknat kontraktsvärde om ca ...

59

days left
Procuring entity image

14762 - Driftskemikalier för VA-anläggningar dricksvatten - Gästrike Vatten AB

Date for initial dispatch of the notice 6/2/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 24000000-4 - Kemiska produkter, 24962000-5 - Vattenreningskemikalier, 45232421-9 - Reningsverk

Gästrike Vatten AB planerar att som moderbolag upphandla ramavtal gällande leverans av drifts kemikalier för vattenverk inom koncernen bestående av fem (5) medlemskommuner i Gävleborg samt Östhammar kommun. OBS detta är enbart en förhands annons som kan komma att justeras farm till skarp annonsering ...

70

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0356 - Ramavtal VS

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 44163100-1 - Rörledningar, 44163111-1 - Avloppsrör, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete, 45330000-9 - Rörmokeriarbeten

Denna upphandling avser ramavtal VS. Ramavtal omfattar uppdrag såsom underhållsarbeten eller om- och tillbyggnader. Entreprenören är en totalentreprenör. För uppdrag gäller ABT 06 med ändringar och tillägg enligt dessa administrativa föreskrifter. Beställaren avser att teckna avtal med två (2) entre ...

73

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0357 - Ramavtal El

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45311100-1 - Indragning av elektriska ledningar, 45311200-2 - Elektriska kopplingsarbeten, 45315000-8 - Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader, 45315100-9 - Eltekniska installationer, 45316000-5 - Installation av belysnings- och signalsystem, 45317000-2 - Övriga elinstallationsarbeten, 50711000-2 - Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader, 51100000-3 - Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning, 51110000-6 - Installation av elektrisk utrustning

Denna upphandling avser ramavtal El. Detta ramavtal omfattar elarbeten vid underhållsarbeten eller om- och tillbyggnader. Entreprenören är en totalentreprenör. För uppdrag gäller ABT 06 med ändringar och tillägg enligt dessa administrativa föreskrifter. Beställaren avser att teckna avtal med tre (3 ...

102

days left
Procuring entity image

14014 - Om- och tillbyggnad av Alunda Avloppsreningsverk

Date for initial dispatch of the notice 5/30/2024
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232421-9 - Reningsverk, 45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar, 45252127-4 - Byggnation av avloppsreningsverk

Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, ...

206

days left
1 / 1