Procuring entity image

KF 126/22 - Restauratör till Fredriksdals museer och trädgårdar

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster, 55330000-2 - Kafeteriaverksamhet, 55500000-5 - Matsalstjänster och catering

Välkommen att lämna anbud till Helsingborgs museum avseende drift av kafé i Fredriksdals museer och trädgårdar.

-8

days left
Procuring entity image

12439 - Skogsbruksplan med hyggesfria metoder

Date for initial dispatch of the notice 11/11/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster

OBS! Denna upphandling har ersatts av upphandling 13251. Ni leverantörer som har anmält intresse på denna upphandlings förhandsannons ber vi därför anmäla intresse på 13251´s förhandsannons för att få uppdatering när upphandlingen annonseras. OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers k ...

-7

days left
Procuring entity image

13251 - Skogsbruksplan med hyggesfria metoder

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för kommunerna Nordanstig och Ovanåker en leverantör för att upprätta en ny skogsbruksplan. Skogsbruksplanerna ska tas fram med syftet att kommunernas skogsinnehav ska ställas om till hyggesfr ...

-7

days left
Procuring entity image

12283 - Licenser Projektmetodik samt projektrelaterad utbildning, för Gävle Kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22456000-1 - Licenser, 48218000-9 - Programvara för licenshantering, 72212218-0 - Programvaruutvecklingstjänster för licenshantering, 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Planering pågår gällande upphandling av ramavtal gällande licenser för projektmetodik XLPM, samt projektrelaterad utbildning till Gävle Kommunkoncern. Observera att datum och innehåll kan komma att justeras fram till att upphandlingen annonseras.

22

days left
Procuring entity image

- TK Besiktning Mark NY

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71356100-9 - Tekniska kontroller, 71520000-9 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning, 71631000-0 - Teknisk besiktning, 71631450-9 - Brobesiktning, 71631480-8 - Vägbesiktning, 76600000-9 - Besiktning av rörledningar

Tekniska konsulter Besiktning Mark

25

days left
Procuring entity image

13309 - Syslöjd

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 19200000-8 - Textilier och tillhörande varor, 19220000-4 - Ylletyger, 19230000-7 - Linnetyger, 19240000-0 - Specialtyger, 19243000-1 - Möbeltyger, 19260000-6 - Tyg, 19400000-0 - Textilgarn och -tråd, 39500000-7 - Textilvaror

Planering pågår gällande upphandling av syslöjdsmaterial. Observera att tider och omfattning kan komma att ändras fram till att upphandlingen annonseras.

25

days left
Procuring entity image

22/001263 - Evaluation of Sida´s approaches to democratisation

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 75211200-0 - Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet, 79419000-4 - Utvärderingskonsulttjänster

Sida plans to commission a central evaluation of Sida´s approaches to democratisation in different country contexts. Sida aims to publish the call for tender towards the end of 2022 or early 2023. The evaluation will assess Sida’s approaches to democratisation in different country contexts relative ...

25

days left
Procuring entity image

13316 - Byggnation av gång och cykelväg, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/17/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45233120-6 - Vägbygge, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar, 45233260-9 - Anläggningsarbeten för gångvägar

Gävle Kommun planerar upphandling av GC-Styrmansgatan i Gävle. Nybyggnation av GC-väg på Styrmansgatan mellan Femte tvärgatan och Atlasgatan. Planerad start av projektet Q2 2023 OBS ! Detta är en planerad upphandling. Tider och innehåll kan ändras under projekttiden.

32

days left
Procuring entity image

KLF 2022/1304 - Tjänstekoncession: Restauratör till Kulturens Hus

Date for initial dispatch of the notice 10/27/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster

Vill du leverera mat och dryck av hög kvalité samt bidra till kvalitativa upplevelser i Kulturens Hus? Luleå kommun kommer att genomföra en upphandling av en tjänstekoncession avseende restauratör till Kulturens Hus. Vi söker nu leverantörer som är intresserade av att ha dialog med oss inför dett ...

46

days left
Procuring entity image

12786 - Belysning, armaturer inredning - Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur, 79931000-9 - Inredningstjänster

Förhands annons- Upphandling gällande behovet av Armaturer, belysnings inredning till Gävle kommuns nya Kulturhus Agnes. Aktuellt under år 2023.

55

days left
Procuring entity image

12783 - Biografstolar - Kulturhuset Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter, 44220000-8 - Inredningssnickerier

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande biografstolar till nya Kulturhuset Agnes. Beräknad klart år 2023.

55

days left
Procuring entity image

12448 - Lärplattform - gymnasiet

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

83

days left
Procuring entity image

12785 - Scenbelysning och teknik - Kulturhus Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31518100-1 - Strålkastarbelysning, 31524120-2 - Takbelysning, 31527260-6 - Belysningssystem, 45316110-9 - Installation av vägbelysning

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande Scenbelysning och teknik till nya Kulturhuset Agnes. Beräknad start år 2023.

83

days left
Procuring entity image

12979 - Restaurangverksamhet Konserthuset

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster

Planering kring upphandling av restaurangverksamhet för konserthuset pågår. Observera att detta är en planerad upphandling. Tider och omfattning kan komma att ändras.

84

days left
Procuring entity image

13117 - Drift av restaurang, Gasklockorna

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster

Gävle Kommun planerar upphandling gällande restaurangverksamhet på Gasklockorna.

84

days left
Procuring entity image

12321 - Konferensanläggningar

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55100000-1 - Hotelltjänster, 55120000-7 - Mötes- och konferenstjänster på hotell

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande konferensanläggningar.

92

days left
Procuring entity image

12322 - Bemanningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98513100-3 - Bemanningstjänster för enskilda

114

days left
Procuring entity image

12784 - AV Utrustning till nya Kulturhuset Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32321000-9 - Storbildsprojektorer, 32351300-1 - Tillbehör till audioutrustning, 38652000-0 - Filmprojektorer, 38652100-1 - Projektorer, 38652120-7 - Videoprojektorer

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande AV utrustning till nya Kulturhuset Agnes under våren år 2023

120

days left
Procuring entity image

12781 - Rest. Café verksamhet - Agnes Kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55330000-2 - Kafeteriaverksamhet

Gävle kommun planerar en upphandling gällande drift av café på nya Kulturhuset Agnes. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

266

days left
Procuring entity image

11959 - Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/1/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77231300-1 - Skogsförvaltning

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för kommunerna Nordanstig och Ovanåker skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav. Upphandlingen planeras att publiceras under sommar ...

297

days left
1 / 1