Procuring entity image

KLF 2023/225 - RFI 1 Expansion of the New Port of Luleå

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2023
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34931000-2 - Anläggning till hamnar, 45241000-8 - Hamnanläggningsarbeten, 63721000-9 - Drift av hamnar och farleder och tillhörande tjänster

-39

days left
Procuring entity image

KLF 2023/229 - RFI 2 Railway expansion in the Port of Luleå

Date for initial dispatch of the notice 2/15/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34946110-4 - Järnvägsräls, 34946224-6 - Järnvägsväxlar, 45213320-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

RFI 2 will complement the existing study with in-depth knowledge of railway expansion. However, it should be noted that this RFI is one of two RFIs covering the construction of the New Port of Luleå. This RFI relates to the management, expansion and adaptation of the Port of Luleå's railway faciliti ...

-39

days left
Procuring entity image

12528 - AV - produkter

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32232000-8 - Videokonferensutrustning, 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32321000-9 - Storbildsprojektorer, 48515000-1 - Programvara för videokonferens, 72212515-2 - Programvaruutvecklingstjänster för videokonferens

Upphandling av AV-produkter pågår. Observera att tid och omfattning är preliminära.

-24

days left
Procuring entity image

- VVS-konsulter

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71321400-8 - Konsulttjänster inom ventilation

Ramavtal för tillhandahållande av tekniska konsulttjänster inom värme, ventilation, sanitet och kyla i samband med nybyggnad, renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Konsult ska bland annat utföra utredningar, anpassningar samt komma med förslag till åtgärder

4

days left
Procuring entity image

12283 - Projektmetodik samt projektrelaterad utbildning för Gävle Kommunkoncernen

Date for initial dispatch of the notice 3/15/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22456000-1 - Licenser, 48218000-9 - Programvara för licenshantering, 72212218-0 - Programvaruutvecklingstjänster för licenshantering, 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Planering pågår gällande upphandling av ramavtal gällande licenser för projektmetodik XLPM, samt projektrelaterad utbildning till Gävle Kommunkoncern. Observera att datum och innehåll kan komma att justeras fram till att upphandlingen annonseras.

8

days left
Procuring entity image

12322 - Bemanningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98513100-3 - Bemanningstjänster för enskilda

8

days left
Procuring entity image

13534 - Flygbränsle till Helsinge Airport, Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 09100000-0 - Bränslen, 09131100-7 - Fotogenliknande flygbränsle

Söderhamns kommun genom sektor SAM förvaltar och sköter driften av Helsinge Airport (fd F15 flygflottilj). I detta uppdrag ingår att bränsle finns att tillgå främst för samhällsviktigt flyg (polis, ambulans, sjöräddning, brandflyg) men även till privata aktörer. Avtalet omfattar leverans av JET ...

8

days left
Procuring entity image

12979 - Restaurangverksamhet Konserthuset

Date for initial dispatch of the notice 12/15/2022
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster

Planering kring upphandling av restaurangverksamhet för konserthuset pågår. Observera att detta är en planerad upphandling. Tider och omfattning kan komma att ändras.

9

days left
Procuring entity image

13117 - Restaurangverksamhet Gasklockorna

Date for initial dispatch of the notice 12/15/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster

Gävle Kommun planerar upphandling gällande restaurangverksamhet på Gasklockorna.

9

days left
Procuring entity image

12784 - AV Utrustning till nya Kulturhuset Agnes

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32321000-9 - Storbildsprojektorer, 32351300-1 - Tillbehör till audioutrustning, 38652000-0 - Filmprojektorer, 38652100-1 - Projektorer, 38652120-7 - Videoprojektorer

Gävle Kommun planerar för en upphandling gällande AV utrustning till nya Kulturhuset Agnes under våren år 2023

14

days left
Procuring entity image

13611 - Projekt Beredning Valbo VV– utförandeentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 3/7/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45232430-5 - Vattenrening, 45252210-3 - Byggnation av vattenreningsverk, 45332200-5 - VA-arbeten, 48921000-0 - Automationssystem

Beredning Valbo VV, PFAS reducering. Om- och Nybyggnad av vattenverk i Valbo i Gävle kommun med följande ingående arbeten: Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation. Valbo vattenverk prod ...

31

days left
Procuring entity image

13605 - Beredskap av fastighetsskötsel, Faxeholmen

Date for initial dispatch of the notice 3/6/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98341130-5 - Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel avhjälpande åtgärder av vvs,el,bygg, och andra fel kopplade till fastigheter utanför ordinare arbetstid (beredskap)

35

days left
Procuring entity image

13653 - Laboratorietjänster - Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn

Date for initial dispatch of the notice 3/25/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 71900000-7 - Laboratorietjänster

Upphandlingen avser det samlade behovet av mikrobiologiska och kemiska analyser av bland annat dricksvatten, badvatten, ytvatten, deponi, grundvatten, avloppsvatten, slam samt livsmedel för hälsingekommuner och bolag.

35

days left
Procuring entity image

13521 - AV - Produkter

Date for initial dispatch of the notice 3/14/2023
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 32232000-8 - Videokonferensutrustning, 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32321000-9 - Storbildsprojektorer, 48515000-1 - Programvara för videokonferens, 72212515-2 - Programvaruutvecklingstjänster för videokonferens

Upphandling kring AV-produkter pågår. Observera att tid och omfattning kan komma att ändras fram till att upphandlingen annonseras.

37

days left
Procuring entity image

12781 - Rest. Café verksamhet - Agnes Kulturhus

Date for initial dispatch of the notice 8/22/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55330000-2 - Kafeteriaverksamhet

Gävle kommun planerar en upphandling gällande drift av café på nya Kulturhuset Agnes. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras

160

days left
Procuring entity image

13606 - Skolskjuts med buss Ovanåker och Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun upphandlar skolskjuts för Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun. Syftet med upphandlingen är att få en trygg, säker, väl tidsanpassad, effektiv, friktionsfri och hållbar skolskjuts. Beräknad avtalsstart 2024-08-01. Upphandlingsförfarande, ...

161

days left
Procuring entity image

13592 - Yttre skötsel

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 16311000-8 - Gräsklippare, 45111220-6 - Röjning av ris och buskar, 77211300-5 - Trädröjning, 77312000-0 - Ogräsröjning

Upphandlingen avser yttre sommarskötsel för Gästrike Vattens dotterbolag i Ockelbo, Hofors, Gävle, Älvkarleby och Östhammar från våren 2024. Med yttre sommarskötsel avses bl.a. gräsklippning och trimning av grönytor, röjning av högt gräs och sly samt beskäring av buskar. Vidare finns behov av exe ...

164

days left
Procuring entity image

11959 - Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/1/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 77231300-1 - Skogsförvaltning

OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för kommunerna Nordanstig och Ovanåker skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav. Upphandlingen planeras att publiceras under sommar ...

191

days left
Procuring entity image

13291 - Bevakningstjänster Gävle Kommun med bolag

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem

Detta är en förhandsannonsering - Upphandlingen omfattar utryckning vid larm, rondering, fast bevakning och andra närliggande tjänster för Gävle kommun med bolag. Beräknad avtalsstart 2024-04-01.

236

days left
1 / 1