Procuring entity image

KOM-414834 - Leverantörsdialoger BAS järnväg OKB Platschef 3

Date for initial dispatch of the notice 2/29/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-410572 - Hällnäs, förlängning uppställningsspår, Produktion

Date for initial dispatch of the notice 2/29/2024
NUTS: SE - Sverige, SE331 - Västerbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KS 2023-910 - Ramavtal Ventilationsarbeten 2024

Date for initial dispatch of the notice 2/29/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 42520000-7 - Ventilationsutrustning, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 45331211-8 - Installation av ventilation utomhus, 71315410-6 - Inspektion av ventilationssystem

Upphandlingen är avslutad och ramavtal tecknat.

Procuring entity image

KOM-414394 - Organisation Byggplatsuppföljning för projekt stickspår Jonsered Östra, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

0235/23 - Torv till jordförbättring

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2024
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 09112000-7 - Brunkol och torv, 09112200-9 - Torv

Procuring entity image

KOM-413833 - Nya vägskyddsanläggningar Västeraspby-Långsele

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2024
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

23FMVU9622 - SwAF Propulsion Systems C-130

Date for initial dispatch of the notice 2/29/2024
NUTS: SE1 - Östra Sverige
CPV: 34934000-3 - Propellerblad, 50211210-2 - Reparation och underhåll av flygplansmotorer, 60444000-2 - Drift av flygplan

The procurement is finnished and Contract has been signed for both tender ranges.

Procuring entity image

MF 2023/105 - Laboratorietjänster inom livsmedel och vatten

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71600000-4 - Teknisk provning, analys och konsulttjänster, 71900000-7 - Laboratorietjänster

Procuring entity image

- Elkraft till Abisko forskningsstation, 2023-197

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2024
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 09310000-5 - Elektricitet

Upphandlingen avbryts då lämpliga anbud ej inkommit.

Procuring entity image

KOM-413148 - 2023 Nationell byggledare till styr- och övervakningssystem trafiksignaler med placering i Göteborg

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-414021 - Beläggning och vägmarkering halvvarma väg 12 Vsk 113-Forsmark (1100) Storuman, AC-län

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE - Sverige, SE331 - Västerbottens län
CPV: 45233140-2 - Vägarbeten, 45233221-4 - Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 - Nybeläggning av körbana, 45233228-3 - Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 - Nybeläggning

Procuring entity image

KOM-414023 - Beläggning och vägmarkering halvvarm Väg 1008 Kristineberg-Åkroken AC-län

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE - Sverige, SE331 - Västerbottens län
CPV: 45233140-2 - Vägarbeten, 45233221-4 - Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 - Nybeläggning av körbana, 45233228-3 - Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 - Nybeläggning

Procuring entity image

RB2023-0284 - Ambulanskläder 2023

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

Procuring entity image

23FMVU9868 - UPPHANDLING AV RAMAVTAL FÖR GRANSKNINGS- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79210000-9 - Redovisning och revision, 79212000-3 - Revision, 79400000-8 - Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

Procuring entity image

KS/2023:00222 - Tjänst för att förebygga och hantera sjukfrånvaro

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 85141220-7 - Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor, 85147000-1 - Företagshälsovård, 85312500-4 - Rehabiliteringstjänster

Procuring entity image

KS/2024:102 - Frivillig förhandsinsyn skola - näringsliv

Date for initial dispatch of the notice 2/29/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 79900000-3 - Diverse företags- och övriga tjänster

Procuring entity image

KOM-414221 - ÅVS Utvecklad spårburen kollektivtrafik Bro och Bålsta

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län, SE121 - Uppsala län
CPV: 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem

Procuring entity image

E2023-03560 - Bromstensstaden kv Tora, Finplanering

Date for initial dispatch of the notice 2/29/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

E2023-03561 - "Bromstensstaden kv Tora, Tvätt-Anders park"

Date for initial dispatch of the notice 2/29/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

23FMVU9831 - NDSRB NMS and RRS System 2023-2029

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 48100000-9 - Programvara för särskild industri, 48210000-3 - Programvara för nätverk

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

VOF 944/23 - Anbudsinbjudan för lokalvård Djuramossa

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning, 90911300-9 - Fönsterputsning

Procuring entity image

KOM-414000 - Resurskonsult, säkerhetssamordnare ombyggnad/nybyggnad/tillbyggnad av Trafikcentraler

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 79417000-0 - Konsulttjänster för säkerhet

Procuring entity image

14327 - Partnering för nya etableringsytor Gävle Hamn

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Upphandlingen är avslutad och tilldelad.

Procuring entity image

KOM-414259 - Nya framdrivningsmotorer till Färjerederiets utbytessystem

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34311120-7 - Förbränningsmotorer med kompressionständning, 34510000-5 - Fartyg, 34512100-0 - Färjor, 34930000-5 - Marin utrustning

Upphandlingen är avslutad. Beslut om tilldelning gjordes med leverantören Tenö Varv AB 2024-02-08.

Procuring entity image

2.3.3-105/2021 - Insatser för barn och unga - konsulentstödda jourhemsinsatser

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster, 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering, 85320000-8 - Socialvård, 85321000-5 - Administration inom socialtjänsten

Procuring entity image

KF 623/2023 - Anbudsinbjudan för lokalvård Konsul Perssons Villa

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning, 90911300-9 - Fönsterputsning

Procuring entity image

KOM-412152 - För utförande av tunnelunderhåll jvg Sthlm 2024-2026

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

2022/287 - Ombyggnation av verksamhetslokaler

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45453000-7 - Reparation och renovering, 45453100-8 - Renoveringsarbeten

Procuring entity image

23SVOA430 - Brandposter

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 44482200-4 - Brandposter

Procuring entity image

459/22 - Informationsinhämtning av folkbokförings-, fordons-, fastighets och företagsregister

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 64216200-5 - Elektroniska informationstjänster

Procuring entity image

KLF 2023/1301 - 4 st insamlingsfordon till Luleå Miljöresurs AB

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34144511-3 - Sopbilar, 34144520-9 - Fordon för tömning av septiska tankar

Procuring entity image

KOM-414436 - Projektledare Anläggning Fyra Spår Uppsala projekt Uppsala

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Procuring entity image

13751 - Mattransporter - Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60100000-9 - Vägtransporter

Tilldelningsbeslut är fattat i upphandlingen. Se publikt arkiv.

Procuring entity image

13606 - Skolskjuts Ovanåker och Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport

Avtal har tecknats för Ovanåker och Söderhamn och upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

KOM-414486 - Ställage

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 98111000-4 - Tjänster tillhandahållna av företagsorganisationer

Procuring entity image

SK2023-0518 - Drift av simhall

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Procuring entity image

KOM-414772 - Direktupphandling BPU Spårbyte Gällivare-Harrå

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

23SVOA616 - Upphandling av säkerhetssystem till Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Procuring entity image

KOM-411459 - Bro 16-869-1 över Dofsan vid tpl Vilan i Skara och bro 16-824-1 Dunsåsen Nossebro

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

KFKS:2023-254 - Tryckeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22458000-5 - Måttbeställda trycksaker, 22900000-9 - Diverse trycksaker

1 / 8