Procuring entity image

KLF 2023/1208 - Hjullastare

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34144710-8 - Hjullastare

På grund utav fel i upphandlingsunderlaget som inte uppfyller verksamhetens behov avbryts upphandlingen KLF 2023/1208 Hjullastare. Luleå kommun avser omarbeta underlagt och annonsera en ny upphandling inom kort.

Procuring entity image

KOM-414225 - (1459) Utveckling av en produktionssimuleringsmodell av ett intermodalt godstransportsystem

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

28/23 - Städ- och engångsprodukter

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 19640000-4 - Sopsäckar och soppåsar av polyeten, 33700000-7 - Hygienartiklar, 39222100-5 - Engångsartiklar för catering, 39830000-9 - Rengöringsmedel, 39831200-8 - Tvätt, disk och rengöringsmedel, 39831300-9 - Golvrengöringsmedel, 39831600-2 - Toalettrengöringsmedel

Procuring entity image

KOM-413243 - Röjning av järnvägsfordon

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 63725000-7 - Bärgning och upptagning

Procuring entity image

53/23 - Måleritjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45432220-2 - Tapetsering, 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader, 45442180-2 - Ommålning

Procuring entity image

72175 - KALLKÄLLAN 10 NYBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45211300-2 - Byggnation av bostäder, 45211340-4 - Byggnation av flerfamiljshus, 45211341-1 - Byggnation av lägenheter

Upphandlingen är avslutad. Lulebo Ab tackar alla anbudsgivare. Tilldelning har skett i enighet med AF delen

Procuring entity image

202304 - RAMAVTAL FÖR SANERINGSUPPDRAG

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45262660-5 - Asbestsaneringsarbete, 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, 90650000-8 - Avlägsnande av asbest, 90722200-6 - Miljösanering, 90900000-6 - Städning och renhållning

Upphandlingen har nu avslutats. Lulebo Ab tackar alla anbudsgivare. Tilldelning har skett i enighet med Upphandlingsdokumenten.

Procuring entity image

KOM-413659 - ERTMS förberedande Projektledare inom sektionen Utveckling

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

23/000885 - Cateringtjänster Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster, 55310000-6 - Restaurangserveringstjänster, 55500000-5 - Matsalstjänster och catering, 55510000-8 - Matsalstjänster, 55511000-5 - Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp, 55520000-1 - Catering

Procuring entity image

23FMVU8164 - Anskaffning Drivmedelstransportekipage

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34133110-2 - Tankbilar, 34223340-1 - Släpvagnar för tankbilar

Procuring entity image

KOM-413639 - Utveckling Drift och rapportsystemet för roterande omformare

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Kontrakt tecknat med IETV

Procuring entity image

KLF 2023/1037 - Avrop Dynamiskt inköpssystem -Process- och Teamstärkande handledning för handläggare och socialsekreterare inom Försörjningsstöd

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 75000000-6 - Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster, 80590000-6 - Handledning

Procuring entity image

IKS2023/41 - Support och underhåll Verksamhetssystem IFO

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48517000-5 - IT-programvara

Procuring entity image

IKS2023/67 - Support och underhåll Verksamhetssystem Arbetsmarknad

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48517000-5 - IT-programvara

Procuring entity image

23FMVU8988 - Ramavtal Reservdelar och Service- & underhållstjänster till Teleskoplastare Merlo

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 42418000-9 - Lyft-, hanterings-, lastnings- eller lossningsmaskiner, 42418900-8 - Last- eller hanteringsmaskiner, 42419200-8 - Delar till truckar

Procuring entity image

KOM-409996 - Ångebyn, kontaktledningsbyte

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

KOM-413984 - För utförande av Kulturminnesåtgärder Basområde Heby, Enköping, Västerås och Tierp

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

13986 - VS-arbeten Hudiksvalls kommun samt Fastighets AB Glysis

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45330000-9 - Rörmokeriarbeten

Procuring entity image

- Löpande ekonomihantering och löneadministration

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2023
NUTS: SE214 - Gotlands län
CPV: 79211000-6 - Redovisning

Procuring entity image

14039 - Skötsel av anläggningar i skärgården, Hudiksvalls kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll, 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Procuring entity image

T2023-02276 - Driftservice 2024

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 63712320-2 - Tunneldrift, 65320000-2 - Drift av elektriska anläggningar, 79993100-2 - Tjänster för drift av anläggning

Procuring entity image

0329/23 - 2023 - Rivning av fastighet FALUTORGET 1, Göteborg i västra Götalands län.

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2023
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning

Procuring entity image

MIC 2023/437 - Ålderdomshemmet 7, Vattenpasset 16, Svalrocken 17 - Utbyte luftbehandlingsaggregat

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45331210-1 - Installation av ventilation, 51900000-1 - Installation av styr- och reglersystem

Procuring entity image

TN 2023/1895 - VVS-installationer

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45330000-9 - Rörmokeriarbeten, 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

Procuring entity image

72235 - Lävägen, förtätning 3 lgh - Mark

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45332000-3 - VA- och dräneringsarbeten, 45432112-2 - Stenläggning, 77314100-5 - Anläggning av gräsmattor

Procuring entity image

72184 - Kängsövägen 3, Råneå. Renovering lägenheter

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45331210-1 - Installation av ventilation, 45453100-8 - Renoveringsarbeten

Upphandlingen har nu avslutats. Lulebo Ab tackar alla anbudsgivare. Tilldelning har skett i enighet med AF-delen.

Procuring entity image

SB 2023/611 - Konkurrensutsättning av DIS - Upphandlingskonsulter för Fastighetsunderhåll

Date for initial dispatch of the notice 11/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 79418000-7 - Konsulttjänster för upphandling

Procuring entity image

RB2023-0272 - OCT- och ögonbottenkameror 2023

Date for initial dispatch of the notice 11/27/2023
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 33122000-1 - Oftalmologisk utrustning

Procuring entity image

SBN2023.421 - Matavfallspåsar i papper

Date for initial dispatch of the notice 11/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 18930000-7 - Säckar och påsar

Procuring entity image

KOM-408009 - Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Bygghandling. #11530

Date for initial dispatch of the notice 11/24/2023
NUTS: SE3 - Norra sverige
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

SISAB 2023/181 - Ny Gymnasieskola Slakthusområdet

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45214220-8 - Byggnation av högstadie- och gymnasieskola

Procuring entity image

RB2023-0383 - Förbrukningsartiklar till Zoll defibrillatorer

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2023
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 33182100-0 - Defibrillator

Procuring entity image

IKS2023/42 - Support och underhåll Verksamhetssystem OMSO

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48517000-5 - IT-programvara

I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar Sandvikens kommun sin avsikt tilldela kontraktet för support, underhåll och vidareutveckling för verksamhetssystemet Procapita/Lifecare Vård & Omsorg till Tietoevry AB. Ett kontrakt kommer att tecknas med leverantören efter att tiden för avtalsspärr ...

Procuring entity image

KOM-411804 - GC-väg Torsjö-Abbekås

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige, SE22 - Sydsverige, SE224 - Skåne län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Procuring entity image

KSTFU2023:107 - Hämtning av förpackningar

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 90511300-5 - Insamling av avfall

Procuring entity image

SU FV-3251-21 - Wet lab chemicals and Life Science products

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 24300000-7 - Basiska oorganiska och organiska kemikalier, 33651520-9 - Antikroppar, 33696500-0 - Laboratoriereagenser

This procurement is concluded.

Procuring entity image

KOM-411214 - För utförande av gång- och cykelväg mellan Morgongåva-Vittinge inom Heby kommun, Upp-sala län

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

Procuring entity image

ÄON 23/0092 - Ungdomar till äldreomsorgen

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård, 85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster, 85310000-5 - Socialt arbete, 85323000-9 - Kommunal hälso- och sjukvård

Procuring entity image

2023/131 - Pumpar och pumpservice

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 42122000-0 - Pumpar, 42122100-1 - Vätskepumpar, 42122130-0 - Vattenpumpar, 42124200-6 - Delar till pumpar eller vätskeelevatorer

Upphandlingen är avslutad och kontrakt har tecknats med Sulzer Pumps Sweden AB.

Procuring entity image

SFF 47/2023 - Ismaskin

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 37480000-6 - Maskiner eller instrument för idrotts- och fritidsutrustning, 37481000-3 - Isbanemaskiner

1 / 7