Procuring entity image

UH-21-29347 - Rivningsentreprenad Futurum hus B

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45111100-9 - Rivning

Kontrakt har tecknats med Pulls Entreprenad AB.

Procuring entity image

KS EKO 2021.177 - Farligt avfall

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering

Procuring entity image

11670 - Skyddade boenden

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE - Sverige
CPV: 85311300-5 - Barn- och ungdomsomsorg, 85312300-2 - Vägledning och rådgivning, 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering

Avtal har ingåtts i enlighet med tilldelningsbeslutet och upphandlingsrapporten har redovisats för Socialnämnden.

Procuring entity image

10666 - Plattsättning ABG, GFAB, GDS och GHAB

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45431000-7 - Golv- och plattläggning, 45431100-8 - Läggning av golvplattor

Procuring entity image

UH-21-29840 - Projekt- och byggledare till Bålsta nya simhall

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Kontrakt har tecknats med Bylero AB.

Procuring entity image

IHUS-2021-00003 - Projektledning av marksanering för bostadsexploatering

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE - Sverige, SE121 - Uppsala län
CPV: 71621000-7 - Teknisk analys eller konsulttjänster, 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning, 79421000-1 - Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KSEKO2021.210 - Banktjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 66110000-4 - Banktjänster

Procuring entity image

KSEKO2021.220 - Förhandlings- och fastighetsrättsligt stöd

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KSEKO2021.269 - Inventering av fåglar

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 77231400-2 - Skogsinventering

Procuring entity image

- Golvarbeten Hofors kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44112200-0 - Golvbeläggningar, 45432100-5 - Golvläggning och beläggning, 45432110-8 - Golvläggning, 45432113-9 - Läggning av parkettgolv

Procuring entity image

KLF 2021/669 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster, Naturvärdesinventering Rutvik arbetsplatsområde

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KLF 2021/672 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Skyfallsutredning

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

UH 2020/131 - Segmented germanium detector

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Procuring entity image

409-A122.096/2021 - Polititransporter Södermanland

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60100000-9 - Vägtransporter

Procuring entity image

931-A697.447/2020 - Upphandling av aluminiumbåtar 5-5,5 m och 6-6,5m, ramavtal

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
CPV: 34521300-8 - Patrullbåtar för polisen

Procuring entity image

NTN 2020/242 - Reinvestering Fisksätra trafikplats

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

A296.749/2020 - Upphandling av motviktstruckar,ramavtal

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
CPV: 42415100-9 - Lyfttruckar, 42415110-2 - Gaffeltruckar, 42415200-0 - Truckar, 42415210-3 - Truckar med hanteringsutrustning, 42419200-8 - Delar till truckar

Procuring entity image

3.3.2-156/2020 - Upphandlingskonsulter

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79418000-7 - Konsulttjänster för upphandling

Procuring entity image

A026.790/2020 - Upphandling av totalentreprenad för byggnation av lokaler i Sigtuna Kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

ÖST 2021/322 - Fönsterputs i enskilda hem

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90911300-9 - Fönsterputsning

Procuring entity image

SEAB 2021/108 - Konkurrensutsättning av Fordon Sandvikens kommunkoncern 16134, DIS Fordon

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län

Procuring entity image

20FMV6333 - Ramavtal Instrumentkalibrering och teleteknisk tjänst

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 50433000-9 - Kalibrering, 71600000-4 - Teknisk provning, analys och konsulttjänster

Procuring entity image

KS2021/76 - Digitala läkemedelsskåp

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 33192000-2 - Möbler för sjukvårdsändamål, 39122100-4 - Skåp, 39141300-5 - Förvaringsskåp

Procuring entity image

T2021-00396 - Konkurrensutsättning av DIS - Styrapparater för trafiksignaltekniska anläggningar, paket 2 2021

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 34923000-3 - Vägtrafikledningsutrustning

Procuring entity image

11905 - Förvaltningshuset Ombyggnation av kontorslokaler

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45213150-9 - Byggnation av kontorsbyggnad

Procuring entity image

KFKS 2021/637 - Konkurrensutsättning av Rekryteringstjänster 14920, Search

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Procuring entity image

939-A663.073/2020 - Bevakningstjänster Region Syd

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
CPV: 75240000-0 - Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning, 75241000-7 - Tjänster för allmän säkerhet, 79710000-4 - Säkerhetstjänster, 79713000-5 - Vakttjänster, 79714000-2 - Övervakningstjänster

Procuring entity image

713/19 - Markentreprenörer

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45236000-0 - Markanläggning

Upphandlingen avslutades och avtal tecknades under 2020. Upphandlingsprocessen avslutas härmed i Kommers.

Procuring entity image

732/2019 - Jourtjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll

Upphandlingen avslutades och avtal tecknades under 2020. Upphandlingsprocessen avslutas härmed i systemet Kommers.

Procuring entity image

T2021-00328 - Bällsta Bro

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

2020/1669-3.4.6.1 - Mark- och beläggningsentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45233260-9 - Anläggningsarbeten för gångvägar, 45236250-7 - Markanläggning för parker, 45332200-5 - VA-arbeten

Procuring entity image

KSN-2020-02191 - Besiktningsman bro

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71631450-9 - Brobesiktning, 63723000-3 - Kajplatstjänster, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KS2020/642 - Drift, support och underhåll av e-tjänstplattform

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 72514300-4 - Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem

Procuring entity image

KS2020/592 - Storköksservice

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39314000-6 - Utrustning för industrikök, 42959000-3 - Diskmaskiner för storkök

Procuring entity image

KS/2021:203 - Support, drift, underhåll och vidareutveckling av personalsystem

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72500000-0 - Datortjänster, 72510000-3 - Administrativa tjänster för datorer

Procuring entity image

2021:00148 - Tekniska konsulttjänster - Generalarkitekt fastighet

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71251000-2 - Arkitekt- och byggmätningstjäster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster

Procuring entity image

340-20-050 - Ventilationsarbeten Munkfors 9:43, Tallåsvägen 6

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

KS 2021-455 - Direktupphandling Krisstöd för vårdpersonal under Coronapandemin

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 79430000-7 - Krishantering, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning

Procuring entity image

KS 2020-993 - Dokument- och Ärendehanteringssystem med Möteshantering

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

706-2020 - 60141 Lekplats Fredriksdalsparken

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45316100-6 - Installation av utomhusbelysning, 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45112723-9 - Utformning av lekplatser, 45112711-2 - Utformning av parker, 45112710-5 - Utformning av grönområden, 45112500-0 - Schaktning, 45111100-9 - Rivning, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45316000-5 - Installation av belysnings- och signalsystem

1 / 11