Procuring entity image

KS 2022/896 - Leksaker och cyklar

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 37520000-9 - Leksaker, 37523000-0 - Pussel, 37524000-7 - Spel

Avtal är tecknade.

Procuring entity image

KOM-410557 - För utförande av förläggning av multidukt längs Scanmed Öst, sträckan Järna – Katrineholm – Åby

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-411402 - Expertstöd för GK3-granskning Geoteknik i Program Mälarbanan

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71351210-8 - Geofysiska konsulttjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

E2022-03719 - Projekt Norra Djurgårdsstaden, Projektledare för FoU

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 73000000-2 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster, 73200000-4 - FoU-rådgivning

Procuring entity image

E2022-00368 - Ramavtal Byggprojektledning

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

E2021-01882 - Fokus Skärholmen, Samordnande Byggledning DIS Byggledningstjänst

Date for initial dispatch of the notice 2/6/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71251000-2 - Arkitekt- och byggmätningstjäster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71540000-5 - Byggteknisk ledning

Procuring entity image

KOM-411403 - TA-plansamordnare, Program Mälarbana

Date for initial dispatch of the notice 2/4/2023
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71350000-6 - Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster, 71356300-1 - Tekniska stödtjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71620000-0 - Analystjänster

Procuring entity image

FSK 2022/537 - Ramavtal Konstruktör

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71312000-8 - Byggnadsteknisk rådgivning, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-411702 - Program ERTMS - Överlämnandekoordinator

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-409817 - Program ERTMS - Huvudbesiktningsman

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71520000-9 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning

Procuring entity image

KOM-404210 - Program ERMTS - Teknisk expert ETCS ombord

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

VOF 32/23 - Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 30196000-9 - Planeringssystem, 35710000-4 - Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4), 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 72212900-8 - Programvaruutvecklingstjänster för diverse programvara och datorsystem

Frivillig förhandsinsyn.

Procuring entity image

SF 2022/231 - Arkiv, bibliotek och säker förvaring

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 39000000-2 - Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter

Procuring entity image

KLF 2021/1504 - Vibrationsmätning, riskanalys och besiktning

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KS 2022/608 - Hygien-, pappers-, och plastprodukter

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 19520000-7 - Plastprodukter, 19640000-4 - Sopsäckar och soppåsar av polyeten, 33700000-7 - Hygienartiklar, 33760000-5 - Toalettpapper, näsdukar, handdukar och servetter, 33763000-6 - Pappershanddukar, 33772000-2 - Förbrukningsvaror av papper

Procuring entity image

KOM-407905 - Träskholm- Myrheden och Älvsbyn, Spårväxelbyte (Produktion). #5192

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE3 - Norra sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-411819 - Specialist byggnadsverk till program Tvärförbindelse Södertörn

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KFU 2022-87 - Restauratör Rödbergsfortet Boden

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 15911000-7 - Alkoholhaltiga drycker, 55500000-5 - Matsalstjänster och catering, 55523000-2 - Catering för övriga företag eller övriga institutioner

Ett anbud inkom som uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

KOM-411760 - Förlängning av kontrakt för utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Luleå-Murjek, Haparandabanan

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34632300-9 - Elinstallationer för järnväg, 45232332-8 - Arbeten som rör telekommunikationer, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 - Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 - Spåranläggning

Procuring entity image

KOM-411450 - Teknisk projektledare inom vattenbyggnad (väg E22 förbi Söderköping)

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71330000-0 - Diverse byggnadstekniska tjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-411328 - Nationellt ramavtal renoveringar/reparationer av roderpropelleraggregat i vägfärjor

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 50240000-9 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning

Procuring entity image

SBF 2023/27-2.6.1.2 - Bivägen 6A och 6B - Miljöinventering och rivningsplan

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

SBN 2022-551 - Skolskjutssystem

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48219300-9 - Programvara för administration, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72268000-1 - Tillhandahållande av programvara

Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

KOM-411739 - Specialist tunnelsäkerhet med brandinriktning

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

13209 - Hisservice Hudiksvalls kommun och Glada Hudikhem

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 42416100-6 - Hissar, 50740000-4 - Reparation och underhåll av hissar

Procuring entity image

KOM-411922 - Verktyg för hantering av Trafikverkets sociala medier

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72222300-0 - IT-tjänster

Procuring entity image

22FMVU6915 - Procurement of Technical High Mobility Shelters

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 35400000-8 - Militärfordon och tillhörande delar, 73423000-3 - Utveckling av militärfordon

The procurement has ended with an award being made to Elbit Systems Sweden AB

Procuring entity image

AUN 2022-463 - Vedmassa Bodens kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 03418100-4 - Lövträ

Avtal tecknat efter annons frivillig förhandsinsyn.

Procuring entity image

22FMV2699 - RM12 Fortsatt Drift Gripen C/D till 2035 - Fas II

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71241000-9 - Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys

Procuring entity image

KOM-409391 - Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag utförandeentreprenad för riktade miljöåtgärder inom underhållsdistrikt Nord, Norrbottens och Västerbottens län

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: SE - Sverige, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Trafikverket har 2023-01-13 beslutat att avbryta upphandlingen av KOM-409391 ”Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag utförandeentreprenad för riktade miljöåtgärder inom underhållsdistrikt Nord, Norrbottens och Västerbottens län.” Skälen för att upphandlingen avbryts är att efter öppnande ...

Procuring entity image

12276 - Grus och jord till fritidsanläggningar i Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 14210000-6 - Grus, sand, krossad sten och ballast, 14212200-2 - Stenmaterial, 14212410-7 - Matjord

Procuring entity image

KOM-411285 - Ordningsvakter med BASÄSKYDD station Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

KOM-411358 - Ordningsvakter med BASÄSKYDD station Lund och Hässleholm

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

KOM-411351 - Ordningsvakter med BASÄSKYDD station Uppsala

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

KOM-411355 - Ordningsvakter med BASÄSKYDD station Linköping

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

KOM-411356 - Ordningsvakter med BASÄSKYDD station Gävle, Umeå och Borlänge

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

KOM-411357 - Ordningsvakter med BASÄSKYDD station Nässjö och Jönköping

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

KOM-411353 - Ordningsvakter med BASÄSKYDD station Örebro

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

KOM-411335 - Konsultuppdrag Karterande Geolog, program Västlänken, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 2/3/2023
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

22FMV2442 - BCUS 2022

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50340000-0 - Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning, 50344000-8 - Reparation och underhåll av optisk utrustning, 50344100-9 - Reparation och underhåll av fotoutrustning, 50430000-8 - Reparation och underhåll av precisionsutrustning, 50600000-1 - Reparation och underhåll av säkerhets- och försvarsmateriel, 50660000-9 - Reparation och underhåll av elektroniska system för militärt bruk

1 / 9