Procuring entity image

VON/2021:00061 - Digital rapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48219300-9 - Programvara för administration, 48450000-7 - Programvara för tidsredovisning eller personal

Procuring entity image

KS/2021:00027 - Fastighetsystem

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

0131/21 - Balning

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering

Procuring entity image

SBF 2018/1653-2.5.1.1 - Nybyggnation Hertsöbadhus

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, 45212212-5 - Anläggningsarbete för simbassäng

Upphandlingen av nybyggnation av Hertsö badhus är nu avslutad och NCC Sverige AB har tilldelats kontraktet.

Procuring entity image

KS2021.144 - Skolmöbler

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 39160000-1 - Skolmöbler

Procuring entity image

21FMV2199 - Satellite Capacity, C-band, 2021

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 64214100-0 - Förhyrning av satellitförbindelser

Procuring entity image

FSK 2021/61 - Kärrtorps IP - ny kylanläggning

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45331230-7 - Installation av kylutrustning

Procuring entity image

FSK 2020/753 - Mälarhöjdens IP – uppförande av bullerskärm

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 34928230-9 - Bullerplank, 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 90742200-2 - Bullerskydd

Procuring entity image

UH2020-13 - Drift och bemanning Stockby Returpark

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall

Upphandlingen och kontrakt är tilldelat.

Procuring entity image

20FMV7797 - Ramavtal ammunition- och minröjningsutrustning

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 90523100-0 - Oskadliggörande av vapen och ammunition, 90523200-1 - Desarmering av bomber

Ramavtal är tilldelat.

Procuring entity image

SEAB 2021/141 - Konkurrensutsättning av DIS Tekniska konsulter 28086, EL-, TELE-, OCH DATASYSTEM; FU Trafikanläggning

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2021
NUTS: SE - Sverige

Inga anbud inkom till denna förfrågan.

Procuring entity image

641/2020 - Ljud, bild och små-el 2021

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 39711211-1 - Mixrar, 31600000-2 - Elektrisk utrustning, 32300000-6 - TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare, 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32321000-9 - Storbildsprojektorer, 32321100-0 - Film- och videoutrustning, 32322000-6 - Multimedieutrustning, 32324000-0 - TV-apparater, 32333200-8 - Videokameror, 32340000-8 - Mikrofoner och högtalare, 32342000-2 - Högtalare, 32342300-5 - Mikrofoner och högtalarenheter, 32584000-0 - Datalagringsmedia, 38651000-3 - Kameror, 38651200-5 - Kamerahus, 38651600-9 - Digitalkameror, 38652000-0 - Filmprojektorer, 39700000-9 - Hushållsapparater, 39710000-2 - Elektriska hushållsapparater, 39711200-1 - Matberedare, 39711210-4 - Stavmixrar, 39713430-6 - Dammsugare, 39711310-5 - Elektriska kaffebryggare, 39711362-4 - Mikrovågsugnar

Procuring entity image

- Avropsupphandling SAMBI-ombud

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

KS2021.135 - Transporter, samordnad upphandling

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 44613800-8 - Avfallscontainrar, 90512000-9 - Avfallstransport

Procuring entity image

KS EKO 2021.177 - Farligt avfall

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering

Procuring entity image

11800 - Interimschef till IT-enheten Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster, 79620000-6 - Förmedling av personal, även tillfälligt anställda, 98513100-3 - Bemanningstjänster för enskilda

Idag 2021-05-11 har parterna signerat avtalet.

Procuring entity image

KS/2021:00093 - Kravanalytiker/kravställare för framtagande av kravspecifikation till Affärssystem

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72227000-2 - Konsulttjänster för dataanalys

Procuring entity image

KS/2020:518 - Rekryteringssystem

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 48219300-9 - Programvara för administration, 48333000-1 - Programvara för kontakthantering, 48400000-2 - Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, 48450000-7 - Programvara för tidsredovisning eller personal, 48500000-3 - Programvara för kommunikation och multimedia, 48510000-6 - Programvara för kommunikation, 48810000-9 - Informationssystem, 72250000-2 - System- och stödtjänster, 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Procuring entity image

UPH 2021-04 - Anpassningar inom Älvstrandens bildningscentrum

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Procuring entity image

von/2021:00030 - Tillsyn på distans

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 33195000-3 - Patientövervakningssystem, 35121700-5 - Larmsystem, 35125000-6 - Övervakningssystem, 35125300-2 - Övervakningskameror, 79711000-1 - Larmövervakningstjänster

Procuring entity image

11859 - Livräddningsbåtar

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34520000-8 - Båtar

Procuring entity image

21INK010 - Tung lastbil med lastväxlare till Räddningstjänsten Piteå

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34134100-6 - Lastbilar med flak, 34142100-5 - Lastbilar med hissflak

Procuring entity image

21INK017 - Arbetsbåt till Kultur, park och fritid

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34500000-2 - Fartyg och båtar, 34520000-8 - Båtar

Procuring entity image

11548 - Städning för AB Gavlegårdarna i Sätra

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE313 - Gävle kommun
CPV: 90911200-8 - Städning av byggnader

Procuring entity image

202005 - Ramavtal för entreprenad- och reparationsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 51900000-1 - Installation av styr- och reglersystem, 50711000-2 - Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 45453000-7 - Reparation och renovering, 45442100-8 - Målning, 45432110-8 - Golvläggning, 45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

Upphandlingen har nu avslutats. Vi tackar alla anbudsgivare för visat intresse.

Procuring entity image

11739 - Part för genomförande av affärsutveckling

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Kontraktet tilldelades det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i upphandlingen vilket var anbud från Gästriklands Besöksnäring ekonomiska förening (769637-9036).

Procuring entity image

SBN/2021:82 - Nybyggnation av LSS-boende Ängsgården som lågenergihus

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45211341-1 - Byggnation av lägenheter

Procuring entity image

11696 - Reparation av spontkaj Engesberg, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Procuring entity image

T2020-02007 - T2020-02007 Mindre gatuarbeten Ytterstaden 2020

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

SBN/2021:046 050 - Nybyggnation av LSS-boende Hemgården som lågenergihus

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45211341-1 - Byggnation av lägenheter

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med Rickardsson Bygg AB.

Procuring entity image

SBN/2021:045 050 - Nybyggnation av LSS-boende Ängdalen som lågenergihus

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45211341-1 - Byggnation av lägenheter

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med Rickardsson Bygg AB.

Procuring entity image

20FMV6713 - Basic Trainer Aircraft (BTA) System

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE123 - Östergötlands län
CPV: 34700000-4 - Flygplan och rymdfarkoster, 34710000-7 - Helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och andra motordrivna luftfartyg, 34711100-5 - Flygplan, 35600000-0 - Militärflygplan, robotar och rymdfarkoster, 35610000-3 - Militärflygplan, 35611500-5 - Skolflygplan

Procuring entity image

SSM2020-5857 - Mätinstrument av miljödosekvivalent i neutronstrålfält

Date for initial dispatch of the notice 5/6/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 31000000-6 - "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning", 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Upphandlingen har avslutats och att avtal har tecknats med företaget Gammadata Instrument AB.

Procuring entity image

2021-5102-7 - Lokalvård Lund

Date for initial dispatch of the notice 5/7/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 90911300-9 - Fönsterputsning, 90919200-4 - Kontorsstädning

Kontraktet tilldelat 2021-03-26

Procuring entity image

493/20 - Tak- och plåtarbeten

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2021
NUTS: SE - Sverige, SE224 - Skåne län
CPV: 45261310-0 - Plåtslageri, 50112111-4 - Plåtskadereparationer, 45261210-9 - Takläggningsarbete, 45261100-5 - Taklagsarbete, 45261000-4 - Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten, 45261300-7 - Plåtslageri och uppförande av stuprännor

Procuring entity image

SBF 2020/460-3.4.6.1 - Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen

Date for initial dispatch of the notice 5/7/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45233140-2 - Vägarbeten

Procuring entity image

21FMV1328 - Från uppdrag: RD - Anskaffning loggsystem

Date for initial dispatch of the notice 5/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 35520000-5 - Delar till krigsfartyg

Procuring entity image

FK 2021/002784 - Hyra av arbetsbord till hemarbetsplatser

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 39100000-3 - Möbler, 39121100-7 - Skrivbord

Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

KS 2020/02174 - Kök och matsal på Prästavångskolan 2

Date for initial dispatch of the notice 5/6/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45212421-3 - Byggnation av restaurang, 45212422-0 - Byggnation av matsal

Kontrakt har tecknats med AB Järletoft Bygger.

Procuring entity image

KSN-2020-02387 - Träd och buskar

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 03451300-9 - Buskar, 03452000-3 - Träd

1 / 9