Procuring entity image

13626 - Grundvattenkonsult Fältförsök Mons grundvattentäkt

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2023
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 41100000-0 - Naturligt vatten, 41110000-3 - Dricksvatten, 65110000-7 - Vattendistribution, 65111000-4 - Dricksvattendistribution, 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-412639 - Portföljförvaltning av Trafikverkets elavtal

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 66600000-6 - Finansförvaltning

Procuring entity image

SU-402-0156-22 - Broadly tunable continuous-wave laser system

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 38400000-9 - Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper, 38900000-4 - Diverse mät- och provinstrument

Contract has been signed with M Squared Lasers GmbH for delivery of a continuous-wave sub-MHz bandwidth Ti:Saph based laser system.

Procuring entity image

13641 - Infodring VA Forsby - Åbyggeby

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45332200-5 - VA-arbeten

Procuring entity image

SF 2022/353 - Medicintekniska produkter

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 33000000-0 - Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, 33190000-8 - Diverse medicinktekniska produkter, 33192100-3 - Sjukbäddar, 33193100-0 - Invalidfordon och rullstolar, 33196000-0 - Medicinska hjälpmedel, 33196100-1 - Hjälpmedel för äldre personer, 33196200-2 - Hjälpmedel för funktionshindrade personer, 85100000-0 - Hälsovårdstjänster

När upphandlingen nu avslutas tecknas ramavtal för respektive anbudsområden. Ramavtal har tecknats för följande anbudsområden: A1b Sängar hyra, A2a Madrasser, trycksårsprevention köp, A2b Madrasser, trycksårsprevention hyra, A3a Gåbord köp, A3b Gåbord hyra, A4a Rullstolar köp, A4b Rullstolar hyra, A ...

Procuring entity image

FSK 2022/640 - Renovering och utveckling av Gula villan, Ulvsunda 1:1

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45453000-7 - Reparation och renovering, 45453100-8 - Renoveringsarbeten

Kontrakt är tecknat enligt tilldelningsbeslut.

Procuring entity image

23/000416 - Ramavtal Resesäkerhetsutbildningar

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 80330000-6 - Säkerhetsutbildning

Procuring entity image

FK 2023/002245 - Växter och växtskötsel

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 03441000-3 - Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar, 03451000-6 - Växter, 92534000-3 - Tjänster för skydd av vilda djur och växter

Procuring entity image

KOM-412511 - Projektplanerare Haga

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71248000-8 - Projektövervakning och dokumentation

Upphandlingen är avslutad. beslut om tilldelning gjordes med leverantören Catch Up AB.

Procuring entity image

KFKS 2023-137 - Rekryteringsannonsering

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Procuring entity image

KOM-412607 - Överlämnandecontroller för avdelningen Västlänken

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster

Upphandlingen är avslutad. Beslut om tilldelning gjordes med leverantören Iterio AB.

Procuring entity image

KOM-411552 - Väg 934, Vallbyvägen Kungsbacka kommun, gång- och cykelväg -Utförandeentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45233161-5 - Anläggningsarbeten för gångbanor, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar

Procuring entity image

KOM-407984 - För utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 363 Hållplats Haddingen inom Umeå kommun, Västerbottens län

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE331 - Västerbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

- OLYMPIA, NY PLANBELYSNING

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 31518100-1 - Strålkastarbelysning, 31527200-8 - Utomhusbelysning, 31527260-6 - Belysningssystem, 45316100-6 - Installation av utomhusbelysning, 50232110-4 - Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar

Procuring entity image

KOM-411923 - Projektör för riktade miljöåtgärder inom Region Mitt

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Upphandlingen är avslutat och kontraktet har blivit undertecknat.

Procuring entity image

FK 2022/022105 - Fruktkorgar

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 03222111-4 - Bananer, 03222200-5 - Citrusfrukt, 03222321-9 - Äpplen, 15300000-1 - Frukt, grönsaker och liknande produkter

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med Fruktbudet i Norden AB.

Procuring entity image

A265.916/2023 - Upphandling nr 3 inom polisens Dynamiska inköpssystem, Dis, avseende drivmedel i bulk

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
CPV: 09000000-3 - Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor, 09135100-5 - Eldningsolja

Procuring entity image

1.7.0-7/2023:3604 - Skolmåltider till Knutbyskolan, Kvarnbyskolan och Rinkebyskolan

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 15894210-6 - Skolmåltider, 55523100-3 - Servering av skolmåltider

Procuring entity image

A699.312/2022 - Byggtjänster för Polismyndigheten Väst

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45216000-4 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader, 45216100-5 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten, 45216110-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten, 45216111-5 - Byggnation av polisstation, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KFKS 2023-00217 - Konkurrensutsättning av Nacka Kreatörspool 15926, Konstnärer & Kreatörer - Uppdrag 231 Konstnärliga gatuperspektiv

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 37800000-6 - Hantverks- och konstmateriel, 37810000-9 - Konsthantverksmateriel, 37820000-2 - Konstmaterial, 92311000-4 - Konstverk, 92320000-0 - Drift av konstinrättning, 98000000-3 - Andra samhälleliga och personliga tjänster, 98350000-1 - Kultur- och fritidstjänster

Upphandlingen är avslutad och tilldelades den 31 mars 2023.

Procuring entity image

UPH-2018-0284 - Ombyggnation kommunhuset, Drottninggatan/Djurgårdsgatan

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45262700-8 - Ombyggnadsarbete

Procuring entity image

KOM-412485 - Väg E6/E20 Halmstad vattenskyddsåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar

Procuring entity image

2023/44 - Kemikalier till FA-avdelningen

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 24300000-7 - Basiska oorganiska och organiska kemikalier

Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med Brenntag Nordic AB.

Procuring entity image

KOM-410711 - Väg 25 Växjö-Eriksmåla, faunaåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2023
NUTS: SE - Sverige, SE21 - Småland och öarna
CPV: 44212100-0 - Bro, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45223100-7 - Montering av metallkonstruktioner

Procuring entity image

KLF 2023/115 - Brygga till Junkön

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45244200-1 - Bryggor

Upphandlingen KLF 2023/115 Brygga till Junkön har avslutats. Detta ärende är nu avgjort och en leverantör har antagits.

Procuring entity image

KLF 2023/228 - Möbler till våning 4 Mården

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 39100000-3 - Möbler

Upphandlingen KLF 2023/228 Möbler till våning 4 mården har avslutats. Detta ärende är nu avgjort och en leverantör har antagits.

Procuring entity image

2.11.2-320/2019 - Upphandling av handledningstjänster för socialförvaltningens verksamheter i Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 80590000-6 - Handledning, 85310000-5 - Socialt arbete, 85321000-5 - Administration inom socialtjänsten

Procuring entity image

22FMVU7415 - Banrengöringsfordon till Flygvapnet

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34310000-3 - Maskiner och maskindelar, 34311000-0 - Maskiner, 34921000-9 - Utrustning för väghållning, 34921200-1 - Sopmaskiner för start- och landningsbanor, 42995000-7 - Diverse rengöringsmaskiner

Procuring entity image

2022-368 - Östermalmsskolan, tak-, fasad- och fönsterrenovering.

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 44221100-6 - Fönster, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45261210-9 - Takläggningsarbete, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45443000-4 - Fasadarbeten

Procuring entity image

KOM-412619 - Entreprenadbesiktning v562

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71631400-4 - Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 71631450-9 - Brobesiktning, 71631480-8 - Vägbesiktning

Procuring entity image

2.3.2-275/2022 - Upphandling av kläder och skor till individer som är i behov av socialt stöd

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör

Upphandlingen är avslutad inga inkomna anbud

Procuring entity image

KFKS 2023-00221 - Entreprenadbesiktning Multihall Fisksätra, DIS Tekniska konsulter - Besiktning hus

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av det dynamiska inköpssystemet Tekniska konsulter, avtalsområdet Besiktning hus. Upphandlingen är avslutad och tilldelades den 14 april 2023.

Procuring entity image

NTN 2021/289 - Ramavtal bergentreprenör 2022

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45111200-0 - Förberedande anläggningsarbeten och rivning, 45111210-3 - Sprängning och tillhörande bergrensning, 45111212-7 - Bergrensning

Upphandlingen är avslutad och tilldelades den 30 mars 2022.

Procuring entity image

NTN 2022/00219 - Ombyggnad av lekplats, Centrala parken Orminge

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45236210-5 - Markanläggning för lekplats, 45236250-7 - Markanläggning för parker

Upphandlingen tilldelades den 20 mars 2023 och är avslutad.

Procuring entity image

T2022-02808 - Årsavtal 2022 Mark och elarbete för offentlig belysning Ytterstad

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 31527200-8 - Utomhusbelysning, 34928500-3 - Gatubelysning, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45236000-0 - Markanläggning, 45316110-9 - Installation av vägbelysning

Procuring entity image

KOM-411495 - NUVA-0015, Stångådalsbanan, Vimmerby-Hultsfred entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

KSEKO2023.101 - Juridiskt stöd vid bolagsbildning

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71319000-7 - Sakkunnig juridisk hjälp

Procuring entity image

BUN 435/2023 - Direktupphandling av utbildningspaket för hantering vid händelse av hot och våld på förskola

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 80330000-6 - Säkerhetsutbildning, 80550000-4 - Säkerhetsövningar

Procuring entity image

2022-2688 - Markåtgärder för säkerställning av byggnader vid skyfall- Fas 1

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45211000-9 - Anläggningsarbeten för flerfamiljshus, 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, 45232454-9 - Anläggningsarbeten för regnvattenbassänger, 45236000-0 - Markanläggning, 45246400-7 - Anläggning för översvämningsskydd

Procuring entity image

KOM-412170 - RFID-Apparatskåp

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34940000-8 - Järnvägsmateriel

1 / 9