Procuring entity image

11104 - Lägenhetsstädning samt städning av källare, vindar och tvättstugor etc.

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90911200-8 - Städning av byggnader

Procuring entity image

LTU-3805-2020 - Leverantör IT-utveckling 2020

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

KS 2020/592 - Grävlastare

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 43260000-3 - Gräv-, last- och gruvmaskiner

Procuring entity image

- NDS V-328 Natriumhydroxid

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 24311520-8 - Natriumhydroxid

Procuring entity image

2.6/2415/2020 - Ramavtal för bemanningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 2/26/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79610000-3 - Personalförmedling, 79620000-6 - Förmedling av personal, även tillfälligt anställda, 79621000-3 - Förmedling av kontorspersonal, 79995000-5 - Biblioteksadministration, 92500000-6 - Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Stockholms stadsbibliotek som tillhör Kulturförvaltningen i Stockholms stad har efter utvärdering av de inkomna anbuden fattat tilldelningsbeslut och iakttagit avtalsspärr samt ingått avtal från den 9 februari 2021 med den leverantören som lämnade lägst pris i sitt anbud och som samtidigt uppfyllde ...

Procuring entity image

2021-5102-6 - Lokalvård Kalmar

Date for initial dispatch of the notice 2/25/2021
NUTS: SE213 - Kalmar län
CPV: 90911300-9 - Fönsterputsning, 90919200-4 - Kontorsstädning

Kontrakt tilldelat

Procuring entity image

KS 2020/1627 - Selektiv rivning samt markåterställning av Kv. Narcissen samt Sävast 8:58 i Bodens kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/25/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45111100-9 - Rivning, 45111200-0 - Förberedande anläggningsarbeten och rivning

Procuring entity image

T2020-02257 - Ramavtal Teknisk kopiering inom bygg- och anläggningssektorn

Date for initial dispatch of the notice 2/25/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 72910000-2 - Säkerhetskopiering, 79521000-2 - Kopieringstjänster

Avtal har tecknats

Procuring entity image

11282 - Hyra av städmaskiner

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98300000-6 - Diverse tjänster

Procuring entity image

20FMV6056 - Från uppdrag: Maintenance and Supply of Engine JT12A-8N for Airplane TP86-Sabreliner NA-265-40

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34731100-1 - Flygmotorer, 50210000-0 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan och annan utrustning, 50211210-2 - Reparation och underhåll av flygplansmotorer, 50211211-9 - Underhåll av flygplansmotorer

Procuring entity image

KLF 2020/1558 - Projektutbildningar

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80511000-9 - Personalutbildning, 80532000-2 - Chefsutbildning, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning

Anbud #3, Accretus Personalkooperativ Ekonomisk förening, klarar samtliga ställda kvalificeringssamt obligatoriska krav i upphandlingen och har det lägsta jämförelsepriset på offererad tjänst. Med anledning av ovan meddelas underrättelse om beslut. Beslut har fattats av enligt Kommunstyrelsens d ...

Procuring entity image

KSN-2020-00735 - Garage- och utbildningsbyggnad, Uppsala yrkesgymnasium, Jälla

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45213000-3 - Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, 45213252-4 - Byggnation av verkstäder, 45213352-5 - Byggnation av servicedepå

Procuring entity image

11155 - Hotellogi i Gävle stad

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55110000-4 - Hotellinkvartering, 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, 55100000-1 - Hotelltjänster

Procuring entity image

2020:549 - Offentlig belysning Drift- och underhåll samt viss reinvestering

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 34928500-3 - Gatubelysning, 34928510-6 - Stolpar för gatubelysning

Upphandlingen är avslutad och avtal skrivet

Procuring entity image

KF 108/2020 - Digital filmtjänst

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 32354000-9 - Filmprodukter, 92120000-8 - Film- eller videodistribution, 92122000-2 - Filmdistribution, 92225100-7 - Film on demand-tv

Procuring entity image

KS 2020/211 - Kursportal 2.0

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 48931000-3 - Programvara för utbildning, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72212931-4 - Programvaruutvecklingstjänster för utbildning

InfoCaption vann upphandling. Totalt inkom tre anbud. Samtliga kvalificerade sig vidare till utvördering.

Procuring entity image

- Eriksberg 2:52 Fasadupprustning

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45443000-4 - Fasadarbeten

Procuring entity image

T2020-03065 - Konsultramavtal – Besiktning av belysningsanläggningar i Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71631000-0 - Teknisk besiktning, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71356100-9 - Tekniska kontroller, 71356000-8 - Tekniska tjänster, 71335000-5 - Tekniska undersökningar, 71323100-9 - Konstruktion av elnät, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning

Beställaren har ingått avtal med en tilldelad konsult för konsulttjänster för besiktning av elentreprenader.

Procuring entity image

2021/201 - Konsult för informationssäkerhetsarbete

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79417000-0 - Konsulttjänster för säkerhet

Procuring entity image

2.11.2-309/2020 - Städtjänster för socialförvaltningens verksamheter

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning, 90911300-9 - Fönsterputsning, 90919200-4 - Kontorsstädning

Tilldelningsbeslut har meddelats och avtalsspärren har löpt ut. Avtal kommer inom kort att tecknas med de vinnande leverantörerna.

Procuring entity image

2009 - Rivning av flerbostadshus Renlaven 1, Faxeholmen AB

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning

Avtal är tecknat och upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

KS 2020/1711 - Ramavtal Kylarbeten 2020_2.0

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 42500000-1 - Kyl- och ventilationsutrustning, 42510000-4 - Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater, 42513290-4 - Kommersiell kylutrustning, 45331230-7 - Installation av kylutrustning

Procuring entity image

KS 2020/1135 - Ramavtal Pappläggningsarbeten 2020

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45260000-7 - Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, 45261000-4 - Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten, 45261100-5 - Taklagsarbete, 45261200-6 - Takläggning och takmålning, 45261210-9 - Takläggningsarbete, 45261900-3 - Reparation och underhåll av tak

Procuring entity image

KS 2020/941 - Ramavtal VVS-arbeten 2020

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 42512300-1 - Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter, 44115200-1 - Sanitets- och värmematerial, 44115220-7 - Värmematerial, 44620000-2 - Värmeledningselement och centralvärmepannor samt delar, 45231110-9 - Rörläggningsarbete, 45231112-3 - Installation av rörsystem, 45232150-8 - Arbeten för vattenledningar, 45232460-4 - Sanitetsanläggningar, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45332400-7 - Montering av sanitetsgods och rör

Procuring entity image

KS 2020/1282 - Ramavtal Golvläggningsarbeten 2020

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 44112200-0 - Golvbeläggningar, 45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45431000-7 - Golv- och plattläggning, 45432100-5 - Golvläggning och beläggning

Procuring entity image

KS 2020/949 - Ramavtal Ventilationsarbeten 2020

Date for initial dispatch of the notice 2/22/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 39563530-0 - Ventilationskanaler, 42500000-1 - Kyl- och ventilationsutrustning, 42512300-1 - Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter, 42520000-7 - Ventilationsutrustning, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

SFB-2020-00671 - Tekniska konsulter Vs, ventilation och kylprojektering

Date for initial dispatch of the notice 2/25/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

SFB-2020-00534 - Ramavtal GOLV (avropsvärde 0-5 MSEK)

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad

Procuring entity image

SFB-2020-00493 - Ramavtal VS (avropsvärde 0-5 MSEK)

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45330000-9 - Rörmokeriarbeten

Procuring entity image

UH2020/42 - Online carreer programmes for early stage researchers adn PhD-students

Date for initial dispatch of the notice 2/19/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 85312300-2 - Vägledning och rådgivning

Procuring entity image

T-312 - NDS T-312 Lagersystem

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 42965100-9 - Driftssystem för lager, 42965110-2 - Upplagssystem, 48430000-1 - Programvara för lagerförvaltning, 48782000-3 - Programvara för lagerhantering

Upphandling avbruten

Procuring entity image

SSM2020-3839 - Upphandling av kaliumjodidtabletter

Date for initial dispatch of the notice 2/18/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 33600000-6 - Läkemedel

Procuring entity image

11245 - Ljusdals kommun upphandlar Skotare

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 16100000-6 - Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling, 16600000-1 - Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk

Procuring entity image

UPH-2018-0036 - Ramavtal Styr, regler, övervakning

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 35125000-6 - Övervakningssystem, 38570000-1 - Regler- och styrinstrument

Upphandling avslutad.

Procuring entity image

UPH-2018-0037 - Ramavtal Integration

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 71243000-3 - Utkast till planer (system och integration)

Upphandling avslutad.

Procuring entity image

UPH-2018-0112 - Ombyggnation Kvinnebyskolan etapp 2

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45212500-1 - Ombyggnad av kök eller restaurang, 45214210-5 - Byggnation av låg- och mellanstadieskola

Upphandling avslutad.

Procuring entity image

UPH-2018-0066 - Nykil skola, till- och ombyggnation

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, 45214210-5 - Byggnation av låg- och mellanstadieskola

Upphandling avslutad.

Procuring entity image

11466 - Service av renhållningsfordon för Gästrike Återvinnare

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 50111000-6 - Skötsel, reparation och underhåll av bilpark

Procuring entity image

KS2020-639 - Arbetskläder köks- och städpersonal

Date for initial dispatch of the notice 2/16/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

1 / 8