Procuring entity image

Dnr: 2022/1211 - VS-arbeten, avhjälpande underhåll

Date for initial dispatch of the notice 1/9/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 44160000-9 - Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar

Procuring entity image

FB 2022/1508 - VS-arbeten, ombyggnad och planerat underhåll

Date for initial dispatch of the notice 2/9/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 44160000-9 - Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar

Procuring entity image

KOM-410604 - Malmbanan (Boden-Gällivare), fundament,kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning, Bygghandling

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-415795 - Upprepad beställning NUVA-0014

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 45234140-9 - Anläggningsarbeten: plankorsningar

Procuring entity image

23SVOA1836 - Tekniska konsulter – El-Automation

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 42960000-3 - Manöver- och styrsystem, tryckeriutrustning, grafisk utrustning, utrustning för kontorsautomatisering och informationsbehandlingsutrustning, 42961200-2 - SCADA eller motsvarande system

Procuring entity image

KOM-415543 - Konsult för borrning och georadar inför beläggning Norrbottens län

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 - Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 - Vägingenjörstjänster, 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster, 71335000-5 - Tekniska undersökningar

Procuring entity image

KLF 2024/334 - Konsulttjänster och beställarstöd vid beläggningsentreprenader

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster

Procuring entity image

KOM-415276 - Luleå - DIS Projektledare Järnväg allmän (ERTMS)

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

14522 - Grundvattenutredning av Ågalma grundvattentäkt

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE121 - Uppsala län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 65000000-3 - El-, vatten- och energiverk, 65100000-4 - Vattendistribution och tillhörande tjänster, 65110000-7 - Vattendistribution, 65111000-4 - Dricksvattendistribution, 71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall, 77800000-8 - Vattenbruk, 90713100-9 - Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt

Procuring entity image

SEAB 2024/21 - Inhyrning anläggningsmaskiner med förare 29416, Inhyrning av anläggningsmaskiner med förare

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län, SEZZ - SEZZ Sverige Extra region
CPV: 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45112400-9 - Grävning, 45112500-0 - Schaktning, 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare, 45520000-8 - Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare

Procuring entity image

KLK 2023/547 - Livsmedel 2024 - Frukt & Grönt

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 03221000-6 - Grönsaker, 15300000-1 - Frukt, grönsaker och liknande produkter

Procuring entity image

KLK 2023/548 - Livsmedel 2024 - Mjölk, Mejeri & Ägg

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 15500000-3 - Mejeriprodukter, 15510000-6 - Mjölk och grädde, 15530000-2 - Smör, 15540000-5 - Ostprodukter

Procuring entity image

DNR: FB 2021/1195 - Städtjänster Rinkeby-Kista

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 90911000-6 - Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning, 90911100-7 - Städning av bostäder, 90919200-4 - Kontorsstädning

Procuring entity image

KOM-415745 - Luleå – DIS Projektledare allmän järnväg (Uppdragsledning Entreprenad ERTMS)

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE - Sverige, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

FB 2023/546 - Ramavtal kyla

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 45331230-7 - Installation av kylutrustning, 45331231-4 - Installation av kyl- och frysanläggningar

Procuring entity image

FB 2023/707 - Ramavtal golvarbeten

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45432110-8 - Golvläggning

Procuring entity image

2023/547 - EL-arbeten, avhjälpande underhål

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 50532000-3 - Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning

Procuring entity image

FB 2023/548 - Ramavtal luftbehandling, avhjälpande underhåll

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 71315410-6 - Inspektion av ventilationssystem

Procuring entity image

Dnr: FB 2023/550 - Ramavtal luftbehandling, planerat underhåll samt ombyggnation

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 71315410-6 - Inspektion av ventilationssystem

Procuring entity image

FB 2023/549 - EL-arbeten, planerat underhåll samt ombyggnation

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 50532000-3 - Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning

Procuring entity image

KOM-415353 - Övergripande miljöstöd till Underhålls verksamhet i Norra regionen

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2024
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

23FMVU10151 - Ramavtal Handbrandsläckare

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 24951220-3 - Brandsläckningsmedel, 35111000-5 - Brandbekämpningsutrustning, 35111320-4 - Bärbara brandsläckare, 44480000-8 - Diverse brandskyddsutrustning

Procuring entity image

KOM-414584 - Plankorsningar Mittbanan för framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på sträckan Stöde-Ånge samt sträckan Bräcke-Östersund, Västernorrland och Jämtlands län

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2024
NUTS: SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-415160 - Resurskonsult projekteringsledare enhet POP program Mälarbanan

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415413 - Biträdande Produktionsledare Korsvägen (resurskonsult)

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

Procuring entity image

KOM-415545 - Borlänge – DIS Projektledare järnväg Basunderhållet Banorna i Bergslagen (del 1 och 2)

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415583 - Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet i projekt BD841 Kivijärvi-Korpilombolo

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415536 - Avrop av Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet (DIS) - Kontraktsuppföljning totalentreprenad byggnadsverk inom Jämtlands län.

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE322 - Jämtlands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415534 - Avrop av Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet (DIS) - Kontraktsuppföljning utförandeentreprenad väg inom Västerbottens län

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE331 - Västerbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415333 - Skövde – DIS Byggledare Bana järnväg (Underhållsingenjör) Region väst

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415129 - Kontaktledningsdetaljer

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34940000-8 - Järnvägsmateriel

Procuring entity image

160/2023 - Direktupphandling av ny konstnärlig gestaltning på Drottninghögsskolan i Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE - Sverige, SE224 - Skåne län
CPV: 92310000-7 - Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, 92311000-4 - Konstverk, 92312230-2 - Skulptörstjänster

Procuring entity image

202402 - Ramavatl för entreprenad- och reparationsarbeten - teknikområde 5 Golv

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45432100-5 - Golvläggning och beläggning, 45432110-8 - Golvläggning, 45432210-9 - Väggbeklädnad

Upphandlingen är nu avslutad. Lulebo Ab tackar alla anbudsgivare. Tilldelning har skett i enighet med AF delen.

Procuring entity image

24FMVU291 - Metoden Prognosverktyg Logistik, PVL - Utveckling av metod

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 73000000-2 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

Procuring entity image

24FMVU248 - Metoden Prognosverktyg Logistik, PVL - Analys och analysstöd

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 73000000-2 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

Procuring entity image

KOM-408000 - PLno vandringshinder Malån, Produktion. #11774

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: SE331 - Västerbottens län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KLF 2023/942 - Arkivhyllsystem och ingående delar inkl. installation till nya kommunarkivet

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 39131100-0 - Arkivhyllor, 79560000-7 - Arkivering

Procuring entity image

2022/525-2.3.3 - Injustering vätskeburna system

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 44160000-9 - Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål, 44162000-3 - Rörsystem

Procuring entity image

SERN.2023.152 - Måleritjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45442100-8 - Målning, 45442180-2 - Ommålning

Procuring entity image

KOM-411381 - Underhåll bro 15-385-1 över Sotens utlopp vid Fänneslunda gård

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 - Reparation och underhåll av anläggningar

1 / 9