Procuring entity image

KOM-405228 - Vändspår Lerum

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 - Arbeten med järnvägssignaler, 45234116-2 - Spåranläggning, 50225000-8 - Renovering av järnvägsspår

Procuring entity image

FK 2023/005680 - Lokalvård

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE214 - Gotlands län, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE232 - Västra Götalands län, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90919200-4 - Kontorsstädning

Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med ISS Facility Services AB.

Procuring entity image

SU-464-2.2.3-0009-23 - Pressurized continuous flow tubular reactor

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 38200000-7 - Geologiska och geofysiska instrument

Procuring entity image

KOM-413367 - Ramavtal - Oberoende bedömningsorgan enligt CSM RA (AsBo) och anmält organ (AO) för EG-kontroll enligt järnvägstekniklagen

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-408406 - Underhållstjänster för service, reparation och ombyggnation av vägfärja på Fridhems varv och verkstäder eller på färjeled i område Väst norr.

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 32323500-8 - TV-övervakningssystem, 38112100-4 - Navigations- och positionsbestämningssystem (GPS eller liknande), 42121000-3 - Hydrauliska eller pneumatiska drivmotorer och motorer, 42121100-4 - Hydrauliska eller pneumatiska cylindrar, 42121200-5 - Hydrauliska maskiner, 42121400-7 - Hydrauliska motorer, 42122210-5 - Hydrauliska pumpenheter, 44212310-5 - Byggnadsställning, 45331210-1 - Installation av ventilation, 45441000-0 - Glassättning, 50240000-9 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning, 71315410-6 - Inspektion av ventilationssystem, 98363000-5 - Dyktjänster

Procuring entity image

KOM-412775 - Ramavtal - stöd för upprättande av CEF-ansökningar (EU-finansiering).

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 73000000-2 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

Procuring entity image

KOM-412843 - Ramavtal för skadedjursbekämpning

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 90922000-6 - Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter

Procuring entity image

KOM-414123 - För utförande av beläggningsarbeten varmt DV Distrikt Väst

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 45233220-7 - Ytbehandling av vägar, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-415202 - Nyköping – DIS Projektledare program Ostlänken, Nyköpings Resecentrum

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

14504 - Konkurrensutsättning av DIS Bemanningstjänster sjuksköterskor och vårdpersonal 13572, Sjuksköterska

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 79610000-3 - Personalförmedling, 79622000-0 - Tillhandahållande av hemtjänstpersonal, 79624000-4 - Förmedling av vårdpersonal, 85140000-2 - Diverse hälsovård, 85141000-9 - Tjänster utförda av vårdpersonal, 85141200-1 - Sjukskötersketjänster, 85142100-7 - Sjukgymnasttjänster, 85312500-4 - Rehabiliteringstjänster, 85323000-9 - Kommunal hälso- och sjukvård

Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

KOM-413269 - framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Signaltrimningsåtgärder Rotebro samt byggplatsuppföljning

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-412504 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö, Jönköpings län

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

E2023-03904 - Årstafältet E022 Rivning av Postgården 2 & 4

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning

Procuring entity image

KOM-410684 - Panelstängsel

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34946120-7 - Järnvägsmaterial

Procuring entity image

KSTFU/2023:137 - Tekniska konsulter mark- och anläggning kat. B-D 2024-2027

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311100-2 - Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71356400-2 - Tekniska planeringstjänster, 71410000-5 - Stadsplanering

Procuring entity image

KOM-415236 - Solna - DIS Byggledare Väg (Arbetsplatskontroll nivå 1)

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-414216 - Underhåll av bro 14-931-1 över Lindomeån vid Hällesåker

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

KOM-414704 - Nya dieselgeneratorer till vägfärjan VF 300/Skidbladner

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34510000-5 - Fartyg, 34512100-0 - Färjor, 34930000-5 - Marin utrustning, 50240000-9 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning

Procuring entity image

KOM-413900 - Paket 1 - Reinvestering Vandringshinder (Bro V542 Huvträskbäcken 25-542-11746 Huvträskbäcken/Bergmyrbäcken) samt rörbro 100-24569-1 Rörbro över Månsbäcken, Piteå

Date for initial dispatch of the notice 4/17/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 44212100-0 - Bro, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 - Byggnadsarbeten: brorenovering

Procuring entity image

KOM-414537 - Delprojektledare Arbetsmiljö och säkerhet

Date for initial dispatch of the notice 4/17/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Denna upphandling är avbruten på grund av bristande konkurrens.

Procuring entity image

FB 2024/102 - Upphandling av ramavtal anseende Massagetjänster

Date for initial dispatch of the notice 4/17/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 98333000-6 - Massagetjänster

Procuring entity image

KOM-410509 - E22 trafikplats Ljura, trimningsåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Denna upphandling är avbruten

Procuring entity image

14391 - Maskintjänster för biotopvård i vattendrag till Ljusdal, Bollnäs och Ovanåkers kommuner

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45240000-1 - Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Avtal har tecknats och upphandlingen avslutad.

Procuring entity image

KOM-415117 - Linhjul

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 34930000-5 - Marin utrustning

Procuring entity image

KOM-414952 - Måleritjänster vägfärja

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE23 - Västsverige
CPV: 50240000-9 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende sjöfart och annan utrustning, 98360000-4 - Marina tjänster

Procuring entity image

KOM-414926 - Direktupphandling, Uppdragsavtal, Borås-Varberg spår- och KTL-byte, expertstöd banöverbyggnad

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-410760 - För utförande av TSE102 Stålställning för temporär fjärrvärme i Vårbybron inom Huddinge kommun, Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-414820 - 1911, Pilotförsök efterbehandling Jönköpings flygplats

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-413182 - Kompletterande utredningar och upprättande av Systemhandling för Tomteboda bangård

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-411762 - Projekteringsledare, Stora Projekt, Norrbotniabanan

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-411763 - Projekteringsledare Norrbotniabanan

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-413370 - Ramavtal avseende undersökningar, data och strategisk rådgivning kopplade till arbetsgivarprofilering

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72316000-3 - Dataanalys

Procuring entity image

KOM-412633 - Ramavtal - Grupputveckling

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79633000-0 - Personalutveckling

Procuring entity image

KOM-411650 - Testverktyg för rekrytering

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster, 79635000-4 - Bedömningstjänster vid rekrytering

Procuring entity image

13908 - Telefoni/växeltjänst - kontaktcenter - Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 64214200-1 - Telefonväxeltjänster

Procuring entity image

MF 2023/87 - Ramavtal för laboratorietjänster

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71620000-0 - Analystjänster, 71900000-7 - Laboratorietjänster

Procuring entity image

KS 2024/235 - Hyrbilar 2024

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 34100000-8 - Motorfordon, 63000000-9 - "Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster"

Procuring entity image

KSTFU/2023:132 - Ramavtal drift och underhåll av Trafiksignalanläggningar 2024-2027

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 50232200-2 - Underhåll av trafikljus

Procuring entity image

KS 2024/77 - Banktjänster

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 66110000-4 - Banktjänster

Bromölla kommun har tecknat kontrakt med Ivetofta Sparbank i Bromölla.

Procuring entity image

KS2023/2775 - Munkegärdeskolan - ombyggnation

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 31625000-3 - Inbrotts- och brandlarm, 45317000-2 - Övriga elinstallationsarbeten, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45331210-1 - Installation av ventilation, 45421000-4 - Snickeriarbeten, 45421146-9 - Montering av undertak

1 / 9