Procuring entity image

13766 - Lednings- och styrsystem till Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 10/2/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48812000-3 - Ekonomiska informationssystem

Procuring entity image

23/000732 - Evaluation of Sida´s approaches to democratisation

Date for initial dispatch of the notice 10/2/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 75211200-0 - Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet, 79419000-4 - Utvärderingskonsulttjänster

Procuring entity image

KOM-411631 - Utförandeentreprenad, om- och tillbyggnad trafikcentral Gävle

Date for initial dispatch of the notice 10/2/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45213320-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45454000-4 - Ombyggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-411173 - För upprättande av vägplan samt med option på förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt med option för BPU för E4 Trafikplats Tolvforsskogen Gävle kommun, Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 10/2/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-405699 - Utredningar och optimering av anläggning och kapacitet MPK

Date for initial dispatch of the notice 10/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-412459 - Ramavtal resurskonsulter avseende uppdragssamordning för funktionsutredningar och AKJ-samordning

Date for initial dispatch of the notice 10/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-412461 - Ramavtal avseende uppdragssamordning för funktionsutredningar och AKJ-samordning

Date for initial dispatch of the notice 10/1/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-410948 - Ramavtal mindre BEST-arbeten

Date for initial dispatch of the notice 9/30/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34632300-9 - Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 - Arbeten med järnvägssignaler

Procuring entity image

KLF 2023/376 - Fordonsförsäkring LUMIRE

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 66510000-8 - Försäkringar, 66513000-9 - Rättshjälps- och allriskförsäkringar, 66513100-0 - Rättsskyddsförsäkringar, 66514100-7 - Försäkringar med anknytning till transport, 66514200-8 - Fraktförsäkringar, 66516100-1 - Ansvarsförsäkringar för motorfordon, 66516500-5 - Försäkringstjänster avseende yrkesmässigt ansvar

Den här upphandlingen avbröts 2023-09-08. Upphandlingen avbryts på grund av för få anbud. Ny annonsering sker inom kort.

Procuring entity image

KOM-413724 - Direktupphandling För utförande av återställning av trumma på km 178+636 inom Marks kommun, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

SBF 2023/1255-2.5.1.1 - Projektering EL för två stycken projekt

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

11106 - Inköpssystem

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31213400-6 - Distributionssystem, 48900000-7 - Diverse programvara och datorsystem, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

21AV120 - Insamling av returpapper samt tillhandahållande av behållare på Återvinningsstationer

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Procuring entity image

KS.2023/250 - Terminalglasögon

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 33734000-4 - Glasögon

Procuring entity image

KOM-412749 - Totalentreprenad upphandling ombyggnad 36 volt i linjekiosker Katrineholm-Åby

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Procuring entity image

KOM-412803 - Spårupprustning Länsbanorna Opphem-Rimforsa

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 50225000-8 - Renovering av järnvägsspår

Procuring entity image

UPVH/2023:41 - Saneringstjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45262660-5 - Asbestsaneringsarbete, 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, 90430000-0 - Bortskaffande av avloppsvatten, 90524300-9 - Bortforsling av biologiskt avfall, 90600000-3 - Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden, 90650000-8 - Avlägsnande av asbest, 90722200-6 - Miljösanering

Procuring entity image

KS/2022:00205 - Tolktjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79540000-1 - Tolktjänster

Procuring entity image

KOM-409982 - Senior säkerhetsspecialist-fysisk säkerhet

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 35000000-4 - Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning

Procuring entity image

KOM-411349 - Fastighetsvärdering vid ny och ombyggnad

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 70000000-1 - Tjänster avseende fast egendom

Procuring entity image

KOM-410331 - Geoteknik, Geokonstruktion och Geodynamik

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-412300 - Nationellt ramavtal entreprenadbesiktning, väg och järnväg.

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-409329 - Ramavtal: Resurskonsulter - Arkitektur och landskapsarkitektur

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster

Procuring entity image

KOM-411271 - Ramavtal - Utredningar av buller och ljudkvalitet

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-409474 - Ramavtal Fastighetstekniska konsulttjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-411874 - Konsulttjänster för Åtgärdspaket Flen

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71242000-6 - Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71243000-3 - Utkast till planer (system och integration), 71245000-7 - Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer, 71246000-4 - Fastställande och angivande av kvantiteter inom byggverksamhet, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71322000-1 - Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71323200-0 - Teknisk konstruktion av anläggning, 71324000-5 - Byggnadsekonomisk kalkylering, 71325000-2 - Konstruktion av grundkonstruktion, 71326000-9 - Kompletterande byggnadstjänster, 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster, 71335000-5 - Tekniska undersökningar, 71336000-2 - Stödtjänster tillhandahållna av ingenjörer, 71356400-2 - Tekniska planeringstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

2.3.3/2022/3031 - Upphandling av drift av friluftsområden för idrottsförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 9/30/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 77230000-1 - Tjänster förknippade med skogsbruk, 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden, 77341000-2 - Beskärning av träd, 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Procuring entity image

KOM-408078 - Integrerat brounderhåll Jämtland 2024-2026

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE322 - Jämtlands län
CPV: 45259000-7 - Reparation och underhåll av anläggningar

Procuring entity image

2023/112 - Städ och underhåll ÅVS

Date for initial dispatch of the notice 9/30/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning

Procuring entity image

KOM-413180 - Brounderhåll bro 3500-9225-1 i Älvsjö, Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2023
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige
CPV: 45221112-0 - Byggnation av järnvägsbro, 45262330-3 - Betongreparationer

Procuring entity image

KOM-413632 - Beläggning väg E12 Ersbodarondellen-Kronoparksrondellen och 522 Bubäcken-Stöcksjö, AC-län

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE331 - Västerbottens län
CPV: 45233140-2 - Vägarbeten, 45233221-4 - Vägmarkeringsarbeten, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten, 45233223-8 - Nybeläggning av körbana, 45233228-3 - Ytbeläggningsarbete, 45233251-3 - Nybeläggning

Procuring entity image

RB2023-0240 - Taklyftmotorer för montering i befintliga skensystem

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige, SE221 - Blekinge län
CPV: 33000000-0 - Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

Procuring entity image

KOM-407872 - Fönsteråtgärder längs Södra stambanan,bef. miljö entreprenad 12. #9133

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-412287 - För upprättande av förfrågningsunderlag totalentreprenad för broar i Oxberg inom Dalarnas län.

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Procuring entity image

UH2023-8 - PR2023-9 Insamling av förpackningar från Återvinningsstationer

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90512000-9 - Avfallstransport, 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall

Upphandling delområde F och G är avslutad och kontrakt har tecknats. Upphandling delområde A,B,C,D,E,H har avbrutits.

Procuring entity image

2023-643 - Kv. Persikan 6 - DE11 Stommentreprenden

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45211300-2 - Byggnation av bostäder, 45211340-4 - Byggnation av flerfamiljshus, 45223822-4 - Fabrikstillverkade betongelement, 45262311-4 - Uppförande av betongstommar

Upphandlingen är tilldelad och upphandlad.

Procuring entity image

2023-735 - Kv. persikan 6 - DE 12 APO-entreprenaden

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45500000-2 - Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Upphandlingen är tilldelad. Avtal är skrivet med antagen anbudsgivare. Upphandlingen avslutad.

Procuring entity image

2022-2838 - DE15300 Stomentreprenad Örtuglandet 1 Bromma Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

Procuring entity image

13844 - Kompletterande sluttäckning av askdeponi i Forsbacka

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Gästrike återvinnare har avslutat upphandlingen "entreprenad för utförande av kompletterande sluttäckning av askdeponi".

Procuring entity image

13463 - Brounderhåll av bro 2180-179-1 Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44212100-0 - Bro, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar

1 / 7