Procuring entity image

44/2020 - Byggservice

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45211200-1 - Byggnation av servicehus, 45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, 45212100-7 - Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar, 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45420000-7 - Snickerimonteringar, 45421000-4 - Snickeriarbeten, 71330000-0 - Diverse byggnadstekniska tjänster

Upphandlingen har sedan tidigare avslutats och nu avslutas processen i Kommers. Tack för visat intresse.

Procuring entity image

BUN 2021/2611 - Styrketräning och fysiologi

Date for initial dispatch of the notice 7/28/2021
NUTS: SE224 - Skåne län

Upphandlingen avbryts och ingen tilldelning sker på grund av otillräckliga medel. i förhållande till givna anbud.

Procuring entity image

E2021-01606 - K-4107 Projektekonom, projekt Hagastaden

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med CONPAL AB, org.nr 556670-1917.

Procuring entity image

KLF 2021/119 - Hamnverksamhetsavfall Luleå hamn

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 90513300-9 - Avfallsförbränning, 90512000-9 - Avfallstransport, 90520000-8 - Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall, 90511300-5 - Insamling av avfall, 90510000-5 - Avfallshantering, 90500000-2 - Avfallstjänster, 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall, 90514000-3 - Återvinning av avfall

Procuring entity image

KLF 2021/187 - Elevtransport buss - Centrala stan, Notviken, Örnäset och Hertsön

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34121000-1 - Bussar, 60100000-9 - Vägtransporter, 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport

Procuring entity image

507/2019 - Inomhus- och utomhusleksaker samt skapandematerial

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 14200000-3 - Sand och lera, 37500000-3 - "Spel och leksaker; nöjesparksutrustning", 37510000-6 - Dockor, 37520000-9 - Leksaker, 37522000-3 - Leksaker på hjul, 37524000-7 - Spel, 37822000-6 - Ritpennor, 37822100-7 - Färgpennor

Upphandlingen har blivit överprövad och ska göras om, därför har inget avtal tecknats.

Procuring entity image

LTU-3865-2020 - Upphandling av leverantör av personalfriskvård

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 92600000-7 - Sporttjänster

Upphandlingen har avbrutits.

Procuring entity image

UH 2021/20 - Photoluminescence spectrometer

Date for initial dispatch of the notice 7/26/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 38433000-9 - Spektrometrar

Procuring entity image

E2021-01041 - Konsultuppdag avseende Provningsledare samordnad provning, projekt Slussen K663-21

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Upphandlingen är avslutad och kontrakt har tecknats med Ebab i Stockholm AB.

Procuring entity image

E2021-00563 - Två konsultuppdrag avseende Miljösamordnare, projekt Slussen K664-21

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Upphandlingen är avslutad och kontrakt har tecknats med Iterio AB.

Procuring entity image

E2021-00568 - Konsultuppdrag avseende Bitr. projektledare, delområde Vatten, projekt Slussen K665-21

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Upphandlingen är avslutad och kontrakt har tecknats med B&B Bro och Betong Projektledning AB.

Procuring entity image

HASAB 2021/653 - Dekormaterialproduktion 2021

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 44000000-0 - "Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)", 45223200-8 - Konstruktionsarbete

Procuring entity image

2021/654 - HASAB Teknisk körproducent för event 2021

Date for initial dispatch of the notice 7/26/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 92100000-2 - Film- och videotjänster, 92370000-5 - Ljudteknikertjänster

Procuring entity image

FB2021/221 - Upphandling Ramavtal Kalkyltjänster

Date for initial dispatch of the notice 7/29/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71315200-1 - Byggkonsulttjänster

Procuring entity image

KLF 2020/1419 - Digitala enheter inkl tillbehör och tjänster

Date for initial dispatch of the notice 7/27/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 30237410-6 - Datormus, 30237300-2 - Datormateriel, 30237000-9 - Delar och tillbehör till datorer, 30231000-7 - Datorskärmar och manöverenheter, 30213500-0 - Handdatorer, 30213300-8 - Stationär dator, 30213200-7 - Portföljdator, 30213100-6 - Bärbara datorer, 30213000-5 - Persondatorer, 30200000-1 - Datorer och datamateriel, 30000000-9 - Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara, 30237270-2 - Datorväskor

Upphandlingen är avslutad och avtalet tilldelat.

Procuring entity image

FF 164/2020 - Moduler för skola och förskola

Date for initial dispatch of the notice 7/26/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 31731100-0 - Moduler, 44211100-3 - Mobila byggnader och modulbyggnader, 45223800-4 - Montering och uppförande av prefabricerade strukturer

Procuring entity image

UH2021-10 - Bemanning och drift av Lidingö omlastning och Södergarns trädgårdsavfallsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 7/21/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering, 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall

Upphandling tilldelad.

Procuring entity image

939-A082.966/2020 - Bevakningstjänster Region Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 7/21/2021
CPV: 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem, 75240000-0 - Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning, 79417000-0 - Konsulttjänster för säkerhet, 79710000-4 - Säkerhetstjänster, 79711000-1 - Larmövervakningstjänster, 79713000-5 - Vakttjänster

Procuring entity image

UH2021-3 - Hyra av utrustning för att sikta krossad trädgårdskompost

Date for initial dispatch of the notice 7/23/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall, 90514000-3 - Återvinning av avfall

Upphandlingen är avslutad och tilldelad.

Procuring entity image

96/2021 - Ramavtal-Gestaltande landskapsarkitekt

Date for initial dispatch of the notice 7/21/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71420000-8 - Landskapsarkitektur

Procuring entity image

1289-2019 - Ramavtal-Naturvärdesinventering och artinventering

Date for initial dispatch of the notice 7/21/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 77000000-0 - Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster, 77231400-2 - Skogsinventering, 90700000-4 - Miljötjänster, 92534000-3 - Tjänster för skydd av vilda djur och växter

Procuring entity image

400/2020 - Byggnadsantikvarisk konsult

Date for initial dispatch of the notice 7/23/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71315000-9 - Byggnadsteknik, 71312000-8 - Byggnadsteknisk rådgivning, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315100-0 - Byggnadsmaterialrådgivning

Upphandlingsprocessen avslutas i Kommers. Tack för visat intresse!

Procuring entity image

LTU-1832-2021 - System for fatigue and mechanical testing of materials and components

Date for initial dispatch of the notice 7/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), 38900000-4 - Diverse mät- och provinstrument

Procuring entity image

KSTFU/2019:149 - Besiktningsorganisation Fyrklövern

Date for initial dispatch of the notice 7/20/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning, 71631400-4 - Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner, 90490000-8 - Besiktning av avlopp och konsulttjänster för avloppshantering

Procuring entity image

LTU-641-2020 - Arbets- och skyddskläder

Date for initial dispatch of the notice 7/20/2021
NUTS: SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, 18140000-2 - Tillbehör till arbetskläder, 18143000-3 - Skyddskläder

Procuring entity image

KS/2020:117 - Upphandling avseende ett ramavtal gällande fastighetsvärdering

Date for initial dispatch of the notice 7/19/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 70100000-2 - Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom, 70112000-9 - Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter, 77231500-3 - Skogsövervakning eller -utvärdering, 79419000-4 - Utvärderingskonsulttjänster

Procuring entity image

RSNV 60/2021 - Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Date for initial dispatch of the notice 7/16/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning, 75251110-4 - Brandskyddstjänster, 90915000-4 - Ugns- och skorstenssotning

Procuring entity image

11868 - Däck och förvaring

Date for initial dispatch of the notice 7/22/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34351000-2 - Däck till lätta fordon, 50116500-6 - Reparation av däck, inklusive montering och balansering

Procuring entity image

21INK020 - Luftfilter till ventilationsanläggningar

Date for initial dispatch of the notice 7/20/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 42514310-8 - Luftfilter

Upphandling är avslutad och tilldelningsbeslut fattat.

Procuring entity image

T2020-00748 - Entreprenadkontrakt avseende Cykellösningar på Sandåkravägen, Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 7/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233140-2 - Vägarbeten, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar

Procuring entity image

11865 - Plåtarbeten och ventilationsarbeten - Bollnäs Kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/14/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45261310-0 - Plåtslageri, 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 50112111-4 - Plåtskadereparationer, 71315410-6 - Inspektion av ventilationssystem, 42500000-1 - Kyl- och ventilationsutrustning, 39563530-0 - Ventilationskanaler, 42512300-1 - Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter, 45261213-0 - Läggning av takplåt

Upphandlingen avslutad - fyra anbudsgivare tilldelades kontrakt.

Procuring entity image

11499 - Förpackningar för matdistribution

Date for initial dispatch of the notice 7/14/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31213100-3 - Distributionslådor, 44618100-6 - Lätta förpackningar

Procuring entity image

KSN-2021-00745 - Inredningsarkitekt till Brantingsskolan

Date for initial dispatch of the notice 7/14/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71200000-0 - Arkitekttjänster, 79931000-9 - Inredningstjänster

Kontrakt har tilldelats Indicum Inredningsarkitekter AB

Procuring entity image

KSN-2021-00106 - Specialsnickerier, stoppade möbler till stadshuset

Date for initial dispatch of the notice 7/16/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 39100000-3 - Möbler, 39113200-9 - Soffor, 39114100-5 - Stoppning, 45421000-4 - Snickeriarbeten

Procuring entity image

2021/32 - Upphandling av ramavtal av containrar

Date for initial dispatch of the notice 7/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 44613800-8 - Avfallscontainrar

Procuring entity image

A341.339/2021 - Värmekamera

Date for initial dispatch of the notice 7/13/2021
CPV: 32000000-3 - Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning, 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning, 32323300-6 - Videoutrustning, 32330000-5 - Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljud- och videoavspelning, 32333200-8 - Videokameror

Procuring entity image

009174-2020 - Digitala mötesrum med tillhörande tjänster

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 32320000-2 - TV-utrustning och audiovisuell utrustning

Procuring entity image

- Drottninggatan norra GC

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71410000-5 - Stadsplanering, 71420000-8 - Landskapsarkitektur, 71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall

Kontrakt har tecknats med Norconsult.

Procuring entity image

TN 2021/307 - Konsultuppdrag hiss

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandling av konsultuppdrag hiss. Det inkom åtta stycken anbud. Efter genomförd anbudsutvärdering erhöll Kristianstad Elkonsult Aktiebolag tilldelning rangordnad nummer ett. LMT Elteknik AB (Hässleholm) erhöll tilldelning rangordnad nummer två.

Procuring entity image

21FMV1982 - Flygplatsljus, omsättning seriekablar mm, F21

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34997200-4 - Flygplatsbelysning, 34997210-7 - Belysning för start- och landningsbanor

1 / 8