Procuring entity image

AUN2022/178 - Administrationssystem Kulturskolan

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 48190000-6 - Programvara för undervisning, 48219300-9 - Programvara för administration, 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Avtal har tecknats mellan Bodens kommun och SpeedAdmin ApS.

Procuring entity image

KS.2020.203 - Skyddsutrustning

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 18443500-1 - Visir, 33711900-6 - Tvål, 24455000-8 - Desinfektionsmedel, 18424300-0 - Engångshandskar, 18143000-3 - Skyddskläder

Procuring entity image

132/2018 - Hortenasiagatan

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

SEAB 2022/023 - Automation Scada DCS Sandviken Energi AB

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 31682210-5 - Instrumenterings- och styrsystem, 32573000-0 - Kommunikationsstyrsystem, 42961000-0 - Manöver- och styrsystem, 42961200-2 - SCADA eller motsvarande system, 48921000-0 - Automationssystem

Procuring entity image

KFU 2022-63 - Badhusdrift i Harads

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Upphandling av "Badhusdrift i Harads" med dnr KFU 2022-63 har skett i enlighet med LOU kap 19. Efter tilldelning och avtalsspärren löpt ut har avtal har tecknats mellan Bodens kommun och Edefors Utveckling AB med org.nr.556891-8493.

Procuring entity image

SK2022-0371 - Bevakningstjänster till Sollentuna Kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79710000-4 - Säkerhetstjänster

Procuring entity image

RB2022-0068 - Förbrukningsmaterial avseende vätskebaserad cytologi

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 33140000-3 - Medicinska förbrukningsartiklar

Kontrakt tilldelat leverantör, Hologic Sweden AB.

Procuring entity image

KS-EKO.2021.313 - Konkurrensutsättning av DIS Fordon Bonus-Malus

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 34100000-8 - Motorfordon

Procuring entity image

KS-EKO.2021.312 - Konkurrensutsättning av DIS Miljöfordon

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 34100000-8 - Motorfordon, 34113000-2 - Fyrhjulsdrivna fordon, 34115200-8 - Motorfordon för transport av färre än tio personer, 34130000-7 - Motorfordon för godstransport, 34144900-7 - Elfordon

Procuring entity image

22FMV2552 - Genset 2.5 kVA

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 31120000-3 - Generatorer, 31121000-0 - Generatoraggregat, 31121100-1 - Generatoraggregat med kompressionständningsmotorer

Procuring entity image

UPH-2018-0217 - Ramavtal Sakkunnig El, tele och hiss

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KS-EKO.2022.154 - Företagshälsovård

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 85147000-1 - Företagshälsovård

Procuring entity image

UPH-2018-0218 - Ramavtal Sakkunnig VVS

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Procuring entity image

UPVH/2020:120 - Ramavtal avseende anläggningsentreprenader utemiljö

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45236230-1 - Markanläggning för trädgårdar, 77300000-3 - Trädgårdstjänster, 77311000-3 - Skötsel av trädgårdar och parker

Procuring entity image

UPVH 2021:2 - Tekniska Konsulttjänster - Arkitekter - 2021 - 2025

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71220000-6 - Arkitektonisk formgivning, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster

Procuring entity image

UPVH/2020:115 - Elektroniska Passagesystem

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm
CPV: 45320000-6 - Isoleringsarbeten, 50710000-5 - Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 44521120-5 - Elektroniskt säkerhetslås, 44521100-9 - Lås, 44520000-1 - Lås, nycklar och gångjärn, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50700000-2 - Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

Procuring entity image

UPVH/2021:4 - Construction Management Dragonvägen

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71312000-8 - Byggnadsteknisk rådgivning, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

UPVH/2020:116 - Construction Management Konsulttjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm
CPV: 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

11815 - Livsmedelsupphandling - möjlighet att lämna på mindre områden

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE121 - Uppsala län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Procuring entity image

SGAF 2022/41 - Upphandling av service, skötsel och fortlöpande underhåll, SkyView

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 42416100-6 - Hissar, 50740000-4 - Reparation och underhåll av hissar

Procuring entity image

12948 - Modernisering av fördelningsstation F6 Hille

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 31200000-8 - Eldistributions- och reglerutrustning, 31210000-1 - Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar, 31213000-2 - Distributionsutrustning, 31214000-9 - Ställverk, 45213251-7 - Byggnation av industrienheter

Upphandlingen är avbruten på endast ett anbud

Procuring entity image

RB2022-0056 - Dragtruckar 2022

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 42415200-0 - Truckar

Procuring entity image

KOM-409418 - Stödresurser för upphandling och drift av basunderhåll järnväg, distrikt nord

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning, 79421000-1 - Projektledning, förutom bygg – och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KS/2021:00398 - Persontransporter

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 60120000-5 - Taxitjänster, 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport

Procuring entity image

2021-00440 - Utförandeentreprenad Förskola Tenö1

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, - Hjälp mig välja CPV-kod

Procuring entity image

FK 2022/008160 - Friskvårdsbidrag

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72222300-0 - IT-tjänster, 72400000-4 - Internettjänster

Upphandlingen avbryts: Det har under anbudstiden gång kommit in frågor som medför att Försäkringskassan sammantaget drar slutsatsen att upphandlingsunderlaget brister i transparens. För att uppnå konkurrens och erhålla anbud från de aktörer som är intressanta för tjänsten väljer myndigheten att av ...

Procuring entity image

KOM-410507 - För utförande av Tillgänglighetsanpassning av hållplatser, program Multikoll, i Lanna, Örebro län

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor

Upphandlingen är avslutad och tilldelad entreprenör är Brogrund Mark AB.

Procuring entity image

2021/109 - Smidesarbeten

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 44316500-3 - Smide, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 71550000-8 - Smedtjänster

Procuring entity image

KLF 2022/625 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Projektering tryckstegringsstation och högreservoar för dricksvatten

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KLF 2022/592 - Avrop DIS Tekniska konsulttjänster - Arkitekt och landskapsarkitekt för arbete med översiktlig struktur och gestaltning för Hertsöhedens bostadsområde

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

SN 0263 - Arbetsförmågebedömning samt coachning och matchning

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79611000-0 - Jobbsökningstjänster, 85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster, 85310000-5 - Socialt arbete

Procuring entity image

22FMV3864 - Anskaffning av nyTB21 och nyTB12

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34133110-2 - Tankbilar

Procuring entity image

2022 0152 - Ramavtal Arkitekt, ROT-projekt

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71200000-0 - Arkitekttjänster, 71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71221000-3 - Arkitekttjänster avseende byggnader

Procuring entity image

2.3.2/2022/1658 - Redskapsbärare - Kärrtorps IP

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2022
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 16700000-2 - Traktorer, 34144000-8 - Motorfordon för särskilda syften

Procuring entity image

KOM-407812 - Kivik väg och GC-väg

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2022
NUTS: SE22 - Sydsverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

KLF 2022/650 - Upphandling sorteringsmaskintjänst för sortering av osorterat och brännbart avfall Sunderby avfallsanläggning LUMIRE

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 90514000-3 - Återvinning av avfall

Procuring entity image

T2022-01054 - Ramavtal Resurskonsulter inom trafikplanering

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

KS 2021/752 - 2021-Pensionsadministration

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 66520000-1 - Pensionstjänster

Procuring entity image

2022 0119 - Ramavtal Konsulttjänster, projektering av El, Belysning, Data & Tele, Solceller, Säkerhet

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71314100-3 - Tjänster på elområdet, 71316000-6 - Konsulttjänster för telekommunikation

Procuring entity image

SBN 2021/342 - Elförsörjning

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 09310000-5 - Elektricitet, 65310000-9 - Eldistribution

1 / 9