Procuring entity image

KOM-407682 - Passräl med limmad 6-håls isolerskarv

Date for initial dispatch of the notice 1/27/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34940000-8 - Järnvägsmateriel

Procuring entity image

E2021-01529 - Kv Tora, Bromsten – jetinjektering Winquistsväg

Date for initial dispatch of the notice 1/27/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten

Procuring entity image

E2021-01838 - E-460 Finplanering runt kv. 53 Mitokondrien

Date for initial dispatch of the notice 1/27/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

SBF 2022/43-2.5.1.1 - Mobilapplikation Gångkampanj

Date for initial dispatch of the notice 1/27/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 48200000-0 - Programvara för nätverk, Internet och intranät, 48210000-3 - Programvara för nätverk

Procuring entity image

KOM-404863 - Bygghandling Gerstaberg, program Ostlänken

Date for initial dispatch of the notice 1/27/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-408263 - Utförande av förstärkning och betongreparationer på Järnvägsbro Slind 3500-2192-1, Västerbottens län (Anbudsområde 1) och Järnvägsbro Borgforsen 3500-2389-1, Västernorrlands län (Anbudsområde 2)

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE - Sverige
CPV: 44212100-0 - Bro, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221119-9 - Byggnadsarbeten: brorenovering

Kontrakt har tecknats med: SVEAB järnväg AB för både Anbudsområde 1 Slind och Anbudsområde 2 Borgforsen.

Procuring entity image

KLF 2021/1219 - Snittblommor, blomarrangemang och krukväxter

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 03121200-7 - Snittblommor, 03121210-0 - Blomsteruppsättningar

Avtal är nu tecknat med antagen leverantör.

Procuring entity image

IKH2021/006 - Ventilationsarbeten Hoforshus AB

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

IKH2021/005 - Plåtarbeten Hoforshus AB

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45261213-0 - Läggning av takplåt, 45261300-7 - Plåtslageri och uppförande av stuprännor, 45261310-0 - Plåtslageri

Procuring entity image

IKO2021/013 - Ventilationsarbeten Ockelbo kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

IKO2021/012 - Plåtarbeten Ockelbo kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45261213-0 - Läggning av takplåt, 45261300-7 - Plåtslageri och uppförande av stuprännor, 45261310-0 - Plåtslageri

Procuring entity image

IKS2021/036 - Blommor - vår, sommar och höst, Sandvikens kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 03121000-5 - Trädgårdsväxter, 03121100-6 - Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar, 03121200-7 - Snittblommor, 03451000-6 - Växter

Procuring entity image

SBN 2021/553 - Vattenledning Pagla - Apelvägen

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 44161200-8 - Huvudvattenledningar, 44162500-8 - Rörledningar för dricksvatten, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, 45232150-8 - Arbeten för vattenledningar

Angivet totalvärde är bedömt värde.

Procuring entity image

KOM-407176 - Väg 41 Fritsla-Kråkered, Borås kn, FFU för UE samt BPU

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

2021-5102-506 - Lokalvård Österväg Visby

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE214 - Gotlands län
CPV: 90919200-4 - Kontorsstädning

Upphandling avslutad

Procuring entity image

2021-5102-432 - Lokalvård Söderväg Visby

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE214 - Gotlands län
CPV: 90919200-4 - Kontorsstädning

Upphandlingen avslutad

Procuring entity image

135/2020 - Upphandling av CNC Maskin för St. Eriks Gymnasium

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 42621100-6 - CNC-svarv

Procuring entity image

ÖST 2021/967 - Konsumentrådgivning för Östermalms stadsdels invånare

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 85312300-2 - Vägledning och rådgivning, 85312310-5 - Vägledning

Procuring entity image

3.3.2-171/2020 - Förmedling av inläsningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 32353000-2 - Ljudinspelningar

Procuring entity image

HV 2020/655 - Upphandling avseende Sociala utfallskontrakt

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79315000-5 - Sociala undersökningar, 85310000-5 - Socialt arbete, 85320000-8 - Socialvård

Procuring entity image

SSAB 2021/14 - Direktupphandling av Externt Dataskyddsombud

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71319000-7 - Sakkunnig juridisk hjälp, 79100000-5 - Juridiska tjänster, 79140000-7 - Juridisk rådgivning och informationstjänster

Procuring entity image

2.4.1-1071/2021. - Upphandling av utbildningsinsats inom våldsprevention

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 80500000-9 - Utbildningstjänster, 80510000-2 - Specialutbildning, 80511000-9 - Personalutbildning, 80522000-9 - Utbildningsseminarier

Procuring entity image

02.04.02/2020/2327 - Upphandling av betaltjänst för fiskekort

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 03000000-1 - Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter, 48517000-5 - IT-programvara, 77700000-7 - Tjänster i samband med fiske

Procuring entity image

2.4.1-52/2021-1498 - Direktupphandling av hyvelbänkar för trä och metallslöjd

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 39121200-8 - Bord, 39160000-1 - Skolmöbler

Procuring entity image

SF 2021/273 - Transporttjänster; Budtransporter och Lokal Distribution

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 60100000-9 - Vägtransporter, 60160000-7 - Posttransport på väg, 64100000-7 - Post- och budtjänster

Procuring entity image

2021/442 - Upphandling Julklappar Stockholm stad

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 22321000-6 - Julkort, 30199740-9 - Kort med tryckt hälsning, 30237131-6 - Elektroniska kort

Procuring entity image

LTU-2604-2021 - Webbyråpartner

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

LTU-3532-2021 - Cone calorimeter

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), 38900000-4 - Diverse mät- och provinstrument

Procuring entity image

2020/883 - Ombyggnad av förskola, Backsippan

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45214100-1 - Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45454000-4 - Ombyggnadstjänster

Procuring entity image

HÄ 2021/905 - Feriearbete och sommartorg

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 75000000-6 - Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

Ingen tilldelas uppdraget

Procuring entity image

KLK 2020/356 - Konsult för Kulturmiljöprogram

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71354100-5 - Digital kartläggning, 71400000-2 - Stadsplanering och landskapsvård, 71420000-8 - Landskapsarkitektur, 90712100-2 - Utvecklingsplanering för stadsmiljön

Procuring entity image

KOM-408539 - För utförande av Byggplatsuppföjning i projekt Byte av bro 4-39-1 i Vrena

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE - Sverige, SE122 - Södermanlands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71520000-9 - Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71540000-5 - Byggteknisk ledning

Procuring entity image

TN 2021/1170 - Intagningspumpstationer till CRV

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45232152-2 - Byggnation av pumpstation, 45232431-2 - Pumpstation för spillvatten, 45252000-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar

Procuring entity image

E2021-04235 - Ramavtal Värdering, hyresutredning och marknadsanalys kommersiellt

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 70000000-1 - Tjänster avseende fast egendom

Procuring entity image

KOM-408850 - Ramavtal avseende smörjmedel, motorolja, hydrauloljor och kylvätskor med mera till Trafikverkets färjerederi med flera

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 09210000-4 - Beredda smörjmedel, 09211000-1 - Smörjoljor och smörjmedel, 15412000-9 - Fetter, 24322310-3 - Etylenglykol, 24951000-5 - Fetter och smörjmedel, 24951100-6 - Smörjmedel

Procuring entity image

IKS2021/017 - Distribution och produktion av fakturor

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 64112000-4 - Posttjänster för brev, 72512000-7 - Dokumenthanteringstjänster, 79571000-7 - Utskick, 79810000-5 - Tryckning, 79999200-5 - Fakturering

Procuring entity image

KOM-405526 - Upphandling av E-arkiv till Trafikverket

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72252000-6 - Dataarkivering, 92512000-3 - Arkivtjänster

Kontrakt tecknat med Ida Infront AB

Procuring entity image

00038/2021 - Publiksäkerhetsbemanning till H22

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79610000-3 - Personalförmedling, 79952000-2 - Evenemang

Procuring entity image

Dnr: 2021-00027 - Hästhagsskolan, träglaspartier

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm, SE1 - Östra Sverige, SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45420000-7 - Snickerimonteringar, 45421131-1 - Montering av dörrar

Procuring entity image

KOM-409441 - Sskräddarsydd utbildning inom 5G Radioplanering

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal

Kontrakt tecknat med Aspis Trainning AB

1 / 10