Procuring entity image

409-712.520/2020 - Polititransporter Region Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60100000-9 - Vägtransporter

Procuring entity image

2020-00044 - Ramavtal: Konsulttjänster inom El/Tele, Lås, Brandlarm & Solcell 2021

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm, SE1 - Östra Sverige, SE - Sverige
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71314100-3 - Tjänster på elområdet, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71316000-6 - Konsulttjänster för telekommunikation, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Procuring entity image

KOM-404793 - Totalentreprenad för utförande av FA36 Olskrokens omformarstation 11/22 kV inom projekt Västlänken och Olskroken planskildhet

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 34632000-6 - Trafikledningsutrustning för järnvägar, 34632200-8 - Elektrisk signalutrustning för järnväg, 34632300-9 - Elinstallationer för järnväg, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

KOM-405607 - Projektledare väg i programmet Nationella hållplatser för projektet Stor Göteborg

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-405270 - Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg, Västra Götalands län.

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-405690 - Reservpropelleraggregat till vägfärja VF296/Nina hos Färjerederiet

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 34930000-5 - Marin utrustning, 34931500-7 - Sjötrafikledningsutrustning

Procuring entity image

SK2021-0314 - Fågelsångsparken, återställning av park och ny lekpark, Sollentuna kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 43325000-7 - Park- och lekplatsutrustning, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45112711-2 - Utformning av parker, 45236000-0 - Markanläggning

Procuring entity image

KOM-405118 - Konsultförmedling - Projektingenjörer och Teknikingenjörer

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Procuring entity image

T2021-01876 - Avtalshandläggare Södra Götgatan

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71243000-3 - Utkast till planer (system och integration), 71248000-8 - Projektövervakning och dokumentation, 75120000-3 - Administrativa byråtjänster, 79130000-4 - Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering

Procuring entity image

KS 2021/00813 - Juridisk informationstjänst

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79140000-7 - Juridisk rådgivning och informationstjänster

Procuring entity image

Dnr: 2020-00450 - Ramavtal konsulttjänster Takarbeten 2021

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71540000-5 - Byggteknisk ledning, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71315000-9 - Byggnadsteknik

Procuring entity image

KS2021/165 - HVB Barn och unga

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 85311300-5 - Barn- och ungdomsomsorg, 85311000-2 - Social omsorg med inkvartering, 85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster

Procuring entity image

KS 2021/01096 - Byggtjänster 2021 Östra Göinge

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45330000-9 - Rörmokeriarbeten, 45421143-8 - Monteringar av persienner, 45440000-3 - Målning och glassättning, 45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad, 45421144-5 - Monteringar av markiser

Upphandlingen har avslutats och ramavtal tecknats med 19 olika leverantörer.

Procuring entity image

KSN-2019-03038 - Skol- och folkbibliotekssystem

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 30238000-6 - Utrustning för biblioteksautomation, 35710000-4 - Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4), 39155100-4 - Biblioteksutrustning, 48160000-7 - Programvara för bibliotek, 48161000-4 - Administrativt bibliotekssystem, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 79995000-5 - Biblioteksadministration, 92511000-6 - Bibliotekstjänster

Uppsala kommun har fattat beslut att tilldela Axiell Sverige AB detta kontrakt.

Procuring entity image

KOM-405700 - Projektledare för projektering/produktion Kontaktledning inkl BEST

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

KOM-405323 - Geodetiska mätningsarbeten Uddevalla-Strömstad

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71353000-7 - Markmätningar, 71355000-1 - Mätningstjänster

Procuring entity image

SSM2020-7791 - Upphandling av RASTEP förvaltning

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72212100-0 - Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri, 72212170-1 - Programvaruutvecklingstjänster för kontroll av överensstämmelse, 72514200-3 - Förvaltning av dataanläggning för datasystemutveckling

Procuring entity image

KOM-408252 - Direktupphandling utan konkurrens

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 73000000-2 - FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

Procuring entity image

KOM-404847 - Utförande av VA-åtgärder, Svinesund

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KSN-2021-01093 - Fordonsdäck med tillhörande tjänster samt däckförvaring

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 34350000-5 - Däck till lätta och tunga fordon, 34351100-3 - Bildäck, 34352300-2 - Däck till jordbruksmaskiner, 50116500-6 - Reparation av däck, inklusive montering och balansering

Procuring entity image

KOM-400197 - Ottebol omformarstation, ombyggnad ventilation

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

KOM-400407 - Resurskonsult Specialist CAD/BIM-samordning, Projekt Varbergstunneln

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE - Sverige, SE231 - Hallands län
CPV: 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Procuring entity image

KOM-404285 - Förstärkningslinor samt utbyte av 20 kV isolatorer för hjälpkraft, projekt Olskroken-Varberg

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234160-5 - Anläggningsarbeten för kontaktledningar

Procuring entity image

SBF 2021/1379-3.4.6.1 - Multiplog

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 43313100-1 - Snöplogar

Procuring entity image

SBN 2021/438 - Sanden - Fönsterbyte - Ombyggnation

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 44115710-9 - Skärmtak, 44221000-5 - Fönster, dörrar och liknande föremål, 44221100-6 - Fönster, 45111100-9 - Rivning, 45421100-5 - Montering av dörrar, fönster och tillhörande element, 45421112-2 - Montering av fönsterkarmar, 45421132-8 - Montering av fönster

Procuring entity image

NSVA 20/00096 - Professionella handverktyg och handmaskiner samt specialverktyg och utrusning inom vatten och avlopp

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 42600000-2 - Verktygsmaskiner, 42611000-2 - Specialverktygsmaskiner, 44511000-5 - Handverktyg, 44512000-2 - Diverse handverktyg

Procuring entity image

NSVA 21/00122 - Ramavtal för fastighetsunderhåll och mindre byggservicearbeten

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning

Procuring entity image

KOM-405706 - Signallampor

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34946120-7 - Järnvägsmaterial

Procuring entity image

KOM-404789 - Fästelement

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34946120-7 - Järnvägsmaterial

Procuring entity image

KOM-405231 - Reservdelar Sprecher Automation

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34946120-7 - Järnvägsmaterial

Procuring entity image

KS 2021/796 - Transportbil

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 34136000-9 - Skåpbilar, 34136100-0 - Lätta skåpbilar

Procuring entity image

KS 2021/652 - Direktupphandling Boden Game Camp 2021

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 22000000-0 - Trycksaker och tillhörande produkter, 22462000-6 - Reklammaterial

Team Sportia (Sportboden i Boden AB) vann upphandling och tilldelades kontraktet.

Procuring entity image

KS 2021/111 - Direktupphandling HR Partner 2021

Date for initial dispatch of the notice 9/23/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79414000-9 - Konsulttjänster för personalförvaltning

By Hart AB vann upphandling och tilldelades kontraktet.

Procuring entity image

KOM-405488 - Flytt av befintligt viltstängsel inom Köping, Hallstahammar, Västerås kommun, Västmanlands län

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE - Sverige, SE12 - Östra Mellansverige
CPV: 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233121-3 - Riksväg, 45233140-2 - Vägarbeten

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med företaget Vägsäk AB.

Procuring entity image

KOM-405560 - Projektingenjör till enheten Teknik, miljö och fastighet inom program Ostlänken

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

KOM-405775 - Konsultuppdrag gällande framtagande av handbok. Kapitel om hydrogeologisk riskhantering med kostnads-nyttoanalys av åtgärdsval

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 71351210-8 - Geofysiska konsulttjänster

Procuring entity image

KS 2021-201 - Ramavtal Tolktjänster 2021

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län, SE3 - Norra sverige
CPV: 79540000-1 - Tolktjänster

Procuring entity image

LTU-1846-2021 - NY Upphandling av lastbil

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 34133100-9 - Tankrar, 34140000-0 - Tyngre motorfordon

Upphandlingen har avslutats.

Procuring entity image

HASAB 661/2021 - Massage och Friskvård II HASAB Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 98330000-5 - Tjänster för fysiskt välbefinnande, 98333000-6 - Massagetjänster

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

012707-2020 - Rekryteringsstöd

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72222300-0 - IT-tjänster, 72400000-4 - Internettjänster

Upphandlingen avbröts på grund av bristande konkurrens då endast en leverantör kvarstod efter utvärdering av obligatoriska krav.

1 / 10