Procuring entity image

AUN 2022-212 - 2022 Vikarieförsörjning

Date for initial dispatch of the notice 8/12/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 80400000-8 - Vuxen- och annan undervisning, 80212000-3 - Yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå, 80210000-9 - Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå, 80200000-6 - Högstadie- och gymnasieundervisning, 80110000-8 - Förskoleundervisning, 80100000-5 - Grundskoleundervisning, 80000000-4 - Undervisning och utbildning, 79610000-3 - Personalförmedling, 80211000-6 - Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå

Upphandling 2022 vikarieförsörjning med dnr AUN 2022-212 har genomförts som ett öppet förfarande enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Anbudssumma: 18 558 868,19 SEK Ett anbud inkom från anbudsgivare StudentConsultning Sweden AB med org.nr. 556674-7449, då endast ett anbud inkom som ...

Procuring entity image

KOM-407743 - Fönsteråtgärder längs Södra stambanan, entreprenad 10

Date for initial dispatch of the notice 8/12/2022
NUTS: SE2 - Södra Sverige
CPV: 45421110-8 - Montering av dörr- och fönsterkarmar, 45421132-8 - Montering av fönster

Procuring entity image

KOM-407815 - Kontaktledningsbyte Östersund bangård

Date for initial dispatch of the notice 8/12/2022
NUTS: SE322 - Jämtlands län
CPV: 45234160-5 - Anläggningsarbeten för kontaktledningar

Procuring entity image

913- A021.782/2021 - NPH-nytt polishus Hisingen

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45216111-5 - Byggnation av polisstation

Procuring entity image

T2022-00934 - Cykel Västberga Allé

Date for initial dispatch of the notice 8/12/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar

Procuring entity image

2022/85 - Tumstocken – Garagerenovering

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE - Sverige
CPV: 45262300-4 - Betongarbeten, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45453100-8 - Renoveringsarbeten, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Upphandlingen är avslutad och kontrakt skriven med tilldelad entreprenör.

Procuring entity image

LTU-4264-2021 - Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE123 - Östergötlands län, SE231 - Hallands län, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 31000000-6 - "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning"

Upphandling har avbrutits på grund av bristande konkurrens. Ny upphandling har publicerats.

Procuring entity image

KS 2022/00252 - 2022 Alpin infrastruktur

Date for initial dispatch of the notice 8/12/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 42418290-8 - Skidliftsutrustning, 80415000-6 - Skidskoletjänster, 92600000-7 - Sporttjänster, 92610000-0 - Drift av idrottsanläggningar

Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande utan förhandsannons enligt lagen (LOU) om offentlig upphandling 2016:1145. I upphandlingen inkom endast ett anbud, från Storklinten Rekreation AB med org.nr. 559016-1876, genom PECAB med org.nr. 559039-1552. ( PECAB lämnar anbud på uppdrag av Stork ...

Procuring entity image

KOM-409955 - Huvudtillsyningsman (HTSM)/Byggtrafikledare till Investering Distrikt Öst/Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

22FMV2870 - Configuration Manager Leopard 2 System

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 75130000-6 - Statliga stödtjänster

Procuring entity image

IKS2022_3 - Upphandling av standardsystem för ärendehantering och kontaktcenter

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 48219300-9 - Programvara för administration, 48445000-9 - Programvara för kundhantering

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

T2022-01006 - Park- och naturmarksskötsel Järva friområde

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 77341000-2 - Beskärning av träd, 77200000-2 - Skogstjänster, 77231000-8 - Skogsskötsel, 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden, 77311000-3 - Skötsel av trädgårdar och parker, 77314000-4 - Markskötsel, 77340000-5 - Beskärning av träd och klippning av häckar

Procuring entity image

KS/2022:274 - Ombyggnation och upprustning Sätoftaskolans parkeringsplats

Date for initial dispatch of the notice 8/10/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45236000-0 - Markanläggning

Procuring entity image

KOM-410364 - Fordonsteknisk kompetens järnväg

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

TN 2022/105 - Lastbil med lastväxlare och fast monterad kran

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 34130000-7 - Motorfordon för godstransport, 34134100-6 - Lastbilar med flak

Procuring entity image

RN 2022/125 - Lastväxlare till räddningstjänsten Kristianstad

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 34100000-8 - Motorfordon, 34114100-0 - Utryckningsfordon

Procuring entity image

SBN 2022/108 - Konsulter inom detaljplaneområdet

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE33 - Övre Norrland, SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71410000-5 - Stadsplanering, 71400000-2 - Stadsplanering och landskapsvård, 71243000-3 - Utkast till planer (system och integration), 71242000-6 - Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71220000-6 - Arkitektonisk formgivning, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71356400-2 - Tekniska planeringstjänster

Procuring entity image

LTU-1361-2022 - Extruder

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Procurement has been completed.

Procuring entity image

UH 2022/42 - Spinning-disk confocal scanning unit

Date for initial dispatch of the notice 8/9/2022
NUTS: SE - Sverige, SE121 - Uppsala län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Procuring entity image

LTU-1461-2022 - Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)

Date for initial dispatch of the notice 8/9/2022
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 38000000-5 - Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Procurement has been completed.

Procuring entity image

KOM-410385 - Tillståndsinventering och dokumentering av alléer i Region Syd Område Vetlanda, Vimmerby och Västervik

Date for initial dispatch of the notice 8/9/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71420000-8 - Landskapsarkitektur

Procuring entity image

BN 2022/920 - Mätinstrument inkl. service

Date for initial dispatch of the notice 8/8/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 38290000-4 - Instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi eller hydrologi, 38300000-8 - Mätutrustning

Procuring entity image

TFN/2021:00260 - Björkhaga skola om- och tillbyggnad samt ny sporthall

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45214210-5 - Byggnation av låg- och mellanstadieskola, 45214220-8 - Byggnation av högstadie- och gymnasieskola, 45214230-1 - Byggnation av särskola, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete

Procuring entity image

TFN/2021:00349 - Nybyggnad av Vård- och omsorgsboende Vårsta, Grödinge

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 44211100-3 - Mobila byggnader och modulbyggnader, 45212600-2 - Byggnation av paviljong, 45215213-3 - Byggnation av vårdhem, 45215221-2 - Byggnation av dagcenter

Procuring entity image

2.3.2/2022/512 - Idrottsmateriel - Ramavtal

Date for initial dispatch of the notice 8/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 37410000-5 - Utrustning till utomhusidrott, 37415000-0 - Friidrottsutrustning, 37420000-8 - Gymnastikutrustning

Procuring entity image

T2021-00925 - Styr- och övervakningssystem för trafiksignalanläggningar

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 35125000-6 - Övervakningssystem, 35711000-1 - Ledning, styrning och kommunikationssystem

Procuring entity image

KOM-409824 - Bekämpning av Parkslide

Date for initial dispatch of the notice 8/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45112340-0 - Marksanering, 77312100-1 - Ogräsbekämpning

Procuring entity image

KLF 2022/379 - Mejeriprodukter

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 15500000-3 - Mejeriprodukter, 15510000-6 - Mjölk och grädde, 15530000-2 - Smör, 15550000-8 - Blandade mejeriprodukter

Procuring entity image

KLF 2022/829 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Dagvattenutredning Trekanten

Date for initial dispatch of the notice 8/5/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KLF 2022/880 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Dagvattenutredning Notviken 4:40

Date for initial dispatch of the notice 8/5/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-409854 - Resurskonsult, Projektadministratör för ombyggnad/nybyggnad/tillbyggnad av Trafikcentraler

Date for initial dispatch of the notice 8/9/2022
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

A035.677/2021 - Upphandling revisionsbesiktning av brandlarm

Date for initial dispatch of the notice 8/5/2022
CPV: 31625200-5 - Brandlarmssystem, 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71630000-3 - Teknisk besiktning och provning

Upphandlingen genomfördes enligt ett öppet förfarande. Fyra anbud inkom. Ramavtal har tecknats med tre anbudsgivare.

Procuring entity image

KOM-409939 - Resurskonsult Biträdande delprojektledare Installationer, projekt Varbergstunneln

Date for initial dispatch of the notice 8/8/2022
NUTS: SE - Sverige, SE231 - Hallands län
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Procuring entity image

22FMV4904 - Phoenix Red

Date for initial dispatch of the notice 8/4/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 35740000-3 - Stridssimulatorer

Procuring entity image

TFN/2022:00160 - Muddring av dammar NY

Date for initial dispatch of the notice 8/8/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45252124-3 - Muddrings- och pumpningsarbeten

Procuring entity image

KLF 2022/731 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Stickprovsmätning trafik 2022

Date for initial dispatch of the notice 8/4/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

2021/399 - Lunchförmån 2019

Date for initial dispatch of the notice 8/3/2022
NUTS: SE1 - Östra Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 55000000-0 - Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster

Procuring entity image

2022-1256 - Mullvadsberget 28 Ombyggnad av flerbostadshus DE2

Date for initial dispatch of the notice 8/3/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

KOM-409989 - Resurskonsult Produktionstöd arbetsmiljö, Skellefteå C, Norrbotnia

Date for initial dispatch of the notice 8/1/2022
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71540000-5 - Byggteknisk ledning

Procuring entity image

KOM-410362 - EU-stöd i forskningsprojektet In2Track3

Date for initial dispatch of the notice 8/1/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 73210000-7 - Forskningsrådgivning

1 / 7