Procuring entity image

KFKS-2023-01302 - Utdatatjänster 2024

Date for initial dispatch of the notice 7/13/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 48444100-3 - Faktureringssystem, 48811000-6 - System för elektronisk post, 64112000-4 - Posttjänster för brev, 64216120-0 - Elektronisk post, 79999000-3 - Skanning och fakturering, 79999200-5 - Fakturering

Procuring entity image

UPH-2018-0360 - Driftentreprenad utemiljö centrum

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 77314000-4 - Markskötsel

Procuring entity image

HaV 2024-001614 - Tjänst för att bärga och återvinna övergivna fritidsbåtar under ytan

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 60651300-9 - Miljösanering med fartyg, 63725100-8 - Fartygsbärgning, 63725300-0 - Bärgning av strandade fartyg, 63726100-5 - Fartygsregistrering, 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, 90700000-4 - Miljötjänster, 90712000-1 - Miljöplanering, 90712300-4 - Strategisk planering för bevarande av den marina miljön, 90720000-0 - Miljöskydd, 98360000-4 - Marina tjänster, 98361000-1 - Marinakvatiska tjänster

Procuring entity image

KOM-415771 - Gävle - DIS Projektledare Järnväg; järnvägsprojekt region Mellersta

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-415841 - Service av elektronisk utrustning i specialfordon

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

23SVOA1136 - Elanläggningar Lovö

Date for initial dispatch of the notice 7/11/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur

Procuring entity image

KOM-414531 - Bräcke, spår och växelbyte (6 st växlar), bygghandling

Date for initial dispatch of the notice 7/11/2024
NUTS: SE - Sverige, SE322 - Jämtlands län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-413428 - Rååbanan etapp 3

Date for initial dispatch of the notice 7/11/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 35262000-8 - Signalutrustning för trafikledning vid väg- och spårkorsningar, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 - Arbeten med järnvägssignaler, 45234130-6 - Anläggningsarbeten avseende ballast, 45234160-5 - Anläggningsarbeten för kontaktledningar

Procuring entity image

KOM-414506 - För utförande av grundvattenskydd på väg 583, Gävle kommun, Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 7/11/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34928100-9 - Vägräcken, 34993000-4 - Vägbelysning, 44113600-1 - Bitumen och asfalt, 44912400-0 - Kantsten, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45112100-6 - Dikesgrävning

Procuring entity image

MIC 2023/587 - Ramavtal Byggentreprenader

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45262800-9 - Ut- och tillbyggnadsarbeten, 45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten, 45453000-7 - Reparation och renovering

Procuring entity image

22FMV5520 - Ramavtal data och tele, installation och entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 51300000-5 - Installation av kommunikationsutrustning

Upphandling är nu avslutad.

Procuring entity image

TN 2024/1317 - Länkplattor

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 44114200-4 - Betongvaror, 45223822-4 - Fabrikstillverkade betongelement

Då inga anbud inkom har upphandlingen övergått till direktupphandling till följd av olämpliga anbudsansökningar eller anbud i enlighet med 19a kap. 3 § Lagen om offentlig upphandling.

Procuring entity image

TN 2024/297 - Plantskoleväxter

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 03451000-6 - Växter, 03451100-7 - Fröplantor, 03451200-8 - Blomlökar, 03451300-9 - Buskar, 03452000-3 - Träd

Upphandlingen är avslutad och avtal tecknat med Hallandsåsens utemiljö AB.

Procuring entity image

TN 2024/694 - Slamomhändertagande Kristianstads centrala reningsverk

Date for initial dispatch of the notice 7/13/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 90513600-2 - Avlägsnande av slam, 90513700-3 - Transport av slam

Upphandlingen är avslutad och avtal tecknat med Biototal norden AB.

Procuring entity image

2024/1605 - Kombinationsspridare lastbil

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 34144420-8 - Saltspridare

Upphandlingen är avslutad och avtal tecknat med Ströman Maskin AB.

Procuring entity image

UPH-2018-0246 - Reserverad upphandling Receptionisttjänst

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 79992000-4 - Receptionstjänster

Samhall AB tilldelades kontrakt.

Procuring entity image

23FMVU10160 - Ramavtal Diskbalja 65L samt Handfat

Date for initial dispatch of the notice 7/10/2024
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning, 44211400-6 - Fältkök

Procuring entity image

KOM-413947 - Väg 41 Fritsla-Kråkered, Utförandeentreprenad, Borås kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2024
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KOM-413574 - Erikslund linjerätning i samband med brobyte

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2024
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-415624 - Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, väg 536, Förfrågningsunderlag för totalentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2024
NUTS: SE322 - Jämtlands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KS 2024/516 - Specialprodukter för bageri

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 15600000-4 - Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter, 15612000-1 - Mjöl av brödsäd och vegetabiliskt mjöl samt liknande produkter, 15800000-6 - Diverse livsmedel, 15830000-5 - Socker och liknande produkter, 15840000-8 - Kakao: choklad och sötsaker

Upphandlingen är avslutad och tilldelad Kåkå AB.

Procuring entity image

SEAB 2024/16 - Miljömärkt städtjänst

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90900000-6 - Städning och renhållning, 90910000-9 - Städning, 90911000-6 - Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90919100-3 - Rengöring av kontorsutrustning, 90919200-4 - Kontorsstädning

Procuring entity image

KOM-411465 - Mötesspårförlängning Morshyttan, produktion

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2024
NUTS: SE - Sverige, SE312 - Dalarnas län
CPV: 45213320-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

FK 2024/005613 - Mobiltelefon 2025

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län, SEZZ - SEZZ Sverige Extra region
CPV: 32250000-0 - Mobiltelefoner

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats med Tele2 Sverige AB.

Procuring entity image

23FMVU9583 - 10 kVA GS with GS trailer

Date for initial dispatch of the notice 7/11/2024
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 31121100-1 - Generatoraggregat med kompressionständningsmotorer

Procuring entity image

TN 2024/557 - Släntklippning

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden

Upphanldingen är avslutad och avtal tecknade med Denzab AB samt Grahns Maskintjänst AB.

Procuring entity image

KOM-414009 - Biltvätt till förarprov

Date for initial dispatch of the notice 7/7/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 50112300-6 - Biltvätt och liknande tjänster

Procuring entity image

KLF 2018/365 - Dynamiskt inköpssystem för handledning socialförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 7/7/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 75000000-6 - Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

Procuring entity image

KLF 2024/259 - Utbildningsutrustning- Industri

Date for initial dispatch of the notice 7/11/2024
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE12 - Östra Mellansverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE123 - Östergötlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE2 - Södra Sverige, SE21 - Småland och öarna, SE211 - Jönköpings län, SE212 - Kronobergs län, SE213 - Kalmar län, SE214 - Gotlands län, SE22 - Sydsverige, SE221 - Blekinge län, SE224 - Skåne län, SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län, SE3 - Norra sverige, SE31 - Norra mellansverige, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län, SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län, SEZZ - SEZZ Sverige Extra region
CPV: 48930000-6 - Programvara för utbildning och underhållning

Procuring entity image

KOM-415663 - Upprättande av FFU för spårbyte och ballastrening Näsberg-Harrträsk

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-415614 - Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende vandringshinder fisk inom Dalarnas län

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2024
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-413828 - Ersättningsväg Vestbergs väg, Åre kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2024
NUTS: SE - Sverige, SE322 - Jämtlands län
CPV: 45233120-6 - Vägbygge

Procuring entity image

TN 2024/713 - Måleriarbeten

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 44111400-5 - Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial, 45442100-8 - Målning

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

652213 - Omlastning & transport av rest- och matavfall

Date for initial dispatch of the notice 7/10/2024
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90512000-9 - Avfallstransport

Procuring entity image

20231402 - RAMAVTAL FÖR ENTREPRENAD- OCH REPARATIONSARBETEN -Teknikområden 2 Tätskikt

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45261210-9 - Takläggningsarbete, 45261214-7 - Läggning av asfaltpapp, 45261900-3 - Reparation och underhåll av tak

Upphandlingen är nu avslutad. Lulebo Ab tackar alla anbudsgivare. Tilldelning har skett i enighet med AF-delen.

Procuring entity image

20231403 - RAMAVTAL FÖR ENTREPRENAD- OCH REPARATIONSARBETEN -Teknikområden 3 Plåt

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45261200-6 - Takläggning och takmålning, 45261210-9 - Takläggningsarbete, 45261213-0 - Läggning av takplåt, 45261310-0 - Plåtslageri, 45261900-3 - Reparation och underhåll av tak

Upphandlingen är nu avslutad. Lulebo AB tackar alla anbudsgivare. tilldelning har skett i enighet med Af-delen

Procuring entity image

KS 2024/744 - Avyttring/försäljning av fordon

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 70122110-6 - Försäljning av herrelös egendom

Procuring entity image

KOM-415244 - Byggledare och BPU i Nationellt program buller, region Syd

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71540000-5 - Byggteknisk ledning, 90742400-4 - Rådgivning med avseende på buller

Upphandlingen avbruten.

Procuring entity image

KS-2024-00310 - Tekniska konsulttjänster VA

Date for initial dispatch of the notice 7/13/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71321300-7 - Konsulttjänster inom VA, 71322000-1 - Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71356400-2 - Tekniska planeringstjänster, 71600000-4 - Teknisk provning, analys och konsulttjänster, 71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall

Procuring entity image

IKO2024/9 - Färskt kött

Date for initial dispatch of the notice 7/4/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 15111000-9 - Nötkött, 15113000-3 - Fläskkött

Upphandlingen är avslutad.

1 / 9