Procuring entity image

KOM-408754 - NUVA-0015 Stångådalsbanan Syd

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

IKS2021/046 - Hyra offentliga toaletter

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 50760000-0 - Reparation och underhåll av offentliga toaletter, 90900000-6 - Städning och renhållning, 90911200-8 - Städning av byggnader

Procuring entity image

- Konkurrensutsättning av Tekniska konsulter 14270, Skyfallsutredning, ny fördelningsstation Skvaltan

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Upphandlingen är nu avslutad och uppdraget tilldelat vinnande anbudsgivare.

Procuring entity image

FAR 2021/527. - Tvätteritjänster inom äldreomsorgen i Farsta

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 98310000-9 - Tvätt- och kemtvättstjänster, 98311100-7 - Tvätthantering

Procuring entity image

SF 2021/374 - Yrkeskläder 2021

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 18140000-2 - Tillbehör till arbetskläder, 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

Procuring entity image

A486.232/2018 - Medicinska tjänster Region Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
CPV: 85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård, 85140000-2 - Diverse hälsovård, 85141000-9 - Tjänster utförda av vårdpersonal

Procuring entity image

KOM-407858 - v315 Bro ö Gillån, Länsterån, Säterån, (BK4), Produktion

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE321 - Västernorrlands län
CPV: 44212100-0 - Bro, 44212120-6 - Brokonstruktioner, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221111-3 - Byggnation av vägbro

Procuring entity image

A246.738/2021 - Tidsboknings- och kösystem med utrustning

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
CPV: 31710000-6 - Elektronisk utrustning, 31711300-6 - Elektroniska system för tidsregistrering, 35120000-1 - Bevaknings- och säkerhetssystem, 35125200-8 - Stämpelklockor och liknande tidsregistreringssystem, 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48210000-3 - Programvara för nätverk, 48219300-9 - Programvara för administration, 48900000-7 - Diverse programvara och datorsystem

Upphandlingen avbryts utan tilldelning av kontrakt enligt beslut den 2022-07-01.

Procuring entity image

KOM-410106 - Delprojektledare och Specialiststöd avvattning och hydrogeologi Sundsvalls kommun. Västernorrlands län

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

22FMV4188 - IRV-Sikte 22-26

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 35125100-7 - Sensorer

Upphandlingen avseende anskaffning av IRV-sikte inklusive initiala reservdelar samt tillbehör har avslutats. The procurement of Thermal Weapon Sights including initial spare parts and accessories has been concluded.

Procuring entity image

KOM-405349 - Tryckskyddsaggregat och reservdelar till kompressorer

Date for initial dispatch of the notice 7/3/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34940000-8 - Järnvägsmateriel

Procuring entity image

2021-00340 - Strategisk Fastighetsrådgivning 2022

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 70100000-2 - Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom

Procuring entity image

KOM-410262 - Byggledare Mark/Väg Skellefteå Södra Program Norrbottniabanan, Stora projekt

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE - Sverige, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-404366 - Totalentreprenad sluss och klaffbro Södertälje kanal

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45244000-9 - Marina anläggningsarbeten, 45248100-8 - Anläggningsarbeten för kanalslussar, 45240000-1 - Anläggningsarbete för vattenprojekt, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45246000-3 - Vattenreglering och översvämningsskydd, 45247100-1 - Anläggningsarbete för farleder

Procuring entity image

2021-00141 - Golvarbeten och renovering

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45432113-9 - Läggning av parkettgolv, 45432111-5 - Läggning av mjuka golv, 45432100-5 - Golvläggning och beläggning, 45431100-8 - Läggning av golvplattor, 45431000-7 - Golv- och plattläggning, 44112210-3 - Hårda golv, 44112200-0 - Golvbeläggningar, 45432110-8 - Golvläggning

Procuring entity image

HMN 2022/12 - Verksamhetssystem Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 48100000-9 - Programvara för särskild industri, 48400000-2 - Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, 48810000-9 - Informationssystem, 48812000-3 - Ekonomiska informationssystem, 72250000-2 - System- och stödtjänster

Procuring entity image

SBF 556/2021 - Tostarp 1:1 färdigställande

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE224 - Skåne län, SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232400-6 - Anläggningsarbeten för avlopp, 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar

Projektet tilldelas Infrakraft Halmstad AB.

Procuring entity image

SBF 905/2020 - Projektering Fågelsångsstråket etapp 2

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71321300-7 - Konsulttjänster inom VA, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Projektet tilldelas Cowi AB.

Procuring entity image

KS 19/0361 - Markentreprenad infrastruktur Trädgårdsstaden DP1

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 - Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar

Procuring entity image

A260.711/2022 - Conducted Energy Weapons with accessories

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
CPV: 35200000-6 - Polisutrustning

Procuring entity image

21FMV6207 - Ramavtal vidmakthåll av Marina system Batch 14

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 50241000-6 - Reparation och underhåll av skepp

Procuring entity image

T2021-01162 - Ramavtal Solcellskomprimerande skräpkorgar

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 09331200-0 - Solcellsmoduler, 34928480-6 - Soptunnor och papperskorgar, 44616200-3 - Avfallstunnor

Procuring entity image

942-A556.933/2021 - RESERVDELAR OCH SUPPORT FÖR FORDONSBURET STYR- OCH MANÖVERSYSTEM POLMAN GENERATION 1 OCH 2 OCH FÖR LARMANORDNINGSUTRUSTNINGAR

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
CPV: 34330000-9 - Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar, 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50110000-9 - Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning, 50116000-1 - Underhåll och reparation av specialdelar till fordon

Procuring entity image

KLF 2021/306 - Upphandling av Skolskjuts, del 1.

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport, 60100000-9 - Vägtransporter, 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Procuring entity image

KOM-408462 - Framtagning VP, FFU och BPU för Väg 164/172 kapacitetsåtgärd, GC-väg

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE - Sverige, SE231 - Hallands län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

KS/2021:446 - Kommunlicens juridiska informationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 79100000-5 - Juridiska tjänster

Procuring entity image

- Underhåll och support av informationssystemet Time Care Planering/Pool

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 48330000-0 - Programvara för schemaläggning och produktivitet

Bromölla kommun har tecknat avtal med Time Care AB.

Procuring entity image

KOM-407834 - Faunapassage och viltstängsel Raggdynan, E4, Kalix kommun, Produktion. #9030

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE33 - Övre Norrland
CPV: 44212100-0 - Bro, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"

Procuring entity image

KLF 2022/489 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Dagvattenutredning Råneå Norra AO

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-408668 - För upprättande av förfrågningsunderlag samt kombinerat samrådsunderlag/samrådshandling för utförandeentreprenad för bärighetsåtgärder Svanaby-Lavsjö (väg 923 och väg 925) inom Dorotea kommun, Västerbottens län

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Procuring entity image

KLF 2021/307 - Upphandling av Skolskjuts del 2

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport, 60100000-9 - Vägtransporter, 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Procuring entity image

RN 2022/39 - Läkarundersökningar för operativ personal inklusive lagstadgad hälsokontroll för rök- och kemdykare - Ny

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 85147000-1 - Företagshälsovård

Upphandlingen är avslutad och tilldelad Avonova Hälsa AB

Procuring entity image

TN 2022/606 - Publikstolar inkl montage till Kristianstads ishall - NY

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 39110000-6 - Säten, stolar och relaterade produkter, och tillhörande delar, 39112000-0 - Stolar, 39113000-7 - Diverse säten och stolar

Upphandlingen avslutad och tilldelad Alfing i Älmhult AB

Procuring entity image

12190 - Ramavtal - Fiberskarvning och blåsning, Fiberstaden

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45231600-1 - Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, 45232332-8 - Arbeten som rör telekommunikationer

Procuring entity image

12355 - Inspektion och underhåll av kommunala broar

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71631450-9 - Brobesiktning, 45221119-9 - Byggnadsarbeten: brorenovering, 45221115-1 - Konstruktionsarbeten för stålbroar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 44212120-6 - Brokonstruktioner, 44212110-3 - Brosektioner, 44212100-0 - Bro, 45233144-0 - Anläggningsarbeten för övergångsbroar

Denna upphandling avbröts pga inga inkomna anbud

Procuring entity image

2021-00356 - Skomakargatan 30 (Atlas) - Byte av VVS/el

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 45332200-5 - VA-arbeten, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45330000-9 - Rörmokeriarbeten, 45315100-9 - Eltekniska installationer, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

2021-00413 - Modulbyggd förskola Bägerstavägen 41

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 31731100-0 - Moduler, 44211100-3 - Mobila byggnader och modulbyggnader

Inga anbud inkomna.

Procuring entity image

KOM-405473 - Underhåll bro 17-785-1 över Byälven (Säffle kanal) vid Hökeströmmen

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

KLK 2022/239 - Ledningsfordon till Räddningstjänsten

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2022
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 34114000-9 - Specialfordon, 34114100-0 - Utryckningsfordon, 34114110-3 - Räddningsfordon, 35412500-0 - Befäls- och sambandsfordon

Procuring entity image

ÄON 21/0064 - Digital Tillsyn

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län, SE1 - Östra Sverige, SE - Sverige
CPV: 35125000-6 - Övervakningssystem, 35125300-2 - Övervakningskameror, 38115100-5 - Övervakningsradarutrustning, 85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster, 98000000-3 - Andra samhälleliga och personliga tjänster, 98300000-6 - Diverse tjänster

1 / 11