Procuring entity image

5/2023 - Livsmedel Huvudgrossist

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d

Kontrakt har tilldelats Menigo Foodservice AB.

Procuring entity image

- Elkraft till Abisko forskningsstation II, förhandlat förfarande, 2024-46

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: SE33 - Övre Norrland, SE332 - Norrbottens län
CPV: 09300000-2 - Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi, 09310000-5 - Elektricitet

Procuring entity image

KOM-415084 - Utförande av avvattningsåtgärder i Uppsala län (C-län)

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: SE - Sverige, SE121 - Uppsala län
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 45233210-4 - Ytbehandling av allmänna vägar, 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

2.5-2023-06964 - Learning Management System

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem

The procurement process has now been completed and an agreement has been concluded/signed with the awarded supplier. Note: The process has mostly taken place in separate appendices; please see; "240312 (incl. any attachments) Sunet (LMS) Contract Award-signed" (in) for details regarding the dec ...

Procuring entity image

KOM-413431 - GC Skellefteå-Myckle, bygghandling FFU

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

LTU-4090-2023 - Rekryteringsstöd

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79600000-0 - Rekryteringstjänster

Upphandlingen är avslutad

Procuring entity image

KOM-414004 - Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-414949 - Kulturmiljöspecialist till Region Norra

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2024
NUTS: SE32 - Mellersta Norrland, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län, SE33 - Övre Norrland, SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

RB2024-0439 - Värmeförsörjning med fjärrvärme till BLS 2024

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE221 - Blekinge län
CPV: 09323000-9 - Fjärrvärme

Procuring entity image

KS/2023:00674 - Tryckeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79800000-2 - Tryckning och tillhörande tjänster, 79810000-5 - Tryckning, 79820000-8 - Trycktjänster

Procuring entity image

E2024-00026 - Ramavtal avseende Kommunikationstjänster

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 72413000-8 - Webbsideutformningstjänster, 75200000-8 - Samhällstjänster, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring, 79342000-3 - Marknadsföring, 79411000-8 - Allmän organisationsrådgivning, 79413000-2 - Konsulttjänster för marknadsföring, 79416000-3 - Public relations, 79822500-7 - Grafisk formgivning, 92100000-2 - Film- och videotjänster, 92312212-0 - Tjänster i samband med framställning av manualer, 92312213-7 - Teknisk textproduktion

Procuring entity image

KOM-415242 - Verksamhetstest MPK

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Procuring entity image

TN 2024/70 - Rörinspektion

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 44163100-1 - Rörledningar, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar

Upphandlingen är avslutad

Procuring entity image

UH-24-41392 - Ventilationsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45331200-8 - Installation av ventilation och luftkonditionering, 45331210-1 - Installation av ventilation

Procuring entity image

23FMVU9715 - Publications A109 LUHS

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 22121000-4 - Tekniska publikationer

Procuring entity image

TN 2024/45 - PUH 2 Åsums Fure By 1

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45260000-7 - Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg

Upphandlingen avslutad.

Procuring entity image

KOM-408242 - E45.01 Järnvågen - överdäckning av Götatunnelns utlopp samt avluftningstorn - entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad

Procuring entity image

KLF 2023/342 - Ängsinventering för projektet ''blomning för biologiskt mångfald''

Date for initial dispatch of the notice 5/30/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

KLF 2023/1666 - Hantering av farligt avfall Luleå, Boden, Älvsbyn

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering

Procuring entity image

KLF 2024/307 - Båt till räddningstjänsten.

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 34522200-4 - Räddningsbåtar

Procuring entity image

KLF 2023/288 - Bevakningstjänster avseende rondering och personlarm

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79711000-1 - Larmövervakningstjänster, 79713000-5 - Vakttjänster

Procuring entity image

KLF 2023/487 - Konsultstöd för IDM och IGA

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72210000-0 - Programmering av programpaket, 72212985-7 - Programvaruutvecklingstjänster för felsökning, 72250000-2 - System- och stödtjänster

Procuring entity image

KLF 2023/1639 - Mottagning och förbränning av verksamhetsavfall

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 03416000-9 - Träavfall, 90513300-9 - Avfallsförbränning

Procuring entity image

KLF 2023/1482 - Upphandling ramavtal containers till LUMIRE

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 44613300-3 - Standardcontainrar, 44613800-8 - Avfallscontainrar

Procuring entity image

KLF 2023/714 - Support för IDM licenser

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 22456000-1 - Licenser, 30196000-9 - Planeringssystem, 72267100-0 - Underhåll av IT-programvara

Procuring entity image

TN 2024/69 - Konsultuppdrag inom Bygg- och projektledning

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71315200-1 - Byggkonsulttjänster

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

KOM-414106 - Projekteringsledare, Stora projekt, Norrbotniabanan

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-410227 - Dysån 3500-3402-1

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45259000-7 - Reparation och underhåll av anläggningar

Procuring entity image

UPH-2018-0331 - Energideklarationer

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: SE123 - Östergötlands län
CPV: 71314300-5 - Konsulttjänster för energibesparing

Procuring entity image

23FMVU10028 - Support agreement Arrius 2K2

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE - Sverige
CPV: 50212000-4 - Reparation och underhåll av helikoptrar

Procuring entity image

14534 - Mattransporter Ovanåkers Kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60100000-9 - Vägtransporter

Avtal har tecknats och upphandlingen avslutad.

Procuring entity image

13283 - Utskriftstjänst Gävle kommun och Ockelbo kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 30100000-0 - Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler, 30120000-6 - Utrustning för kopiering och offsettryckning, 30232100-5 - Skrivare och kurvskrivare, 30232130-4 - Färgskrivare

Beslut om avbrytande av utskriftstjänst Gävle kommun och Ockelbo kommun Gävle kommun beslutar att avbryta upphandlingen av utskriftstjänst ärendenr: 13283. Ny upphandling beräknas annonseras på nytt inom kort. Motivering till beslut: Felaktigt utformad utvärderingsmodell.

Procuring entity image

RN 2024/30 - Stationskläder till Räddningstjänsten

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 18000000-9 - Kläder, skor, väskor och tillbehör, 18100000-0 - Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör

Ursprunglig upphandling avbröts och övergick till förhandlat förfarande (övergång till direktupphandling kap 19a lou under tröskelvärdet) . I det förhandlade förfarandet har Idé Mode Ab lämnat ett godkänt anbud och tilldelats uppdraget.

Procuring entity image

KOM-415274 - Utförande av drift, underhåll och beredskap på bro 10-241-1 Hasslöbron, över sund mellan Almö udde och Västra Hästholmen, Blekinge län

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: SE2 - Södra Sverige, SE221 - Blekinge län
CPV: 44212100-0 - Bro

Procuring entity image

KOM-415268 - Utförande av drift, underhåll och beredskap på bro 12-997-1 på väg 100 över Falsterbo kanal i Vellinge kommun, Skåne län.

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: SE2 - Södra Sverige, SE224 - Skåne län
CPV: 44212100-0 - Bro

Procuring entity image

14127 - Tryckeritjänster Ljusdals kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22100000-1 - Tryckta böcker, broschyrer och foldrar, 22140000-3 - Foldrar, 22150000-6 - Broschyrer, 22160000-9 - Häften, 22300000-3 - Vykort, gratulationskort och andra trycksaker, 22450000-9 - Trycksaker med säkerhetstryck, 22460000-2 - Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, 22610000-9 - Tryckfärg, 42991000-9 - Pappers-, tryckeri- och bokbinderimaskiner samt delar till dessa

Procuring entity image

KS 2024/401 - Viltvård på badstränder

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 72222300-0 - IT-tjänster, 77510000-8 - Förvaltning av viltbestånd

Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image

SERN2024.053 - Utredningsuppdrag - IT-funktionen Ale kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: SE23 - Västsverige, SE231 - Hallands län, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

KOM-414624 - Ramavtal för utförande smärre åtgärder på järnvägsbroar i region Östra

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2024
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 44212100-0 - Bro, 45221119-9 - Byggnadsarbeten: brorenovering

Procuring entity image

KOM-414355 - Ramavtal för utförande smärre åtgärder på järnvägsbroar i region Mellersta

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2024
NUTS: SE - Sverige, SE121 - Uppsala län, SE122 - Södermanlands län, SE124 - Örebro län, SE125 - Västermanlands län, SE311 - Värmlands län, SE312 - Dalarnas län, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44212100-0 - Bro, 45221119-9 - Byggnadsarbeten: brorenovering

1 / 8