Procuring entity image

KOM-405353 - Spårbyte Laxå-Kil Totalentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 12/3/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

UPVH/2020:119 - Markskötsel inklusive snöröjning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län, SE11 - Stockholm
CPV: 77311000-3 - Skötsel av trädgårdar och parker, 77314000-4 - Markskötsel, 98341130-5 - Fastighetsskötsel

Procuring entity image

KS 2021: 086 050, KSF 2021:193 - Laboratorietjänster för livsmedel- och vattenanalyser samt jordprovtagning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71900000-7 - Laboratorietjänster

Upphandlingen har avslutats och avtal tecknats med SGS Analytics Sweden AB (Linköping).

Procuring entity image

12191 - Behandling, hantering och transport av planglas

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90510000-5 - Avfallshantering, 90514000-3 - Återvinning av avfall

Procuring entity image

21FMV2478 - Ramavtal ARCHER resvdelar, UE och verktyg

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 50840000-5 - Reparation och underhåll av vapen och vapensystem

Procuring entity image

21/0411 - IT-drift och IT-arbetsplats

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 72500000-0 - Datortjänster, 72420000-0 - Internetutvecklingstjänster, 72260000-5 - Programrelaterade tjänster, 72250000-2 - System- och stödtjänster, 72240000-9 - Systemanalys och programmering, 72210000-0 - Programmering av programpaket, 72120000-2 - Rådgivning för driftsstörning, 72110000-9 - Rådgivning för val av maskinvara, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 32250000-0 - Mobiltelefoner, 30100000-0 - Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler, 72300000-8 - Datatjänster

Upphandlingen är avslutad

Procuring entity image

12151 - VS-arbeten

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45330000-9 - Rörmokeriarbeten

Procuring entity image

SBN/2021:00738 - Styrsystem för gatubelysning

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 31527200-8 - Utomhusbelysning, 31527260-6 - Belysningssystem, 42961000-0 - Manöver- och styrsystem

Procuring entity image

21INK006 - Företagshälsovård

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 85100000-0 - Hälsovårdstjänster, 85147000-1 - Företagshälsovård

Procuring entity image

LTU-1597-2021 - Skyltar och tillhörande tjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE331 - Västerbottens län, SE332 - Norrbottens län
CPV: 31523000-8 - Upplysta skyltar och namnskyltar, 31523200-0 - Permanenta informationsskyltar, 34928472-7 - Skyltar, 34992000-7 - Skyltar och upplysta skyltar

Procuring entity image

SBF 2021/789-2.6.2.1 - Flygteknikcentrum, Kallax - takarbeten

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

- Ombyggnads- och installationsarbeten i styr- och regleranläggningar

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten

Procuring entity image

KOM-405545 - Expertstöd för Carmenta tjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72266000-7 - Programkonsulttjänster, 72267000-4 - Underhåll och reparation av programvara

Procuring entity image

21FMV2809 - Runway snow clearing vehicle

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34138000-3 - Vägtraktorer, 34143000-1 - Fordon för vinterväghållning, 34144400-2 - Fordon för väghållning, 34144431-8 - Sopmaskiner med suganordning, 43313000-0 - Snöplogar och snöslungor

Procuring entity image

KOM-408391 - BPU org för spår- och växelbyte Oskarström-Åled

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE - Sverige, SE231 - Hallands län
CPV: 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur

Procuring entity image

KOM-405587 - Stängselpatrull-rondering inom Stockholmsområdet

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45213320-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport, 45234000-6 - Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

KOM-404270 - Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik - område Mottagande

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72246000-1 - Konsulttjänster för system, 72227000-2 - Konsulttjänster för dataanalys, 72130000-5 - Konsulttjänster vid planering av dataanläggning, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem, 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Procuring entity image

11759 - Sjö- och skärgårdsentreprenader i Söderhamn

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE31 - Norra mellansverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60640000-6 - Sjöfartstjänster

Söderhamns kommun har upphandlat entreprenadarbeten i Söderhamns skärgård som består av grävning, muddring, markplanering, byggnation av bryggfundament, sjötransport av arbetsfordon, byggnation av stenkistor och kajer. Förfarande: Förenklat förfarande Datum för ingående kontrakt: 2021‐05‐21 ...

Procuring entity image

12040 - Fastighetsmäklare till Söderhamns kommun inkl. bolag

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE31 - Norra mellansverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 70100000-2 - Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom, 70110000-5 - Exploatering av fastigheter, 70111000-2 - Exploatering av bostadsfastigheter

Söderhamns kommun och kommunala bolag Faxeholmen AB har upphandlat ramavtal gällande mäklartjänst för försäljning av kommunala fastigheter. Förfarande: förenklat förfarande Datum för ingående av ramavtalet: 2021-10-25 Antal inkomna anbud: 1 Upphandlingens värde: Köpeskillning ...

Procuring entity image

KOM-408297 - Resurskonsult Byggledare Berg för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Inom Göteborgs kommun, Västra Götalands Län

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

11589 - Två förpackningsmaskiner för livsmedel med MAP inkl. serviceavtal

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE3 - Norra sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39221000-7 - Köksutrustning

För kostavdelningen på Söderhamns kommun har upphandlat två förpackningsmaskiner till storkökshushåll samt serviceavtal av maskinerna. Injustering, provning samt utbildning av personal ingick i upphandlingen. Förfarande: förenklat förfarande Antal inkomna anbud: 3 Upphandlingens värde: 444 895 ...

Procuring entity image

E2021-03369 - Byggledningsuppdrag till projekt Slakthusområdet

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med Projektledarhuset i Stockholm AB (org.nr. 556674-2325).

Procuring entity image

KOM-405189 - Erfaren projektingenjör projekt inom järnväg och elkraft inom Verksamhetsområde Investering med placering i Stockholmsområdet

Date for initial dispatch of the notice 7/23/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

12048 - Annonsering i gratismagasin - Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 22200000-2 - Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar, 22210000-5 - Tidningar, 22213000-6 - Veckotidningar, 79340000-9 - Reklam och marknadsföring

Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

21INK062 - Middagsmeny till personal

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 55300000-3 - Restaurang- och serveringstjänster

Procuring entity image

21INK031 - Revisionstjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 79210000-9 - Redovisning och revision, 79212000-3 - Revision, 79212300-6 - Tjänster i samband med i lag föreskriven revision

Procuring entity image

21INK003 - Upphandlingssystem, e-handels- och fakturahanteringssystem

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48400000-2 - Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, 48445000-9 - Programvara för kundhantering, 48490000-9 - Programvara för upphandling

Procuring entity image

KOM-408428 - Resurskonsult Mätningsingenjör för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, delprojekt Haga

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2021
NUTS: SE - Sverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster

Procuring entity image

T2021-00396 - Konkurrensutsättning av DIS - Styrapparater för trafiksignaltekniska anläggningar 1276, Styrapparater för trafiksignaltekniska anläggningar - "Styrapparater inkl. skåp för paketen 2022"

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 34923000-3 - Vägtrafikledningsutrustning

Procuring entity image

KOM-408300 - Utredare transportvillkor för specialtransporter på järnväg

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311200-3 - Konsulttjänster för transportsystem

Procuring entity image

- Kv Karaffen 1&4: Evakueringslägenheter för boende

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 45211300-2 - Byggnation av bostäder, 45211341-1 - Byggnation av lägenheter

Procuring entity image

KOM-404257 - Friktionsmedel mot spårhalka

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 34940000-8 - Järnvägsmateriel

Procuring entity image

12160 - Busstransporter Ovanåker Kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 34114400-3 - Minibussar, 34121000-1 - Bussar, 60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport), 60130000-8 - Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, 60140000-1 - Icke-reguljär passagerartransport, 60172000-4 - Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare

Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

TN 2021/38 - U6 Näsbygårdens fsk och Skulptören

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE - Sverige, SE224 - Skåne län
CPV: 45261100-5 - Taklagsarbete, 45261310-0 - Plåtslageri, 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader

Upphandling klar, kontrakt med leverantör.

Procuring entity image

2021 0341 - Svedjaren 1 - Upprustning/renovering

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45453100-8 - Renoveringsarbeten, 45315100-9 - Eltekniska installationer, 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45262700-8 - Ombyggnadsarbete, 45332200-5 - VA-arbeten, 45453000-7 - Reparation och renovering

Procuring entity image

- Konkurrensutsättning av DIS - Affärsutvecklingskonsulter för ett företag inom IndTech 27715, Kategori 2 - Företagscase

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 66122000-1 - Företagsfinansiering och riskkapital, 72221000-0 - Konsulttjänster för företagsanalys, 79400000-8 - Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster, 79411100-9 - Konsulttjänster för företagsutveckling, 79412000-5 - Finansiella konsulttjänster

Procuring entity image

- Konkurrensutsättning av DIS - Affärsutvecklingskonsulter 27715, Kategori 2 - Företagscase

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 66122000-1 - Företagsfinansiering och riskkapital, 72221000-0 - Konsulttjänster för företagsanalys, 79400000-8 - Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster, 79411100-9 - Konsulttjänster för företagsutveckling, 79412000-5 - Finansiella konsulttjänster

Procuring entity image

202108 - Ramavtal för underhålls- och reparationsar-beten: Fuktsanering, uttorkning, fuktmätningar samt fuktutredningar – Lulebo 2021

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll

Upphandlingen har nu avslutats och Lulebo Ab tackar alla anbudsgivare för intresse. Tilldelning efter rangordning: 1. Polygon Sverige AB 2. Ocab Norrbotten AB

Procuring entity image

2.4.1-8843/2020 - Kameror i trygghetsskapande syfte

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 35125300-2 - Övervakningskameror

Kontrakt har tilldelats.

Procuring entity image

21INK029 - Tekniska konsulter - Projektledare anläggning

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning

1 / 11