Procuring entity image
KFKS 2020/1179 - Konkurrensutsättning av Rekryteringstjänster 14920, Second opinion
Date for initial dispatch of the notice 1/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79635000-4 - Bedömningstjänster vid rekrytering

Procuring entity image
KLF 2020/1080 - Support och underhåll av Smart ID digital access component (HAG)
Date for initial dispatch of the notice 1/15/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 72250000-2 - System- och stödtjänster

Procuring entity image
8032 - Vinterväghållning Hudiksvall
Date for initial dispatch of the notice 1/15/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 90620000-9 - Snöröjning

Upphandling avslutad och avtal är tecknat.

Procuring entity image
KFN 2020/103 - Badartiklar och badkläder
Date for initial dispatch of the notice 1/15/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 18412800-8 - Simkläder, 37412340-4 - Simglasögon eller simfenor

Procuring entity image
KFKS 2020/264 - Byggentreprenad Nya Stavsborgsskolan
Date for initial dispatch of the notice 1/15/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45214220-8 - Byggnation av högstadie- och gymnasieskola

Procuring entity image
UH-20-27603 - Förnyad anbudsinbjudan Tekniska konsulter - Byggprojektledare/byggledare
Date for initial dispatch of the notice 1/14/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71541000-2 - Byggteknisk projektledning

Uppdragsavtal har tecknats med Bjerking AB. I upphandlingen lämnades 7 anbud.

Procuring entity image
KFKS 2020/982 - Projektör anläggning - Hasseluddens Vårdboende, Projektledning och projekteringsledning anläggning
Date for initial dispatch of the notice 1/14/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Avslutad

Procuring entity image
UH-20-27602 - Förnyad anbudsinbjudan Tekniska konsulter - Kontrollansvarig enligt PBL
Date for initial dispatch of the notice 1/14/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71356000-8 - Tekniska tjänster

Kontrakt har tecknats med Falk Construction Management AB. I upphandlingen inkom 7 anbud.

Procuring entity image
- Tingsryds Kommun Försäkringsupphandling
Date for initial dispatch of the notice 1/14/2021
NUTS: SE212 - Kronobergs län
CPV: 66510000-8 - Försäkringar, 66515200-5 - Sakförsäkringar, 66516000-0 - Ansvarsförsäkringar, 66516400-4 - Allmänna ansvarsförsäkringar

Procuring entity image
- Arvika Teknik Försäkringsupphandling
Date for initial dispatch of the notice 1/14/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 66510000-8 - Försäkringar, 66515200-5 - Sakförsäkringar, 66516000-0 - Ansvarsförsäkringar, 66516400-4 - Allmänna ansvarsförsäkringar

Procuring entity image
- Eda Kommun Olycksfallsförsäkring
Date for initial dispatch of the notice 1/14/2021
NUTS: SE311 - Värmlands län
CPV: 66510000-8 - Försäkringar, 66515200-5 - Sakförsäkringar, 66516400-4 - Allmänna ansvarsförsäkringar

Procuring entity image
KFN/2020:68 - Behovsanalys gällande gymnastikhall
Date for initial dispatch of the notice 1/13/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45212222-8 - Byggnation av gymnastiksal

Upphandlingen genomfördes som en annonserad direktupphandling på grund av lågt belopp. Unisport Sverige AB tilldelades uppdraget.

Procuring entity image
KFKS 2020/332 - Färskt bröd och konditori
Date for initial dispatch of the notice 1/13/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 15000000-8 - Livsmedel, drycker, tobak o d, 15810000-9 - Brödprodukter, färska bakverk och kakor, 15811100-7 - Bröd

Procuring entity image
T2020-00614 - ÅRSAVTAL - DRIFT OCH UNDERHÅLLSENTREPRENAD AV OFFENTLIG BELYSNING I VÄGTUNNLAR
Date for initial dispatch of the notice 1/13/2021
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 34993000-4 - Vägbelysning, 34993100-5 - Tunnelbelysning, 50232000-0 - Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 63712320-2 - Tunneldrift

Avtal är tecknat med tilldelad leverantör enligt tilldelningsbeslut. Upphandlingen avslutas därmed.

Procuring entity image
11449 - Vårdsängar med elektrisk rotation
Date for initial dispatch of the notice 1/13/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 33192000-2 - Möbler för sjukvårdsändamål, 33192120-9 - Sjukhussängar, 33192130-2 - Inställbara sängar med motor

Upphandlingen är avslutad och ErgoNova Sweden AB har tilldelats kontrakt. Service och underhållsavtalstiden är 5 år.

Procuring entity image
KS 2020/94 - Kostdatasystem
Date for initial dispatch of the notice 1/13/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 72250000-2 - System- och stödtjänster

Avtal är tecknat med Mashie.

Procuring entity image
KS 2020/02623.20.2 - Rivning av byggnader
Date for initial dispatch of the notice 1/12/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning

Upphandlingen har avslutats och avtal tecknats med Älmby Entreprenad AB.

Procuring entity image
UH-20-26156 - Reservoar och ledningar i Krägga
Date for initial dispatch of the notice 1/11/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45213220-1 - Anläggningsarbeten för magasin, 45213221-8 - Byggnation av magasinutrymmen, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45247270-3 - Anläggningsarbeten för regleringsmagasin

Kontrakt i upphandlingen har tecknats med Miva Montage AB.

Procuring entity image
11440 - Lönehanteringstjänster för AB Gavlegårdarna
Date for initial dispatch of the notice 1/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län, SE313 - Gävle kommun
CPV: 79211110-0 - Lönehantering, 79631000-6 - Personaltjänster och lönehantering

Procuring entity image
11178 - Brynässkolan, om- och tillbyggnad, Gavlefastigheter.
Date for initial dispatch of the notice 1/11/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten

Procuring entity image
11249 - Golvarbeten - Bollnäs Kommun
Date for initial dispatch of the notice 1/8/2021
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 44111600-7 - Golvplattor, 44112210-3 - Hårda golv, 44112220-6 - Undergolv, 45262321-7 - Golvavjämning, 45431000-7 - Golv- och plattläggning, 45432100-5 - Golvläggning och beläggning, 45432111-5 - Läggning av mjuka golv, 45432113-9 - Läggning av parkettgolv, 45432114-6 - Läggning av trägolv, 45432130-4 - Golvbeläggning

Procuring entity image
ON/2020:116 - Upphandling av måltidslådor
Date for initial dispatch of the notice 1/8/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 55322000-3 - Tillagning av måltider, 55521200-0 - Måltidsleveranser

Upphandlingen är avslutad. Avtal tecknat med en leverantör, Sodexo AB.

Procuring entity image
KS/2020:67 - Upphandling avseende flyttjänster
Date for initial dispatch of the notice 1/8/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 60100000-9 - Vägtransporter, 60180000-3 - Uthyrning av fordon för godstransport med förare, 63100000-0 - Godshantering, lagring och tillhörande tjänster, 63110000-3 - Godshantering, 63120000-6 - Lagring och magasinering

Upphandlingen är avslutad. Avtal tecknat med en leverantör.

Procuring entity image
KS/2020:334 - Upphandling av gröna växter och växtservice
Date for initial dispatch of the notice 1/8/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 03441000-3 - Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar, 03451000-6 - Växter

Upphandlingen är avslutad. Avtal är tecknat med en leverantör, Trivselgruppen, region mitt.

Procuring entity image
KSTFU/ 2019:211 - Årsentreprenör Golvarbeten
Date for initial dispatch of the notice 1/8/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45432110-8 - Golvläggning

Upphandlingen är avslutad. Avtal har tecknats med flera leverantörer. LD platt & golv AB Ekens Golv AB Helmer Löfqvist Golv AB

Procuring entity image
002838-2020 - Drift och förvaltning av webbmötestjänst Vergic Engage
Date for initial dispatch of the notice 1/7/2021
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72267000-4 - Underhåll och reparation av programvara, 72514300-4 - Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem, 72611000-6 - Tekniskt datastöd

Procuring entity image
KS 2020-1529 - Mottagningsbyggnad för matavfall ombyggnation
Date for initial dispatch of the notice 1/7/2021
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 31000000-6 - "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning", 31500000-1 - Belysningsarmatur och elektriska lampor, 44115000-9 - Byggnadsarmatur, 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45213000-3 - Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, 45260000-7 - Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45311000-0 - Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, 45343230-4 - Installation av sprinklersystem, 45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten, 51900000-1 - Installation av styr- och reglersystem

Procuring entity image
SK2020-0237 - Matkasse
Date for initial dispatch of the notice 1/7/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 15800000-6 - Diverse livsmedel

Procuring entity image
0170/20 - Bodar samt markarbete
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image
2020-0485 - Aquis-modelleringstjänster
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 48000000-8 - Programvara och informationssystem, 79720000-7 - Utredning

Procuring entity image
2018-0175 - Beställarstöd och specialist på recipientbedömning Fyrisån.
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster, 75231100-5 - Domstolsanknutna tjänster

Procuring entity image
2019-0431 - Järnklorid avloppsreningsverk
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 24958300-7 - Slamkemikalier, 90400000-1 - Avloppshantering

Procuring entity image
2020-0596 - Skogsvård
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 03400000-4 - Skogsbruk och skogsavverkning, 77200000-2 - Skogstjänster, 77210000-5 - Skogsavverkning, 77211000-2 - Tjänster i samband med skogsavverkning, 77231300-1 - Skogsförvaltning

Procuring entity image
2020-0642 - Förstudie Kväverening Kungsängsverket
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 41110000-3 - Dricksvatten, 45232421-9 - Reningsverk, 79720000-7 - Utredning, 90492000-2 - Konsulttjänster för avloppshantering

Procuring entity image
2020-0405 - Huvudledningar för Rosendal och Ulleråker Etapp 3
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 90000000-7 - Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Procuring entity image
2020-0578 - Omhändertagande av metall, Hovgården
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE121 - Uppsala län
CPV: 90500000-2 - Avfallstjänster, 90510000-5 - Avfallshantering

Procuring entity image
SOCN 2020/333 - Konkurrensutsättning DIS Handledning till gruppledare inom Barn- och familjeenheten
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79998000-6 - Coachning

Konkurrensutsättningen är nu avslutad.

Procuring entity image
SOCN 2020/332 - Konkurrensutsättning DIS Handledning till chefer genom chefsutveckling och chefsstöd med evidensbaserade teoretiska inslag
Date for initial dispatch of the notice 1/5/2021
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79998000-6 - Coachning

Konkurrensutsättningen är nu avslutad.

Procuring entity image
KSTFU/2019:201 - Vilunda Fotbollshall
Date for initial dispatch of the notice 1/4/2021
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45212221-1 - Anläggningsarbete för anläggningar för idrottsplatser, 45212225-9 - Byggnation av sporthall, 45236000-0 - Markanläggning, 45236110-4 - Markanläggning för idrottsplatser, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur, 45331000-6 - Installation av värme, ventilation och luftkonditionering

Procuring entity image
TN 2020/2368 - Ramavtal avseende schaktfri ledningsrenovering
Date for initial dispatch of the notice 1/4/2021
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

1 / 8