Procuring entity image

KS 2022/217 - Översättningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79530000-8 - Översättartjänster

Procuring entity image

SBF 2022/476-2.5.1.1 - Konkurrensutsättning av DIS konsulter - Stöd för utveckling av systematisk arbetsmiljöarbete

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 80511000-9 - Personalutbildning, 80570000-0 - Personlighetsutvecklande utbildning

Procuring entity image

KOM-410147 - För utförande av uppdrag Byggplatsuppföljning för projekt Lillån vandringshinder samt vandringshinder Bjursbäcken, i Överkalix samt kommun, Norrbottens län

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

SBN/299 - Högtryckskompressor - Moderstation Biogasanläggning 2.0

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE33 - Övre Norrland, SE3 - Norra sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 42123100-8 - Gaskompressorer, 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten, 45333000-0 - Gasinstallationer, 45333100-1 - Installation av gasregleringsutrustning

Procuring entity image

KOM-408630 - För utförande av Fasadåtgärder Västkustbanan inom Helsingborg och Ängelholm kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45211100-0 - Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

Procuring entity image

KS2022/287 - Ramavtal service och reparationer vitvaror

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 50800000-3 - Diverse reparationer och underhåll

Procuring entity image

2020-5172 - Upphandling av Ritningsarkiv och system

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: - Hjälp mig välja CPV-kod

Procuring entity image

SBF 2022/541-2.6.1.1 - Norrbottensteatern brandlarm och TUL

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 51700000-9 - Installation av brandskyddsutrustning

Procuring entity image

KS 2022/322 - Växtskötsel

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 03451000-6 - Växter

Procuring entity image

KOM-409770 - Resurskonsulter Byggledare Södertälje Sluss och Kanal

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 71315200-1 - Byggkonsulttjänster

Procuring entity image

KOM-404797 - För utförande av utbyte av bro över Rörströmsälven inom Strömsunds kommun, Jämtlands län och bro över Fjällsjöälven inom Sollefteå kommun, Västernorrlands län

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län, SE322 - Jämtlands län
CPV: 45221112-0 - Byggnation av järnvägsbro

Procuring entity image

KOM-408777 - Direktupphandling MIdlanda

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-408495 - PLK Bruksvägen bdl.232 Kramfors kommun, Västernorrlands län

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KLK 2021/317 - Jordbrukstraktor (2)

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 16000000-5 - Jordbruksmaskiner, 16700000-2 - Traktorer

Procuring entity image

22FMV3575 - Anskaffning H-MIKROTFN 8794

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE11 - Stockholm
CPV: 32342100-3 - Hörlurar

Upphandlingen är avslutad.

Procuring entity image

T2021-00687 - Elarbeten för gatubelysning i Västerort

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 09310000-5 - Elektricitet, 31527200-8 - Utomhusbelysning, 34928500-3 - Gatubelysning, 45316110-9 - Installation av vägbelysning, 50232000-0 - Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 - Underhåll av gatubelysning, 50232110-4 - Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar

Procuring entity image

KOM-409262 - Genomfart Mora etapp 2

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE312 - Dalarnas län
CPV: 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

Procuring entity image

12571 - Hockeysarg Nynäshallen, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 37411200-4 - Utrustning för skridskoåkning och ishockey, 45212200-8 - Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, 45212211-8 - Byggnation av skridskobana

Procuring entity image

TF 2022/41 - Teknisk konsulttjänst Brandingenjör

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 75251110-4 - Brandskyddstjänster

Procuring entity image

A141.541/2021 - Medicinska artiklar med tillhörande information

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2022
CPV: 33000000-0 - Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, 33100000-1 - Medicinsk utrustning, 33600000-6 - Läkemedel, 80320000-3 - Medicinsk utbildning

Upphandlingen avbryts pga bristande konkurrens, inga inkomna anbud.

Procuring entity image

SBF 2020/1649-2.6.2.1 - Kv Kungsfågeln, byte VAV-don

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll

Procuring entity image

KOM-408881 - Utökad arbetslivsinriktad- och verksamhetsanpassad rehabilitering, livs -och karriärplanering, omställning/outplacement

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 85312500-4 - Rehabiliteringstjänster

Procuring entity image

KOM-407799 - Bärighet och gc-väg, väg 582 Alvik - Selet, Produktion 8480+16138 . #2379

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE3 - Norra sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete

Procuring entity image

KLF 2022/280 - Avrop Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster - Förprojektering och visualisering infrastrukturstråk.

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2022
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 71300000-1 - Ingenjörstjänster

Procuring entity image

T2021-00686 - Elarbeten för gatubelysning i Söderort

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 09310000-5 - Elektricitet, 31527200-8 - Utomhusbelysning, 34928500-3 - Gatubelysning, 45316110-9 - Installation av vägbelysning, 50232000-0 - Underhåll av offentlig belysning och trafikljus, 50232100-1 - Underhåll av gatubelysning, 50232110-4 - Färdigställande av offentliga belysningsanläggningar

Procuring entity image

- Analystjänster - Avloppsvatten

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71900000-7 - Laboratorietjänster

Procuring entity image

FHBG 446/2021 - Ledarskapsutbildning – Framtidens ledare

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79632000-3 - Utbildning av personal, 79633000-0 - Personalutveckling, 80000000-4 - Undervisning och utbildning, 80510000-2 - Specialutbildning, 80511000-9 - Personalutbildning

Procuring entity image

KS-EKO.2022.145 - Parkeringsövervakning

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2022
NUTS: SE232 - Västra Götalands län
CPV: 63712400-7 - Parkeringstjänster, 98351100-9 - Bilparkeringstjänster, 98351110-2 - Tjänster utförda av parkeringsvakter

Procuring entity image

KOM-407862 - Underhåll av bro 15-1319-1 och bro bro 15-1173-1. #10519

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2022
NUTS: SE23 - Västsverige
CPV: 45221000-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Procuring entity image

HASAB 721/2022 - Livsmedel - Frukt och Grönt

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 03212100-1 - Potatis, 03221110-0 - Rotfrukter, 15300000-1 - Frukt, grönsaker och liknande produkter, 15313000-5 - Bearbetad potatis, 15331110-1 - Bearbetade rotfrukter

Kontrakt har tilldelats Menigo Foodservice AB.

Procuring entity image

E2022-00399 - Projekt Slussen K 668-22, byggledningsuppdrag avseende byggservice

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-410127 - Delprojektledare i järnvägsprojekt i Sundsvall och Dalarna.

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2022
NUTS: SE - Sverige, SE321 - Västernorrlands län
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

KOM-409205 - Projektering OPTO Hässleholm till Malmö ERTMS

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2022
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71311230-2 - Järnvägsingenjörstjänster

Procuring entity image

12698 - Cateringtjänster - Söderhamn

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 55520000-1 - Catering

Procuring entity image

KOM-408097 - Produktion E10 Cirkulationsplats Nuolajärvikorsningen, Gällivare kommun #6983

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2022
NUTS: SE33 - Övre Norrland
CPV: 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KFKS 2021/1218 - 2022 Ramavtal glasarbeten

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2022
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45440000-3 - Målning och glassättning, 45441000-0 - Glassättning

Procuring entity image

12595 - Åkgräsklippare

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2022
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 16311100-9 - Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

Procuring entity image

KOM-409515 - Palokorva-Junosuando, Produktion

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2022
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

KOM-407640 - E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Planläggningsprocess.

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2022
NUTS: SE - Sverige, SE322 - Jämtlands län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-409686 - Byggledare berg för projektet Västlänken och Olskroken Planskildhet, delprojekt Haga

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2022
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige, SE232 - Västra Götalands län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

1 / 10