Procuring entity image

KOM-410427 - Projektring för saneringsåtgärder av fd Älmhult impregneringsplats

Date for initial dispatch of the notice 3/25/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige, SE212 - Kronobergs län
CPV: 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Procuring entity image

KOM-411985 - Södra stambanan Stehag bandel 912

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE2 - Södra Sverige
CPV: 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Procuring entity image

2.3.5-556/2022 - Direktupphandling bemanning av socionomkonsulter

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 79620000-6 - Förmedling av personal, även tillfälligt anställda, 79621000-3 - Förmedling av kontorspersonal

Tilldelad

Procuring entity image

TN 2020/1920 - Måleriarbeten_Ramavtal 2020

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 44812400-9 - Material för målning och tapetsering, 45442100-8 - Målning, 45442110-1 - Målning av byggnader, 45442180-2 - Ommålning

Procuring entity image

2022-00329/2022-410/2022-504/2022-603 - Revisionstjänster 2023

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79210000-9 - Redovisning och revision

Upphandlingen har avslutats och ramavtal tecknats med Ernst & Young AB.

Procuring entity image

KUL 2022-2666 - Konstnärligt gestaltningsuppdrag - Mälarhöjdens ishall | Ljus, skala och rumsliga samband – gestaltad installation på fasad

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 92310000-7 - Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, 92311000-4 - Konstverk

Procuring entity image

13406 - Hyra av entrémattor inklusive tvätt-och utbytesservice

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 98310000-9 - Tvätt- och kemtvättstjänster, 98311000-6 - Tvättinsamling, 98311100-7 - Tvätthantering

Procuring entity image

133/2022 - CAD- och Informationssamordnare

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315000-9 - Byggnadsteknik, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72266000-7 - Programkonsulttjänster

Procuring entity image

KUL 2022-2667 - Konstnärlig gestaltning - Söderholmen | Johannesdalsparken

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE - Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 92310000-7 - Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, 92311000-4 - Konstverk

Procuring entity image

KOM-411842 - Delprojektledare Mark och Avvattning för järnvägsprojekt, Distrikt Väst

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE23 - Västsverige
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Procuring entity image

KOM-411439 - Konsultstöd inom CBRN-området

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

KOM-409600 - För utförande av projekt Holmfors-Sandträsk

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE3 - Norra sverige
CPV: 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Procuring entity image

KOM-411162 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Tingsryd inom Kronobergs län

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Procuring entity image

KOM-411161 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vimmerby inom Jönköpings län

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE2 - Södra Sverige
CPV: 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 50230000-6 - Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Procuring entity image

KOM-411853 - För utförande av underhållsröjning av skötselgator längs trädsäkrade järnvägssträckor i mellersta Sverige

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm, SE12 - Östra Mellansverige, SE31 - Norra mellansverige, SE32 - Mellersta Norrland
CPV: 45111220-6 - Röjning av ris och buskar, 77211300-5 - Trädröjning

Upphandlingen har avslutats och avtal har tecknats.

Procuring entity image

E2023-00096 - Administration av budgivning vid markanvisning – fastighetsmäklartjänst

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 70100000-2 - Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom

Procuring entity image

E2022-05584 - Konkurrensutsättning av Dynamiskt inköpssystem för byggledningstjänst, byggledare Slakthusområdet Markförberedande åtgärder

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE11 - Stockholm, SE110 - Stockholms län
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71240000-2 - Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, 71250000-5 - Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, 71251000-2 - Arkitekt- och byggmätningstjäster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71500000-3 - Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, 71540000-5 - Byggteknisk ledning

Procuring entity image

SK2020-0292 - Plantering- och garantiskötsel, Sollentuna kommun

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 03451000-6 - Växter, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45112710-5 - Utformning av grönområden, 45112711-2 - Utformning av parker, 77310000-6 - Plantering och skötsel av grönområden

Procuring entity image

SGAF 2022/46 - AVICII ARENA (STOCKHOLM GLOBE ARENA) – MODERNISERING OCH NEDSKALNING

Date for initial dispatch of the notice 3/22/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45212000-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, 45212100-7 - Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar

Avtal är tecknat med NCC Sverige AB

Procuring entity image

SBN 2023-68 - Sävast 23:101 - Mårängsskolan - Allanrop

Date for initial dispatch of the notice 3/22/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 32331300-5 - Utrustning för ljudåtergivning, 32342000-2 - Högtalare, 32342400-6 - Ljudanordningar, 32342410-9 - Ljudutrustning, 32342412-3 - Högtalarsystem

Procuring entity image

935-A115.127/2022 - Snabbtest för detektion av narkotika i urin

Date for initial dispatch of the notice 3/22/2023
CPV: 33124100-6 - Diagnostisk utrustning, 33124131-2 - Reagensremsor, 33141625-7 - Diagnoskits, 38544000-0 - Utrustning för narkotikaspårning, 38911000-4 - Manuella kit med provstickor

Polismyndigheten har efter genomförd utvärdering beslutat att avbryta upp-handlingen med anledning av att samtliga anbud är ogiltiga.

Procuring entity image

13318 - Kabel-tv för AB Gavlegårdarna

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 92232000-6 - Kabel-tv

Procuring entity image

A312.690/2022 - Serviceavtal för analysinstrument Drog/Kemtek

Date for initial dispatch of the notice 3/22/2023
CPV: 50000000-5 - Reparation och underhåll, 50410000-2 - Reparation och underhåll av mät-, test- och kontrollapparater

Polismyndigheten har efter genomförd utvärdering beslutat att avbryta upp-handlingen med anledning av att samtliga anbud är oacceptabla i förhållande till budget.

Procuring entity image

REV 2022-00008 - Revisionstjänster

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 79212000-3 - Revision

Upphandlingen har avslutats och ramavtal tecknats med Ernst & Young AB.

Procuring entity image

KLF 2023/10 - Reparation- och underhållsarbeten Glastjänster

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: SE332 - Norrbottens län
CPV: 45440000-3 - Målning och glassättning, 45441000-0 - Glassättning

Procuring entity image

KOM-411867 - Tidplanerare för projekttidplaner program Tvärförbindelse Södertörn, Stockholm län

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige, SE11 - Stockholm
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

FSK 2022/625 - Ramavtal för skadedjursbekämpning

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: SE110 - Stockholms län
CPV: 90920000-2 - Sanering av anläggningar, 90922000-6 - Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter

Upphandlingen avslutas härmed, avtal är tecknat enligt tilldelningsbeslut.

Procuring entity image

KOM-411045 - För utförande av underhållsbeläggningar i Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Södra Skåne, Varm, Värme och TSK

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten

Procuring entity image

FSK 2022/654 - Bällsta IP konstruktörer

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: SE - Sverige, SE1 - Östra Sverige, SE110 - Stockholms län
CPV: 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71320000-7 - Byggtekniska konstruktionstjänster, 71330000-0 - Diverse byggnadstekniska tjänster

Procuring entity image

13352 - Transporter av biogödsel för Gästrike Ekogas AB

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 60100000-9 - Vägtransporter, 90512000-9 - Avfallstransport

Upphandlingen är avbruten.

Procuring entity image

KOM-412295 - Entreprenad ERTMS - Säsongsbyggledare Entreprenad Malmbanan (Luleå)

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

KOM-412354 - Entreprenad ERTMS - Säsongsbyggledare Entreprenad Malmbanan (Kiruna alt. Luleå)

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Procuring entity image

512/22 - Storkökskonsulter

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: SE224 - Skåne län
CPV: 71200000-0 - Arkitekttjänster

Procuring entity image

KLF2022/1409 - Upphandling leverans av grus och krossmaterial

Date for initial dispatch of the notice 3/25/2023
NUTS: SE - Sverige, SE332 - Norrbottens län
CPV: 14210000-6 - Grus, sand, krossad sten och ballast

Procuring entity image

A107.080/2022 - Ramavtal fasadskyltar för Polisen

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
CPV: 31523200-0 - Permanenta informationsskyltar, 34928470-3 - Skyltning, 34928471-0 - Skyltmaterial, 34928472-7 - Skyltar, 34992000-7 - Skyltar och upplysta skyltar

Upphandlingen är tilldelad och avslutad

Procuring entity image

13377 - Maskindiskmedel, torkmedel och service för storkök

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE313 - Gävleborgs län
CPV: 39831210-1 - Maskindiskmedel

Procuring entity image

A279.325/2022 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Öst-NFC

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
CPV: 90910000-9 - Städning, 90911200-8 - Städning av byggnader, 90919200-4 - Kontorsstädning

Procuring entity image

KOM-410686 - Förhandlat förfarande utan fg annonsering RIDS System Support

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Procuring entity image

KOM-411041 - Utförandeentreprenad rörbrobyten på bro 100-58260-1 över Gårdaån väg 1996 Lilla Edets kommun och bro 100-54215-1 över bäck vid Dunevallen väg 2000 Lilla Edets kommun

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
NUTS: SE - Sverige
CPV: 45233139-3 - Underhåll av allmänna vägar, 45259000-7 - Reparation och underhåll av anläggningar

Procuring entity image

KOM-411278 - För utförande av signalåtgärder Hofors-Granstanda inom Hofors kommun, Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
NUTS: SE - Sverige, SE313 - Gävleborgs län
CPV: 45234000-6 - Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, 45234100-7 - Anläggningsarbeten för järnvägar, 45234115-5 - Arbeten med järnvägssignaler

1 / 9