Procuring entity image

T2022-01260 - Övervakningssystem för enpersonsfordon

Date for initial dispatch of the notice 3/6/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Slutet övervakningssystem, Trafikregleringssystem, Övervakningssystem, Programvara och informationssystem

Upphandlingen omfattar tillhandahållande, drift, förvaltning, support och vidareutveckling avseende Övervakningssystem för enpersonsfordon, i enlighet med upphandlingsdokument inklusive tillhörande bilagor.

2

days left
Procuring entity image

KS 2023-129 - Fordonsleasing 2023

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder

Bodens kommun med flertalet kommunala bolag har behov av finansiering av nyinköpta fordon. Finansiering sker genom leasing, den vanligaste leasingperioden är 36 månader. Upphandlande myndighets fordonspark avser fordon upp till 3,5 ton, men kan i vissa fall även förekomma för fordon över 3,5 ton. S ...

2

days left
Procuring entity image

2023-183 - 17220, omr 008 Målning av fönster samt energiåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Fönsterkarmar, Målning och glassättning

Entreprenaden omfattar utvändig renovering av samtliga fönster och balkongdörrar i lägenheter, allmänna utrymmen, lokaler och källare. Viss invändig renovering av innerbåge där byte till energiglas i innerbåge efterfrågas. Tilluftsventiler monterade i fönsterpartier ska rengöras och lagas upp till f ...

2

days left
Procuring entity image

13579 - Bevakningstjänster Ljusdals kommun med bolag

Date for initial dispatch of the notice 3/17/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Säkerhetstjänster

Bevakningstjänster till Ljusdals kommun med bolag avseende ronderande bevakning av objekt, larmutryckning samt väktarassistans vid behov.

2

days left
Procuring entity image

83/2023 - Skogsskadeinventering-Pålsjö skog

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2023
NUTS: Skåne län

Uppdraget handlar om en förnyad undersökning av markkemi och skogsskador samt ge förslag på hur vitaliseringsgödsling ska göras för att öka vitaliteten i Pålsjö skog. Vi vill att provtagning och analys sker under våren/sommaren 2023 och att slutsatser med förslag på lämpliga åtgärder och metoder p ...

2

days left
Procuring entity image

2023-5541 - Inventering av punktrutter för fågelövervakning i Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt naturreservat

Uppdraget avser en fältinventering av fåglar utifrån den nationella Punkttaxeringsmetoden i förutbestämda s k sommarpunktrutter i Stockholms stad, samt sammanställning och leverans av resultat.

2

days left
Procuring entity image

187/2023 - Planteringsbädd i stål med sittmöjlighet

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2023
NUTS: Skåne län

Planteringsbädd i stål för placering på Sundstorget med leverans under maj 2023, eller enligt separat överenskommelse med beställaren.

2

days left
Procuring entity image

SBR 2023/69 - Projektansvarig Vandringsled i Stockholms skärgård

Date for initial dispatch of the notice 3/15/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Upphandlingen avser en konsult som ska agera projektansvarig för utvecklandet av en ny vandringsled i Stockholms skärgård.

2

days left
Procuring entity image

SBR 2023/68 - Operativ samordnare Vandringsled i Stockholms skärgård

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Upphandlingen avser en konsult som ska agera operativ samordnare för utvecklandet av en ny vandringsled i Stockholms skärgård.

2

days left
Procuring entity image

KOM-409026 - Utförande av Tvättning och renhållning av vägtunnlar i Stockholm och Mälardalen

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
NUTS: Sverige
CPV: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning, Bro- och tunneldrift, Tunneldrift, Anläggningsarbeten för tunnlar, Byggnads- och anläggningsarbeten

Tvättning och renhållning av vägtunnlar i Stockholm och Mälardalen

3

days left
Procuring entity image

TFN/2022:00281 - Om- och tillbyggnad Tullinge Gymnasium, hus1

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Renovering av byggnader, Ombyggnadsarbete, Reparation och underhåll

Upphandlingen avser om- och tillbyggnad av Tullinge gymnasie

3

days left
Procuring entity image

306/22 - Omvärldsbevakning

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Programvara för analys eller forskning, Datainsamlingssystem

Tjänst för omvärldsbevakning i media

3

days left
Procuring entity image

A699.312/2022 - Byggtjänster för Polismyndigheten Väst

Date for initial dispatch of the notice 3/14/2023
CPV: Byggnadsanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten, Byggnation av polisstation, Reparation och underhåll, Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Ramavtalen avser mindre entreprenader, t.ex. utförande av reparations-, service-, underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsarbeten i beställarens lokaler i respektive geografiska område. Beställaren avser teckna ramavtal med tre (3) entreprenörer per område under förutsättning att tillräckligt ...

3

days left
Procuring entity image

UTBF 2022/807 - Upphandling schema och närvarohantering för förskola

Date for initial dispatch of the notice 3/14/2023
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige
CPV: Planeringssystem, Dataplattformar, Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4), Programvara för databas och operativsystem, Programvara för datasäkerhet, Installation av datorer och databehandlingsutrustning, Konsulttjänster vid planering av dataanläggning, Programvaruutvecklingstjänster för databas och operativsystem, Dataarkivering, Datatjänster, Behandling av data, Databastjänster, Datastöd, Datakurser

Upphandling av schema och närvarohantering för förskolan i Stockholms stad.

3

days left
Procuring entity image

UTBF 2022/808 - Upphandling schema för grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen

Date for initial dispatch of the notice 3/6/2023
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige
CPV: Planeringssystem, Dataplattformar, Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4), Programvara för databas och operativsystem, Programvara för datasäkerhet, Installation av datorer och databehandlingsutrustning, Konsulttjänster vid planering av dataanläggning, Programvaruutvecklingstjänster för databas och operativsystem, Dataarkivering, Datatjänster, Behandling av data, Databastjänster, Datastöd, Datakurser

Upphandling av schemaläggningssystem för grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen i Stockholms stad.

3

days left
Procuring entity image

KLF 2023/207 - Ramavtal konsulttjänster framtidens hamn

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Arkitekttjänster, Arkitektoniska konsulttjänster, Arkitektonisk formgivning, Organisering av arkitektonisk formgivningstävling, Genomförbarhetsstudie, rådgivning och analys, Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, Utkast till planer (system och integration), Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning, Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer, Fastställande och angivande av kvantiteter inom byggverksamhet, Övervakning av byggnadsarbete, Projektövervakning och dokumentation, Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, Arkitekt- och byggmätningstjäster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggtekniska konstruktionstjänster, Diverse byggnadstekniska tjänster, Integrerade byggtekniska tjänster, Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster, Stadsplanering, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Byggteknisk ledning, Teknisk provning, analys och konsulttjänster, Analystjänster

• Delområde Lager och hantering • Delområde El och automation • Delområde System • Delområde Ekonomi

3

days left
Procuring entity image

SK2022-0408 - Bekämpning av invasiva arter, Sollentuna kommun

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Ogräsbekämpning

Upphandlingen avser bekämpning av invasiva växtarter inom Sollentuna kommuns geografiska område.

3

days left
Procuring entity image

22/001268 - Framework agreement Evaluation Services

Date for initial dispatch of the notice 3/14/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Utvärderingskonsulttjänster

This is Sida’s procurement for a Framework Agreement for Evaluation Services. The purpose of the framework agreement for Evaluation Services is to contract two (2) suppliers, with extensive knowledge of development evaluation and strong evaluation skills and experience to ensure the provision of rig ...

3

days left
Procuring entity image

T2022-03075 - Ramavtal för löpande underhåll av byggnadsverk

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbeten för broar, Konstruktionsarbete, Byggnadsverk av stål

Entreprenadarbetena omfattar huvudsakligen drift- och löpande underhåll och reparation av byggnadsverk i stål, betong och trä samt asfalts- och tätskiktsarbeten i anslutning till entreprenaden.

3

days left
Procuring entity image

2022-506 - Ombyggnation samt teknisk upprustning av motionscentral, Grimsta IP

Date for initial dispatch of the notice 3/13/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggnadsanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, Byggnads- och anläggningsarbeten, Installation av rörsystem, Mark- och grundarbeten: diverse idrottsanläggningar, Byggnadsinstallationsarbeten, Installation av elektriska ledningar och armatur, Övriga elinstallationsarbeten, Rörmokeriarbeten, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering

Grimsta IP ligger i Vällingby i Stockholms stad och är en idrottsanläggning för flera idrotter med mycket människor i omlopp. Byggnaden är uppförd 1973 som en byggnad för idrottsverksamhet (motion). Under årens lopp har byggnaden nyttjats som kontor, omklädningsrum med duschar och som motionslok ...

3

days left
Procuring entity image

- VA-arbete Annerovägen, Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Totalentreprenad i samverkan för va-arbeten på Annerovägen, Helsingborg.

3

days left
Procuring entity image

- Va-sanering Värmlandsgatan mfl, Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Området består av ett antal gator där huvudledningar och servisledningar för vatten och avlopp ska bytas ut. Självfallsledningarna är idag kombinerade och ska separeras till dag- och spillvattenledningar. Gator där arbete ska utföras är: Värmlandsgatan ,Bohusgatan och Gotlandsgatan i Helsingborg, ca ...

3

days left
Procuring entity image

KSTFU/2023:53 - Beläggningsarbeten och anläggningsarbeten i Upplands Väsby kommun 2023–2026

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete

Entreprenaden är ett ramavtal som omfattar arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa. Avtalet avser arbeten för både underhåll och nybyggnation. Avtalet är inget exklusivavtal. Exempel på förekommande anläggningsarbeten ...

3

days left
Procuring entity image

T2022-01995 - Upphandling av drift, underhåll och reparation av parkeringsautomater.

Date for initial dispatch of the notice 3/13/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Underhåll och reparation av biljettautomater

Upphandlingen omfattar underhåll- och service av stadens 800 parkeringsautomater på gatumark inom Stockholms kommun. Uppdraget kräver stort ansvar och gott omdöme. Uppdraget ska till alla delar utföras på ett korrekt, miljömedvetet och rättssäkert sätt. Uppdraget ska utföras exklusivt för Beställa ...

3

days left
Procuring entity image

00262-2023 - Gap analysis on the application of the FAO’s voluntary guideline for marking of fishing gear in the OSPAR area

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Miljötjänster

OSPAR’s strategic marine litter objective is to “Prevent inputs of and significantly reduce marine litter, including microplastics, in the marine environment to reach levels that do not cause adverse impacts to the marine and coastal environment with the ultimate aim of eliminating inputs of litter” ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-411552 - Väg 934, Vallbyvägen Kungsbacka kommun, gång- och cykelväg -Utförandeentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 3/17/2023
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete, Anläggningsarbeten för gångbanor, Anläggningsarbeten för cykelvägar

Byggnation av vänstersvängfält, gång och cykelbana inkl. belysning längs väg 934 Vallbyvägen, Kungsbacka kommun Hallands län

3

days left
Procuring entity image

SB 2023/66 - Entreprenad: Storholmen 3 etapp 4 steg 2

Date for initial dispatch of the notice 3/17/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Fasadarbeten

Entreprenaden omfattar att genom totalentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt i enlighet med upprättade handlingar.

3

days left
Procuring entity image

KS/2023:00060 - Recipientkontrollprogram Tumbaåns sjösystem

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Teknisk provning, analys och konsulttjänster, Provning och analys av sammansättning och renhet, Analystjänster, Teknisk analys eller konsulttjänster, Undersökningsanalys, Bakteriologisk analys, Analys av miljöindikatorer utom för byggprojekt, Analys av mängden organiska gödningsmedelsföroreningar, Analys av mängden bekämpningsmedelsföroreningar, Analys av mängden nitrat- och fosfatföroreningar, Analys av mängden nitratföroreningar, Analys av mängden fosfatföroreningar

Upphandlingen omfattar recipientkontrollprogram av Tumbaåns sjösystem.

3

days left
Procuring entity image

KLF 2023/299 - Skyltar med CMS verktyg

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Transportutrustning och transporthjälpmedel, Skyltar, Skyltar och upplysta skyltar, Tillhandahållande av programvara

Upphandlingen omfattar nya realtidsskyltar med tillhörande administrationssystem till Luleå lokal trafik (LLT).

3

days left
Procuring entity image

SF 2022/533 - Busstransport med chaufför

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare

Upphandlingen omfattar busstransporter med chaufför. Resor kommer till största del att genomföras inom Stockholms-/Mälarregionen* (bl.a. Skansen, olika museer, Mariefred, Kolmården, friluftsområden och andra aktiviteter inom Stockholms-/Mälarregionen etc) samt till resmål lite längre bort i Sverige ...

3

days left
Procuring entity image

2023/199 - kv. Måsholmen 33 - DE 15520 Installationsgolv

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2023
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Installationsgolv

Upphandlingen omfattar leverans och montage installationsgolv för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen för kultur- och teaterverksamhet.

3

days left
Procuring entity image

20/2023 - Ombyggnad teaterrestaurangen

Date for initial dispatch of the notice 3/17/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Byggnadsanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, Bygg- och anläggningsarbeten: restauranger o d, Byggnation av restaurang, Ombyggnad av kök eller restaurang, Ombyggnadsarbete

Projektet omfattar ombyggnad av befintlig restaurang och biljettkassa på Helsingborgs stadsteater. Ombyggnaden ska leda till en ny restaurang med tillhörande konferensrum (Schambré Separé) och Rwc. Utvändigt ska ett nytt uterum byggas för sommarsäsongen. Lokalerna ska få nya ytskikt (golv, vägg ...

3

days left
Procuring entity image

0441/22 - Smörjoljor och smörjfetter

Date for initial dispatch of the notice 3/1/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Smörjoljor och smörjmedel, Fetter och smörjmedel, Smörjmedel

Upphandlingen omfattar succesiva leveranser av smörjoljor och smörfetter till Renovas fordons- och plåtverkstäder samt avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.

3

days left
Procuring entity image

KOM-412419 - Motorvägskontrollsystem MCS på Norrortsleden väg 265

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
NUTS: Sverige, Östra Sverige
CPV: Regler-, säkerhets-, signal- och belysningsutrustning

Utförandeentreprenad för leverans och montering av Motorvägskontrollsystem MCS på Norrortsleden väg 265 inom Sollentuna, Upplands Väsby och Täby kommuner, Stockholms län

3

days left
Procuring entity image

KOM-412424 - Resurskonsult avseende resursförstärkning projekteringsledare för planskildförbindelse Sundsvall tillgänglighet och resecentrum

Date for initial dispatch of the notice 3/1/2023
NUTS: Sverige
CPV: Järnvägsingenjörstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur

Resurskonsult avseende resursförstärkning projekteringsledare för planskildförbindelse Sundsvall tillgänglighet och resecentrum

3

days left
Procuring entity image

13468 - Kylarbeten Ramavtal för Gävle Energi AB och Gävle Hamn AB

Date for initial dispatch of the notice 3/1/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Installation av kylutrustning, Installation av kyl- och frysanläggningar, Reparation och underhåll av kylargrupper

Syfte med upphandlingen är att få till stånd ramavtal för kylarbeten gällande förebyggande och avhjälpande underhåll på kylanläggningar. Beställaren har egen personal för arbetena och detta ramavtal är avsett för behov utöver det som kan tillgodoses med egen personal.

3

days left
Procuring entity image

SBN-UPPH.2023.70 - MKB Älvängen

Date for initial dispatch of the notice 3/9/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Miljökonsekvensbeskrivning inför FÖP Älvängen.

3

days left
Procuring entity image

KOM-411678 - 2023 - ÖTS3 Nationellt styr- och övervakningssystem för trafiksignalanläggningar

Date for initial dispatch of the notice 3/8/2023
NUTS: Sverige
CPV: Manöver- och styrsystem, tryckeriutrustning, grafisk utrustning, utrustning för kontorsautomatisering och informationsbehandlingsutrustning, Datorstyrsystem, Installation av trafikregleringssystem

Se anbudshandlingar

4

days left
Procuring entity image

4

days left
Procuring entity image

FF 116/2022 - Service av transformatorstationer

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Elektriska motorer, generatorer och transformatorer, Transformatorer, Spänningstransformatorer, Ställverk, Reparation och underhåll av transformatorer, Elektriska kopplingsarbeten, Övriga elinstallationsarbeten

Beredskapstjänst till högspänningsanläggningar. Tjänsten omfattar lokalisering och vidtagande av åtgärder för återställning av anläggningsfunktion. • Högspänningsställverk • Transformator • Lågspänningsställverk i anslutning till transformatorn • Inom anläggning Kungshult vårdboende även reserv ...

4

days left
1 / 14