Procuring entity image

- Försäkringsupphandling Lunds Kommuns Fastighets AB

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Sakförsäkringar

Fastighets- och förvaltningsförsäkring

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/1026 - Förbetalda korttjänster 2022

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Finans- och försäkringstjänster, Banktjänster

Stockholms stad genom dess kommunstyrelse, inbjuder enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument, till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende förbetalda korttjänster. Det vill säga en lösning med laddningsbara betalkort som ska kunna laddas med valfritt belopp, försedda ...

1

days left
Procuring entity image

KS.EKO.2021.409 - Möbler till Lövängens förskola

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter, Skolmöbler, Förskolemöbler, Montering av väggfasta möbler

Ale kommun upphandlar möbler och inventarier till Lövängens förskola i Nödinge.

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/752 - 2021-Pensionsadministration

Date for initial dispatch of the notice 10/7/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Pensionstjänster

Upphandlingen avser kontrakt gällande ‐ Pensionsadministration av A KAP‐KL, KAP‐KL, OPF‐KL, PBF, PFA, PA‐KL och äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda ‐ Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat "Valcentral" Uppdrag ...

1

days left
Procuring entity image

SSM2021-2355 - Stationära luftfuktare till Riksmätplats

Date for initial dispatch of the notice 10/1/2021
NUTS: Sverige
CPV: Temperatur- och luftfuktighetsmätare

1

days left
Procuring entity image

GSN-2019-1162 - Tullgarnsbron Entreprenad E04

Date for initial dispatch of the notice 10/14/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Konstruktioner av armerad betong, Byggnads- och anläggningsarbeten, Byggnation av gångbro, Byggnation av vägbro, Byggnation av bro, Anläggningsarbeten för broar, Rivning och förberedande anläggningsarbeten, Anläggningsarbete, Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme

Etapp 04 av Tullgarnsbron - omfattar totalentreprenad av bron. Frågor kommer inte besvaras under veckorna 28-31 pga semester. Svar på frågor och även ev visning av arbetsområde sker fr.o,m v.32-2021.

2

days left
Procuring entity image

KOM-407666 - Bro 6-105-1 väg 871 bro över järnväg vid Skrapstad

Date for initial dispatch of the notice 10/14/2021
NUTS: Jönköpings län
CPV: Bro, Brokonstruktioner, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Byggnation av bro, Byggnation av gångbro, Byggnadsarbeten: brorenovering

Bro, Väg, F Jönköpings län

2

days left
Procuring entity image

T2021-02332 - Skadedjursbekämpning

Date for initial dispatch of the notice 10/14/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter

Uppdraget omfattar huvudsakligen skadedjursbekämpning avseende råttor, möss, getingar, bin etc. inom Stockholms stad enligt kontraktshandlingar. Uppdraget fördelar sig på tre områden – innerstad, söderort och västerort.

2

days left
Procuring entity image

KLF 2021/577 - Revisionstjänster Luleå Kommunföretag AB

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Revision, Finansiell revision, Tjänster i samband med i lag föreskriven revision

Upphandlingen avser revisionstjänster till Luleå kommunföretag AB

2

days left
Procuring entity image

KS2021/1502 - Personalstöd

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Coachning, Vägledning och rådgivning

Upphandlingen avser personal- och krisstöd för medarbetare i kommunen inkl. namngivna bolag. Personalstödet syftar till att värna om medarbetarens hälsa och totala livssituation, vilket innebär att alla medarbetare utan arbetsgivarens kännedom ska få professionell hjälp utifrån olika kompetenser ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-408337 - Erfaren projektingenjör för vägentreprenader med placering i Örebro

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Diverse byggnadstekniska tjänster, Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

2

days left
Procuring entity image

SSM2021-5776 - pumpsystem för dosimetriska mätningar vid låga gastryck

Date for initial dispatch of the notice 10/1/2021
NUTS: Sverige
CPV: Barometrar, Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser, Utrustning för tryckmätning, Tryckmätare, Pumpar och kompressorer, Pumpar, Vakuumpumpar, Laboratoriepumpar och tillbehör

2

days left
Procuring entity image

2.3.2/2021/2497 - Kombiskurmaskiner till idrottsförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 10/5/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Skurmaskiner

Idrottsförvaltningen avser att upphandla totalt två (2) skurmaskiner en (1) till Högdalens sim- och idrottshall och en (1) till Eriksdalshallen.

2

days left
Procuring entity image

- Upphandling av utbildning för att öka kunskap om vit makt-miljön

Date for initial dispatch of the notice 10/6/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Programvara för utbildning, Utbildningsadministration, Utbildning av personal, Undervisning och utbildning, Utbildningstjänster, Specialutbildning, Personalutbildning, Utbildningsseminarier

Utbildning för att öka kunskap om vit makt-miljön enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument med bilagor. Upphandlingen omfattar en webbaserad interaktiv utbildning riktad till alla stadens medarbetare. Vidare omfattar upphandlingen en internatbaserad fördjupningsutbildni ...

2

days left
Procuring entity image

12210 - Rivning Hagaströmsvägen 46

Date for initial dispatch of the notice 10/6/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning

2

days left
Procuring entity image

ST 2021/ - Massagetjänster till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 10/14/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Massagetjänster

Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad, avser att direktupphandla frisk/hälsovård för att stötta anställda inom avdelningen äldre och funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa under resterande period av 2021. Omfattning enligt underlag.

2

days left
Procuring entity image

ST 2021/xx - Fotvårdstjänster för personal inom Spånga-Tenstas avdelning för Äof

Date for initial dispatch of the notice 10/14/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Pedikyr

Avdelningen har för avsikt att erbjuda de anställda frisk/hälsovård i form av fotvård, pedikyr och manikyr om minst 45 min för en personalstyrka på 250 personer. De anställda skall ges möjlighet att själva köpa fortsatt behandling. Omfattnings enligt underlaget

2

days left
Procuring entity image

mmmm 2021/24 - TEST

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Kläder, skor, väskor och tillbehör

TEST 2

4

days left
Procuring entity image

264/2021 - Försäljningstjänst för avyttring av fordon

Date for initial dispatch of the notice 9/30/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Försäljning av herrelös egendom, Auktionstjänster

Upphandlingen omfattar tjänst för försäljning av registreringspliktiga fordon med hjälp av en fordonsmäklare som kan åta sig uppgiften att sälja begagnade fordon åt Helsingborgs stad. Uppskattad volym per år är beräknad till 80 fordon med en maximal tjänstevikt av 3,5 ton. Avrop kommer att ske löp ...

4

days left
Procuring entity image

TN 2021/2396 - Rivning, anläggande lekplats samt trafikåtgärder Vinnö

Date for initial dispatch of the notice 10/13/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, Markanläggning för lekplats

Entreprenaden omfattar rivning av en befintlig lekplats och anläggande av ny lekplats på annan plats samt anläggande av upphöjt övergångsställe och gc-väg. Kommunen tillhandahåller lekredskap och växter. Planteringsarbeten ingår i entreprenaden och de ska i möjligaste mån utföras under hösten.

4

days left
Procuring entity image

SGAF 2021/42 - Ramavtal om arkitekttjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Se ansökningshandlingar

5

days left
Procuring entity image

KOM-405021 - För utförande av E6.20 Hisingsleden, södra delen, Björlandamotet, inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 10/11/2021
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete, Byggnation av vägbro

Totalentreprenad av Björlandamotet, Hisingsleden.

5

days left
Procuring entity image

931-A309.907/2021 - Upphandling av SPT-fordon för Polismyndigheten

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2021
CPV: Transportutrustning och transporthjälpmedel, Motorfordon, Personbilar, Specialfordon, Polisbilar, Minibussar

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av standardiserade och enhetliga fordonsvarianter till den särskilda polistaktiken (SPT). Ramavtalet omfattar även tillhörande service och reparationer samt reservdelar, verktyg och u ...

5

days left
Procuring entity image

A126.316/2021 - Underhållsservice och reparationer av Polismyndighetens fordon

Date for initial dispatch of the notice 10/13/2021
CPV: Reparation och underhåll, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning, Reparations- och underhållstjänster av motorfordon och tillhörande utrustning, Skötsel, reparation och underhåll av bilpark

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och re-parationer, reservdelar, utbildning och verktyg till Polismyndighetens fordon, nationellt ramavtal

5

days left
Procuring entity image

12145 - Byte av sportgolv samt ny ridåvägg, Alfta sim- och sporthall

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Golvläggning

Byte av befintligt uppreglat gymnastikgolv till nytt uppreglat, kombinationselastiskt sportgolv i Alfta sim- och sporthall.

5

days left
Procuring entity image

KOM-408200 - Byggnation detektorplatser område Syd, Väst och Öst

Date for initial dispatch of the notice 9/19/2021
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbeten för järnvägar

5

days left
Procuring entity image

12136 - Förvärmningsaggregat

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Fjärrvärme, Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar

Upphandling av 2 st förvärmningsaggregat för fjärrvärmerör DN500. Förvärmningsaggregat för förvärmning av plastmantlade fjärrvärmerör upp till DN 500 med, ST 37, stål med låg kolhalt, 6,3 mm vägg tjocklek. Enheten skall kunna förvärma som mest upp till 900 m grävlängd d.v.s. 1800 m rör upp till e ...

5

days left
Procuring entity image

21INK016 - Konsulttjänster - Stöd till chefer och ledningsgrupper

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Företags- och organisationsrådgivning, Konsulttjänster för företagsutveckling, Konsulttjänster för personalförvaltning

Upphandlingen omfattar konsulttjänster för stöd till ledningsgrupper och chefer i samband med bland annat verksamhetsförändring, verksamhetsförflyttning och verksamhetsutveckling.

5

days left
Procuring entity image

KS 2021/804 - Skribent / Copywriter till Bodens kommun

Date for initial dispatch of the notice 10/4/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Konsulttjänster för marknadsföring

Bodens kommun har behov av en skribent/copywriter för ett kommande längre uppdrag.

5

days left
Procuring entity image

21INK050 - Pistmaskin

Date for initial dispatch of the notice 10/14/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Industrimaskiner, Maskiner för brytning och byggnadsarbeten

Upphandlingen omfattar inköp av en (1) stycken fabriksny Pistmaskin till Lindbäcksstadion, Piteå. Pistmaskinen är i första hand till för längdanläggningen men ska även vara ett stöd i prepareringen i de alpina backarna.

5

days left
Procuring entity image

AD21/00004 - Ramavtal för tjänster inom mekaniskt underhåll

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Reparation och underhåll av anläggningar, Reparation och underhåll av anläggning för avloppsvatten, Ombyggnadstjänster

Upphandlingen omfattar förekommande svetsarbeten inom smide och rör i stål samt annat förekommande underhållsarbete på komponenter såsom växellådor, ventiler, pumpar, LTA-enheter och elmotorer. Lindning av elmotorer ingår i upphandlingen. Upphandlingen omfattar främst arbetstimmar som ska utföras ...

5

days left
Procuring entity image

KS 2021/799 - Byte av elmätare, BENAB

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Elmätare, Reparation och underhåll av elmätare, Installation av mätutrustning

Bodens Energi Nät AB (BENAB) inbjuder er här med att lämna anbud avseende byte av elmätare i nätägarens distributionsområde. Upphandlingen genomförs åt Bodens Energi Nät AB Org.nr: 556526-8561 på uppdrag av upphandlande myndighet Bodens Kommun org.nr 212000–2767 genom upphandlingsfullmakt Mont ...

5

days left
Procuring entity image

KOM-408401 - Nätverksprodukter inklusive licenser och support

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: Sverige
CPV: Nätutrustning

Upphandling av Nätverksprodukter inklusive licenser och support till det administrativa nätverket.

5

days left
Procuring entity image

LTU-2211-2021 - Ultra HPLC-MS instrument

Date for initial dispatch of the notice 10/12/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Kromatografer, Masspektrometer

The goal of this procurement is to procure a HPLC-MS equipment that is suficiently versatile in order to measure a broad range of organic substances. Particular focus currently is on PFAS. Tender price must not exceed 2 500 000 SEK.

5

days left
Procuring entity image

KOM-407675 - För upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Säter GC-tunnel inom Säters kommun, Dalarnas län

Date for initial dispatch of the notice 10/15/2021
NUTS: Sverige
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för vägar

5

days left
Procuring entity image

2021-0924 - Lokalvårdsmaskiner inklusive service och reparation 2021

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Golvvårdsmaskiner, Skurmaskiner, Reparation och underhåll, Reparation och underhåll av maskiner

Upphandlingen omfattar inköp av Lokalvårdsmaskiner inklusive serviceavtal, samt Service- och reparationsavtal för kommunens övriga befintliga maskiner, som används inom lokalvården i kommunens förskola, skola, idrottsanlägg m.m. idag.

5

days left
Procuring entity image

KOM-408428 - Resurskonsult Mätningsingenjör för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, delprojekt Haga

Date for initial dispatch of the notice 9/30/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Ingenjörstjänster, Geotekniska ingenjörstjänster

Mätningsingenjör för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, delprojekt Haga

5

days left
Procuring entity image

21AV122 - Tjänstekoncession för fastighetsnära insamling av returpapper inom Stockholm stad

Date for initial dispatch of the notice 10/1/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Syftet med upphandlingen är att teckna koncessionsavtal med Entreprenörer för insamling och transport till avlämning/behandling av returpapper från returpappersavlämnaren genom så kallad fastighetsnära insamling inom Stockholm stad. Beställaren avser ingå koncessionsavtal med 10 stycken koncessio ...

5

days left
Procuring entity image

KOM-408516 - Upphandling av Kommunikationsutrustning

Date for initial dispatch of the notice 10/18/2021
NUTS: Sverige
CPV: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara, Utrustning för dataöverföring

Upphandling av Kommunikationsutrustning

5

days left
Procuring entity image

SGAF 2021/44 - Ramavtal om konsulttjänster inom projekt- och projekteringsledning mm

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Se ansökningshandlingar

6

days left
1 / 11