Procuring entity image

SF 2021/136 - Kostdatasystem

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: IT-programvara, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, IT-tjänster

Stockholm stad, genom Serviceförvaltningen, inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med ansökning om deltagande i konkurrenspräglad dialog avseende Kostdatasystem i enlighet med de krav och villkor som framgår av detta underlag med tillhörande bilagor. Uppdraget avser att leverera och ti ...

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/366 - Banktjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Banktjänster

Upphandlingen omfattar Kristianstads kommun och dess bolag, samt Hässleholms kommun och dess bolags behov av banktjänster såsom: • Koncernkontostruktur • Internetbank • Löneförmedling • Betalningsförmedlingstjänster • Hantering av försörjningsstöd • Swish • Kontantsmarta lösningar • Betal- ...

1

days left
Procuring entity image

IKS2021/021 - Larmförmedling

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Larmsystem, Larmövervakningstjänster

Upphandlingen avser larmförmedling (larmsändare – kommunikation – larmcentral – fastighetsjour)

1

days left
Procuring entity image

RK 2021/27 - Måltider och matlådor

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2021
NUTS: Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Tillagning av måltider, Måltidsleveranser

Upphandlingen omfattar tillagning och leveranser av måltider och matlådor till äldreomsorg, daglig verksamhet, gruppbostad och hemtjänst i Rinkeby-Kista stadsdel.

1

days left
Procuring entity image

KLF2021/205 - Tryckeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2021
NUTS: Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Trycksaker och tillhörande produkter, Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, Reklamrådgivning

Uppdraget består i att tillhandahålla Luleå kommuns behov av externa tryckeritjänster vid större volymer som vid massutskick, samt tryck av Luleå kommuns Lokal tidning Vårt Luleå.

1

days left
Procuring entity image

E2021-03369 - Byggledningsuppdrag till projekt Slakthusområdet

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Byggledningsuppdrag till projekt Slakthusområdet.

1

days left
Procuring entity image

TF 2020/395 - Glasmästeritjänster

Date for initial dispatch of the notice 8/30/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Glas, Säkerhetsglas, Glassättning

1

days left
Procuring entity image

LTU-1597-2021 - Skyltar och tillhörande tjänster

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2021
NUTS: Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Upplysta skyltar och namnskyltar, Permanenta informationsskyltar, Skyltar, Skyltar och upplysta skyltar

Upphandlingen omfattar nyskyltning (tillverkning, leverans och montage), omskyltning, underhåll av skyltar samt tillhörande tjänster Leverantören ska erbjuda leverans av avtalade tjänster till LTU:s samtliga universitetsorter (Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna)

1

days left
Procuring entity image

EÅV 2021/691 - Drift av produktionskök Enskede-Årsta Vantörs- stadsdelsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Tillagning av måltider, Måltidsleveranser

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (hädanefter kallad beställaren), inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av Drift av produktionskök (tillika tillagningskök) enligt de förutsättningar som anges i upphandlingsdokument med tillhörande bilagor.

1

days left
Procuring entity image

FK 2021/004087 - Elinstallationsarbeten Sundsvall

Date for initial dispatch of the notice 8/30/2021
NUTS: Västernorrlands län
CPV: Övriga elinstallationsarbeten

Ramavtalet omfattar löpande elinstallationsarbeten och består främst av servicearbeten som att felsöka, byta, reparera och underhålla el-komponenter. Arbetet kan även innehålla mer omfattande projekt.

1

days left
Procuring entity image

110286 - Installation av hybridpaneler Alice Tegners väg 30

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: El-, vatten- och energiverk

Installation av hybridpaneler och inkoppling till befintlig bergvärmeanläggning enligt rambeskrivning.

1

days left
Procuring entity image

913- A021.782/2021 - NPH-nytt polishus Hisingen

Date for initial dispatch of the notice 9/10/2021
CPV: Anläggningsarbete, Byggnadsanläggning, Byggnation av polisstation

Byggnation av nytt polishus Hisingen

2

days left
Procuring entity image

- Entreprenaddrift tjugo lägenheter i bostad med särskild service, tolv lägenheter i stödboende för socialpsykiatrins målgrupp samt en träfflokal för personer med psykisk ohälsa inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Socialvård och tillhörande tjänster

Upphandlingen avser drift av grupp och stödboendet inom SOL

2

days left
Procuring entity image

KOM-405451 - Ny bro över Aisjaures utlopp (Dainaksundet) inom Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Bro, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Byggnation av vägbro

Objektet avser utförande av rivning av befintlig bro 25-8-1 samt uppförande av ny samverkansbro över Aisjaures utlopp, Dainkabron, väg 625 i Arjeplogs kommun.

2

days left
Procuring entity image

KLF 2021/980 - Tjänstekoncession Digital parkering

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Programvara och informationssystem, Programvara för transaktionsbehandling, Parkeringstjänster

Upphandlingen avser en tjänstekoncession för digitala system för betalning av parkering.

2

days left
Procuring entity image

2009:211 - Power Bi konsult

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: IT-tjänster

Power Bi konsult

2

days left
Procuring entity image

KFKS 2021/442 - Ridhus Velamsund

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet

3

days left
Procuring entity image

2021-1796 - Kv. Måsholmen 21 - DE 14200 Ventilationsentreprenaden

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2021
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Installation av ventilation, Installation av luftkonditionering

Upphandlingen omfattar utförande av ventilationsentreprenad för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen för kultur- och teaterverksamhet. Våning 6- ...

3

days left
Procuring entity image

- KS/2021:368 - Upphandling avseende anläggnings- och beläggningsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 9/24/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Ytbehandlingsarbeten, Ytbehandling av vägar, Diverse ytbehandling, Anläggningsarbeten för cykelvägar, Anläggningsarbeten för gångbanor, Vägreparationer, Väghållning, Vägarbeten, Underhåll av allmänna vägar, Anläggning av huvudvägar och andra vägar, Anläggningsarbete, Vägbeläggningsarbeten

Anläggnings- och beläggningsarbeten

3

days left
Procuring entity image

KS 2021/412 - Tillhandahålla Textilstock, bad och bädd

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Textilier och tillhörande varor, Textilvaror, Tvätthantering, Textilrengöring

Bodens kommun inbjuder er härmed att lämna anbud på tillhandahålla rena bädd och badtextilier, nedan benämnt textilstock. Till särskilda boende inom socialförvaltningen, i mindre omfattning till räddningstjänsten, badhuset Nordpoolen och gymnasieskolan. För övriga enheter i Bodens kommun kan lever ...

3

days left
Procuring entity image

12007 - Företagshälsovård Älvkarleby kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: Uppsala län, Gävleborgs län
CPV: Konsulttjänster för hälsa och säkerhet, Hälso- och sjukvård samt socialvård, Hälsovårdstjänster, Företagshälsovård, Kommunal hälso- och sjukvård

Företagshälsovård Älvkarleby Kommun

3

days left
Procuring entity image

TN 2021/1385 - Material till gatubelysning, Härlövsängaleden

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Belysningsarmatur och elektriska lampor, Strålkastarbelysning, Lampor och belysningsarmatur, Utomhusbelysning, Belysningssystem, Delar till lampor och belysningsarmatur, Gatubelysning, Stolpar för gatubelysning, Byggnadsmaterial, Stolpar

Upphandlingen innefattar material till gatubelysning på Härlövsängaleden i Kristianstad kommun.

3

days left
Procuring entity image

12085 - Vinterväghållning Ljusdals kommun 2021

Date for initial dispatch of the notice 9/16/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Snöröjning, Isröjning

Ljusdals kommun upphandlar snöröjning inom kommunen.

3

days left
Procuring entity image

KS 2021-0157 - Klarspråkskonsult

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Utbildningstjänster

Klarspråkskonsult. Klarspråksgranskare.

3

days left
Procuring entity image

SBN/2021:00738 - Styrsystem för gatubelysning

Date for initial dispatch of the notice 9/16/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Utomhusbelysning, Belysningssystem, Manöver- och styrsystem

Botkyrka kommun avser att byta ut befintligt styrsystem för gatubelysning. Det finns idag 146 enheter som ska ersättas med ny hårdvara och erforderlig mjukvara. Tjänster för underhåll, support och vidareutveckling av systemstödet efterfrågas också.

3

days left
Procuring entity image

11953 - Bårtransporter - Hudiksvall, Älvkarleby

Date for initial dispatch of the notice 9/2/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Vägtransporter

Transport av avlidna från särskilda boendeformer samt hemsjukvård inom Hudiksvall och Älvkarleby kommun.

3

days left
Procuring entity image

SFF-IFN 86/2021 - Säkerhetskontroll och översyn av gymnastik- och sporthallar

Date for initial dispatch of the notice 9/6/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Teknisk besiktning och provning

Säkerhetskontroll och översyn av Helsingborgs stads gymnastik- och sporthallar.

3

days left
Procuring entity image

KLF 2021/847 - Utvecklare av pilotgränssnitt för innovationsprojekt

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Gränssnitt, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Programmering av mjukvara samt rådgivning, Utveckling av kundanpassad programvara, Utveckling av programvara, Programkonsulttjänster, Webbsideutformningstjänster

Luleå kommuns behov av en leverantör som kan utveckla ett gränssnitt för beställarens innovationsprojekt. Välkommen att lämna anbud!

3

days left
Procuring entity image

KOM-405734 - Fasadåtgärder södra stambanan etapp 8

Date for initial dispatch of the notice 8/25/2021
NUTS: Sverige
CPV: Montering av dörrar och fönster, Bullerskydd

För utförande av Fasadåtgärder Södra stanbabab etapp 8.

3

days left
Procuring entity image

KOM-408239 - 2021-Utrustning för radiotäckning i Trafikverkets tunnlar

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: Sverige
CPV: Radioutrustning

3

days left
Procuring entity image

KOM-404853 - För utförande av vägmarkeringar i Jönköpings län

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Vägmarkeringar, Vägmarkeringsarbeten

Entreprenaden innebär att på totalentreprenad utföra vägmarkeringsarbeten på vägar och övriga ytor inom vägområde i Jönköpings Län. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och omfattar både kompletteringsarbeten och nyläggningsarbeten.

3

days left
Procuring entity image

KOM-404854 - För utförande av vägmarkeringar i Kalmar län

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Vägmarkeringar, Vägmarkeringsarbeten

Entreprenaden innebär att på totalentreprenad utföra vägmarkeringsarbeten på vägar och övriga ytor inom vägområde i Kalmar Län. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och omfattar både kompletteringsarbeten och nyläggningsarbeten.

3

days left
Procuring entity image

KS 2021/01493 - Kvalitetsgranskning av läkemedel

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Diverse hälsovård, Farmaceutiska tjänster

Upphandlingen omfattar kvalitetsgranskning av läkemedel på korttidsboenden, särskilda boenden, LSS-boenden och inom hemsjukvårdsenheter i kommunen.

3

days left
Procuring entity image

11961 - Glasmästeriarbeten - Söderhamn

Date for initial dispatch of the notice 9/9/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Glassättning

Söderhamns kommun och Faxeholmen AB inbjuder till anbudsgivning gällande löpande glasmästeriarbeten.

3

days left
Procuring entity image

KSTFU/2020: - Avfallshämtning för hushållsavfall

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Avfallshantering, Sophämtning

Upplands Väsby kommun har för avsikt att handla upp avfallshämtning av hushållsavfall.

4

days left
Procuring entity image

2021 0499 - Fruängsgården, Hus A - Ombyggnad

Date for initial dispatch of the notice 9/17/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Ombyggnadsarbete, Installation av elektriska ledningar och armatur, Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, Eltekniska installationer, Rörmokeriarbeten, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, VA-arbeten, Reparation och renovering, Renoveringsarbeten

Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.22 i AF-del 1:2.

4

days left
Procuring entity image

2021 0341 - Svedjaren 1 - Upprustning/renovering

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Ombyggnadsarbete, Installation av elektriska ledningar och armatur, Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, Eltekniska installationer, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, VA-arbeten, Reparation och renovering, Renoveringsarbeten

Entreprenaden omfattar b.la. ytskiktsrenovering, VVS-åtgärder, installationer, utvändig målning och en del ombyggnation av befintlig planlösning. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.22 (AFC.11 i avtal).

4

days left
Procuring entity image

E2021-01852 - Kulturmiljöutredning projekt Famnen

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Miljötekniska konsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Uppdraget omfattar att genomföra en omvärldsanalys av församlingshemmet/församlingsbyggnaden inom fastigheten Famnen 6, i Bromma och dess interiör, en dokumentation av byggnadens interiör och exteriör är nödvändig. Omvärldsanalysen kan komma att vara både nationell och Stockholmsspecifik, senmoderni ...

4

days left
Procuring entity image

KOM-404369 - Utförandeentreprenad sponter Södertälje kanal

Date for initial dispatch of the notice 9/28/2021
NUTS: Sverige
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Anläggningsarbete för vattenprojekt, Anläggningsarbete för farleder

Utförande av spont längs Södertälje kanal.

4

days left
Procuring entity image

2.4.2-206/2021 - Upphandling av hörselutrustning

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Mikrofoner och högtalare, Mikrofoner, Ljudutrustning, Funktionellt stöd, Hjälpmedel för funktionshindrade personer

Upphandlingen omfattar mobil hörselutrustning med mikrofoner och mottagare för elever med hörselnedsättning, att användas i undervisningen (främst i klassrum) enligt förutsättningarna i detta upphandlingsdokument med bilagor.

4

days left
1 / 11