Procuring entity image

KFKS 2022-00877 - Upphandling av verksamhetssystem för förskola och skola

Date for initial dispatch of the notice 1/5/2023
NUTS: Sverige
CPV: IT-tjänster, System- och stödtjänster

Upphandlingen görs för Utbildningsenheten på Nacka kommun. Utbildningsenheten ansvarar för kundval, finansiering, uppföljning/utvärdering samt viss myndighetsutövning inom verksamhetsområdena förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

1

days left
Procuring entity image

11821 - Gästrike Vatten AB, Gävle, genomför en upphandling avseende Debiteringssystem,

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, Ekonomiska informationssystem, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, IT-tjänster

Gästrike Vatten AB, Gävle, upphandling avseende Debiteringssystem.

1

days left
Procuring entity image

13192 - Nybyggnation av fördelningsstation F3 Elektron för Gävle Energi AB

Date for initial dispatch of the notice 12/21/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Eldistributions- och reglerutrustning, Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller skydd av elektriska kretsar, Distributionsutrustning, Ställverk, Byggnation av industrienheter

Objektet avser nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron inkl. markarbeten. Spänningsnivå 77/11 kV. Total bruttoarea ca 630 m2. Totalentreprenad enligt ABT 06.

1

days left
Procuring entity image

KOM-407761 - Basunderhåll väg Tierp. #6613

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Underhåll av allmänna vägar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Möjlig option om 1 eller 2 år

1

days left
Procuring entity image

KOM-407759 - Basunderhåll väg område Södertörn, inom Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Underhåll av allmänna vägar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Basunderhåll väg område Södertörn, inom Stockholms län Möjlig option om 1 eller 2 år

1

days left
Procuring entity image

KOM-411099 - För utförande av Varmmassabeläggning region mitt (W ,X, Y-län)

Date for initial dispatch of the notice 1/27/2023
NUTS: Sverige, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län
CPV: Vägbeläggningsarbeten

Utförande av Varmmassabeläggning region mitt (W, X och Y-län)

1

days left
Procuring entity image

KOM-411159 - För utförande av avvattning region mitt (X-län)

Date for initial dispatch of the notice 1/9/2023
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Underhåll av vägrenar, Beläggningsarbeten utom vägbeläggningar

Avvattning Gävleborgs län

1

days left
Procuring entity image

KS 2022/1485 - IT - System skolval, skolbyte och skolskjuts

Date for initial dispatch of the notice 2/1/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Programvara och informationssystem, Programvara för administration, Programvara för kundhantering, IT-programvara, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

IT - System för Skolval och skolskjuts till Kristianstads Kommun.

1

days left
Procuring entity image

2022-00329/2022-410/2022-504/2022-603 - Revisionstjänster 2023

Date for initial dispatch of the notice 12/23/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Redovisning och revision

Upphandlingen avser ramavtal för Revisionstjänster för löpande revision och successiva avrop under avtalstiden. Upphandlingen omfattar finansiell revision för kommunen och angivna bolag samt vissa tillkommande tjänster, främst avseende samverkan med lekmannarevisorer och kommunens revisorer. Uppdrag ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-411913 - Landskrona östra, gångtunnel

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Byggnation av gångtunnel

Gångtunnel Landskrona Östra.

1

days left
Procuring entity image

- Hissrenovering 2023

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Hissar

Hissombyggnader/hissrenoveringar i Botkyrka kommun under 2023 (samt eventuell option under 2024)

1

days left
Procuring entity image

2023/01 - Hässelby kapell Ny ramp

Date for initial dispatch of the notice 1/9/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Ramper, Anläggningsarbete, Rivning och förberedande anläggningsarbeten, Grävning och schaktning, Kyrkogård, Anläggningsarbeten för ramper

Entreprenaden omfattar tillgänglighetsanpassning med ny ramp och anpassning av befintlig trappa, Hässelby kapell.

1

days left
Procuring entity image

SP 2023/144 - Inkassotjänster

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Programvara och informationssystem

Upphandlingen omfattar främst obetalda kontrollavgifter avseende olovlig parkering för utländska och svenskregistrerade fordon samt obetalda hyresfakturor. Krav- och inkassouppdrag i Sverige och utlandet för kontrollavgifter och hyreskunder inom ramen för lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig ...

1

days left
Procuring entity image

13439 - Underhållsåtgärder på Gavlegårdarnas bestånd i Gävle/Hedesunda

Date for initial dispatch of the notice 1/13/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Målning

Underhållsåtgärder på Gavlegårdarnas bestånd i Gävle/Hedesunda. Målning och snickeriarbeten.

1

days left
Procuring entity image

E2023-00097 - Fastighetsmäklartjänst för försäljning av småhustomter

Date for initial dispatch of the notice 1/16/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom

Fastighetsmäklartjänst för försäljning av småhustomter.

1

days left
Procuring entity image

18/2023 - Boende med stöd - vuxna3

Date for initial dispatch of the notice 1/23/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Socialt arbete

Socialtjänsten i Helsingborgs Stad har behov av en plats på nyktert stödboende för en man. Lagrum: SOL. Se ytterligare specifikation i bifogade filer.

1

days left
Procuring entity image

18/2023 - Boende med stöd - vuxna4

Date for initial dispatch of the notice 1/23/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Socialt arbete

Socialtjänsten i Helsingborgs Stad har behov av en plats på nyktert stödboende för en man i 60 års åldern. Lagrum: SOL. Se ytterligare specifikation i bifogade filer.

1

days left
Procuring entity image

SN/2023:00032 - Jurist till socialförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 1/23/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Juridiska tjänster

Stöd- och utvecklingsenheten på socialförvaltningen i Botkyrka kommun har behov av en jurist med förhandlingsvana inom LVU/LVM och goda kunskaper inom det socialjuridiska området.

1

days left
Procuring entity image

KOM-411162 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Tingsryd inom Kronobergs län

Date for initial dispatch of the notice 1/31/2023
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Tingsryd inom Kronobergs län

2

days left
Procuring entity image

KOM-411161 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vimmerby inom Jönköpings län

Date for initial dispatch of the notice 1/31/2023
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vimmerby

2

days left
Procuring entity image

KOM-411037 - Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Österlen inom Skåne län

Date for initial dispatch of the notice 1/31/2023
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Basunderhåll väg på allmänna vägar område Österlen på totalentreprenad. Kontraktstid 4 år med möjlighet till option 1 eller 2 år

2

days left
Procuring entity image

KOM-407916 - Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Strömsund inom Jämtlands län.

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2023
NUTS: Sverige, Jämtlands län
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

BAS underhåll väg driftområde Strömsund

2

days left
Procuring entity image

KOM-407915 - Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sollefteå inom Västernorrlands län.

Date for initial dispatch of the notice 1/26/2023
NUTS: Sverige, Västernorrlands län
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Bas underhåll väg driftområde Sollefteå

2

days left
Procuring entity image

NORR 2022/399. - Upphandling Parkinvesteringar Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggnadsanläggning, Markanläggning, Markanläggning för parker

Entreprenaden är ett ramavtal omfattande markarbeten för parkinvesteringar i form av underhåll, upprustning och förnyelse av befintliga parkanläggningar inom Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm stadsdelsområde.

2

days left
Procuring entity image

SÖD 2022/203 - Upphandling Parkinvesteringar Södermalm

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggnadsanläggning, Markanläggning, Markanläggning för parker

Entreprenaden är ett ramavtal omfattande markarbeten för parkinvesteringar i form av underhåll, upprustning och förnyelse av befintliga parkanläggningar inom Södermalms stadsdelsområde.

2

days left
Procuring entity image

UH-22-36678 - Arkitekter fotbollsprojekt

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: Uppsala län
CPV: Arkitekttjänster, Arkitekttjänster avseende byggnader, Arkitekttjänster avseende utomhusarbeten, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Håbo kommun upphandlar arkitekter till Fotbollsprojekt.

2

days left
Procuring entity image

SBF 2022/2114-2.6.2.1 - Norrbottensteatern byte ventilation styrsystem och VVX

Date for initial dispatch of the notice 1/24/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om ventilation och fjärrvärmeväxlare inklusive styrutrustning på Norra Hamnmagasinen, magasin 1, 3 och 5.

2

days left
Procuring entity image

- Furutorpsgatan

Date for initial dispatch of the notice 1/20/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, Arbeten för vattenledningar

Objektet avser ombyggnad av Furutorpsgatan mellan Malmöleden och Södra Stenbocksgatan. Ombyggnaden innebär att en gång- och cykelväg byggs på södra sidan av gatan. I samband med ombyggnaden flyttas kantstenslinjer på båda sidor av gatan som görs om i sin helhet med smalare körbana och mer plats för ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-411537 - Resurskonsult PL/Stålspecialist till underhåll byggnadsverk järnvägssystem

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige, Norra mellansverige
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Resurskonsult projektledare/stålspecialist åt avdelning UHjtb inom Verksamhetsområde underhåll

2

days left
Procuring entity image

2023/32 - Åkgräsklippare

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

2

days left
Procuring entity image

KOM-411043 - Järvsö N, ny trumma, klimatåtgärd

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2023
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till järnvägstransport

Järvsö N, ny trumma, klimatåtgärd, vid ca km 367+480 bdl 217.

3

days left
Procuring entity image

KOM-411101 - För utförande av Halvvarm massabeläggning region mitt (X, Y och Z-län)

Date for initial dispatch of the notice 2/2/2023
NUTS: Sverige, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län
CPV: Vägbeläggningsarbeten

Utförande av Halvvarm massabeläggning region mitt (X, Y och Z-län)

3

days left
Procuring entity image

KOM-411223 - Värmebeläggning och vägmarkering väg E4 Skellefteå(Slalomv)-Tpl Ostvik och E4 Daglösten-Bureå 2023 AC-län

Date for initial dispatch of the notice 1/18/2023
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Värmebeläggning och vägmarkering väg E4 Skellefteå(Slalomv)-Tpl Ostvik och E4 Daglösten-Bureå 2023 AC-län

3

days left
Procuring entity image

KOM-411224 - Beläggning väg 364, 805, 806 och 372 2023 AC-län

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Beläggning väg 364, 805, 806 och 372 2023 AC-län

3

days left
Procuring entity image

KOM-411225 - Beläggning och vägmarkering väg 92, 500 och E12 2023 AC-län

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2023
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Beläggning och vägmarkering väg 92, 500 och E12 2023 AC-län

3

days left
Procuring entity image

KOM-411232 - Beläggning och vägmarkering väg 398 Lappträsk-Hedenäset 2-års objekt BD-län

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Beläggning och vägmarkering väg 398 Lappträsk-Hedenäset 2-års objekt BD-län

3

days left
Procuring entity image

KOM-411233 - Beläggning och vägmarkering väg 550 Svensbyn-Böle 2023 BD-län

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Beläggning och vägmarkering väg 550 Svensbyn-Böle 2023 BD-län

3

days left
Procuring entity image

KOM-411238 - Beläggning väg E4 Kosjärv-Åkroken och Harrioja-Salmis 2023 BD-län

Date for initial dispatch of the notice 12/19/2022
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Beläggning väg E4 Kosjärv-Åkroken och Harrioja-Salmis 2023 BD-län

3

days left
Procuring entity image

KOM-411239 - Beläggning och vägmarkering väg E10 Abisko-Björkliden och Björkliden turiststation 2023 BD-län

Date for initial dispatch of the notice 1/30/2023
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Beläggning och vägmarkering väg E10 Abisko-Björkliden och Björkliden turiststation 2023 BD-län

3

days left
Procuring entity image

KOM-411236 - Beläggning väg E4 Jävre-Pitsund och 506 Munksund-Centrala Piteå 2023 BD-län

Date for initial dispatch of the notice 12/21/2022
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

Beläggning väg E4 Jävre-Pitsund och 506 Munksund-Centrala Piteå 2023 BD-län

3

days left
1 / 15