Procuring entity image

AFN 2020/164 - Systemstöd AFN - vägen till eget arbete

Date for initial dispatch of the notice 4/20/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara och informationssystem, IT-programvara, IT-tjänster

Upphandling av verksamhetssystem för arbets- och etableringsenheten i Nacka kommun.

1

days left
Procuring entity image

436/20 - Säkerhets- och dokumentskåp och övriga säkerhetsförvaringsprodukter

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Medicinsk utrustning, Säkerhetsmateriel, Säkerhetsinstallationer, Dokumentskåp, Värdeförvaringsskåp, Förvaringsskåp

1

days left
Procuring entity image

11669 - Ramavtal Avfallskärl, Gästrike återvinnare

Date for initial dispatch of the notice 4/16/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Soptunnor

Gästrike återvinnare upphandlar ramavtal gällande avfallskärl.

1

days left
Procuring entity image

E2021-01041 - Konsultuppdag avseende Provningsledare samordnad provning, projekt Slussen K663-21

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

1

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0163 - Ramavtal kontrollansvarig enligt PBL

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2021
NUTS: Östergötlands län
CPV: Rådgivning i samband med byggnadsteknik, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på plats, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Teknisk byggnadsinspektion, Övervakning och kontroll

Upphandling avser Ramavtal Kontrollansvarig enligt PBL. Ramavtalet kommer att nyttjas vid ny-, om- och tillbyggnad- projektering samt underhållsprojekt.

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/504 - Näsby södra - infrastruktur

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete

Området på Södra Näsby ska utvecklas med blandad bebyggelse på Näsby fält. Stora ytor kommer att utvecklas för bostäder, kontor, förskolor, vård- och omsorgsboende samt viss service eller dagligvaruhandel. Byggnationen av Kristianstad kommuns nya badhus, som också är beläget i direkt anslutning till ...

1

days left
Procuring entity image

UH-21-29347 - Rivningsentreprenad Futurum hus B

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Rivning

Futurumskolan hus B, den på -70 talet tillbyggda paviljongdelen är konstaterad fuktskadad i bottenbjälklaget. Beslut är taget att den gamla paviljongdelen skall rivas. Entreprenadens omfattning i detalj framgår av handlingarna angivna under AFB.22 i de Administrativa föreskrifterna. Vi ser fram ...

1

days left
Procuring entity image

KS2021/0784 - Passage Ytterby

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Upphandling omfattar schaktfri förläggning av foderrör genom banvall. Skyddsrör till 3 st vatten- och avloppsledningar för en passage av en järnväg, ca 50 m, i Ytterby, Kungälvs kommun.

1

days left
Procuring entity image

A167.419/2020 - Upphandling av Veterinärvård till Polisrytteriet Region Syd och Region Väst

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2021
CPV: Veterinärstjänster

Upphandlingen avser löpande veterinärvård, i form av vård av skador, rehabilitering, sjukdomar samt förebyggande vård mm till Polisens tjänstehästar vid Polisrytteriet i Region Syd och Region Väst.

1

days left
Procuring entity image

- Dagvattenmodellering och skyfallskartering Åstorp

Date for initial dispatch of the notice 4/23/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Anläggningsarbete, El-, vatten- och energiverk, Vattendistribution och tillhörande tjänster, Vattendistribution, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Besiktning av avlopp och konsulttjänster för avloppshantering, Teknisk provning, analys och konsulttjänster, Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall, Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Avloppshantering, Avledning av avloppsvatten, Bortskaffande av avloppsvatten

Ta fram tvådimensionella kopplade markavrinnings­ och ledningsnätsmodeller i Mike Powered by DHI. Uppdraget är avgränsat till modellering av ledningsnät och markavrinning. Resultatet ska användas för att identifiera områden med risk för översvämning vid skyfall samt identifiera var ledningsnätet ...

1

days left
Procuring entity image

11877 - Utbildning i projektledning - Hälsinglands Utbildningsförbund

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Utbildning av personal

Hälsinglands Utbildningsförbund upphandlar utbildning i projektledning. Målgrupp för utbildningen är Söderhamns kommunkoncerns medarbetare som arbetar med och i projekt. Även anställda från övriga Hälsingekommuner kan komma att delta i kursen. Målet med utbildningen är att deltagaren ska bli trygg i ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-400296 - Utförande av tillgänglighetsanpassning för stationerna Osby, Lessebo, Kristianstad, Ronneby och Karlskrona.

Date for initial dispatch of the notice 4/14/2021
NUTS: Sverige, Sydsverige
CPV: Anläggningsarbeten för järnvägar

Anpassning av stationer till personer med funktionshinder. Utförandeentreprenad. I åtgärderna ingår bl a taktila stråk, belysning.

1

days left
Procuring entity image

Campus Westum 2020-005 - Föreläsare molnbaserade digitala miljöer och undervisningsverktyg - Google & Microsoft

Date for initial dispatch of the notice 5/7/2021
NUTS: Västsverige
CPV: Utbildning av personal, Utbildningstjänster

Nätverk Westum inbjuder till anbudsgivning avseende utbildningstjänster med fokus på Googles respektive Microsofts molnbaserade digitala miljöer och undervisningsverktyg. Utbildningstillfällen planeras att genomföras under juni samt september 2021 inom ramen för projektet Campus Westum som finansi ...

1

days left
Procuring entity image

UM 2021/06538/Albania - Institutional Capacity Building of the Water Resources Management Agency (AMBU)

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: Albanien
CPV: Naturligt vatten, Miljötjänster, Miljöledning, Miljöskydd

Institutional Capacity Building of the Water Resources Management Agency (AMBU)

2

days left
Procuring entity image

LTU-125-2021 - Konsulttjänster för kommersialisering och projektledning

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2021
NUTS: Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Konsulttjänster för projektledning, Forskningsrådgivning, Utvecklingsrådgivning

Upphandlingen avser att täcka Luleå tekniska universitets behov av externa tjänster för affärsrådgivning i tidiga skeden av forskningsbaserad kunskap, kommersialisering och projektledning i innovation- och samverkansprojekt.

2

days left
Procuring entity image

KS 2021/72 - Nyckelhanteringssystem och läkemedelsskåp

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Elektroniskt säkerhetslås, Nycklar, Programvara och informationssystem, Diverse programvara och datorsystem

Upphandlingen omfattar nyckelhantering till hemtjänsten, digitala nycklar och digitala läkemedelsskåp samt digitala utbytescylindrar för befintliga läkemedelsskåp till hemtjänsten i Bromölla kommun. Upphandlingen är en samordnad upphandling mellan Bromölla och Östra Göinge kommuner där Östra Göinge ...

2

days left
Procuring entity image

KS2021/0726 - Städtjänster BORF

Date for initial dispatch of the notice 5/4/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Städning, Städning av byggnader

Denna upphandling gäller städtjänster I Bohus Räddningsförbunds, BORF:s lokaler i Kungälv.

2

days left
Procuring entity image

UH-21-29568 - Byggnation av två LSS Boenden

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Byggnation av servicehus, Byggnation av lägenheter, Byggnation av specialvårdsbyggnader

Upphandlingen omfattar byggnation av två LSS Boenden, ett på Dalvägen och ett i Viby. Vardera LSS-boende har plats för sex boende. LSS-boendet består av en huvudbyggnad och en komplementsbyggnad. Huvudbyggnaden innehåller boendelägenheter med tillhörande allmänna utrymmen samt utrymmen för persona ...

2

days left
Procuring entity image

A544.197/2020 - Upphandling av Produkter inom telekommunikationsområdet med tillhörande Tjänster

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
CPV: Datorer och datamateriel, Handdatorer, Datorrelaterad utrustning, Diverse datautrustning, Delar och tillbehör till datorer, Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning, Mobiltelefoner, Telefonutrustning, Telefoner med hörlurar, Trådlösa telefoner, Diverse reparationer och underhåll, Avfallstjänster

Ramavtal avseende Produkter inom telekommunikationsområdet med tillhörande Tjänster

2

days left
Procuring entity image

21MB427 - Mediabank/Bildbank

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Bilder, Datalagringsmedia, Dokumenthanteringssystem, Bildbehandlings- och arkiveringssystem, Programvara för kommunikation och multimedia

Stockholm Vatten och Avfall AB inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende upphandling av Mediabank/Bildbank.

2

days left
Procuring entity image

SBF 2021/301-2.6.1.1 - Luleå gymnasieby kv Lärkan - Byte av system för nödbelysning och vägledande skyltning

Date for initial dispatch of the notice 4/30/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Nödbelysningsutrustning, Övriga elinstallationsarbeten

Stadsbyggnadsförvaltningen byter system för nödbelysning och vägledande skyltning inom kvarteret Lärkan, Luleå gymnasieby.

2

days left
Procuring entity image

- Maskinupphandling Överkalix

Date for initial dispatch of the notice 5/3/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Maskiner och utrustning för byggnadsarbeten, Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Upphandling av entreprenadmaskintjänster avseende bl a. transportfordon, grävmaskiner, hjullastare etc. som Överkalix kommun har behov att nyttja för löpande uppdrag i kommunen inom bl. a. gatu- och va-arbeten.

2

days left
Procuring entity image

2021 0231 - Ramavtal Ventilationsinstallation (0-1 miljon kronor)

Date for initial dispatch of the notice 5/4/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggnadsinstallationsarbeten, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, Installation av ventilation

Ramavtalet omfattar ventilationsinstallation för avrop upp till 1 miljon kronor inom Micasa Fastigheters fastighetsbestånd.

3

days left
Procuring entity image

KLK 2020/353 - Livsmedel 2021

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2021
NUTS: Dalarnas län, Sverige
CPV: Diverse livsmedel och torrvaror, Livsmedel, drycker, tobak o d, Fjäderfä, Färskt fjäderfäkött, Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk, Potatis och potatisprodukter, Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter, Blandade mejeriprodukter, Diverse livsmedel, Brödprodukter, färska bakverk och kakor

Rättviks kommun upphandlar livsmedel för perioden 2021-10-01 – 2023-09-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 1+1 år. Upphandlingen omfattar; - Grossistsortiment - Potatis - Fågel - Mat- och kaffebröd, fryst mm - Färskt bröd - Fisk och skaldjur, fryst mm

3

days left
Procuring entity image

2021 0250 - Tönsberg 5 - – Nyproduktion av ett LSS-boende

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggnadsanläggning, Byggnadsinstallationsarbeten

Entreprenaden omfattar bl.a. grundläggning, stomme, invändiga arbeten samt markarbeten. Omfattning i detalj framgår av handlingar under AFB.22 i AF-del 1:2.

3

days left
Procuring entity image

2021/194 - Bygg- och underhållsarbeten - Ramavtal

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggnadsinstallationsarbeten, Övriga färdigställande byggnadsarbeten, Målning och glassättning, Golvbeläggning och väggbeklädnad, Snickerimonteringar, Färdigställande byggnadsarbeten, Maskintekniska installationer, Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning, Rörmokeriarbeten, Isoleringsarbeten, Installation av elektriska ledningar och armatur, Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader, Byggnation av tälthallar, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och offentliga toaletter, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar, Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, Anläggningsarbeten för konst- och kulturbyggnader, Hotell- och restaurangbyggnader, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för socialtjänsten, Byggnation av paviljong, Ombyggnad av kök eller restaurang, Anläggningsarbeten för kommersiella byggnader, Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader, Installation av personalrum, Anläggning av träningslokaler, Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport

Ramavtalet omfattar underhållsarbeten och byggentreprenader, både som utförande- och totalentreprenader. Uppdrag ska kunna avropas både som enskilda reparations-, underhålls- och servicearbeten eller som hela entreprenader med större omfattning av arbeten. Ramavtalets värde uppskattas till ca 600 m ...

3

days left
Procuring entity image

20/2021 - Upphandling av måltidstjänster till S:t Eriks gymnasium, S:t Eriks gymnasiesärskola, Norra Reals gymnasium och Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Date for initial dispatch of the notice 4/23/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Skolmåltider, Måltidsservering, Tillagning av måltider, Måltidsleveranser, Servering av skolmåltider

Upphandling av måltidstjänster till S:t Eriks gymnasium, S:t Eriks gymnasiesärskola, Norra Reals gymnasium och Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.

3

days left
Procuring entity image

LTU-959-2021 - Integrated GPU server

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Programvara och informationssystem

The procurement concerns integrated Graphics Processing Units (GPUs) with CUDA support for performing Machine Learning computation - integrated GPU servers. Servers shall include CUDA GPUs with shared memory support (e.g., unified memory) and Tensor Cores. Furthermore, dual DMA engines are prefe ...

3

days left
Procuring entity image

KLF 2021/135 - Hyrbilar

Date for initial dispatch of the notice 4/23/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Personbilar

Upphandling som avser hyrbilar till Luleå kommun.

3

days left
Procuring entity image

11856 - Låsbyten, Gavlefastigheter

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Dörrlås, Låssmedstjänster

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar byte av lås på dörrar på tre förskolor, tre skolor, två kulturfastigheter samt en idrottsanläggning i Gävle kommun. Objekten som omfattas är Lilla Ludde, Pukslagargården, Södergården, Ludvigsbergsskolan, Tallbo särskola, Åbyggeby skola, Konserthuset, Silva ...

3

days left
Procuring entity image

H2021 - Takrenovering Ängskärrsgatan 30

Date for initial dispatch of the notice 4/23/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Takreparation

Byggnaden är belägen i Göklundsområdet centrala Hofors med adress Ängkärrsgatan 30. Byggnaden är uppförd i slutet på 1940-talet. Totalentreprenaden avser byte av takbeläggning på byggnaden.

3

days left
Procuring entity image

SBN 2021/144 - Björknäsgymnasiet - Aggregatbyten Hus B

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter, Ventilationsutrustning, Installation av ventilation och luftkonditionering

Entreprenaden omfattar i stort 3 st aggregatbyten i byggnadsdel B på Björknäsgymnasiet i Boden. Aggregat som ska bytas betjänar storkök, matsal samt fordonslokaler. Viss ytskiktsrenovering utförs. Objektet är beläget i centrala Boden.

3

days left
Procuring entity image

KS 20/0788 - Distribution av handlingar inför politiska sammanträden UB 2021 003

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2021
NUTS: Sverige, Stockholm
CPV: Programvaruutvecklingstjänster för dokumenthantering, Programvaruutvecklingstjänster för elektronisk publicering

Kommunen avser att upphandla en tjänst som distribuerar handlingar inför politiska sammanträden

3

days left
Procuring entity image

KOM-404889 - Borlänge-Djurås etapp 2 och 3

Date for initial dispatch of the notice 3/30/2021
NUTS: Sverige, Dalarnas län
CPV: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

För upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad i projekt E16 Borlänge-Djurås gällande etapp 2-3 samt BPU

3

days left
Procuring entity image

KS 2021/394 - Jordbrukstraktor med skogvagn

Date for initial dispatch of the notice 4/30/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Jordbruksmaskiner, Traktorer, Begagnade traktorer

Bodens kommun har behov att anskaffa en jordbrukstraktor med skogsvagn. För detaljerad beskrivning av gällande krav på jordbrukstraktor och skogsvagn, se bilaga 9.Kravspecifikation. Uppdraget ska även omfatta leverans, utbildning för berörd personal i handhavande av fordonet, så som skötsel, regla ...

3

days left
Procuring entity image

11878 - Sarg till Hedesunda allaktivitetshus

Date for initial dispatch of the notice 5/7/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Byggnadsarbete i samband med fritidsanläggningar

3

days left
Procuring entity image

- Ombyggnad ventilation Överkalix badhus

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Installation av ventilation

Överkalix kommun avser att bygga om ventilationssystemet och byta ut befintligt luftbehandlingsaggregat i Överkalix badhus med tillhörande lokaler.

3

days left
Procuring entity image

KSEKO2021.269 - Inventering av fåglar

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Skogsinventering

3

days left
Procuring entity image

E2021-00879 - Ramavtal Granskning av grönytefaktor

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Miljötekniska konsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Ramavtalsuppdraget avser tekniska konsulttjänster vad gäller stöd för exploateringskontoret vad gäller granskning av grönytefaktor utifrån de hållbarhetskrav exploateringskontoret ställer på byggherrar vid markanvisning på stadens mark https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/lokal-o ...

5

days left
Procuring entity image

E2021-01038 - Strukturplanarkitekt projekt Gullmarsplan och Nynäsvägen

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekttjänster

Uppdraget omfattar att ta fram flera alternativa utformningar av programområdet.

5

days left
1 / 10