Procuring entity image

- IKH2022/10 Drift av näringsliv och turismverksamhet i Hofors kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/4/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Administration inom företagsverksamhet, Administration avseende turism

Uppdraget är att drifta arbetet med Näringslivsutveckling och Turism/besöksnäringen i riktlinje med kommunen och regionens övergripande inriktning.

1

days left
Procuring entity image

21FMV6059 - 2022 procurement of 40mm HV & LV ammunition

Date for initial dispatch of the notice 4/20/2022
NUTS: Sverige
CPV: Ammunition

Procurement of 40mm HV & LV ammunition

1

days left
Procuring entity image

KS 2022/638 - Multi-function printer (MFP) och skrivare 2022

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Skrivare och kurvskrivare, Färgskrivare

Upphandlingen omfattar tillhandahållande av multi-function printer, skrivare, serviceavtal och tillhörande tjänster till Kristianstads kommun och Renhållningen Kristianstad.

1

days left
Procuring entity image

- Spjutserödsvägen Perstorps kommun

Date for initial dispatch of the notice 8/3/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, Läggning av avloppsledningar, VA-arbeten, VA- och dräneringsarbeten, Rörmokeriarbeten, Anläggningsarbete för vattenprojekt, Anläggningsarbeten för avloppsledningar, Anläggningsarbete för avloppsledningar, Anläggningsarbeten för spillvattenledning, Underhållsarbeten för avlopp, Anläggningsarbeten för avlopp, Arbeten för vattenledningar, Anläggnings- och tillhörande arbeten för rörledningar och kablar, Omläggning av rörledningar, Installation av rörsystem, Rörläggningsarbete, Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Byggnads- och anläggningsarbeten, Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Anläggningsarbete, Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Befintliga spillvatten-, dagvatten- och drickvattenledningar ska läggas om längs ca. 1000m i Spjutserödsvägen i Perstorps kommun. Arbetsmomenten innebär såväl traditionellt VA-arbete genom schaktning som schaktfria metoder.

1

days left
Procuring entity image

FSK2022/351 - Renovering av hissar Stadsteatern och Eriksdalshallen

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholms län
CPV: Hissar, skophissar, rulltrappor och rullramper, Hissar, Hissverk, Hissar och transportörer, Delar till hissar, skophissar eller rulltrappor, Installation av hissar och rulltrappor, Hissinstallationer, Reparation och underhåll av hissar

Se underlag

1

days left
Procuring entity image

LTU-2205-2022 - Elektronikutrustning och elektronikkomponenter

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2022
NUTS: Stockholms län, Östergötlands län, Hallands län, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning"

Luleå tekniska universitet (LTU) upphandlar avtal gällande elektronikutrustning och elektronikkomponenter åt följande lärosäten: Luleå tekniska universitet (LTU) Högskolan i Halmstad (HH) Kungliga tekniska högskolan (KTH) Linköpings universitet (LiU) Umeå universitet (UmU) Målet med upphan ...

1

days left
Procuring entity image

12839 - Fordonsdäck och tillhörande service Ljusdals kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/22/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Däck till lätta och tunga fordon, Däck till lätta fordon, Bildäck, Reparation av däck, inklusive montering och balansering

1

days left
Procuring entity image

IKH2022/11 - Nya skärmtak över entréer på förskolor

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Byggnadsanläggning, Ombyggnadsarbete

Totalentreprenaden avser demontering och återmontering av trappor av stål, nybyggnad av skärmtak och återmontering ink ljustering av trappor. Markarbeten inkl. grundläggning av plintar för skärmtaken utförs av sidoentreprenör. OBS! Frågor om upphandlingen kan ställas under perioden 2022-08-01 till ...

1

days left
Procuring entity image

HMAB 2022/656 - Eldriven tvåfackslastbil för avfall

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Fordon för avfall, Sopbilar, Sopbilar med komprimator

1

days left
Procuring entity image

UH 2022/44 - Framework Agreement - Protein Microarrays

Date for initial dispatch of the notice 7/30/2022
NUTS: Uppsala län
CPV: Diagnostiska artiklar

Protein microarrays are need to support research studies of autoimmune disease. The arrays will be used to perform exploratory autoantibody screening of serum samples from patients with various autoimmune and unexplained diseases.

1

days left
Procuring entity image

2022/90 - Stängsel

Date for initial dispatch of the notice 5/16/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Stängsel, Montering av stängsel, räcken och säkerhetsutrustning

Arbetena omfattar nyinstallation av staket och grindar på och i anslutning till SRV anläggningar, samt reparationer och service av sådana.

3

days left
Procuring entity image

22AV17 - Ramavtal plockanalystjänster inom Stockholms Stads avfallshantering

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholms län
CPV: Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall, Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, Avfallsanalys, Avfallstjänster

Uppdraget avser att inom ramen för detta ramavtal genomföra separata plockanalyser på avfall insamlat inom Stockholms stad. Främst avser uppdraget de restavfall, matavfall och sorterat avfall som samlas in via stadens insamlingssystem. Plockanalyserna ska genomföras enligt Avfall Sveriges ma ...

3

days left
Procuring entity image

EÅV 2022/678 - Lokalvårdstjänster till verksamhetslokaler

Date for initial dispatch of the notice 7/19/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Städning

Upphandling omfattar lokalvård till verksamhetslokaler inom EÅVs, Farstas, Skarpnäcks och Skärholmens stadsdelsnämnd.

3

days left
Procuring entity image

E2022-00743 - Projekt Slussen - SN74 Gång- och cykelbro

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Brokonstruktioner, Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Anläggningsarbeten för broar, Byggnation av bro, Byggnation av gångbro

Ny gång- och cykelbro mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm, planerad att byggas öster om, och nära, befintlig tunnelbanebro. Bron sträcker sig från den Södra slusskajen över Söderström till Gamla stan vid Munkbrokajen. Arbete sker dels på land vid det södra landfästet där grundläggning delas ...

4

days left
Procuring entity image

- Nyproduktion Tumba Port

Date for initial dispatch of the notice 8/4/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Förberedande anläggningsarbeten, Anläggningsarbeten för flerfamiljshus, Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder, Byggnation av flerfamiljshus

Upphandlingen omfattar nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler, tvättstugor, takterass samt därtill hörande övriga utrymmen. Ska anslutas till fjärrvärme, fiber samt kommunalt VA.

4

days left
Procuring entity image

E2022-00862 - Packrummet Etapp 6

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Markanläggning

Entréplats vid pendeltågsstationen, spontning, pålning, cykelbro, betongmurar, vägar, gångvägar, cykelvägar, ledningar, granitklädd betongtrappa, ståltrappa, torg, park med lekpark, cykelparkering, komfortskärm, finplanering.

4

days left
Procuring entity image

12877 - Bro över timmerränna, ny bo samt rivning av befintlig bro, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/1/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Rivning och förberedande anläggningsarbeten, Förberedande anläggningsarbeten och rivning

Gävle Kommun planerar upphandling av bro över timmerränna, ny bo samt rivning av befintlig bro

4

days left
Procuring entity image

2000-2022 - Gap analysis on the application of the FAO’s voluntary guideline for marking of fishing gear in the OSPAR area

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Fiskeredskap, Undersökningar, Marina tjänster

OSPAR’s strategic marine litter objective is to “Prevent inputs of and significantly reduce marine litter, including microplastics, in the marine environment to reach levels that do not cause adverse impacts to the marine and coastal environment with the ultimate aim of elimin ...

4

days left
Procuring entity image

2009-22 - HELCOM Marine Litter

Date for initial dispatch of the notice 7/13/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster

HELCOM Regional Action Plan on Marine Litter is considered as the main regional tool to achieve the marine litter ecological and management objectives of the Baltic Sea Action Plan. The Action Plan is now updated and is developed based on lessons learnt from the implementation of the first Regional ...

4

days left
Procuring entity image

KLK 2022/240 - Lokstallarna - förstärkning av takkonstruktion i stål

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2022
NUTS: Dalarnas län
CPV: Byggnadsverk av stål, Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader

Kontraktsarbetet omfattar förstärkning av befintlig bärande stomme för tak i Lokstallarna, Rättviks kommun.

4

days left
Procuring entity image

12797 - Vinterväghållning Hudiksvalls kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Snöröjning

Utförande av framförallt snöröjning och/eller halkbekämpning i Hudiksvalls kommun.

4

days left
Procuring entity image

2.3.2/2022/1655 - Eldriven isbanemaskin till Zinkensdamms IP

Date for initial dispatch of the notice 6/27/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Batterier, Elektriska maskiner och apparater med särfunktion, Elfordon

Stockholms stad, genom dess idrottsförvaltning, inbjuder till anbudsgivning avseende upphandling av en (1) elektrisk isbanemaskin till Zinkensdamms IP. Enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument med samtliga bilagor.

4

days left
Procuring entity image

2022-00122 - Elinsborgsskolan

Date for initial dispatch of the notice 7/7/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, Byggnation av låg- och mellanstadieskola

Byte av tekniska installationer, inkl. nya armaturer Ytskikt renoveras Fönsterbyte i enlighet med inventering Tillgänglighetsåtgärder utförs Mindre verksamhetsanpassningar

4

days left
Procuring entity image

2172-22 - Upphandling av tjänst för att utveckla design för cirkularitet av fiskeredskap

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Fiskeredskap, Återvinningsutrustning, Miljötekniska konsulttjänster, Forskning och experimentell utveckling

Syftet med uppdraget är att bidra med underlag till HaVs regeringsuppdrag, dnr 911-2022 Insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar, och delmålet att bidra till att återvinna fiskeredskap i linje med omställningen till en cirkulär och giftfri ekonomi. Uppdraget omfattar att bidra til ...

4

days left
Procuring entity image

1796-22 - expertstöd inom kommunikation till regeringsuppdraget om insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Elektroniska informationstjänster, Marknadsföring, Miljötjänster

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska genomföra städinsatser för att samla in historiskt uttjänta och förlorade fiskeredskap och återvinna dessa i linje med omställningen till en cirkulär och giftfri ekonomi. HaV ska med stöd av undersökningar och utredningar möjliggöra effektiva och prioriterade st ...

4

days left
Procuring entity image

KS 2022-462 - Direktupphandling Webbsida Näringsliv

Date for initial dispatch of the notice 7/8/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Webbsideutformningstjänster

Boden Business Park AB, som ägs av Bodens kommun, avser att investera i en ny hemsida för att stödja lokalt näringsliv och andra intressenter vid uppstart och vidareutveckling av sina verksamheter samt vara en naturlig plats för samlad information kring företagande inom kommunen.

4

days left
Procuring entity image

UH-22-34703 - Konsult mark- och exploateringsrådgivning

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2022
NUTS: Uppsala län
CPV: Tjänster avseende fast egendom, Exploatering av fastigheter, Juridisk rådgivning

Håbo kommun upphandlar ramavtal avseende konsulter för mark- och exploateringsrådgivning. Tjänster som kan komma att efterfrågas under avtalstiden är bl.a. rådgivning/expertstöd i fastighetsrättsliga avtalsfrågor, frågor kring marklösen, förvärv, arrenden, nyttjanderätter i servitut etc. Avtalssta ...

4

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0254 - Dialogmöte inför upphandling Mark och anläggning

Date for initial dispatch of the notice 7/15/2022
NUTS: Östergötlands län
CPV: Markanläggning

Lejonfastigheter AB avser att genomföra dialogmöte med potentiella leverantörer inför upphandling av ramavtal Mark och anläggning.

4

days left
Procuring entity image

SEAB 2022/50 - Grus och Grustransporttjänster

Date for initial dispatch of the notice 7/18/2022
NUTS: Sverige
CPV: Transporter (utom avfallstransport)

Denna anbudsinbjudan syftar till att ge beställaren möjlighet att teckna Ramavtal för grus och grustransporter inom hela Sandviken Energis geografiska verksamhetsområde.

4

days left
Procuring entity image

2021–5296 - Myrstacken 32 , större upprustning och lokalförädling

Date for initial dispatch of the notice 8/1/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten för bostäder

Stamrenovering med kvarboende hyresgäster i kv. Myrstacken 32. Projektet ska utföras i s.k. utökad samverkan (Partnering).

5

days left
Procuring entity image

KOM-410480 - PLno vandringshinder Malån, Bygghandling. #11773

Date for initial dispatch of the notice 7/7/2022
NUTS: Sverige, Norra sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Projektering av åtgärder på 8 vägtrummor som idag utgör vandringshinder för fisk och däggdjur inom Norsjö och Arvidsjaur driftområde. Projekteringen kommer att omfatta byte eller ekologisk anpassning som tröskning av trummor och åtgärderna kommer att minst kräva anmälan om vattenverksamhet.

5

days left
Procuring entity image

RB2022-0023 - Konsultmäklartjänster

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2022
NUTS: Sverige, Blekinge län
CPV: Konsulttjänster för infrastruktur, Konsulttjänster för projektledning, Konsulttjänster för företagsutveckling

Konsultmäklartjänster till Regional Utveckling

5

days left
Procuring entity image

22/001087 - Ramavtal gällande revisionstjänster

Date for initial dispatch of the notice 8/2/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster, Redovisning och revision, Revision, Finansiell revision

Syftet med ramavtalsupphandlingen är att ge Sida och utlandsmyndigheter (UM) med utvecklingssamarbete möjlighet att avropa olika typer av revisions- och granskningstjänster.

5

days left
Procuring entity image

KOM-410452 - Resurskonsult avseende Projekteringssamordnare Olskroken

Date for initial dispatch of the notice 6/27/2022
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Järnvägsingenjörstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur

Resurskonsult avseende Projekteringssamordnare Olskroken

5

days left
Procuring entity image

2022-2020 - Ombyggnad gård omr 120 Kv Flyghöjden 1 (projekt 17020)

Date for initial dispatch of the notice 8/10/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Hela gården ska renoveras, alla ytskikt med möbler lekutrusning mm. Ett helt nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin ska anläggas samt även fördröjning av skyfallsregn. Ny armatur belysningsstolpar, plantering av buskar, perenner och träd. Etableringsskötsel av växter fram till godkänd slutbesi ...

5

days left
Procuring entity image

KS.EKO.2022.387 - Lokalvårdsutbildning

Date for initial dispatch of the notice 7/25/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Utbildning av personal

Upphandlingen syftar till att erbjuda lokalvårdare inom Ale kommun en webbaserad lokalvårdsutbildning. Det är ca 80 anställda inom lokalvården som ska kunna erbjudas utbildning. Syftet med webbaserad utbildning är att ge kompetensutveckling för anställda lokalvårdare, arbetsledare och driftledare. U ...

5

days left
Procuring entity image

UH-22-33651 - Teknisk konsult kalkyl och beräkning

Date for initial dispatch of the notice 7/12/2022
NUTS: Uppsala län
CPV: Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten, Byggnadsekonomisk kalkylering

Håbo kommun har under den senaste femårsperioden expanderat kraftigt och vi fortsätter att växa! Ny infrastruktur behöver byggas och befintliga anläggningar och fastigheter behöver moderniserad och anpassas för framtiden. För att klara samhällsuppuppdraget kommer kommunen bl.a. att behöva extern h ...

5

days left
Procuring entity image

KS-EKO.2022.154 - Företagshälsovård

Date for initial dispatch of the notice 7/7/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Företagshälsovård

Upphandlingen omfattar Ale kommuns behov av företagshälsovård. Företagshälsovården ska vara en strategisk resurs i det långsiktiga arbetet med att upprätthålla och utveckla en bra arbetsmiljö och minska ohälsan i arbetslivet för alla anställda.

6

days left
Procuring entity image

KOM-410379 - Resurskonsult Byggledare Stomkomplettering för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, DP Centralen

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2022
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Konsulttjänster för infrastruktur

Resurskonsult Byggledare Stomkomplettering för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, DP Centralen. Kontraktstiden är på 3 år med möjlighet till option på 1+1 år.

6

days left
Procuring entity image

KS 2022/701 - Isbana till Kristianstad kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/4/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Vintersportutrustning, Byggnation av vintersportanläggningar

Kristianstads kommun önskar köpa en (1) mobil isbana som ska finnas på Stora torg i Kristianstad. Där ska den finnas för medborgarnas användning.

6

days left
1 / 13