Procuring entity image

KOM-405600 - Mötesseparerad väg 56 Katrineholm- Alberga

Date for initial dispatch of the notice 11/24/2021
NUTS: Sverige, Södermanlands län
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Objektet avser ombyggnad av befintlig väg 56 sträckan Katrineholm-Alberga till mötesseparerad väg inklusive en ny sträckning förbi ÄS. I projektet ingår bland annat breddning av befint-lig väg och nybyggnad av 2+1 väg samt brobyggnad, belysning och utbyggnad av spill –och vattenanläggning.

1

days left
Procuring entity image

UPVH/2021:11 - Ramavtal Måleri

Date for initial dispatch of the notice 11/12/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Målning

1

days left
Procuring entity image

12258 - Sidlastande tvåfacks sopbil, BORAB

Date for initial dispatch of the notice 11/19/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Sopbilar

BORAB upphandlar fyra fabriksny 2-facks sidlastare.

1

days left
Procuring entity image

IKS2021/017 - Distribution och produktion av fakturor

Date for initial dispatch of the notice 11/1/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Posttjänster för brev, Dokumenthanteringstjänster, Utskick, Tryckning, Fakturering

Distribution och produktion av pappersfakturor.

1

days left
Procuring entity image

UPH 2021-05 - Pensionsadministration och försäkringslösningar

Date for initial dispatch of the notice 11/23/2021
NUTS: Sverige, Värmlands län
CPV: Försäkrings- och pensionstjänster, Pensionstjänster

Avtalet omfattar fullständig pensionsadministration med kundstöd för Hagfors kommun och Hagforshem och avser samtliga anställda och förtroendevalda med pensionsrätt inom , tidigare anställda och avgående förtroendevalda med intjänad förmånsrätt, de för vilka upphandlande enheter har att betala kostn ...

1

days left
Procuring entity image

21FMV2828 - Repskyddspresenning

Date for initial dispatch of the notice 10/27/2021
NUTS: Sverige
CPV: Presenningar, markiser och jalusier, Presenningar

Upphandling omfattar repskyddspresenningar till Försvarsmakten. I upphandlingen ingår, utöver efterfrågat antal repskyddspresenningar, även tilläggsoption på ytterligare ett antal repskyddspresenningar samt reservdelar.

1

days left
Procuring entity image

275/21 - Byggnadsantikvarisk entreprenör

Date for initial dispatch of the notice 10/29/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Renovering av byggnader, Reparation och renovering, Byggnadsteknik, Konservering av historiska platser och byggnader, Konservering av historiska byggnader

Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av byggnadsantikvariska entreprenadtjänster För ramavtalet gäller AB04/ABT06. Föregående års volym och takvolym Staden ser ett kontinuerligt behov av byggnadsantikvariska entreprenad tjänster som upphandlingen omfattar. Helsingborg ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-408643 - GOP TSS- handläggare Norrbotniabanan, Stora Projekt

Date for initial dispatch of the notice 11/2/2021
NUTS: Sverige
CPV: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Övervakning och kontroll

GOP TSS- handläggare Norrbotniabanan

1

days left
Procuring entity image

21/001238 - Ramavtal för redovisningskonsult

Date for initial dispatch of the notice 11/2/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Redovisning, revision och skattemässiga tjänster, Redovisning, Bokföring, Sammanställning av bokslut

Upphandlingen syftar till att täcka Sidas behov av en kvalificerad konsult med kompetens inom det statlig ekonomiadministrativa området.

1

days left
Procuring entity image

KOM-408655 - Program ERTMS - Teknikstöd GSM-R Förtätning

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2021
NUTS: Sverige
CPV: Järnvägsingenjörstjänster

Uppdraget avser 1st teknikstöd radio, radiositebyggnation inom program ERTMS, GSM-R förtätning.

1

days left
Procuring entity image

SBF 2021/1863-2.5.1.1 - Åkgräsklippare

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Maskiner

Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun ska införskaffa tre (3) stycken åkgräsklippare var av en (1) med uppsamlare.

1

days left
Procuring entity image

796/2021 - Badvattenprovtagning 2022

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige, Sydsverige, Skåne län
CPV: Laboratorietjänster, Tjänster avseende vattenföroreningar

Provtagning av badvattenkvalitet på platser enligt Handling 2. Förteckning, provtagningsplatser. I uppdraget ingår provtagning, analys och beskrivning enligt samma metoder som beskrivs enligt HVMFS 2012:14 och ändringsföreskrifter HVMFS 2016:16. Undantaget Enterolert-E®/Quanti-Tray®

1

days left
Procuring entity image

Dnr 2.3.2/2021/2960 - Kombiskurmaskin till Vällingby sim-och idrottshall

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Skurmaskiner

Idrottsförvaltningen avser att upphandla en (1) kombiskurmaskin till Vällingby sim- och idrottshall

1

days left
Procuring entity image

TN 2021/2777 - Grundvattensänkning Hedentorp

Date for initial dispatch of the notice 11/18/2021
NUTS: Skåne län

Grundvattensänkning Hedentorp

1

days left
Procuring entity image

2021-4167 - Upphandling av ramavtal för parkavfall 2021-4167

Date for initial dispatch of the notice 11/4/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Entreprenaden omfattar kontinuerlig hämtning av parkavfall och uppsopad vintersand, på fasta uppställningsplatser, efter avrop samt hyra av behållare. Säsongsvis ingår även hämtning av löv och ris. Den totala avfallsmängden uppgår till ca 1300 ton/år. Beställaren garanterar dock ingen exakt volym u ...

2

days left
Procuring entity image

T2020-00422 - System för styrning av gatubelysning

Date for initial dispatch of the notice 11/4/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Belysningssystem, Gatubelysning, Datorstyrsystem

Stockholms stad genom dess trafiknämnd inbjuder härmed intresserade leverantörer att lämna anbudsansökan, enligt förutsättningarna i det här dokumentet och jämte bilagor, för att delta i kommande upphandling avseende en lösning för styrning och övervakning av kontorets offentliga belysning.

2

days left
Procuring entity image

KS 2021/330 - Köksutensilier 2022

Date for initial dispatch of the notice 11/9/2021
NUTS: Norra sverige, Norrbottens län, Övre Norrland, Sverige
CPV: Brickor, Skedar, Skedar, gafflar, Matbrickor, Bordsservis, Diskställ, Köksredskap, Torkställ, Termosflaskor, Gafflar, Vattenbehållare, Dricksglas, Muggar, Te- eller kaffekoppar, Koppar och glas, Porslin, Köksgeråd, Köksutrustning, Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för catering, Matbehållare, Köksknivar

Bodens kommun inbjuder er här med att lämna anbud på ramavtal av köksutensilier. Bodens kommun har behov av porslin, glas, bestick, plastservis, bordsartiklar, serveringsartiklar, knivar saxar m.m. till kommunens alla enheter stora som små. Exempel; Skol - och förskolekök, äldreomsorg, demensboende, ...

2

days left
Procuring entity image

Dnr: 2021-00027 - Hästhagsskolan, träglaspartier

Date for initial dispatch of the notice 11/11/2021
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, Snickerimonteringar, Montering av dörrar

Hästhagsskolan, sidoentreprenad (SE) Byte av träglaspartier i hus A, B och C. Befintliga partier rivs varsamt och ersätts med nytillverkade partier lika till utseendet men med bättre funktioner.

2

days left
Procuring entity image

21MB1733 - Upphandling av Ammoniumsulfat till Norsborg och Lovö vattenverk samt natriumhypoklorit till Norsborgs vattenverk

Date for initial dispatch of the notice 11/12/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Kemiska produkter

Syftet med denna upphandling är att tillförsäkra SVOA en kostnadseffektiv leverans av Ammoniumsulfat och Natriumhypoklorit till fastställda priser, villkor, kvalitet.

2

days left
Procuring entity image

00428/2020 - Lågaffektivt bemötande

Date for initial dispatch of the notice 10/29/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige, Sydsverige, Skåne län
CPV: Undervisning och utbildning, Specialutbildning, Personalutbildning

Kompetensutveckling inom området bemötande för bibliotekspersonal med fokus på lågaffektivt bemötande. Insatsen ska ske digitalt, och kompetteras med en option på en kompletterande workshop på plats i verksamhetens lokaler.

2

days left
Procuring entity image

KYF 2021/1379 - Grön entreprenad Järva begravningsplats

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2021
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Byggteknisk ledning, Byggteknisk projektledning, Plantering och skötsel av grönområden

Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms stad, avser att upphandla ett (1) företag för Grön entreprenad Järva begravningsplats bestående av följande arbetsuppgifter; • Beställning och inköp av växter • Samordning, planering och mottagning av leveranser samt kvalitetsuppföljning • Byggledning ...

2

days left
Procuring entity image

21FMV5660 - Lighting Equipment EOD

Date for initial dispatch of the notice 11/5/2021
NUTS: Sverige
CPV: Belysningsarmatur och elektriska lampor, Strålkastarbelysning, Lampor och belysningsarmatur, Lampor, Bärbara elektriska lampor, Belysningssystem

SWE: FMV har fått i uppdrag att anskaffa 30 st. arbetsplatsbelysningar till FM amröjförband. Belysningen är till för avancerad sökverksamhet där man har behov att söka av ett begränsat område efter dold elektronik och ammunitionseffekter. I områden där ljusförhållanden är begränsade är söktruppen be ...

2

days left
Procuring entity image

11735 - Sommarblommor och perenner - Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/1/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Trädgårdsväxter

Upphandlingen omfattar ramavtal gällande sommarblommor och perenner för Bollnäs kommun. Upphandlingen är uppdelad i två delområden; Sommarblommor och/eller Perenner. Anbudsgivaren väljer om anbud ska lämnas på ett eller båda områdena.

2

days left
Procuring entity image

KS/2021:00398 - Persontransporter

Date for initial dispatch of the notice 11/18/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Taxitjänster, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, Icke-reguljär passagerartransport

Persontransporter som komplement till kommunens egen transportverksamhet och taxitjänster för personalresor

2

days left
Procuring entity image

SE 2021-0006 - Reinsurance of General Liability 2022

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Försäkringar

Reinsurance of General Liability 2022

2

days left
Procuring entity image

KOM-408648 - Resurskonsult - Biträdande projektledare Projektkontor VO Underhåll

Date for initial dispatch of the notice 11/4/2021
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster, Företags- och organisationsrådgivning, Managementtjänster

2

days left
Procuring entity image

KOM-405277 - 3500-16-1 Årsta spårport, Utförande av betongarbeten och injektering

Date for initial dispatch of the notice 11/19/2021
NUTS: Sverige
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Betongarbeten och injektering

2

days left
Procuring entity image

21/001198 - Stam- och spridningsnät

Date for initial dispatch of the notice 11/19/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Fiberoptiska kopplingar, Optiska fiberkablar, Fiberoptiska informationskablar, Fiberoptiska kablar för dataöverföring, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbete för kommunikationsledningar, Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar, Arbeten som rör telekommunikationer, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Upphandling Stam- och spridningsnät

2

days left
Procuring entity image

12327 - Löpande el-arbeten

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Installation av elektriska ledningar och armatur, Övriga elinstallationsarbeten

Uppdragen består av planerade och oplanerade svag- och starkströmsarbeten (reparation och underhållsarbeten men även arbeten vid nyproduktion kan förekomma) inom beställarnas verksamhetsområden. Anbudsgivare ska ha erforderlig kompetens, behörighet och erfarenhet inom samtliga nedanstående förteck ...

2

days left
Procuring entity image

11160 - Presentreklam & profilprodukter

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Presenter och priser, Reklam, Marknadsföring

Denna upphandling omfattar presentreklam och profilprodukter till Gävle kommun med bolag och förbund. Upphandlingen har tidigare förhandsannonserats.

2

days left
Procuring entity image

323/2020 - Drottninghög Grönkulla Östra, Gulkullagatan - Byggata

Date for initial dispatch of the notice 11/11/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete

Utförande av byggata, park- och VA-arbeten

2

days left
Procuring entity image

964/2021 - Försäljningstjänst för avyttring av fordon

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Försäljning av herrelös egendom, Auktionstjänster

Upphandlingen omfattar tjänst för försäljning av registreringspliktiga fordon med hjälp av en fordonsmäklare som kan åta sig uppgiften att sälja begagnade fordon åt Helsingborgs stad. Uppskattad volym per år är beräknad till 80 fordon med en maximal tjänstevikt av 3,5 ton. Avrop kommer att ske löp ...

2

days left
Procuring entity image

SBF 2020/186-3.4.2.3 - Överföringsledning Råneå - VA-ledningar och pumpstationer Luleå-Rutvik-Brännan etapp 1C

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Arbeten för vattenledningar, Byggnation av pumpstation, VA-arbeten

Upphandlingen avser en general- och utförandeentreprenad AB04 avseende VA-överföringsledningar och två spillvattenpumpstationer mellan Björsbyn och Rutvik/Brännan i Luleå kommun. Detta är för första etapp (1c) av hela Råneå överföringsledning.

3

days left
Procuring entity image

KOM-408233 - För utförande av konsultuppdrag Tillståndsmätning byggnadsverk inom distrikt Nord/Mitt geografiska område år 2022-2024

Date for initial dispatch of the notice 11/19/2021
NUTS: Övre Norrland, Sverige, Norra mellansverige, Mellersta Norrland
CPV: Byggnadsinspektion, Brobesiktning

För utförande av konsultuppdrag Tillståndsmätning byggnadsverk inom distrikt Nord/Mitt geografiska område år 2022-2024

3

days left
Procuring entity image

A355.741/2021 - Reactive plastic targets and training accessories

Date for initial dispatch of the notice 11/17/2021
CPV: Måltavlor

The subject matter of this procurement is a framework agreement that will ensure the needs of the Swedish Police Authority, Swedish Customs and the Swedish Coast Guard on a national basis. The framework agreement includes the provision of reactive plastic targets and training accessories.

3

days left
Procuring entity image

KS 2021/353 - Fastighetsmäklartjänster 2021

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2021
NUTS: Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom, Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis

Fysisk planering på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bodens Kommun inbjuder er här med att lämna anbud på fastighetsmäklartjänster. Bodens Kommun avser att teckna kontrakt med tre (3) stycken leverantörer med rangordning.

3

days left
Procuring entity image

KOM-405411 - Utförande av busshållplatser i SV Skåne

Date for initial dispatch of the notice 11/18/2021
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Byggnation av busskur

Nio busshållplatser i sydvästra Skåne

3

days left
Procuring entity image

- Ramavtal Rörarbeten

Date for initial dispatch of the notice 11/15/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Rörmokeriarbeten

3

days left
Procuring entity image

KOM-408769 - Byggledare Konstbyggnad och Berg - Program Mälarbanan

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2021
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggtekniska konstruktionstjänster, Integrerade byggtekniska tjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Byggteknisk ledning

3

days left
Procuring entity image

TN 2021/41 - Soldathemmet U9

Date for initial dispatch of the notice 11/24/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige, Skåne län
CPV: Plåtslageri och uppförande av stuprännor, Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för takarbeten, Ombyggnadsarbete

Översiktlig information om objektet Följande uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Objektet avser Soldathemmet. Takbyte och fasadrenovering. Detaljerad information om projektet framgår av 11.1 Teknisk beskrivning. Objektets läge Objektet är beläget ...

3

days left
1 / 12