Procuring entity image

0263/21 - Present- och profilartiklar

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Reklammaterial

Present- och profilartiklar till Renova AB och Renova Miljö AB, enligt bifogade specifikation och bilder.

1

days left
Procuring entity image

- Installation solpaneler Tullinge

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: El-, vatten- och energiverk, Andra energikällor – försörjning och distribution

Installation av solpaneler och inkoppling till befintlig bergvärmeanläggning.

1

days left
Procuring entity image

2021/159 - Webbaserad psykiatriutbildning till personalen på Omsorgsförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 7/20/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Utbildning av personal

Webbaserad psykiatriutbildning som ska hållas i studiecirklar för Omsorgsförvaltningens ca 2000 medarbetare.

1

days left
Procuring entity image

IKS2021/016 - Annonser via sociala medier

Date for initial dispatch of the notice 7/3/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Jobbsökningstjänster

OBS!! Frågor besvaras under perioden 19-21/7. Sandvikens kommun genomför en upphandling av en tjänst och ett verktyg för annonsförmedling av rekryteringsannonser och inbjuder er att lämna anbud enligt detta förfrågningsunderlag. Leverantören ska hjälpa kommunen med riktade annonser i sociala medie ...

2

days left
Procuring entity image

2.6/1326/2021 - Konstnärlig gestaltning - Spånga: Sundbyskolans gård

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, Konstverk

I samband med att Sundbyskolan genomgår en ombyggnation, ges plats för tredimensionell konst på två olika platser på den labyrintiska gården. Uppdraget avser utförande av skissförslag och eventuellt gestaltningsuppdrag.

3

days left
Procuring entity image

UH2021-15 - Betonglego

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Betong, Färdigblandad betong, Fabrikstillverkade betongelement

SÖRAB har behov av inköp och leverans av betonglego för anläggningsändamål så som konstruktion av tippfickor, murar, invallningar och avgränsningar. Välkomna med Ert anbud!

3

days left
Procuring entity image

KLF 2021/872 - Möbler till Stadshuset, Luleå

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Möbler, Kontorsmöbler

Upphandlingen avser ett ramavtal gällande möbler till Stadshuset i Luleå. Möbler kommer att köpas in periodvis under 3-4 år.

6

days left
Procuring entity image

A618.051/2020 - Upphandling av lager och logistiktjänster

Date for initial dispatch of the notice 7/2/2021
CPV: Pakettransporter, Lagerhantering

Upphandling av lager- och logistiktjänster för Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket. Ramavtal för perioden 2022-01-01 -- 2023-12-31. Option på ytterligare 1+1 år.

6

days left
Procuring entity image

TN 2021/219 - Omläggning av tak, Frostaskolan

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande arbeten

Upphandlingen avser omläggning av tak på Frostaskolan. Entreprenadformen är totalentreprenad. Entreprenadarbetena ska vara färdigställda senast 2021-12-31.

6

days left
Procuring entity image

15/2021 - Personbil med dubbelkommando

Date for initial dispatch of the notice 6/29/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Personbilar

Rönnowska skolan avser att köpa in en personbil, övningsbil med dubbelkommando, med funktion att övningsköra med elever på Fordons-och transportprogrammet, inriktning transport.

7

days left
Procuring entity image

2021-00227 - Rivning Futurum Vällingby, fastighet Detaljisten 6

Date for initial dispatch of the notice 7/16/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Rivning, Förberedande anläggningsarbeten och rivning, Tomtrivning

Entreprenaden omfattar rivning av förskolebyggnad och förråd på Solleftegatan 14. Byggnadernas BRA är 410 m2.

7

days left
Procuring entity image

KLF 2021/711 - Konstnärlig gestaltning till nya Räddningsstationen

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, Konstverk

Projekttävling avseende uppdrag om konstnärlig gestaltning till nya räddningstjänsten i Luleå.

8

days left
Procuring entity image

KS/2021:00278 - Bevakningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Övervakning och kontroll, Säkerhetstjänster, Vakttjänster, Patrullering

Bevakningstjänster: väktare, ordningsvakt, väktare med hund.

8

days left
Procuring entity image

2021-9333 - 2021 Flextidsredovisningssystem

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara och informationssystem

Införskaffning av ett flextidsredovisningssystem för miljöförvaltningen med flera

8

days left
Procuring entity image

KOM-404255 - utförande av Knivsta driftplatsombyggnad och slopande av plankorsning Knivsta

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

8

days left
Procuring entity image

- Maskinsopning

Date for initial dispatch of the notice 6/18/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Gatsopningsfordon, Gatsopningsmaskiner, Gaturenhållning och gatsopning, Gaturenhållning, Gatsopning, Städning och renhållning

8

days left
Procuring entity image

UM2018/15758/KIEV - Intermediary (Procurement Agent) Services for the procurement of hardware and services for the National Public Broadcasting Company of Ukraine and the Swedish Radio Media Development Office

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2021
NUTS: SEZZ Sverige Extra region
CPV: Allmänna offentliga tjänster, Konsulttjänster för upphandling

The procurement scope would include equipment (hardware), software (off-the-shelf and development), services of audience research as well as distribution support for digital platforms. A professional intermediary (procurement agent) regularly implementing this type of procurements in Ukraine i ...

8

days left
Procuring entity image

T2021-01876 - Avtalshandläggare Södra Götgatan

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Utkast till planer (system och integration), Projektövervakning och dokumentation, Administrativa byråtjänster, Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering

Uppdraget omfattar att läsa in sig på befintligt utkast på avtal som berör Södra Götgatan. Interna möten med uppdragsgivaren (Trafikkontoret) samt aktivt delta på arbetsmöte ihop med Trafikkontoret och Regionen. Upprätta och granska avtal som syftar till ansvar- och kostnadsfördelning vid investerin ...

8

days left
Procuring entity image

KOM-405503 - Projektingenjör Underhåll - Distrikt Öst Järnväg

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2021
NUTS: Sverige, Östra Sverige
CPV: Järnvägsingenjörstjänster

Detta avser en (1) Projektingenjör (härefter refererad till som PING) inom Underhåll. Placering Västerås. Enheten Järnväg Öst ansvarar för att driva och genomföra underhållsentreprenader inom järnväg: baskontrakt, mindre reinvesteringar, kraftförsörjning, trafikantinformation samt leveransup ...

10

days left
Procuring entity image

21AV78 - Behandling av fraktionen Trädgårdsavfall från ÅVC

Date for initial dispatch of the notice 6/24/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

10

days left
Procuring entity image

SBN 2021/342 - Elförsörjning

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Elektricitet, Eldistribution

Upphandlingen omfattar leverans och fakturering av fysisk elkraft till Beställarens alla el-anläggningar. OBS! Elen ska till 100% avse el producerad med hjälp av förnybara energikällor definierat i direktiv 2009/28/EG, artikel 2 a1, det vill säga vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme ...

11

days left
Procuring entity image

2021-316 - Eriksdalsbadet, betongrenovering av uteläktare

Date for initial dispatch of the notice 6/4/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Betongarbeten, Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Eriksdalsbadet är en kommunal simanläggning belägen intill Årstaviken på Södermalm i centrala Stockholm. Eriksdalsbadets uteläktare och utomhusbassängerna invigdes 1962. Läktaren har enligt uppgift 2000 sittplatser. Framför läktaren finns en tralltäckt hoppbassäng som är satt ur drift och en 50-mete ...

11

days left
Procuring entity image

KOM-405371 - Resurskonsult Projekteringsstöd för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Göteborgs kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/8/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Uppdraget avser en (1) konsulttjänst som Projekteringsstöd för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg, Västra Götalands Län.

11

days left
Procuring entity image

KOM-405488 - Flytt av befintligt viltstängsel inom Köping, Hallstahammar, Västerås kommun, Västmanlands län

Date for initial dispatch of the notice 6/8/2021
NUTS: Sverige, Östra Mellansverige
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, Riksväg, Vägarbeten

Arbetet avser flytt av befintligt viltstängsel 25000m på norra sidan E18 Köping-Västjädra till ett provisoriskt läge i arbetsområdets gräns, flytt ca 30-50m norrut. Nätet ska sitta uppe under byggnation av E18 och vara funktionellt för hindrande av djur kan komma in i vägmiljön. I arbetet ingår äv ...

11

days left
Procuring entity image

21MB859 - Phosphorus treatment of Magelungen, Stockholm, through phosphorus precipitation

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Tjänster avseende vattenföroreningar, Spårning, övervakning och återställning av förorenande ämnen

Stockholm Vatten och Avfall (“SVOA” or the “Client”) hereby invites interested and relevant tenderers to submit tenders for phosphorus precipitation in Magelungen, a transitional water in Stockholm, Sweden.

11

days left
Procuring entity image

E2021-02517 - Ramavtal Dagvatten och skyfall

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Ramavtal avseende dagvattenutredning, dagvattenprojektering samt skyfall.

12

days left
Procuring entity image

KOM-405575 - För utförande av Trädsäkring Värmlandsbanan, delen Kil-Charlottenberg

Date for initial dispatch of the notice 6/8/2021
NUTS: Sverige
CPV: Röjning av ris och buskar, Trädröjning, Trädfällning

För utförande av Trädsäkring Värmlandsbanan, delen Kil-Charlottenberg

12

days left
Procuring entity image

11818 - Städmaskiner Hudiksvalls Kommun

Date for initial dispatch of the notice 7/9/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Skurmaskiner

Upphandlingen avser funktionshyra av städmaskiner till verksamheterna inom Hudiksvalls Kommun

13

days left
Procuring entity image

SF 2021/257 - Kontaktcenterplattform inom SIKT2

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Konsulttjänster för integration av maskinvara, Konsulttjänster för projektledning, IT-tjänster, Programvaruutvecklingstjänster för plattformskompatibilitet, Integrerade telekommunikationstjänster, Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster, Dataplattformar, Planering av systemimplementation

Upphandlingsföremålet är it­-stöd för att möjliggöra ett kontaktcenters verksamhet, vi kallar det kontaktcenterplattform, för de verksamheter som driver kontaktcenterverksamhet i staden idag. It-stödet ska omfatta funktionalitet för att bedriva en professionell kundtjänst och bland annat hantera k ...

14

days left
Procuring entity image

12052 - Extern utvärdering av hantering covid-19 kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Utredning

Direktupphandlingen omfattar en extern utvärdering av hantering covid-19 i Gävle kommunkoncern. Det finns möjlighet till option om förlängning och fördjupning av uppdrag vid behov.

14

days left
Procuring entity image

21FMV4312 - Ramavtal tekniska konsulter för ledningssystemsmateriel

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2021
NUTS: Sverige
CPV: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Denna upphandling avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för (3) teknikområdena; C2 , ledningsplatser och Radio. Syftet med ramavtalet är att FMV ska kunna få stöd och helhetsåtagande av en leverantör avseende framtagande av tekniskt underlag av en leverantör per teknikområde inom verksamh ...

15

days left
Procuring entity image

LTU-480-2021 - Agent för hantering av enstaka tidskriftprenumerationer

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2021
NUTS: Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Prenumerationstjänster, Biblioteksadministration

Biblioteket vid Luleå tekniska universitet upphandlar en agent för enstaka tidskrifter. Agenten ska leverera ett system som kan hantera enstaka tidskriftsprenumerationer i ett och samma gränssnitt, från beställning till uppföljning. Upphandlingens volym beräknas ligga i kostnadsnivån 850 000 SEK per ...

15

days left
Procuring entity image

IKO2021/007 - snöröjning Ockelbo

Date for initial dispatch of the notice 6/23/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Snöröjning

snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning samt bortforsling av snö för centrala Ockelbo, Lingbo, Jädraås, och Åmot.

15

days left
Procuring entity image

- Kontrollprogram Råån 2021

Date for initial dispatch of the notice 6/16/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster

Avtalet omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtalger/kiselalger samt årsrapport och presentation av årsrapporten vid Vattenrådets årsstämma. Provtagningarna omfattar vattenprovtagning i en lokal en gång i veckan och tillsyn av a ...

15

days left
Procuring entity image

HH2021 Industrihus 6 - BÖLE 1:185 I Hofors Kommun Industrihus 6 – Ombyggnad 2021Lokalanpassning

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport, Byggnation av industrienheter

BÖLE 1:185 I Hofors Kommun Industrihus 6 – Ombyggnad 2021 Lokalanpassning MIDROC. Totalentreprenad 2021 Svar på frågor publiceras kontinuerligt men viss fördröjning kan uppstå under juli månad pga semestrar.

15

days left
Procuring entity image

- Evaluation of Swedish aid in Sub-Saharan Africa via CSOs

Date for initial dispatch of the notice 7/5/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Forskning, Utvärderingskonsulttjänster

The EBA has decided to commission an evaluation of Swedish CSO-aid focused on democracy in Sub-Saharan Africa.

17

days left
Procuring entity image

- Drift och avhjälpande underhåll utemiljö 2021 - AB Stadsholmen

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Tjänster avseende fast egendom, Trädgårdstjänster, Arrangering av blomsteruppsättningar, Beskärning av träd och klippning av häckar, Gaturenhållning och gatsopning, Snöröjning, Isröjning, Renhållning och tömning av rännstenar

OBSERVERA TVINGADE VISNING ENLIGT 08.1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER, UF2.1. Entreprenaden avser tillsyn, skötsel, avhjälpande underhåll samt vissa administrativa arbetsuppgifter avseende utemiljö omfattande B:s samlade fastighetsbestånd för AB Stadsholmen. Entreprenaden innefattar i stort följande kon ...

17

days left
Procuring entity image

296/2021 - Konsultuppdrag förstudie sprickor i tunneln Knutpunkten i Helsingborgs stad

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2021
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: "Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)", Anläggningsarbete, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggkonsulttjänster, Geofysiska konsulttjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Teknisk provning, analys och konsulttjänster, Teknisk analys eller konsulttjänster

Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, genomför denna upphandling av konsultuppdrag avseende förstudie över orsak till förekommande sprickbildning i tunnelkonstruktionen.

17

days left
Procuring entity image

12038 - Nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk, Ryggesbo

Date for initial dispatch of the notice 6/18/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Byggnation av avloppsreningsverk, Utrustning till anläggning för avloppsrening

Nybyggnation av byggnad för framtida avloppsreningsverk (placerad i anslutning till befintlig anläggning). Projektering och dimensionering av en ny komplett avloppsanläggning med suspenderad biomassa av SBR-typ för 60 PE (personekvivalenter) och maxflöde 18,0 m3/dygn. Tillhörande VVS-, el- och styri ...

17

days left
Procuring entity image

21FMV4298 - ELDMARKERING22 KSP (Machine Gun Simulator 22)

Date for initial dispatch of the notice 7/1/2021
NUTS: Sverige
CPV: Vapen, ammunition och tillhörande delar

SwAF is in need of new ELDMARKERING22 KDP / Machine Gun Simulator 22. Please note, the last day for questions is July 23rd.

17

days left
1 / 10