Procuring entity image

KOM-407578 - Totalentreprenad E45 Mötesfri landsväg, Tösse - Åmål inom Åmåls kommun, Västra Götalands län, skärpta krav för klimatreduktion. #1752

Date for initial dispatch of the notice 9/2/2022
NUTS: Sverige, Södra Sverige, Västsverige
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

E45 Ånimskog - Åmål, Etapp 2 Tösse-Åmål, Totalentreprenad, klimatpilot med mervärden för reducering av klimatpåverkan. Åmåls kommun, Västra Götaland län.

1

days left
Procuring entity image

KOM-407374 - Väg 53 genomfart Eskilstuna

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2022
NUTS: Sverige, Södermanlands län
CPV: Konsulttjänster för vägar, Konsulttjänster för infrastruktur

Framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag förtförandeentreprenad inkl. BPU. Projektet omfattar väg 53 genom Eskilstuna tätort där det råder problem med framkomlighet samtidigt som oskyddade trafikanter upplever att det är svårt och osäkert att ta sig över väg 53. Projektet har inletts med framta ...

1

days left
Procuring entity image

KS 2022/881 - Betalväxeltjänster 2023

Date for initial dispatch of the notice 8/30/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Finans- och försäkringstjänster, Elektronisk detaljhandel, Hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster

Stockholms stad, genom dess kommunstyrelse och deltagande bolag inbjuder till anbudsgivning avseende betalväxeltjänster (PSP-Tjänster) Payment Service Provider enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument med bilagor.

1

days left
Procuring entity image

A477.330/2022 - Upphandling av hyra gällande skjutbana i södra Sverige

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
CPV: Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar hyresavtal av en skjutanläggning med specifika krav på bland annat reaktiva stålmålspel, logi och insynsskydd. Detta gäller för utbildning och taktisk träning för Polisiär verksamhet.

1

days left
Procuring entity image

KOM-410965 - Samordnande expertstöd vid framtagande av system-handling för projekt Gävle hamn etapp 3 och samord-nare för handlingar mellan olika Trafikverksprojekt rö-rande ombyggnationer i Gävle.

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
NUTS: Sverige
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Samordnande expertstöd vid framtagande av system-handling för projekt Gävle hamn etapp 3 och samord-nare för handlingar mellan olika Trafikverksprojekt rö-rande ombyggnationer i Gävle.

1

days left
Procuring entity image

ON 2022/194 - Inspirationsföreläsning om KASAM och salutogent medarbetarskap

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Utbildning av personal, Utbildningstjänster

Upphandlingen avser Inspirationsföreläsningar om KASAM och salutogent medarbetarskap.

1

days left
Procuring entity image

UH 2022/23 - System for sorting and depositing individual cells based on images

Date for initial dispatch of the notice 9/16/2022
NUTS: Uppsala län
CPV: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), Detektions- och analysutrustning

The procurement concerns a system for sorting and depositing individual cells based on images.

1

days left
Procuring entity image

2021/50 - Samverkan Gjutmästaren 6

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2022
NUTS: Stockholm
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet

Samverkansentreprenad omfattande bl.a. idrottscentrum, infrastruktur och andra delentreprenader.

2

days left
Procuring entity image

IKS2022_42 - Mobiltelefoner och tillbehör

Date for initial dispatch of the notice 9/16/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Mobiltelefoner

Sandvikens kommun, nedan kallad Kommunen, inbjuder Er till anbudsgivning gällande köp av mobiltelefoner med tillbehör och tjänster. Upphandlingen omfattar löpande behov av mobiltelefoner, konferenstelefoner, tillbehör samt service och support.

2

days left
Procuring entity image

KS 2022/1175 - Konferenslokaler

Date for initial dispatch of the notice 8/25/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Mötes- och konferenstjänster på hotell

Konferenslokaler

2

days left
Procuring entity image

KOM-410928 - Resurskonsult avseende Projekteringssamordnare Olskroken

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2022
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Järnvägsingenjörstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur

Projekteringssamordnare Olskroken. Beläggningsgraden är 80 % de första två åren. Optionen på 1+1 år har en beläggningsgrad på 50 %.

2

days left
Procuring entity image

KOM-410674 - Senior tidplanerare, kalkyl-samordnare och produktionsplanerare

Date for initial dispatch of the notice 8/25/2022
NUTS: Sverige
CPV: Järnvägsingenjörstjänster

Konsultuppdrag för tidsplanering, kalkylsamordning och produktionsplanering. Resurskonsult senior tidplanerare är i huvudsak en resursförstärkning för Program Fyra spår Uppsala. Vid behov och om det fungerar för programledningen i Fyra spår Uppsala så kan konsulten även i mindre omfattning utföra ...

2

days left
Procuring entity image

12938 - Hemelektronik till Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Elektriska hushållsapparater

Söderhamns kommun upphandlar tillsammans med det kommunala bolaget Faxeholmen AB ramavtal gällande hemelektronik.

2

days left
Procuring entity image

KOM-410913 - Ramavtal avseende utbildarkonsult för att utbilda på Trafikverksskolan inom väg- och järnvägsområdet, projektörs- och ingenjörskurser

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
NUTS: Sverige
CPV: Undervisning och utbildning

Trafikverksskolan har behov av konsulter med stor ämneskompetens inom de olika teknik-grenarna inom järnvägs- och vägbyggnation samt inom trafiksäkerhets- och fordonsrelate-rade ämnen. Aktuella konsulter ska verka som utbildare vid Trafikverksskolans kurser och utbildningar i Trafikverksskolans kurs ...

2

days left
Procuring entity image

HÄ 2022/356 - Nattpatrull inom hemtjänsten

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Tillhandahållande av hemtjänstpersonal, Hemtjänst

Upphandlingen omfattar driften av nattpatrull för planerade besök samt utryckningar efter larm inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde till de personer som valt den kommunala hemtjänsten som utförare.

2

days left
Procuring entity image

196/2022 - Arbetsanpassade glasögon

Date for initial dispatch of the notice 9/19/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Glasögon, Bågar och skalmar till glasögon, Glasögonglas, Skyddsglasögon, Bågar och skalmar till skyddsglasögon, Optikertjänster

Upphandlingen omfattar synundersökning och arbetsanpassade glasögon (bildskärmsglasögon, skyddsglasögon, specialanpassade arbetsglasögon).

2

days left
Procuring entity image

KLF 2022/1009 - Upphandling stöd och utredning vid kränkande särbehandling

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Företags- och organisationsrådgivning

Syftet med tjänsten är att garantera båda parter en objektiv bedömning av om kränkande särbehandling har förekommit samt att ge chefer stöd och rekommendationer att vidta åtgärder med utgångspunkt från utredningsresultatet.

2

days left
Procuring entity image

12255 - Snöröjning sporthallar, Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Snöröjning

Gävle Kommun upphandlar snöröjning av sporthallar

2

days left
Procuring entity image

RB2022-0071 - Ortopedtekniskt handgjorda skor

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2022
NUTS: Blekinge län
CPV: Skodon

Handgjorda skor efter avgjutning eller scanning.

2

days left
Procuring entity image

KOM-409514 - Utförande av drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 6/23/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige
CPV: Reparation och underhåll, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Uppdraget innefattar Drift och Underhåll av Trafikverkets Trafikutrustningar i AB,C,D,E,T och U - län. Trafikutrustningar omfattar bland annat VMS-skyltar, Avstängningsanordningar samt MCS på det statliga vägnätet inom nämnda län. Upphandlingen består av två kontrakt.

3

days left
Procuring entity image

KOM-407663 - Utförandeentreprenad v622 Ljustavägen - Ö Birsta GC-väg

Date for initial dispatch of the notice 9/16/2022
NUTS: Västernorrlands län
CPV: Anläggningsarbete

Objektet avser utförande av ny belyst gång- och cykelväg samt cirkulationsplats på väg 622 Ljustavägen - Östra Birsta i Sundsvalls kommun. I uppdraget ingår även trumbyten, 2 st nya broar och ombyggnation av delar av Fillanvägen.

3

days left
Procuring entity image

22FMV3492 - Helicopter Flight Helmet System

Date for initial dispatch of the notice 8/9/2022
NUTS: Sverige
CPV: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, Militärhjälmar

Tenderers are hereby invited to participate in the procurement of a new Helicopter Flight Helmet System for the Swedish Armed Forces. The procurement consists of one (1) supply contract including options and one (1) framework agreement.

3

days left
Procuring entity image

22FMV4812 - Sportskytteammunition

Date for initial dispatch of the notice 8/15/2022
NUTS: Sverige
CPV: Ammunition

Förutom skytte med ordinarie eldhandvapensystem är personal från Försvarsmakten även engagerade i Försvarsmaktens sportskytteförening(ar) där sportskyttevapen används och därmed även sportskytteammunition. Utöver övning hemma på regementena deltar även Försvarsmakten i olika tävlingar världen över. ...

3

days left
Procuring entity image

MIC 2022/281 - Kv. Vasen 3, totalentreprenad med samverkan

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggnadsanläggning, Byggnation av bostäder, Ombyggnadsarbete, Byggnadsinstallationsarbeten, Färdigställande byggnadsarbeten, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Objektet är Kv. Vasen 3, som är från 1970-talet och ursprungligen byggd för seniorboende. Huset ligger i innerstadsmiljö i centrala Stockholm. Fastigheten inrymmer idag tillfälliga boenden och är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning för att omvandlas till ändrad användning från Vård- ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-410694 - För utförande av Cirkulationsplats i korsning med väg 740, samt bussterminal och pendelparkering vid korsväg 178/740. Tegneby, Orust kommun, Västra Götalands län.

Date for initial dispatch of the notice 8/18/2022
NUTS: Sverige, Västsverige, Västra Götalands län
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

För utförande av Cirkulationsplats i korsning med väg 740, samt bussterminal och pendelparkering vid korsväg 178/740. Tegneby, Orust kommun, Västra Götalands län.

3

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0257 - Blästadskolan ny- och ombyggnad

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2022
NUTS: Östergötlands län
CPV: Rivning, Grävning och schaktning, Byggnadsanläggning, Byggnation av låg- och mellanstadieskola, Ombyggnadsarbete

Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett hus i två plan på ca 2750m2, kallad hus B. Rivning av paviljong A och B, markarbeten samt ombyggnation av matsal och slöjdsalar i huvudbyggnad A. Paviljong A rivs för att den nya byggnaden ska få plats medan paviljong B behöver användas av verksamheten under ...

3

days left
Procuring entity image

ÄLN 2022/19 - Abonnemangsplats korttidsboende äldre

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
NUTS: Sverige
CPV: Hälso- och sjukvård samt socialvård, Äldreomsorg, Kommunal hälso- och sjukvård

Insatsen korttidsboende möjliggör för kunden att bo kvar längre i sitt ordinarie boende. Denna upphandling omfattar 27 abonnemangsplatser på korttidsboende för äldre, uppdelad på 15 platser med somatisk inriktning och 12 platser med demensinriktning. Målsättningen är att teckna avtal med en eller ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-410906 - Armerade Pålplintar av betong

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
NUTS: Sverige
CPV: Betongvaror

3

days left
Procuring entity image

KOM-410891 - Ramavtal Avfallshantering med försäljning av metallskrot vid Trafikverkets färjeleder, förråd/lager och varv/verkstäder

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2022
NUTS: Sverige
CPV: Avlägsnande av slam, Avfallshantering, Sophämtning, Hämtning av deponisopor, Pappersinsamling, Avfallstransport, Hantering av ofarligt avfall, Behandling och disponering av förorenade vätskor, Återvinning av avfall, Transport av slam

Upphandlingen avses resultera i ett ramavtal där leverantören ansvarar för ett helhetsåtagande avseende utkörning av hyrda container/kärl till beställarens anvisade plats, hämtning/tömning/återvinning av olika fraktioner som exempelvis brännbart och miljöfarligt avfall samt hämtning av metallskrot m ...

3

days left
Procuring entity image

UH2022-23 - Operativt produktionsstöd förädling av avfall

Date for initial dispatch of the notice 9/2/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Avfallstjänster, Avfallshantering, Hantering av ofarligt avfall

Upphandlingen avser ett avtal för ett operativt produktionsstöd inom förädling av avfall inkl. sortering av avfall på SÖRABs anläggningar, med huvudsaklig placering på Hagby Återvinningsanläggning, Täby. Denna resurs ska fungera som en förstärkning till SÖRABs egen produktionsorganisation. Resursen ...

3

days left
Procuring entity image

536/22 - Digitalt anhörigstöd

Date for initial dispatch of the notice 9/5/2022

Helsingborg stad. Vård- och omsorgsförvaltning avser teckna ett avtal med leverantör av ett system som erbjuder ett digitalt anhörigstöd till stadens invånare, samt anhöriga som har sin närstående boende i kommunen.

3

days left
Procuring entity image

IKO2022/16 - Totalrenovering Kaplanshuset

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Takläggningsarbete, Ombyggnadsarbete

Ockelbogårdar ska genomföra en totalrenovering av ´´Kaplanshuset´´ i Ockelbo. Utvändigt ska både tak och fönster bytas, ommålning av trädetaljer och viss lagning av fasad vid behov. Invändigt ska samtliga ytskikt förnyas och anpassningar utföras, 3st lokaler ska konverteras till lägenheter där nya k ...

3

days left
Procuring entity image

HASAB - Markarbete och Belysning etapp 2 Sofiero Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, Förberedande anläggningsarbeten, Installation av elektriska ledningar och armatur

Helsingborg Arena och Scen AB har för avsikt att upphandla belysningsarbete och markarbete till Sofiero. För avtalet gäller ABT06. Avtalsstart/Byggstart är planerad till 2022-12-01.

3

days left
Procuring entity image

13008 - Kallningssystem

Date for initial dispatch of the notice 9/16/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Mikrofoner och högtalare

3

days left
Procuring entity image

KS/2022:00179 - Installation, kontroll och service av larm, passersystem och kameraövervakning

Date for initial dispatch of the notice 9/9/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Inbrotts- och brandlarm, Bevaknings- och säkerhetssystem, Säkerhetsinstallationer, Övervakningskameror, Passerkontrollsystem, Installation av inbrottssystem, Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning, Installation av brandlarmssystem, Reparation och underhåll av utrustning och anordningar för brandbekämpning

Avtal avseende installation, kontroll och service/underhåll av bland annat passersystem, CCTV, rökluckor och olika typer av larmlösningar.

5

days left
Procuring entity image

SF 2022/409 - Enterala nutritionspumpar 2022

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Medicinsk utrustning

Upphandlingen omfattar enterala nutritionspumpar med tillbehör och service.

5

days left
Procuring entity image

537/2022 - Upphandling flödesutredning Ödåkrabäcken

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Naturligt vatten, Vattenrening, Vattenreglering och översvämningsskydd, Anläggning för översvämningsskydd, Anläggningsarbete för dammar och liknande permanenta anläggningar, Behandling av ytvatten

Helsingborgs stad avser att upphandla en konsult för utförande av flödesutredning för Ödåkrabäcken, från källan på Filborna till den punkt där vattendraget rinner samman med Hjälmhultsbäcken, vilket inkluderar biflödet Flöjabäcken som ansluter till Ödåkrabäcken vid Flöjen.

5

days left
Procuring entity image

2.3.2/2022/1183 - Upphandling av ärendehanteringssystem för föreningsstöd idrottsförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 9/2/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Allmänna offentliga tjänster

Idrottsförvaltningen ämnar upphandla ett modernt och ändamålsenligt verksamhetssystem för att hantera och administrera ansökan med redovisning och handläggning av föreningsstöd som hanteras och tillhandahålls av idrottsförvaltningen. Det nya verksamhetssystemet ska stödja hela processen från upplägg ...

6

days left
Procuring entity image

22FMV5520 - Ramavtal data och tele, installation och entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 9/12/2022
NUTS: Sverige
CPV: Installation av elektriska ledningar och armatur, Installation av kommunikationsutrustning

Ramavtal för fast infrastruktur data och tele som FMV ska genomföra under kommande år, när Försvarsmaktens lokaler installeras med data och tele.

6

days left
Procuring entity image

IKS2022_55 - Reception- och konferenstjänst Sandbacka Park

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Mötes- och konferenstjänster på hotell, Receptionstjänster

Sandvikens kommun inbjuder till anbudsansökan. Uppdraget avser ett partnerskap för konferensverksamhet och drift av receptionsverksamheten på Sandbacka Park. Kommunen söker en erfaren leverantör av dessa tjänster.

6

days left
1 / 11