Procuring entity image

14626 - Ny Intranät Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Programmering av mjukvara samt rådgivning, Programvaruutvecklingstjänster för nätverk, Internet och intranät, Programvaruutvecklingstjänster för Internet och intranät, Konsulttjänster för projektledning, System- och stödtjänster, Webbsideutformningstjänster

Upphandlingen omfattar införande, utveckling och förvaltning av nytt intranät till Gävle kommun.

1

days left
Procuring entity image

E2024-01445 - E-467 Teknikbyggnad Uppsalavägen, projekt Hagastaden

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Entreprenad för uppbyggnad av teknikbyggnad.

2

days left
Procuring entity image

SKA 2024/206 - Markskötsel av förskolor samt gruppbostäder

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Teknisk besiktning och provning, Trädgårdstjänster, Skötsel av trädgårdar och parker, Markskötsel, Snöröjning

Upphandlingen omfattar åretruntillsyn, -underhåll och -skötsel av entreprenadområdet och där tillhörande utrustning, inklusive snöröjning och halkbekämpning med därtill sammanhängande arbeten under vintersäsongen.

2

days left
Procuring entity image

KOM-415607 - 1 Resurskonsult, HR-partner

Date for initial dispatch of the notice 5/13/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Rekryteringstjänster, Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning

Trafikverket eftersöker en (1) HR-partner. Arbetet är både strategiskt och operativt med olika uppdrag och projekt, där man driver implementering och genomförande av våra HR-processer i "sina" ledningsgrupper

2

days left
Procuring entity image

STEM 2024/116 - Upphandling av förvaltningsentreprenadavtal

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2024
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Förvaltning av affärsfastigheter

Enligt annonserat underlag

3

days left
Procuring entity image

18FMV6993 - Ramavtal avseende Systemarbets- och livscykelsstöd till FM tekniska system

Date for initial dispatch of the notice 5/7/2024
NUTS: Stockholm
CPV: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Härmed inbjuds till deltagande i upphandlingen av Ramavtal för konsulttjänster avseende Systemarbets- och livscykelsstöd till FM tekniska system. FMV upphandlar ett övergripande ramavtal för konsulttjänster avseende Systemarbets- och livscykelsstöd till FM tekniska system. Ramavtalstid 3 år grun ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-409105 - Väg 41 Nybyggnation Sundholmen-Björketorp

Date for initial dispatch of the notice 3/5/2024
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Väg 41 mellan Sundholmen och Björketorp är en av två delar inom ”Ny Sträckning av väg 41 mellan Sundholmen och Björketorp i marks kommun Västra Götalands län”. Objektet avser byggnation av väg 41 till en 14 m bred mötesfri väg i ny sträckning mellan Sundholmen och Björketorp. Sträckan är ca 4,3 km. ...

3

days left
Procuring entity image

2023-107 - Nytt reningsverk i Knislinge

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Byggnation av avloppsreningsverk

Upphandlingen avser uppförande av ett nytt reningsverk i Knislinge i Östra Göinge kommun. Befintligt reningsverk har tjänat ut och ska ersättas med ett nytt reningsverk på samma tomt. Projektet utförs som en totalentreprenad och ska vara färdigställt senast 2027-05-31.

3

days left
Procuring entity image

KOM-414629 - Byggande av fjärrstyrning RTU/APDL järnväg

Date for initial dispatch of the notice 3/27/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Installation (utom programvara)

För byggande av fjärrstyrning RTU/APDL järnväg som utförandeentreprenad

3

days left
Procuring entity image

KOM-415082 - Ersättningsvägar Tillingeby och Ryningsnäs

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2024
NUTS: Småland och öarna
CPV: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Byggnation av två stycken ersättningsvägar, Tillingeby och Ryningsnäs. samt en vändplan vid Tillingeby.

3

days left
Procuring entity image

14398 - Distansutbildning 2024

Date for initial dispatch of the notice 4/30/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Undervisning och utbildning, Vuxen- och annan undervisning, Utbildningstjänster

Ljusdals kommun tillsammans med Hudiksvall och Ovanåkers kommun upphandlar distanskurser för vuxenutbildning.

3

days left
Procuring entity image

SHEM 2024/481 - Kv. Persikan 6: DE 21 Måleriarbeten

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Målning av markeringar för parkeringsplats, Målning av tak, Målning, Målning av byggnader, Målning av byggnadsverk, Ytbehandlingsarbeten

Stockholmshem uppför inom kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm flerbostadshus med 151 lägenheter och förskola, livsmedelsaffär, mindre lokaler samt garage. Total BTA är ca 24 000 m2 fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive ca 5400 m2 LOA. Denna entreprenad omfattar måleriarbeten ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-414741 - Byggledning av underhållsbeläggningar inom Västerbottens län

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2024
NUTS: Västerbottens län
CPV: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning

Uppdraget består av byggledning inom Västerbottens län (AC) med resurser i form av 3 st byggledare som även har kompetens för projektering

3

days left
Procuring entity image

- NDS T-330 Transport av schaktmassor

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Vägtransporter, Budtjänster med olika transportmedel, Avfallstransport

NDS ska transportera material vilket avser förorenade schaktmassor internt mellan arbetsplatsområde och till masshanteringsplats i Frihamnen samt från Frihamnen till deponi / återanvändningsområde. Transport ska även ske av övriga schaktmassor som staden kan beordra eller av annan upphandlad entrepr ...

3

days left
Procuring entity image

13912 - Flygplatsskötsel för Söderhamns flygplats "Helsinge Airport"

Date for initial dispatch of the notice 4/24/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Flygplatsdrift, Fastighetsskötsel

Söderhamns kommun genom sektor SAM förvaltar och sköter driften av Helsinge Airport (fd F15 flygflottilj). I kommunens uppdrag ingår att sköta om fälthållning och underhåll av anläggningen, men även att bränsle finns att tillgå främst för samhällsviktigt flyg (polis, ambulans, sjöräddning, brandflyg ...

3

days left
Procuring entity image

SB 2024/133 - Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Byggtekniska utredningar

Date for initial dispatch of the notice 4/25/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggnadsteknik, Byggnadsmaterialrådgivning, Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Byggtekniska konstruktionstjänster

Denna upphandling avser konsulter för tak (papp, plåt, tegel, mm), fasad (puts, tegel, trä, mm), fönster (fönsterbyte, fönsterrenovering, mm), betong (balkonger, parkeringsgarage, mm) för AB Svenska Bostäder inklusive dotterbolaget Stadsholmen AB (nedan beställaren). Se förfrågningsunderlaget för de ...

3

days left
Procuring entity image

2024-00044 - Skolskjuts 2 Höörs Kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Vägtransporter, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Upphandling avser skolskjuts med buss för Skola Höörs kommun.

3

days left
Procuring entity image

2024/266 - Måltids- och tvätttransporter

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Måltidsleveranser, Transporter (utom avfallstransport), Vägtransporter

Upphandlingen avser Måltidstransporter inom Bromölla kommun och tvättransporter inom Bromölla Kommun samt mellan Bromölla kommun och Sölvesborgs kommun.

3

days left
Procuring entity image

14640 - Väglinjemarkeringar - Hudiksvalls, Bollnäs och Ovanåkers kommun samt Faxeholmen AB

Date for initial dispatch of the notice 4/27/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Vägmarkeringar, Vägmarkeringsarbeten, Målning av markeringar för parkeringsplats, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin utrustning, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning, Konsulttjänster för vägar

Inköpssamverkan Mitt upphandlar genom Ljusdals Kommun väglinjemarkeringar för Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun samt Faxeholmen AB.

3

days left
Procuring entity image

2024-00035 - Grafisk formgivning och produktion

Date for initial dispatch of the notice 5/6/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län, SEZZ Sverige Extra region
CPV: Grafisk formgivning

Upphandlingen omfattar ett ramavtal med en byrå som kan arbeta strategiskt och praktiskt tillsammans med Formas kommunikationsavdelning kring frågor som rör grafisk formgivning och produktion samt rörlig bild.  I arbetet ingår även koncept- och idéarbete och grafisk produktion. 

3

days left
Procuring entity image

KLF 2024/617 - Entreprenad Alviksskolan Bergvärmeanläggning

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Rörläggningsarbete, Installation av rörsystem, Rörmokeriarbeten

3

days left
Procuring entity image

KOM-408044 - E12 Brännland Korsning och busshållsplatser

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2024
NUTS: Övre Norrland, Västerbottens län
CPV: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Framtagande av vägplan och bygghandling för ny korsning längs väg 12 i Brännland samt nya busshållplatser.

3

days left
Procuring entity image

KOM-412997 - Fasadåtgärder väg Skåne Entreprenad 1

Date for initial dispatch of the notice 5/13/2024
NUTS: Sverige, Sydsverige
CPV: Fasadarbeten

Väg Skåne Entreprenad 1

3

days left
Procuring entity image

KOM-412233 - Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion, etapp 2

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2024
NUTS: Sverige, Norra sverige
CPV: Anläggningsarbete

Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion, etapp 2

3

days left
Procuring entity image

KS2024/0372 - Tekniska konsulter Ramavtal Förorenade områden och avfall samt beställarstöd

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2024
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Markundersökningar, Miljötekniska konsulttjänster, Markundersökningstjänster, Föroreningsundersökningar, Spårning, övervakning och återställning av föroreningar, Tjänster avseende jordföroreningar

Anbudsområde 1 Beställarstöd rådgivning Beställarstödet innebär rådgivningsuppdrag som inte kan kopplas till den specifika och praktiska undersökningen av ett förorenat område men som kräver sakkunnighet inom flera fält rörande förorenade områden samt avfall och deponi. Rådgivningen kan innebä ...

3

days left
Procuring entity image

FF/SBF 21/2024 - Service, underhåll mm hissar och lyftanordningar

Date for initial dispatch of the notice 5/16/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Reparation och underhåll, Reparation och underhåll av maskiner, Reparation och underhåll av hissar, Underhåll av hissar

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende service och felavhjälpande åtgärder av hissar, maskindrivna portar, rulltrappor och lyftanordningar. Upphandlingen omfattar även beredskap dygnet runt, renovering, utbyte, modernisering och nyinstallation. Upphandlingen är uppdelad i två (2) delområde. ...

3

days left
Procuring entity image

KS2024/0170 - Ramavtal serviceavtal hissar och portar

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2024
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Hissar, Garageportar, Underhåll av hissar

Serviceavtalet omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll på hissar, lyftplattor och portar. Sådana reparationer definieras som åtgärder för att hålla hissen i nuvarande skick. I servicekontraktet ingår inte uppgradering av hiss som till exempel prestandahöjning och estetisk förbättring. Repa ...

3

days left
Procuring entity image

KS 2023-392 - Koordinering inflyttning och integration med fokus på boende 2024 2.0

Date for initial dispatch of the notice 5/1/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Vägledning, Rådgivning, Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner, Bostadsförmedlingstjänster, Bostadsförvaltning

Upphandlingen har tidigare varit annonserad. Bodens kommun har behov av en leverantör som ska ansvara för koordinering av det bostadsbehov som finns i kommunen kopplat till kommunens samhällsomställning. För mer information kring kommunens samhällsomställning ber vi intresserade anbudsgivare att ...

3

days left
Procuring entity image

SÖD 2022/1467 - Drift av Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet

Date for initial dispatch of the notice 5/1/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Hälso- och sjukvård samt socialvård, Socialvård och tillhörande tjänster, Social omsorg med inkvartering, Social omsorg för handikappade, Socialvård, Administration inom socialtjänsten

Uppdraget omfattar att dygnet runt, året om, driva och utveckla två (2) gruppbostäder och två (2) servicebostäder (Södermalms grupp- och servicebostäder). Grupp- och servicebostäderna har inriktning mot vuxna enligt 9 § punkt 9, LSS och avser personkrets 1 enligt 1 § punkt 1. Uppdraget omfattar även ...

3

days left
Procuring entity image

- Upphandling av ramavtal Byggtjänster, Avt/2024:91

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län, SEZZ Sverige Extra region
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Nykvarns kommun, Nykvarnsbostäder AB (Nybo), Grytan 6 och Ärtsinglet 4 avser att efter denna upphandling teckna ramavtal avseende byggtjänster med två (2) entreprenörer. För mer detaljerad beskrivning, se FFU.

3

days left
Procuring entity image

TN 2024/42 - PUH 3 Villaskolan m fl

Date for initial dispatch of the notice 5/2/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Fönster, dörrar och liknande föremål, Fasadarbeten, Reparation och underhåll

Planerat underhållsarbete med bland annat dörr- och fönsterbyte på Villaskolan och Flottens förskola i Kristianstads kommun.

3

days left
Procuring entity image

KS-2024-00685 - Tjänster vid försäljning av fordon, arbetsmaskiner och verktyg

Date for initial dispatch of the notice 5/2/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Begagnade transportfordon

Upphandlingen avser tjänster vid försäljning av fordon, arbetsmaskiner och verktyg för succesiva avrop under ramavtalstiden.

3

days left
Procuring entity image

2024-5102-113 - Lokalvård Eskilstuna

Date for initial dispatch of the notice 5/3/2024
NUTS: Södermanlands län
CPV: Kontorsstädning

Uppdraget gäller lokalvård vid CSN:s kontor i Eskilstuna, Kungsgatan 43. Lokalerna omfattar en kontorslokalyta om 860 kvm.

3

days left
Procuring entity image

KS 24/0156 - Systematiskt brandskyddssystem 2024

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Installation av brandskydd, Installation av brandskyddsutrustning, Brandskyddstjänster

Systematiskt brandskyddsarbete digitalt webbsystem samt tjänster förknippade till SBA

3

days left
Procuring entity image

- Projekt Enspännarvägen

Date for initial dispatch of the notice 5/7/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar

Projektet är en del i stadsbyggnadsprojektet i Enspännarvägen/Jarlaberg på västra sicklaön, detaljplan 683. Projektet är en del av en omfattande stadsbyggnadsutveckling av Nacka strand. Projektet bidrar till den övergripande utvecklingen av Nacka stad – det nya, täta och blandade området som skapa ...

4

days left
Procuring entity image

SHEM 2024/557 - Ramavtal för brandkonsult

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Ramavtalet omfattar att utföra uppdrag som brandkonsult i samband med ny- och ombyggnader samt underhåll i flerbostadshus samt lokaler. Uppdragen kan gälla hela eller delar av byggprocessen från programskede till garantibesiktning, och omfatta allt från program/förstudiefas till genomförandefasens ...

4

days left
Procuring entity image

SU FV-1091-24 - Säkerhetsteknik

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2024
NUTS: Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige
CPV: Inbrotts- och brandlarm, Brandlarmssystem, Inbrottslarmssystem, Larmsystem, Övervakningskameror, Fjärrstyrda larmanordningar, Installation av larmsystem och antenner, Installation av brandlarmssystem, Larmövervakningstjänster

Säkerhetsteknik samt tillhörande konsulttjänster för Stockholms Universitets lokaler.

4

days left
Procuring entity image

KOM-415354 - Systematisk kravhantering i Program Mälarbanan.

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2024
NUTS: Östra Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Kravspecialist Operativt arbete inom systematisk kravhantering i Program Mälarbanan.

4

days left
Procuring entity image

KOM-415188 - Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för riktade miljöåtgärder inom Jämtlands och Västernorrlands län

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2024
NUTS: Västernorrlands län, Jämtlands län
CPV: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Uppdraget omfattar teknisk utredning och framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling för utförandeentreprenad avseende vandringshinder/faunapassager fisk/utter inom Jämtlands och Västernorrlands län. Omfattning ca 10 objekt årligen. Kontraktstid till 2024-12-31 med möjlighet till option om ...

4

days left
Procuring entity image

JÄRVA 2024/336 - Renhållning, skötsel av park- och naturmark och vinterväghållning Järva Stadsdelsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Teknisk besiktning och provning, Trädgårdstjänster, Skötsel av trädgårdar och parker, Markskötsel, Snöröjning

Renhållning, skötsel av park- och naturmark och vinterväghållning Järva Stadsdelsförvaltning

4

days left
1 / 14