Procuring entity image

A648.884/2022 - Cryptocurrancy exchange

Date for initial dispatch of the notice 5/1/2023
CPV: Finans- och försäkringstjänster, Banktjänster, Valutaväxling

A framework agreement for cryptocurrancy exchange for the Swedish Police Authority, the Swedish Customs Office and Swedish Economic Crime Authority.

1

days left
Procuring entity image

- Snöröjning Hofors

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Snöröjning

Snöröjning Hofors kommun.

1

days left
Procuring entity image

KOM-412940 - Nationellt utbyte av sugtransformatorer

Date for initial dispatch of the notice 5/2/2023
NUTS: Sverige
CPV: Transformatorer, Kraftförsörjningstransformatorer, Elinstallation av transformatorer, Installation av transformatorer

Objektet avser utförande av åtgärder för sugtransformatorer placerade inom eller i närhet av vattenskyddsområden eller andra känsliga mark-och vattenområden. Syftet med projektet är att minimera risk för utsläpp av isolerolja från sugtransformatorer vid händelse av olycka eller tekniskt fel.

1

days left
Procuring entity image

KOM-412755 - Byggledare Berg 1

Date for initial dispatch of the notice 5/2/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur, Byggteknisk ledning

Byggledare Berg 1

1

days left
Procuring entity image

KOM-412768 - Byggledare Berg 2

Date for initial dispatch of the notice 5/2/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur

Byggledare Berg för program Västlänken och Olskroken Planskildhet, Projekt Haga. Kontraktet gäller i två år med möjlighet till optioner på 1+1 år.

1

days left
Procuring entity image

99/2023 - Kommunikationsstrategi Vuxenutbildningen Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 5/9/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Företags- och organisationsrådgivning

Direktupphandlingen omfattar kommunikationsstrategi för att öka kännedom om kommunal vuxenutbildning i Helsingborgs stad. Kommunal vuxenutbildning (Komvux) erbjuder utbildning för vuxna som vill utveckla sin kompetens och öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Utbildningen genomförs på olika nivå ...

1

days left
Procuring entity image

KSTFU/2023:86 - Kulturhantverk 2023-2026

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggnadssnickerier, Byggnader av särskilt historiskt eller arkitektoniskt intresse

1

days left
Procuring entity image

SBN/2023:26 - Statusbesiktningar av kommunala broar

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2023
NUTS: Uppsala län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbeten för broar, Anläggningsarbeten för övergångsbroar, Konstruktion av broar

Denna tjänsteupphandling avser årligt arbete med service, inspektion och vissa åtgärder på de kommunala broarna inom Älvkarleby kommun.

2

days left
Procuring entity image

FK 2023/008677 - Certifikat

Date for initial dispatch of the notice 5/5/2023
NUTS: Sverige
CPV: IT-tjänster

Anskaffning av betrodda certifikat.

2

days left
Procuring entity image

KS/2022:790 - Datanätsförbindelser

Date for initial dispatch of the notice 5/16/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Fiberoptiska kopplingar, Telefon- och dataöverföring, Förhyrning av fasta kommunikationsförbindelser, Leverantörstjänster

Upphandlingen avser svartfiber (obelyst Optofiber) i Höörs kommun.

2

days left
Procuring entity image

KOM-405481 - Underhåll av bro 16-722-1 över Vänern vid Torsö (Torsöbron)

Date for initial dispatch of the notice 4/23/2023
NUTS: Sverige
CPV: Byggnadsarbeten: brorenovering

Rep.pelare komplettering avvattning

2

days left
Procuring entity image

SBF 2023/656-2.6.1.1 - Måttsundsskolan och Persöskolan Bergvärmeanläggning

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Anläggningsarbete, Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Stadsbyggnadsförvaltningen bygger bergvärmeanläggningar för Måttsundsskolan och Persöskolan.

2

days left
Procuring entity image

KOM-412151 - Vidareutveckling av brokontrollen

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2023
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Konsulttjänster för vägar, Konsulttjänster för infrastruktur, Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster, Tekniska tjänster, Byggteknisk projektledning

Behov av konsulter för fortsatt kartläggning av våra väg- och järnvägsbroar för bättre översyn och kontroll över våra broar och brotyper. Nuvarande ramavtal går ut 230821.

2

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0294 - Ramavtal Relining

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: Östergötlands län
CPV: Avloppsledningar, Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Underhållsarbeten för avlopp, Anläggningsarbeten för avloppsledningar

Upphandlingen omfattar uppdrag såsom relining inkl. erforderliga arbeten som krävs för att kunna genomföra reliningen. Även spolning och filmning i samband med relining ska ingå i respektive uppdrag. Uppdrag kan även omfatta statusbesiktning för ledning (filmning) samt eventuell rotbeskärning och sp ...

2

days left
Procuring entity image

FSK 2022/650 - Ramavtal för arkitekttjänster

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekttjänster, Arkitektoniska konsulttjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

2

days left
Procuring entity image

KOM-412935 - Projektledare tunnel söder inom förbifart Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Projektledaren leder verksamheten, inom delprojektet, i enlighet med övergripande projektplan, projektspecifikation och Förbifart Stockholms ledningssystem. Projektledaren ansvarar för att Tid, Kostnad och Innehåll (funktion) innehålls respektive uppfylls.

2

days left
Procuring entity image

404/22 - Foto- och filmtjänster

Date for initial dispatch of the notice 5/3/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Foto- och tillhörande tjänster, Fototjänster, Film- och videotjänster, Film- och videoproduktion

Upphandlingen omfattar fotografitjänster enligt upphandlingens angivna delområden.

2

days left
Procuring entity image

- NDS E-382C Passagerargångar Värtaterminalen

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Passagerargångar, Anläggningsarbete, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till transport på vatten, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme, Anläggningsarbeten för gångviadukter, Hamnanläggningsarbeten

Entreprenaden omfattar nya passagerargångar till Värtaterminalen, kompletta med installationer m.m. I entreprenaden ingår stålbyggnadsarbeten, stomkomplettering, installationer m.m. Entreprenören har konstruktionsansvar för stålkonstruktioner och installationer m.m

2

days left
Procuring entity image

SBF 2023/699-2.6.2.1 - Persö- och Råneskolan Byte belysning

Date for initial dispatch of the notice 5/5/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Eltekniska installationer, Reparation och underhåll

Stadsbyggnadsförvaltningen avser att byta belysningen i Persöskolan samt i delar av Råneskolan.

2

days left
Procuring entity image

UH 2023/18 - Utbildningskonsult avseende forskningskarriär

Date for initial dispatch of the notice 5/9/2023
NUTS: Uppsala län
CPV: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster, Undervisning och utbildning

Upphandlingen avser utbildningskonsult med fokus på yngre forskares hantering av krävande forskningsprojekt.

2

days left
Procuring entity image

SBF 2023/754-2.6.2.1 - Kråkbergsskolan – Byte belysning

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Eltekniska installationer, Reparation och underhåll

Stadsbyggnadsförvaltningen avser att byta ut invändig belysning på Kråkbergsskolan i Luleå.

2

days left
Procuring entity image

SBF 2023/753-2.6.2.1 - Kungsfågeln – Byte belysning

Date for initial dispatch of the notice 5/11/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Eltekniska installationer, Reparation och underhåll

Stadsbyggnadsförvaltningen avser att byta ut invändig belysning på utvalda våningsplan i hus 01 och 02 inom Kungsfågeln gymnasieskola i Luleå.

2

days left
Procuring entity image

KS2023/357 - Tillfälliga resurser inom säkerhetsenheten

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Konsulttjänster för hälsa och säkerhet

2

days left
Procuring entity image

FSK 2023/246 - Årsta IP, Blackebergs BP, Kaknäs BP samt Hagsätra IP plan A, omläggning av konstgräsplaner

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Konstgräs, Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, Anläggande av idrottsmarkeringar, Markanläggning för idrottsplatser, Markanläggning för fritidsanläggningar

Entreprenaden omfattar omläggning konstgräs på Årsta IP 11-spelsplan och 7-spelsplan, Blackebergs BP 11-spelsplan, Kaknäs BP 11-spelsplan, samt Hagsätra IP plan A 11-spelsplan. Befintlig konstgräsmatta på Årsta IP demonteras och återbrukas Blackebergs BP. Befintlig konstgräsmatta på Kaknäs BP demon ...

2

days left
Procuring entity image

KSTFU/2023:87 - Fasad- och väggsystem

Date for initial dispatch of the notice 5/16/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Skyddskonstruktion, Byggnadsarmatur, Armatur, Klottersanering

Upplands Väsby kommun avser att upphandla ett ramavtal avseende ett fasad- och väggsystem som försvårar skadegörelse och vandalism. Entreprenören ska tillverka, justera, driftsätta ett fasad- och väggsystem som står emot skador orsakade av vandalism. Systemet ska vara reptålig, eldsäker, uppvisa mot ...

2

days left
Procuring entity image

2023-140 - Ramavtal för landskapsarkitekt ny- och ombyggnation

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Arkitekttjänster

Detta ramavtal omfattar uppdrag inom landskapsarkitektur. Platsbesök för statusinventering och deltagande i planmöten och projekteringsmöten. Upprättande av underlag för planhandlingar, rambeskrivning för systemskede, upprättande av bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag. Bidra med sina komp ...

3

days left
Procuring entity image

SBF 2023/604-2.5.1.1 - Spira Förskola, Ombyggnad

Date for initial dispatch of the notice 5/8/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Reparation och underhåll

Storköket på Spira förskolan, Kronan i Luleå Kommun skall byggas om till förskoleavdelning.

3

days left
Procuring entity image

FF 143/2022 - Fastighetstekniskdrift Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 5/9/2023
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Reparation och underhåll, Reparation och underhåll av utrustning i byggnader, Fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltningen emotser ert anbud för rubricerad entreprenad avseende fastighetsteknisk drift – driftområde A, i enlighet med förfrågningsunderlag och däri förtecknade handlingar. Helsingborgs stad ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av stadens byggnader och anläggningar. Den ...

3

days left
Procuring entity image

SU-432-0107-22 - Capillary Electrophoresis

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Diverse mät- och provinstrument

The Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK) at Stockholm University is in need of a Capillary Electrophoresis instrument with absorbance and fluorescence detection.

3

days left
Procuring entity image

SSM2022-4401 - Konsulttjänster inom mekanisk hållfasthet

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2023
NUTS: Sverige
CPV: Teknisk provning, analys och konsulttjänster, Teknisk analys eller konsulttjänster

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inbjuder er att lämna anbud på upphandling av konsulter inom mekanisk hållfasthet enligt de krav som anges i detta förfrågningsunderlag.

3

days left
Procuring entity image

SBF 2023/579-2.6.2.1 - Kv Staren, ombyggnad ventilation

Date for initial dispatch of the notice 4/26/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader

Stadsbyggnadsförvaltningen byter VAV-don och utrustning för styr- och övervakning i KV Staren gymnasiebibliotek.

3

days left
Procuring entity image

KOM-412300 - Nationellt ramavtal entreprenadbesiktning, väg och järnväg.

Date for initial dispatch of the notice 4/29/2023
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Uppdraget innebär att utföra entreprenadbesiktningar - normalt enligt de generella bestämmelserna AB 04, ABT 06, ABFF 04, övriga regelverk etc - hänförliga till aktuellt uppdrag inom både väg och järnväg

3

days left
Procuring entity image

ALD 2023/28 - Lokalvård Äldreförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 5/12/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Kontorsstädning

3

days left
Procuring entity image

TN 2023/41 - PUH 03 Everöds skola, Slättängens och Tallbackens förskola

Date for initial dispatch of the notice 4/28/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Målning av byggnader, Fasadarbeten, Reparation och underhåll

Upphandlingen avser planerat underhållsarbete, i huvudsak fasadrenovering på Everöds skola samt Slättängens och Tallbackens förskola.

3

days left
Procuring entity image

23/000297 - Ramavtal Rekryteringsstöd och Testverktyg

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Rekryteringstjänster

Sida avser att upphandla ett Ramavtal inom området Rekryteringstjänster uppdelat i två olika delområden, Delområde 1, Rekryteringsstöd och Delområde 2, Testverktyg.

3

days left
Procuring entity image

13790 - Personalstöd Söderhamns kommun

Date for initial dispatch of the notice 5/10/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Juridisk rådgivning och representation, Juridisk rådgivning och informationstjänster, Finansiella konsulttjänster, Krishantering, Diverse hälsovård, Företagshälsovård, Rådgivning

Tjänstens huvudsakliga syfte är att tillhandahålla ett brett spektrum av personalstöd inom områdena ekonomi, psykologi samt juridik. Stödet omfattar såväl arbets- som privatrelaterade frågeställningar för alla medarbetare hos beställarna. Personalstödet ska vara ett komplement till och skilt från fö ...

3

days left
Procuring entity image

0232/23 - Sluttäckning Tagene deponi

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Anläggningsarbete, Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Leverans och montage av skyddsgeotextil, LLDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell. Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1, färdig 2023. Area: 24 546 m² Area syntetiska lager inkl. överlapp och förankring enligt detaljer: 25 516 m² Etapp 2, färdig 2024 Are ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-407780 - För utförande av Vasaloppsvägen inom Mora, Älvdalen och Malung/Sälens kommuner, Dalar-nas län

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2023
NUTS: Sverige
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

Bärighetshöjande åtgärder, Väg, W Dalarnas län, Väg

4

days left
Procuring entity image

22FMV4635 - Sängkläder och kuddar

Date for initial dispatch of the notice 4/25/2023
NUTS: Sverige
CPV: Sänglinne

Försvarsmakten är i behov av sängkläder, vanliga samt svårantändliga. Detta ramavtal omfattar, lakan, örngott, påslakan, kuddar och filtar.

4

days left
Procuring entity image

22MB1410 - Gatugjutgods

Date for initial dispatch of the notice 5/22/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Gatubrunnselement, Brunnslock

Ramavtal avseende gatugjutgods.

4

days left
1 / 13