Procuring entity image

2023-102 - Nytt vattenverk i Nymölla 2023

Date for initial dispatch of the notice 7/6/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Upphandlingen avser projektering och utförande av nytt grundvattenverk med dimensionerande dricksvattenproduktion om 4500 m3/d i Nymölla, Bromölla kommun. Befintligt vattenverk på fastigheten Gualöv 3:59 har tjänat ut och ska ersättas med ett nytt vattenverk på intilliggande fastighet Gualöv 3:77. V ...

1

days left
Procuring entity image

RB2022-0136 - Överflyttningshjälpmedel 2023

Date for initial dispatch of the notice 8/23/2023
NUTS: Sverige, Blekinge län
CPV: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, Diverse medicinktekniska produkter, Medicinska hjälpmedel

Manuella överflyttningshjälpmedel som glidbrädor, glidlakan, överflyttningsplattformar inkl. tillbehör och reservdelar.

1

days left
Procuring entity image

13850 - Skolskjuts Nordanstigs kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, Icke-reguljär passagerartransport

Nordanstigs kommun upphandlar skolskjuts med syftet att få en trygg, säker, pålitlig, effektiv och hållbar skolskjuts utöver hela kontraktstiden.

1

days left
Procuring entity image

SISAB 2023/179 - Förmånsportal

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara för dokumenthantering, Programvara för affärstransaktioner och personliga affärer, Programvara för tidsredovisning eller personal, Informationssystem, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Programvaruutvecklingstjänster för tidsredovisning eller personal

SISAB ska upphandla en förmånsportal för medarbetarna. Portalen ska kunna erbjuda olika former av förmåner som exempelvis friskvård, löneväxling, lunchförmån mm. Avtalsförlaga publiceras senare.

1

days left
Procuring entity image

KUL 2023/1291 2.3.3 - Skulpturalt gestaltningsuppdrag Tegelbacken

Date for initial dispatch of the notice 8/29/2023
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, Konstverk

Tegelbacken och Rödbodtorget ska förnyas och förändras från att vara trafikplatser till ett mer park- och torgliknande format vilket ger möjlighet till konstnärlig gestaltning. Platserna är synlig från många olika håll i staden. Tegelbacken är omringad av hotell Sheraton, Centralpalatset, Rosenba ...

1

days left
Procuring entity image

KS 2023/1032 - Skafferiavtal

Date for initial dispatch of the notice 9/4/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Livsmedel, drycker, tobak o d

Kristianstads kommun genomför upphandling avseende skafferiavtal för inköp av livsmedel i konsumentförpackningar till mindre enheter inom kommunen.

1

days left
Procuring entity image

433/2023 - Presentkort som julklapp till personal

Date for initial dispatch of the notice 9/2/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Presenter och priser

Upphandlingen omfattar presentkort som julklapp till personal.

1

days left
Procuring entity image

KLF 2023/1006 - Arbetskläder till Lokalvård, kök och badverksamhet

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Kläder, skor, väskor och tillbehör, Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, Lågskor

Upphandlingen omfattar arbetskläder till Luleå Kommuns personal inom lokalvård, kök och badverksamhet.

1

days left
Procuring entity image

KOM-413335 - Byggledare, Stora projekt, Norrbotniabanan

Date for initial dispatch of the notice 9/19/2023
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggteknisk projektledning

Två stycken byggledare, en inom bro och en inom mark, till Norrbotniabanan (Stora projekt).

1

days left
Procuring entity image

BUN 2023/15 - Måltidstransporter Höör

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Transporter (utom avfallstransport), Vägtransporter

Upphandlingen avser måltidstransporter inom Höörs kommun enligt fasta körningar enligt schema samt extra körningar vid behov.

1

days left
Procuring entity image

KLF 2023/933 - Digitalt nyckelsystem

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Diverse hänglås och lås, Lås, Dörrlås, Elektroniskt säkerhetslås, Hänglås, Haspar, låsdelar och nycklar, Låsdelar

E-nämnden i Norrbottens län avser att upphandla ett digitalt nyckelsystem där respektive deltagande kommun med ev. aktuella bolag ska kunna teckna avtal med leverantör av det digitala nyckelsystemet. Ett gemensamt digitalt nyckelsystem avses upphandlas för att kunna underlätta och möjliggöra eff ...

1

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0308 - Ramavtal Fastighetsmäklartjänst

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2023
NUTS: Östergötlands län
CPV: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom, Försäljning eller köp av byggnad, Försäljning av byggnad, Försäljning av fastigheter, Försäljning av bostadsfastigheter, Försäljning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller kontraktsbasis

Detta ramavtal avser fastighetsmäklartjänster inom de två (2) anbudsområdena "Kommersiella fastighetsobjekt" och "Småhus och bostadsrätter". Detta ramavtal avser fastighetsmäklartjänster. Detta innebär att värdera fastigheter och bostadsrätter samt genomföra försäljningsuppdrag. Försäljningsuppd ...

1

days left
Procuring entity image

- Tätning av frånluftskanaler i Fittja.

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Ventilationskanaler, Reparation och underhåll

Kanaltätning av frånluftskanaler på Värdshusvägen 6 i Fittja.

1

days left
Procuring entity image

29/23 - Engångshandskar

Date for initial dispatch of the notice 9/11/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Engångshandskar

Engångshandskar av främst nitril för användning inom vård och omsorg samt livsmedelshantering.

1

days left
Procuring entity image

13981 - Snöröjning och halkbekämpning Helsinge Vatten

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Snöröjning

Ovanåkers Kommun upphandlar snöröjning och halkbekämpning på uppdrag av Helsinge Vatten.

1

days left
Procuring entity image

189/2023 - Förrådscontainer

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2023
NUTS: Södra Sverige, Skåne län
CPV: Containerhantering

Helsingborgs Stad är i behov av inredda 20 foots förrådscontainrar. Containrarna ska användas dels som förråd och dels som personalutrymme och Laboratorium till mobila vattenreningsverk. Upphandlingen avser tre (3) stycken 20 foots inredda förrådscontainrar avsedda som bla förråd till mobila vatt ...

1

days left
Procuring entity image

- Direktupphandling, Projektledare deltagande observationer

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Botkyrka kommuns vård och omsorgsförvaltning ska göra en genomlysning av kommunens myndighetsutövning med metoden deltagande observationer.

1

days left
Procuring entity image

915-2022 - Arrangerad skolskjuts med beställningsresor

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Motorfordon för transport av tio personer eller fler, Bussar, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Helsingborgs stad, stadsbyggnadsförvaltningen, inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende fordon och trafikledning för arrangerad skolskjuts med tillhörande beställningsresor i Helsingborgs stad. Avtalet gäller i 5 år med möjlighet till förlängning om ytterligare 1+1 år. Avtal ...

2

days left
Procuring entity image

A273.939/2023 - Upphandling av mobila elverk 30/40 kVA

Date for initial dispatch of the notice 9/18/2023
CPV: "Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning", Elektrisk utrustning och tillbehör, Reservelektricitetsaggregat, Reservkraftssystem, Reservkraftstillförsel

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov nationellt. Ramavtalet omfattar leverans av mobila elverk i storlek 30 och 40 kVA för Polismyndighetens vardagliga behov samt för krisberedskap. Elverket skall användas som reservkraft för fast verkstad men också kunna tr ...

2

days left
Procuring entity image

13858 - Sommarblommor och Plantor - Faxeholmen AB

Date for initial dispatch of the notice 9/2/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter, Trädgårdsväxter, Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar, Växter

Upphandlingen avser Sommarblommor och Plantor till Faxeholmen AB's planteringar i parker och bostadsområden.

2

days left
Procuring entity image

RB2023-0197 - Endoskopidiskmaskiner och torkskåp till C-OP

Date for initial dispatch of the notice 9/12/2023
NUTS: Blekinge län
CPV: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

Upphandlingen avser leverans av två stycken endoskopidiskmaskiner och två stycken torkskåp till C-OP med successiva avrop av tillhörande förbrukningsmateriel. Ska kopplas till Regionens spårbarhetssystem, T-DOC. Handhavande- och teknisk utbildning ska ingå. Option gällande serviceavtal och fördjupa ...

2

days left
Procuring entity image

KS2023/1857 - Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Ingenjörstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, Konsulttjänster för vägar, Vägingenjörstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur, Byggnadsteknisk rådgivning, Tjänster på elområdet, Konsulttjänster inom VA, Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, Konstruktion av rörledningar, Teknisk konstruktion av trafikanläggningar, Konstruktion av grundkonstruktion, Bärverksprojektering

Upphandlingen är ett ramavtal för konsulttjänster projektering utifrån rådande trafiksituation avseende fackområdena yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten för Kungälvs kommun. Avtal kommer tecknas med maximalt fem (5) leverantörer. Avrop med ett uppskattat värde upp till 800 000 kr ske ...

2

days left
Procuring entity image

UPVH/2023:61 - Upphandling av Leverantörsfakturahantering

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Faktureringssystem, Fakturering

Upphandlingen omfattar AB Väsbyhems behov av molnbaserade system för Leverantörsfakturahantering.

2

days left
Procuring entity image

23/000264 - Central Evaluation of Sida’s work with the conflict perspective

Date for initial dispatch of the notice 9/18/2023
NUTS: Sverige
CPV: Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet, Utvärderingskonsulttjänster

Sida plans to commission a central evaluation of Sida’s work with the conflict perspective. The purpose of the evaluation is to increase knowledge and promote learning about the effects of Sida’s operations on peace and conflict contexts and in what way the operations have contributed to negative ...

3

days left
Procuring entity image

UPH-2018-0319 - Ramavtal Brandsakkunnig

Date for initial dispatch of the notice 8/28/2023
NUTS: Östergötlands län
CPV: Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandling omfattar ramavtal för brandsakkunnig. Ramavtalet omfattar framförallt att ansvara för övergripande styrning och samordning av brandsäkerhetsfrågor i om-, till och nybyggnadsprojekt samt underhållsprojekt. Uppdrag kan även innefatta utredningar, analyser, bedömningar, granskningar etc. ko ...

3

days left
Procuring entity image

SBN 2022-436 - 2023-Skoltransporter och beställningstrafik med buss

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Bussar, Vägtransporter

Uppdraget omfattar skoltransporter och beställningstrafik med buss.

3

days left
Procuring entity image

UTBF-STG 2023/319 - Snittblommor, krukväxter samt tillbehörsmaterial till floristutbildning

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Snittblommor

Upphandlingen omfattar leverans av snittblommor, snittgrönt, krukväxter, krukor samt övrigt floristtillbehör för gymnasie, gymnasiesär och komvuxelever.

3

days left
Procuring entity image

KSTFU/2023:162 - Schaktbil

Date for initial dispatch of the notice 9/11/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Skåpbilar, Lätta skåpbilar

Upphandlingen gäller eldriven schaktbil

3

days left
Procuring entity image

KOM-413711 - För utförande av Kulturminnesåtgärder Basom-råde Nyköping, Flen och Hallsberg

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2023
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

För utförande av Kulturminnesåtgärder Basom-råde Nyköping, Flen och Hallsberg

3

days left
Procuring entity image

HMAB 2023/1189 - Upphandling begagnad ramstyrd hjullastare årsmodell 2020 - 2023

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Hjullastare, Lastmaskiner

Upphandlingen omfattar: 1 st. hjullastare 2020 eller senare årsmodell, ny eller begagnad, som skall uppfylla krav enligt punkt 4 Krav på Varan/Produkten. Utvärdering kommer att ske av såväl pris som kvalitetsmässiga egenskaper såsom hjullastarens skick och utrustning. De kvalitetsmässiga egenskap ...

3

days left
Procuring entity image

23SVOA1161 - Reparation och underhåll av behållare (containers) på ÅVS

Date for initial dispatch of the notice 9/19/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Reparation och underhåll, Diverse reparationer och underhåll, Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Avfallstjänster, Avfallshantering

Syftet med upphandlingen är att säkerställa beställarens behov av reparation och underhåll av ca 1 700 stycken behållare (containers). Beställaren uppskattar underhållsbehovet till ca 400-600 behållare per år. Genomförandet av uppdraget omfattar bland annat att reparera, svetsa och lacka behållarn ...

4

days left
Procuring entity image

A390.418/2023 - Personlig sjukvårdsväska

Date for initial dispatch of the notice 9/11/2023
CPV: Väskor, sadelvaror, säckar och påsar

Polismyndigheten annonserar upphandling avseende personlig sjukvårdsväska.

4

days left
Procuring entity image

13261 - Köp av plats Stödboende socialtjänsten, Gävle

Date for initial dispatch of the notice 9/5/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Social omsorg med inkvartering, Barn- och ungdomsomsorg

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens huvudsakliga behov av externa enstaka placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) i tillståndspliktiga stödboenden för barn och unga, i åldrarna 16-20 år. Upphandlingen bygger på fasta ersättningsnivåer.

4

days left
Procuring entity image

KOM-413580 - ERTMS Teknikstrateg

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2023
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Enskild resurskonsult som Teknikstrateg inom ERTMS.

4

days left
Procuring entity image

SBF 2023/1183-2.6.2.1 - Flygteknikcentrum, fjärrvärmekonvertering, byte ventilation och SÖ

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Ingenjörstjänster

Stadsbyggnadsförvaltningen konverterar till fjärrvärme, samt byter ventilation och styr- och övervakningssystem vid Flygteknikcentrum.

4

days left
Procuring entity image

KS 2023/98 - Systemstöd för rekrytering

Date for initial dispatch of the notice 10/2/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara och informationssystem, Informationssystem, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, IT-tjänster, Utveckling av kundanpassad programvara

Stockholms stad inbjuder er att lämna anbud i en upphandling av systemstöd för rekrytering enligt de förutsättning som anges i detta upphandlingsdokument inklusive bilagor.

4

days left
Procuring entity image

LTU-2526-2023 - Gas Sorption Analyzer (SA)

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2023
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas), Mätutrustning, Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper, Detektions- och analysutrustning, Analysapparatur, Analysatorer

Gas Sorption Analyzer.

4

days left
Procuring entity image

2023/871 - kv. Måsholmen 33 - DE 15600 Golvbeläggning

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2023
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Golvläggning

Upphandlingen omfattar leverans och montage av golvbeläggning för nybyggnad av kontors- och bostadshus i 23 våningar i Skärholmen, Stockholms Stad. Våning 1-2 består av installationsutrymmen samt fastighetsutrymmen, våning 3-5 är kontorslokaler samt utrymmen för kultur- och teaterverksamhet. Våning ...

4

days left
Procuring entity image

SU-402-0099-23 - Elektronikkonstruktion

Date for initial dispatch of the notice 9/27/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Ingenjörstjänster, Forskning och experimentell utveckling

Fysikum vid Stockholms universitet har behov av elektronikkompetens för att slutföra ett uppdrag vid ATLAS-detektorn på CERN. I korta drag innebär uppdraget att slutföra och ändra/uppdatera elektronikschema och PCB-layout utifrån en väldefinierad lista över ändringar (action list). Schema och PCB ...

4

days left
Procuring entity image

- Takbyte inklusive nya Solceller Prästkragen 1 i Töreboda Kommun

Date for initial dispatch of the notice 9/29/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Solcellsmoduler, Takreparation

Takbyte med tillhörande solcellsanläggning

5

days left
1 / 12