Procuring entity image

TFN/2023:00306 - Prästkragen ombyggnad förskola

Date for initial dispatch of the notice 11/21/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggnation av kontorsbyggnad, Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, Renovering av byggnader, Ombyggnadsarbete, Byggnadsinstallationsarbeten, Renoveringsarbeten, Ombyggnadstjänster

Entreprenaden är ett ombyggnadsprojekt av en tidigare förskola till en så kallad anpassad grundskola "Eleonoraskolan" (tidigare kallad Prästkragen särskola/förskola).

1

days left
Procuring entity image

KOM-407794 - Plankorsningsåtgärder, förstärkt vägskydd Älvsbyn och Vindelälvsbron Vännäsby

Date for initial dispatch of the notice 11/23/2023
NUTS: Sverige, Norra sverige, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Anläggningsarbete

Ombyggnation av befintliga plankorsningar till nya helbomsanläggningar av typen ALEX. Plankorsningarna finns placerade i Älvsbyn väster om bangården och i Vännäsby öster om Vindelälvsbron. Plankorsning km 863+662 förstärkt väggskydd, Vindelälvsbron, Produktion, #10669 Plankorsning km 1097_290, ...

1

days left
Procuring entity image

SBN2023:97 - Skogsförvaltare 2023

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2023
NUTS: Uppsala län
CPV: Skogsbruk och skogsavverkning, Skogstjänster, Skogsavverkning, Tjänster i samband med skogsavverkning

Skogsförvaltaren ska kunna utföra tjänster inom planbelagt område, om uppdragets komplexitet medför detta. Samtliga metoder ska vara hyggesfria.

1

days left
Procuring entity image

KOM-412426 - Haparanda, elektrifiering och plattform för finsk trafik

Date for initial dispatch of the notice 11/3/2023
NUTS: Sverige, Norra sverige
CPV: Anläggningsarbeten för järnvägar

Ny plattform vid stationshuset i Haparanda vid finska spåren för att möjliggöra finsk persontrafik och resande utbyte vid stationshuset i Haparanda.

1

days left
Procuring entity image

2023/237 - 5st begagnade sidlastare

Date for initial dispatch of the notice 11/9/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Sopbilar, Sopbilar med komprimator

Upphandling avser köp av 5st begagnade sidlastare.

1

days left
Procuring entity image

KOM-413970 - Upprättande av samhällsekonomiska kalkyler och analyser, samt samlade effektbedömningar inom ramen för Trafikverkets underlag till ny infrastrukturplan.

Date for initial dispatch of the notice 11/13/2023
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Upprättande av samhällsekonomiska kalkyler och analyser, samt samlade effektbedömningar inom ramen för Trafikverkets underlag till ny infrastrukturplan.

1

days left
Procuring entity image

UH-23-39640 - Trafiksignaler drift- och underhåll men även nyinstallation

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: Uppsala län
CPV: Installation av trafiksignaler

Uppdraget avser att under avtalstiden utföra drift och underhåll samt service på kommunens trafiksignaler i den omfattning som beställaren, såsom ansvarig för väghållningen, har skyldighet att utföra. Detta innebär att redovisade anläggningar inom vägområdet ska bibehållas i gott och överenskommet s ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-412393 - Utförandeentreprenad OLE1110 Gerstaberg, Ostlänken

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2023
NUTS: Sverige, Stockholm
CPV: Anläggningsarbete

Anläggnings- och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ostlänken ansluter här till befintlig stambana i Gerstaberg utanför Järna med bl.a. en flyoverbro över befintlig stambana samt anläggande av en ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank samt ställverksb ...

2

days left
Procuring entity image

13952 - Sidlastande renhållningsfordon med 2-fack till Gästrike Återvinnare med leverans 2024-2026

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Sopbilar

Gästrike återvinnare upphandlar fyra stycken sidlastande renhållningsfordon med 2-facks lösning med ev. finansiering via klimatklivet

2

days left
Procuring entity image

A393.022/2023 - Inköp av RIB-båt 12 m

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
CPV: Fartyg och båtar

Upphandlingen avser ett avtal som ska tillgodose Polismyndighetens behov i polisregion Stockholm. Avtalet omfattar leverans av en snabbgående RIB-båt, 11-12 meter.

2

days left
Procuring entity image

540/2023 - Rekrytering av förvaltningschefer och andra likvärdiga befattningar

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Rekryteringstjänster

Upphandlingen omfattar rekrytering av förvaltningschefer och andra likvärdiga befattningar i stadens organisation. Andra likvärdiga befattningar kan jämföras med chefer som rapporterar direkt till nämnd eller styrelse och personer som har stadsövergripande funktionsansvar.

2

days left
Procuring entity image

KOM-414177 - Riskträdsåtgärder i södra Sverige

Date for initial dispatch of the notice 11/27/2023
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Trädröjning

För utförande av avverkning av riskträd/bestånd på Trafikverkets mark, tomtmark, detaljplanerad mark, servitutsmark och miljöområden i södra Sverige

2

days left
Procuring entity image

SSM2023-2208 - Utvärderingskonsulter

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Sverige
CPV: Forskningsrådgivning

Ramavtal för konsultstöd till utvärderingar och utredningar inom forskning och nationell kompetensförsörjning.

2

days left
Procuring entity image

- Västergårdshallen, nytt gymnastikens hus

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet

Tillbyggnad för gymnastik, vilket omfattar en del ombyggnad i befintlig idrottshall

2

days left
Procuring entity image

SBN-2023-786 - Hjullastare

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Hjullastare

Bodens kommun har behov att anskaffa en fabriksny hjullastare 13-14 ton. För detaljerad beskrivning av gällande krav på fordonet, se bilaga 9.Kravspecifikation. Uppdraget ska även omfatta leverans, utbildning för berörd personal i handhavande av fordonet, så som skötsel, reglage, körning, informat ...

2

days left
Procuring entity image

SBN2023/471 - Rostfri färskvattentank

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Vattentankar

Rostfri färskvattentank 10 kubik monterad på lastväxlare.

2

days left
Procuring entity image

KOM-412025 - Förstärkning ändtvärbalkar, lager o rep av pelare, 2-2037-1 & 2, Essingeleden

Date for initial dispatch of the notice 11/15/2023
NUTS: Sverige
CPV: Bro, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbeten för broar

Förstärkningsåtgärder av ändtvärbalkar, lager och reparation av pelare på Essingebroarna, 2-2037-1 & 2, Essingeleden, Stockholms län

3

days left
Procuring entity image

KOM-413916 - Utförande av utförandeentreprenad Uppsala C Väderskydd

Date for initial dispatch of the notice 11/6/2023
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Östra Mellansverige
CPV: Byggnads- och anläggningsarbeten

Upphandlingen avser utförande av byggnation av väderskydd på Uppsala Central.

3

days left
Procuring entity image

KLF 2023/1255 - Montering, nedmontering och hyra av byggnadsställningar

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Byggnadsställning, Arbete på byggnadsställning, Nedmontering av byggnadsställning, Uppförande av byggnadsställning

Upphandlingen omfattar Luleå kommuns och Lulebos behov av montering, nedmontering och hyra av byggnadsställningar.

3

days left
Procuring entity image

050/2023 - Räkenskapsrevision Helsingborgs stad

Date for initial dispatch of the notice 11/9/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Redovisning och revision

Upphandlingen omfattar räkenskapsrevision för granskning av Helsingborgs stad i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskning gäller delårsrapport och årsredovisning. Resultat av genomförd granskning ska, dels utgöra underlag för revisorernas prövning av ansvarsfrihet för kommuns ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-412841 - NUVA-0017 - Stambanan genom övre norrland

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbeten för järnvägar, Arbeten med järnvägssignaler

Produktion av 6 st. vägskyddsanläggningar av ALEX-typ.

3

days left
Procuring entity image

T2023-02628 - Kalkylkonsulttjänster 2024

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Kostnadsberäkning, kostnadsövervakning, Byggnadsteknisk rådgivning, Rådgivning i samband med byggnadsteknik, Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten, Byggnadsekonomisk kalkylering

Upphandling avser ramavtalet av konsulttjänster, kalkylberäkning för Trafikkontoret och Exploateringskontoret, Stockholms stad.

3

days left
Procuring entity image

SBN 2023-787 - Specialtransportfordon

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Specialfordon, Bussar

Bodens kommun har behov att anskaffa ett specialfordon för omsorgstransporter. Fordonet ska vara anpassad för minst tio (10) passagerare inklusive fyra (4) rullstolsburna (universella rullstolar). Fordonet ska vara registrerat som en tung buss och drivas med dieseldrift.

3

days left
Procuring entity image

13994 - Serviceavtal för ismaskiner - Söderhamn

Date for initial dispatch of the notice 11/9/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Specialfordon, Motorfordon för särskilda syften

Upphandlingen avser serviceavtal för ismaskiner på Hällåsen.

3

days left
Procuring entity image

KLF 2023/1248 - Textöversättningstjänst 2023

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Översättartjänster

Nu genomför Luleå kommuns inköp en direktupphandling avseende kommunens behov av textöversättningstjänst. Syftet med upphandlingen är att teckna ett avtal som säkerställer att beställaren får tillgång till textöversättningstjänst för samtliga språk, samt att dessa tjänster levereras med hög kvalite ...

3

days left
Procuring entity image

RB2023-0358 - Grovdiskmaskin och blandningsmaskin 2023

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023
NUTS: Blekinge län
CPV: Diskmaskiner för storkök

Upphandlingen avser köp av 1 st grovdiskmaskin och 1 st blandningsmaskin. Uppdraget omfattar installation av ny utrustning och bortforsling av befintlig samt utbildning av personal. Det ska även finns reservdelar och support under garantitiden.

3

days left
Procuring entity image

KOM-414333 - Nytt utskick delprojektledare och Specialiststöd stål och betong Röån

Date for initial dispatch of the notice 11/24/2023
NUTS: Västernorrlands län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för infrastruktur

Upphandling av delprojektledare samt specialiststöd stål och betong

3

days left
Procuring entity image

TFN/2023:00379 - Fastighetssystem

Date for initial dispatch of the notice 11/20/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara för administration, Programvara för dokumentredigering, ritning, bildhantering, schemaläggning och produktivitet, Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning, Informationssystem, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Programvaruutvecklingstjänster och programsviter för fastighetsförvaltning, Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning, IT-tjänster, System- och stödtjänster, Programimplementation

Teknik- och Fastighetsförvaltningen i Botkyrka kommun ska upphandla och implementera systemstöd som ger medarbetare, interna och externa hyresgäster samt leverantörer nytta av och tillgång till fastighetsinformation.

5

days left
Procuring entity image

KOM-411824 - NUVA-0014 NUVA-0014 Stångådaldsbanan Öst Entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbeten för järnvägar

Uppförande av vägskydd.

5

days left
Procuring entity image

A558.792/2023 - Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polisregion Nord polisområde Jämtland

Date for initial dispatch of the notice 10/21/2023
CPV: Städning, Städning av byggnader, Kontorsstädning

Kontraktet omfattar städning/rengöring samt fönsterputsning av de objekt som framgår av UF3.12. Vidare ingår det för E att kunna tillhandahålla det förbrukningsmaterial som framgår av SF1.213 samt entrémattor, SF1.3. Kontraktsarbetena ska bedrivas vid de tidpunkter som anges i punkten SF4.3 och i ...

5

days left
Procuring entity image

SF 2023/223 - Näringspreparat 2023

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Speciella näringsprodukter

Staden har ett behov av näringspreparat för vuxna, bl.a. näringsdrycker, berikningsmedel, sondnäring m.m. Kosttillägg för barn inkluderas i upphandlingen för att skapa variation i utbudet till vuxna.

5

days left
Procuring entity image

KLF 2023/1215 - Kommunikationstjänster till Luleå Hamn AB

Date for initial dispatch of the notice 11/15/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Reklam och marknadsföring

Upphandlingen omfattar tjänster för en fullservicebyrå som i nära samverkan med interna resurser ska leverera kommunikationstjänster till Luleå Hamn AB.

5

days left
Procuring entity image

14155 - Trapphusstädning inom Brynäs fastighetsbestånd

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Städning av byggnader

Upphandling av trapphusstädning inom Brynäs fastighetsbestånd

5

days left
Procuring entity image

E2023-04462 - E-446 Finplanering södra Hagaplan

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Finplanering på Södra Hagaplan.

5

days left
Procuring entity image

13941 - Kanalrensning och OVK-besiktning

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Installation av ventilation, Inspektion av ventilationssystem

OVK-besiktning och kanalrensning

5

days left
Procuring entity image

14204 - Teknisk rust av Labbis i Forsbacka

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Ombyggnadsarbete, Indragning av elektriska ledningar

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar på uppdrag av Gävle kommun; Teknisk rust av byggnaden Labbis i Forsbacka. Nyinstallation av FTX- system, nya eldragningar samt nya radiatorer.

5

days left
Procuring entity image

A040.721/2023 - Rättsdatabas

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2023
CPV: Juridisk rådgivning och informationstjänster

Fyra-årigt nationellt avtal avseende rättsdatabastjänster.

5

days left
Procuring entity image

638/23 - Innovationsupphandling som katalysator för cirkuläritet av avloppsvatten

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2023

Avtalstid 1/12 2023 - 30/4 2024. Genomförandet handlar i korthet om att identifiera och utforska de olika perspektiv som blir nödvändiga att förstå för att kunna avgöra om och hur vi kan använda innovationsupphandling, och vilka förutsättningar vi i så fall kan hänsyn till.

5

days left
Procuring entity image

KOM-411771 - E4 delen förbi Skellefteå, vägplan

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2023
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Vägplan E4 delen förbi Skellefteå

6

days left
Procuring entity image

KOM-410947 - ÖVB Belysning - Sammansatt tekniskt system

Date for initial dispatch of the notice 12/4/2023
NUTS: Sverige
CPV: Belysningssystem, Vägbelysning

Upphandling av centraler för vägbelysning med tillhörande kommunikationsskåp, inklusive montage av aktiv utrustning för kommunikation som tillhandahålls av Trafikverket. Upphandlingen avser leverans av centraler och skåp för kommunikationsutrustning som tillsammans kommer innebära en helhetslösning ...

6

days left
1 / 13