Procuring entity image

653378 - Snöröjning, halkbekämpning och sandsopning

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
CPV: Gatsopning, Snöröjning

Snöröjning, halkbekämpning och sandsopning

2

days left
Procuring entity image

MF 2024/87 - Direktupphandling Ekdatabas

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster, Skogsinventering, Miljötjänster, Miljöövervakning utom för byggprojekt

Uppdraget omfattar en uppdatering och komplettering av objekten i Stockholms stads Ekdatabas (EDB) med fokus på bedömning av ekbeståndets tillstånd, aktualisering av skötselbehov samt inventering av brun guldbagge. Syftet är att möjliggöra bedömningar av ekbeståndets utveckling över tid och identifi ...

2

days left
Procuring entity image

HON/2024-107 - Meddelande om frivillig förhandsinsyn - Trygghetslarm Ordinärt boende

Date for initial dispatch of the notice 6/12/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Fjärrstyrda larmanordningar

Hyra av trygghetslarm till ordinärt boende. Motivering av beslut om upphandlingsförfarande: Osby kommun har anslutit sig till Trygghetscentralen NO Skåne. Trygghetscentralen arbetar i ett ärende- och larmhanteringssystem som heter Coordcom. Coordcom tillhandahålls i Sverige av SOS Alarm, och SOS A ...

2

days left
Procuring entity image

SKAB2023-000024 - Fastighetssystem

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Programvara för fastighetsförvaltning

Upphandlingen är uppdelad i 2 steg. I steg 1 lämnas ansökan in och i steg 2 bjuds kvalificerade anbudsgivare in för utvärdering som görs utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Kvalitetsutvärderingen kommer göras på funktionalitet utifrån användarvänlighet, flexibilitet och komplexitet. ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-412868 - TEM GC-väg över Vindelälven

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Byggnation av gångbro

Samverkansentreprenad innefattande, utredning, projektering och produktion av GC-väg över Vindelsälvsbron vid Vännäs.

3

days left
Procuring entity image

SHEM 2024/632 - Projekt 17109 Ombyggnad Kv. Karneolen 3

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Ombyggnadsarbete

Entreprenaden omfattar ombyggnadsarbeten på kvarteret Karneolen 3 som omfattar bl.a. fasadrenovering, takomläggning, fönster- och balkongrenovering. Mer information framgår av AFD.1, enligt handling 4.1 AF.

3

days left
Procuring entity image

24FMVU625 - Framework agreement Autonomous underwater vehicle Mine Counter Measure portable

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Obemannade undervattensfarkoster (UUV)

FMV avser upphandla ett ramavtal för att på så sätt tillgodose Försvarsmaktens förmågebehov gällande MCM (Mine Counter Measure) sökning genom en lätt AUV (Autonomous underwater vehicle). AUV-systemet skall ersätta befintligt system som används idag inom FM för MCM. Systemet ska vara handhållet och k ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-413612 - Bärgning, uppställning och skrotning av fordon och fordonsvrak

Date for initial dispatch of the notice 6/13/2024
NUTS: Sverige
CPV: Bärgning av bilar, Bortforsling av fordon, Bärgning av nyttofordon, Bärgning av bussar, Bärgning av motorfordon, Bärgning av motorcyklar, Skrotning av fordon

Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa bärgning, uppställning och skrotning av fordon och fordonsvrak vid behov.

3

days left
Procuring entity image

KOM-413211 - Utförandeentreprenad GC-Väg och cirkulationsplats väg 939, Torkelstorpsvägen-Hanhals kyrkväg

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2024
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Utförande av 3,5 km nyanläggning av gång och cykelväg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och nyanläggning av cirkulationsplats korsningen väg 939/934.

3

days left
Procuring entity image

FB 2024/430 - Driftentreprenad övergripande styrsystem

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Manöver- och styrsystem, tryckeriutrustning, grafisk utrustning, utrustning för kontorsautomatisering och informationsbehandlingsutrustning, Manöver- och styrsystem, SCADA eller motsvarande system

Driftentreprenad övergripande styrsystem

3

days left
Procuring entity image

24/000643 - Framework agreement - Third party monitoring and follow-up, Iraq

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Övervakning och kontroll

Third Party Monitoring (TPM) service of Sida’s development cooperation within Iraq, both federal areas and Kurdistan Region of Iraq (KRI).

3

days left
Procuring entity image

KOM-414622 - Trumåtgärder Mittbanan

Date for initial dispatch of the notice 6/11/2024
NUTS: Västernorrlands län
CPV: "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbeten för järnvägar

Trumbyten

3

days left
Procuring entity image

1180-2023/24 - Brandkonsulter

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
CPV: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Brandkonsult

3

days left
Procuring entity image

KS 24/0157 - Administrativt stöd för friskvårdshantering

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning

3

days left
Procuring entity image

SU-484-0035-23 - Helikopterflygningar, uppdragsflygningar

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2024
NUTS: Stockholms län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Icke-reguljär passagerartransport, Flygtransport, Uthyrning av helikoptrar med besättning

Denna upphandling avser helikoptertjänster i form av uppdragsflygningar i syfte för forskning, oftast mellan 2-7 personer. Tarfala forskningsstation genomför forskning i fjällmiljö och på glaciärer inom Norrbottens län.

3

days left
Procuring entity image

SKAB2023-000077 - Styr och regler entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Installation av styr- och reglersystem

Upphandlingen avser ramavtal med tre (3) entreprenörer i rangordning för felsökning och nyinstallation. Förnyad konkurrensutsättning förekommer.

3

days left
Procuring entity image

A2024-32-143 - Teckenspråkstolkning för studenter

Date for initial dispatch of the notice 5/29/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Tolktjänster

Högskolan Kristianstad ska kunna erbjuda tolkning för döva, dövblinda och hörselskadade studenter som antagits till våra utbildningar. Vi upphandlar därför ramavtal för teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning som ska kunna avropas när behov uppstår. Uppdraget innebär att tolka vid t ...

3

days left
Procuring entity image

24SVOA68 - Byggledare Bygg och Process

Date for initial dispatch of the notice 6/18/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Denna upphandling avser att täcka behovet av tekniska konsulter för byggledare inom området Bygg och process. Uppdragen omfattar byggledaruppdrag för projekt inom SVOA:s anläggningar. Efterfrågad kompetens och erfarenhet kommer att variera beroende av vilken projekttyp som ska byggledas. Upphandling ...

3

days left
Procuring entity image

- Företagshälsovård

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Företagshälsovård

Upphandlingen omfattar löpande avrop och behov av tjänster inom företagshälsovård för omkring 400 anställda. Avtalet beräknas att träda i kraft 2024-09-01 -- 2027-08-31 (3 år) med möjlighet för beställare att förlänga avtalet ytterligare ett (1) år med oförändrade avtalsvillkor.

3

days left
Procuring entity image

SKAB2023-000076 - Brandlarm- Drift/underhåll och nyinstallation

Date for initial dispatch of the notice 6/13/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Brandlarmssystem, Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten, Elektriska kopplingsarbeten, Installation av brandlarmssystem, Brandskyddstjänster

Upphandling av ramavtal gällande årligt underhåll av befintligt brandlarmsystem enligt SBF110. Månadskontroll och kvartalsprov genomförs av upphandlande myndighets utsedda anläggningsskötare.

3

days left
Procuring entity image

0205/24 - Kärltvättbil

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2024
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Motorfordon, Specialfordon, Fordon för avfall och avloppsvatten, Fordon för avfall, Sopbilar, Sopbilar med komprimator

Köp och leverans av 1 kärltvättbil.

3

days left
Procuring entity image

HaV 2024-001840 - Expertstöd limnologi

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2024
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Undervattensreglersystem, Tjänster avseende miljökonsekvensbedömning (MKB) för bygg- och anläggningsarbeten, Undervattensutforskningar, Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik, Förvaltning av viltbestånd, Vattenbruk, Havsbruk, Undervattensfotografering, Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Miljöplanering, Strategisk planering för bevarande av den marina miljön, Strategisk planering för hantering eller bevarande av naturresurser, Miljörådgivning, Skydd mot naturliga faror eller risker, Andra samhälleliga och personliga tjänster

Havs- och vattenmyndigheten behöver en extern limnolog som har gedigen ekologisk kunskap om limniska arter och livsmiljöer. Uppdraget består i huvudsak av att bedöma olika ekosystemkomponenter (arter och livsmiljöer) utifrån ett antal kriterier genom ett poängsystem. Dessa bedömningar ska därefter ...

3

days left
Procuring entity image

14497 - Uppställning, drift och skötsel av servering

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Livsmedel, drycker, tobak o d, Restaurang- och serveringstjänster

Upphandlingen avser upplåtelse av mark för uppställning, drift och skötsel på Rådhustorget i Gävle.

3

days left
Procuring entity image

KF 223/2024 - Filmtjänst för Familjen Helsingborg 2024

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Film- eller videodistribution, Filmdistribution, Film on demand-tv

Upphandlingen omfattar digital filmtjänst till hemsidan för biblioteken inom Familjen Helsingborg. Syftet med upphandlingen är att tillgodose bibliotekens behov av digital filmtjänst till dess låntagare. Målet är att få ett avtal med en leverantör som har ett brett utbud av titlar för digital filmt ...

3

days left
Procuring entity image

14795 - Rivning paviljonger Olsbackagården, Gavlefastigheter

Date for initial dispatch of the notice 5/29/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av två paviljongbyggnader med en länkbyggnad på totalt ca 400 kvm.

3

days left
Procuring entity image

KOM-415811 - Omtag Byggledare och BPU i Nationellt program buller, region Syd

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Byggteknisk ledning, Rådgivning med avseende på buller

BPU/Byggledare kommer att bistå som BPU i projekt där Trafikverket utför bullerdämpande åtgärder i region Syd inom nationellt program buller. Resursen kommer i roll som byggledare att utföra inventering av lokala bullerskärmar invid uteplats hos fastighetsägare, upprätta avtal och bygglov samt vara ...

3

days left
Procuring entity image

TN 2024/46 - PUH 4 Hammars skola, By E och F

Date for initial dispatch of the notice 6/5/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, Takunderhåll, Fasadarbeten

Upphandlingen avser tak- och fasadrenovering på Hammars skola (byggnad E och F) i Kristianstads kommun.

3

days left
Procuring entity image

KOM-415485 - Projektplanerare för program Västlänken inom Göteborgs kommun, Västra Götalands Län

Date for initial dispatch of the notice 5/30/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Vi söker en resurskonsult som projektplanerare till program Västlänken och främst projekt Haga. Ditt uppdrag i projektet är företrädesvis att biträda projektledaren i alla förekommande projektplaneringsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras.

3

days left
Procuring entity image

KS.2024.1180 - Robotgräsklippare

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2024
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

Upphandling av robotgärsklippare

3

days left
Procuring entity image

- Rehabiliterings och hälsofrämjande datorsystem

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Diverse programvara och datorsystem

Överkalix kommun upphandlar ett rehabliterings-, och hälsofrämjande datorsystem som ska underlätta kommunens aktiva och proaktiva arbete inom detta område. I leverans av systemet ska även ingå projektledning och utbildning. Tidsmässig omfattning är 1 år med förlängningsoption om 1 år från och med ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-414540 - Tids- och synkutrustning

Date for initial dispatch of the notice 5/26/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning, Nätutrustning, Telenätsutrustning, Telekommunikationsmateriel, Kommunikationsutrustning, Kommunikationsinfrastruktur

Upphandling av ramavtal av synkroniseringsutrustning för att tillgodose Trafikverkets IP/MPLS-nät, som är uppbyggt med synkron Ethernetteknik, med noggrann frekvens och tidsangivelse.

4

days left
Procuring entity image

SHEM 2024/483 - Kv. Örtuglandet 1 Bromma - DE 15500 Invändig stomkomplettering

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggnation av bostäder

AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtät-ning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus med garage under mark. Projektet upphandlas som delad entreprenad. EBAB i Stockholm AB ansvarar ...

4

days left
Procuring entity image

KOM-415467 - Ramavtal - Rådgivning och stöd inom området arbetsplats och facility management

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2024
NUTS: Sverige
CPV: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

Upphandlingen avses resultera i ramavtal som kommer att användas av hela Trafikverket men främst HR, fastighetsavdelningen samt IKT. Beställaren kommer att teckna ramavtal med en (1) leverantör. Den årliga inköpsvolymen uppskattas till cirka 8 000 000 SEK. Uppskattningen baseras på tidigare ...

4

days left
Procuring entity image

SHEM 2024/717 - Kv. Örtuglandet 1 Bromma - DE 15800 Målning

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Målning av markeringar för parkeringsplats, Målning, Målning av byggnader

xx

4

days left
Procuring entity image

KOM-415682 - Utförande av drift och underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning i Örebro län

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2024
NUTS: Östra Mellansverige, Örebro län
CPV: Gatubelysning, Stolpar för gatubelysning, Vägbelysning, Underhåll av gatubelysning, Drift av elektriska anläggningar

Upphandlingen omfattar en drifts- och underhållsentreprenad. Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Örebro län. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra ...

4

days left
Procuring entity image

23FMVU11318 - Akutsjuksköterska

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Förmedling av vårdpersonal, Hälso- och sjukvård samt socialvård, Hälsovårdstjänster, Sjukskötersketjänster

Denna upphandling avser tecknande av ramavtal avseende sjukvård i beredskap på FMV provplats i Karlsborg samt i mindre utsträckning vid annan ort. T&E Mark, provplats Karlsborg, har behov av att ha akutsjukvård i beredskap på provplatsen vid de tillfällen som farlig verksamhet pågår. Vid tillfälle ...

4

days left
Procuring entity image

KOM-415743 - Samarbetsledare för projektet TEM GC-väg över Vindelälven

Date for initial dispatch of the notice 5/29/2024
NUTS: Västerbottens län
CPV: Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Konsulttjänster för företagsutveckling

Samarbetsledare för projektet GC-väg över Vindelälven. Projektet har affärsformen Tidig entreprenörsmedverkan (TEM) och kommer att genomföras i tre faser. I den första fasen genomförs en utredning av brotyp, den andra fasen detaljprojektering och i den tredje fasen sker produktion. Samarbetsledaren ...

4

days left
Procuring entity image

14642 - Hyresmaskiner Gavlefastigheter (GFAB) Gavlegårdarna, Gävle Energi samt Gästrike Återvinnare

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Gavlegårdarna och Gavlefastigheter upphandlar Hyresmaskiner Nuvarande avtal går ut 2024-08-31

4

days left
Procuring entity image

KS/2024:201 - Upphandling av ramavtal för Fastighetsvärdering

Date for initial dispatch of the notice 6/12/2024
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast egendom, Exploatering av andra fastigheter än bostadsfastigheter, Skogsövervakning eller -utvärdering, Utvärderingskonsulttjänster

Fastighetsvärdering av fastigheter (mark) , byggnader , objekt etc.

4

days left
Procuring entity image

- Drivband till bandvagn, Antarktis

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2024
NUTS: Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Transportband av gummi, Mekaniska reservdelar utom motorer och motordelar, Diverse reservdelar

Polarforskningssekretariatet har för avsikt att införskaffa 2 uppsättningar á 4 st drivband TL6 med ombyggnadskit + ett drivband TL6 (dvs totalt 9 drivband) med leverans senast oktober 2024 inför kommande expeditioner.

4

days left
1 / 11