Procuring entity image

2021-10894 - Beslutsstöd GIS

Date for initial dispatch of the notice 1/21/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Digitala fastighetskartor, Geografiska informationssystem (GIS eller motsvarande), System för datorstödd konstruktion (CAD), Kartprogramvara, Digitalt kartläggningssystem, Kartframställning, Landmätning, Stadsplanering och landskapsvård, Stadsplanering

Anbudsområde 1 Uppdraget omfattar att tillhandahålla verktyg som stöd till Beställarens processer, där samtliga delar har behov av att hantera 3D- geodata. Beställaren ser en framtida lösning av en lokal installation av verktygen/systemet (on prem). - Tillhandahålla verktyg som stöd för kommunal k ...

1

days left
Procuring entity image

21FMV8036 - Transportable VSAT System

Date for initial dispatch of the notice 1/4/2022
NUTS: Sverige
CPV: Satellitantenner, Satellitbunden kommunikationsutrustning

Transportable VSAT System, Spare Parts, PDS Agreement

1

days left
Procuring entity image

KOM-407729 - För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit inom Jämtlands län. #3766

Date for initial dispatch of the notice 1/18/2022
NUTS: Sverige, Jämtlands län
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Lit inom Jämtlands län

1

days left
Procuring entity image

KOM-407722 - För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Rättvik inom Dalarnas län. #5978

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2022
NUTS: Sverige, Dalarnas län
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Rättvik, inom Dalarnas län.

1

days left
Procuring entity image

KOM-405186 - Väg 956, GC-väg samt konstruktion av ny bro över Stockaån i Kungsbacka kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: Sverige, Hallands län
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Anläggningsarbeten för broar, Anläggningsarbeten för gångbanor, Anläggningsarbeten för cykelvägar

För utförande av gång-och cykelväg, Väg 956, Östra Särövägen, delen Kyrkoby Dalavägen - Säröleden, samt konstruktion av ny bro över Stockaån i Kungsbacka kommun, Hallands län. Vänligen notera att under perioden 2021-12-23 till 2022-01-09 kommer inga frågor i upphandlingen att besvaras.

1

days left
Procuring entity image

- KS/2021:623 - Byggtjänster

Date for initial dispatch of the notice 12/13/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Renovering av byggnader, Ombyggnadsarbete, Reparation och renovering, Ombyggnadstjänster, Reparation och underhåll

Ramavtalet omfattar byggtjänster inom yrkeskategorierna som anges i anbudsformuläret. Ramavtalet avser underhåll, reparation, mindre ombyggnationer samt akut underhåll på beställarens fastigheter.

1

days left
Procuring entity image

SLF 25/2021 - Upphandling av transport och sorteringstjänst vid allmänna val 2022, EU-parlamentsval 2024 samt allmänna val 2026

Date for initial dispatch of the notice 1/19/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Transporter (utom avfallstransport), Vägtransporter

I Sverige genomförs under år 2022 allmänna val, år 2024 val till EU-parlamentet och år 2026 återigen allmänna val. Val- och demokratinämnden i Helsingborgs stad ansvarar för att genomföra valen i Helsingborg, såväl förtidsröstning (fd poströstning) som röstning på valdagen. Upphandlingen omfattar ...

1

days left
Procuring entity image

12431 - Hissmodernisering Nyhedsbacken 16 Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/23/2021
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Hissar, Diverse entreprenader inom särskilda fackområden

Rivning och nyinstallation av 1 st hiss

1

days left
Procuring entity image

SBN 2021-872 - Ramavtal industrielektriker 2022

Date for initial dispatch of the notice 12/20/2021
NUTS: Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Reparation och underhåll av elektrisk utrustning i byggnader, Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning, Installation av elektrisk utrustning

Bodens kommun, beställare Samhällsbyggnadsförvaltningen inbjuder er här med att lämna anbud på ramavtal industrielektriker. Uppdraget avser ramavtal konsulttjänst industrielektriker inom Bodens kommun. Uppdraget omfattar främst felsökning och avhjälpande underhåll samt även nyinstallation inom e ...

1

days left
Procuring entity image

- Årsavtal passersystem, kameror -och tvättbokningssystem -2

Date for initial dispatch of the notice 12/21/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Inbrotts- och brandlarm, Inbrottslarmssystem, Passerkort, Övervakningskameror, Passerkontrollsystem, Tekniskt arbete för säkerhetsanläggningar, Installation av larmsystem och antenner, Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk utrustning för byggnader, Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning, Larmövervakningstjänster, Låssmedstjänster

Ramavtal enligt AFB.22 för löpande service och komplettering passerssytem, kameror och larm samt tvättbokningssytem. Se upphandlings dokumenten för mer detaljerad information.

1

days left
Procuring entity image

KOM-408622 - Resurskonsult Projekteringssamordnare Korsvägen för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet

Date for initial dispatch of the notice 12/23/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Konsulttjänster för infrastruktur

Projekteringssamordnare till Korsvägen för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet, kontrakt på 1 år med möjlighet till option på 1 år.

1

days left
Procuring entity image

2021-5692 - kv. Måsholmen 33 - DE 15410 Fönster & Fönsterdörrar

Date for initial dispatch of the notice 1/11/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Fönster, Fönsterdörrar

Tillverkning och leverans av fönster och fönsterdörrar till nyproduktion av 102 lägenheter i Skärholmen.

1

days left
Procuring entity image

UH 2021-112 - NanoMOKE

Date for initial dispatch of the notice 12/24/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

A high-precision nano magneto-optic Kerr effect system

1

days left
Procuring entity image

KOM-407768 - Bro vid Flokån Rv 50 vandringshinder

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2022
NUTS: Dalarnas län
CPV: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

Miljö landskap, Väg, W Dalarnas län

2

days left
Procuring entity image

KOM-409091 - För utförande av Om och Tillbyggnad av Sveriges järnvägsmuseum inom Gävle kommun, Gävleborgs län.

Date for initial dispatch of the notice 12/21/2021
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Byggnadsanläggning, Byggnation av byggnader med flera funktioner, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, Bygg- och anläggningsarbeten: utställningsbyggnader, Byggnation av museum

För utförande av Om och Tillbyggnad av Sveri-ges järnvägsmuseum inom Gävle kommun, Gävleborgs län.

2

days left
Procuring entity image

KOM-409036 - Upprättande av förfrågningsunderlag för ut-förandeentreprenad för ny- och ombyggnation av väg 57 mellan Gnesta och Järna, Södertälje Kommun

Date for initial dispatch of the notice 1/19/2022
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2

days left
Procuring entity image

A2/2022 - Biljettsystem HASAB 2022

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Biljetter

Tjänstekoncession avseende biljettsystem för Helsingborg Arena och Scen AB (Helsingborgs Stadsteater, Helsingborgs Konserthus, Helsingborg Arena och Sofiero Slott & Trädgårdar) Anbudsförfrågan och kravspecifikation finns i separata bilagor

2

days left
Procuring entity image

KOM-408790 - konsultuppdrag för Beredskap och Skadeinspektioner av bro tunnel inom Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 12/16/2021
NUTS: Östra Sverige
CPV: Teknisk byggnadsinspektion

Avser jourtjänster och beredskap

2

days left
Procuring entity image

KOM-408944 - Inspektion av bergslänter inom region Öst samt Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 12/20/2021
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Inspektion av bergslänter inom region Öst samt Stockholm. Två delområden

2

days left
Procuring entity image

11141 - Tvätt- och textilservice, Gävle Kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/23/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Tvätt- och kemtvättstjänster

Gävle Kommun upphandlar Tvätt- och textilservice, hyra och tvätt av textilier såsom lakan, örngott, handdukar etc.

2

days left
Procuring entity image

ÖFF 2021/283 - Ärendehanteringssystem till överförmyndarförvaltningen

Date for initial dispatch of the notice 12/23/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Upphandling av ärendehanteringssystem till överförmyndarförvaltningen.

2

days left
Procuring entity image

KS2021/2109 - Parkeringsövervakning

Date for initial dispatch of the notice 12/23/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Parkeringstjänster, Bilparkeringstjänster, Tjänster utförda av parkeringsvakter

Parkeringsövervakning inkl. service och tömning av P-automater enligt förfrågan. Ingår i förfrågan gör även Stiftelsen Kungälvsbostäder.

2

days left
Procuring entity image

KOM-408495 - PLK Bruksvägen bdl.232 Kramfors kommun, Västernorrlands län

Date for initial dispatch of the notice 12/23/2021
NUTS: Sverige, Västernorrlands län
CPV: Järnvägsingenjörstjänster

Projektering av ALEX GC-bom anläggning.

2

days left
Procuring entity image

- Lärportal som tjänst, Utbildningskontoret Upplands-Bro

Date for initial dispatch of the notice 1/20/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Utbildningsadministration, Undervisning och utbildning, Diverse skoltjänster

Upplands-Bro kommun upphandlar ett lärportal som tjänst för utbildningskontorets verksamheter såsom förskola, fritids, skola, gymnasie mfl

2

days left
Procuring entity image

KOM-408444 - FSK 601, upprättande av relationshandlingar i 2D, trafikplats Häggvik

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: Sverige, Stockholm
CPV: Byggnadsanläggning, Tillståndsplaner, arbetsritningar och specifikationer, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

2

days left
Procuring entity image

KLF 2021/1220 - Skogstjänster avverkning 2022--2026

Date for initial dispatch of the notice 12/30/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Skogsavverkning, Tjänster i samband med skogsavverkning

Upphandlingen gäller Luleå kommuns behov av avverkning med skördare och skotare. Innefattar slutavverkning, exploateringsavverkning och gallring.

2

days left
Procuring entity image

BUN 2021/3519 - Utredning avseende sammanslagning av befintliga skolenheter till nya skolenheter

Date for initial dispatch of the notice 1/18/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Utredning

Utredning avseende sammanslagning av befintliga skolenheter till nya skolenheter.

2

days left
Procuring entity image

12489 - Utredare

Date for initial dispatch of the notice 1/19/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Utredning

Utvärdering om 320 timmar

3

days left
Procuring entity image

KOM-404444 - Totalentreprenad väg 40 Nässjö-Eksjö

Date for initial dispatch of the notice 12/20/2021
NUTS: Sverige, Sydsverige
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

För utförande av totalentreprenad väg 40 Nässjö-Eksjö

4

days left
Procuring entity image

E2021-05204 - Processledare för utredning av energisystem, Norra Djurgårdsstaden

Date for initial dispatch of the notice 12/24/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Projekt Norra Djurgårdsstaden planerar i delprojekt Loudden för en fossilfri och klimatpositiv energisystemlösning till kommande bostäder. Projektet har därför behov av en processledare för att utreda vilka typer av tekniska lösningar som är möjliga och lämplig för användning inom projektet samt vad ...

4

days left
Procuring entity image

KOM-409113 - För utförande av DEF-slipersbyte inom Distrikt Öst, Stockholm och Distrikt Mitt, 2022 inklusive förstärkningsåtgärder efter inställt spårbyte

Date for initial dispatch of the notice 1/20/2022
NUTS: Sverige, Östra Mellansverige
CPV: Anläggningsarbeten för järnvägar

Objektet avser huvudsakligen ordinarie årligt utbyte av DEF-slipersbyte inom Distrikt Öst, Stockholm och Distrikt Mitt. DEF-slipersbytet avser spårsliprar i betong med alvarliga ned-brytningsproblem härrörande från felaktiga tillverkningsmetoder vilket fått till följd att inre volymökningar uppstått ...

4

days left
Procuring entity image

A024.745/2022 - Vapenmonterad lasermodul

Date for initial dispatch of the notice 1/17/2022
CPV: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, Vapen, ammunition och tillhörande delar

Upphandlingen omfattar ett kontrakt på etthundra (100) stycken vapenmonterade lasermoduler med option på femtio (50) stycken.

4

days left
Procuring entity image

21FMV7688 - Tactical Communication Unit with Deployable Mast

Date for initial dispatch of the notice 12/16/2021
NUTS: Sverige
CPV: Taktisk ledning, styrning och kommunikation

FMV intends to procure a number of heavy tactical Communication Units on behalf of SwAF (the Swedish Armed Forces) for further integration on its 8-wheel RMMV HX 44M trucks

5

days left
Procuring entity image

2021/385 - Ramavtal Bemanningstjänster avseende chaufförer och ÅVC-personal

Date for initial dispatch of the notice 12/2/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster, Avfallshantering, Bemanningstjänster för enskilda

Upphandlingen omfattar ramavtal gällande leverans av tjänster för bemanning avseende chaufförer och ÅVC-personal.

5

days left
Procuring entity image

TN 2021/2229 - Milnerskolan

Date for initial dispatch of the notice 1/19/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete

Milnerskolan byggs om till ny grundskola för totalt ca 475-500 elever. Projektet gäller ombyggnad av befintlig gymnasieskola i 3 våningar. Kök och matsal har byggts på plan 1, färdigställdes sommaren 21 och påverkas i liten omfattning av ombyggnaden. I entreprenaden ska ingå att sköta och underhåll ...

5

days left
Procuring entity image

12404 - Ny kylanläggning - Alfta ishall

Date for initial dispatch of the notice 1/14/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Kompressorer för kylutrustning, Kyl- och ventilationsutrustning, Installation av kylutrustning

Alfta ishall har en ny ispist samt ny sarg i ishallen. Nu ska kylanläggningen bytas ut. Till stor del kommer arbeten att utföras i kylmaskinrummet, men till viss del även i ishallen.

5

days left
Procuring entity image

KOM-409077 - Fasadåtgärder Dalarnas län etapp 1

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: Sydsverige
CPV: Montering av dörrar och fönster

Fasadåtgärder i Dalarnas län.

5

days left
Procuring entity image

KOM-408446 - För utförande av Tankbeläggning region mitt Y-län

Date for initial dispatch of the notice 1/25/2022
NUTS: Sverige, Västernorrlands län
CPV: Vägbeläggningsarbeten

För utförande av Tankbeläggning region mitt Y-län

5

days left
Procuring entity image

763/2021 - Direktupphandling av visselblåsarfunktion för Helsingborgs stad

Date for initial dispatch of the notice 12/15/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Juridiska tjänster, Redovisning och revision, Revision, Undersöknings- och säkerhetstjänster, Utredning

Visselblåsarfunktion för Helsingborgs stad innefattande tipsmottagning och utredningskompetens för mer omfattande eller komplicerade utredningsuppdrag gällande visselblåsartips.

5

days left
Procuring entity image

21INK067 - Löpande mark- och beläggningsarbeten 2022

Date for initial dispatch of the notice 1/19/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"

Upphandlingen omfattar ramavtal för löpande mark- och beläggningsarbeten för sådana arbeten inom teknikområde mark- och anläggning som beställaren inte har möjlighet att utföra i egen regi och som inte är aktuellt för konkurrensutsättning. Piteå kommun upphandlar därför, till förmån för samtliga bes ...

5

days left
1 / 12