Procuring entity image

FSK 2022/292 - Ramavtalsupphandling av Mättjänster, 3D modeller, CAD- och BIM-tjänster

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtalsupphandling av Mättjänster, 3D modeller, CAD- och BIM-tjänster
Reference number
FSK 2022/292
Description
Anbudsområde A: Uppmätning, uppmätning med laserscanner, geodetisk mätning samt upprättande av digitala ritningar och 3D-modeller. Leveransen ska följa beställarens projekteringsanvisningar. Skanningen ska kunna utföras med utrustning som tillåter en noggrannhet på 10 mm. Noggrannheten specificeras utifrån de enskilda projektens behov. Anbudsområde B: CAD- och BIM-tjänster avseende ett byggnadsverk inom flertal teknikområden (tex. arkitekt, VVS, el, landskap). Beskrivning av datafångst, metadataregistrering samt en bearbetad modell med areor i anvisad format. För fastighetskontorets avrop ska konsulten ombesörja publicering i FM-access. Leveransen ska följa beställarens projekteringsanvisningar. Skanningen ska kunna utföras med utrustning som tillåter en noggrannhet på 10 mm. Noggrannheten specificeras utifrån de enskilda projektens behov. Option tjänster Fastighetskontoret och SISAB har även behov av följande tjänster: • En enklare form av skanning med 360 graders kamera som genererar mätbara bilder och möjligheten att digitalt vandra runt i en byggnad. • Skanning med drönare för tex. Inventering av tak och markskanning. Omfattningen kan ändras i takt med att teknik och behov utvecklas. Dessa tjänster ingår som option i denna upphandling vilket innebär att det inte är krav att kunna leverera dessa tjänster. Beställaren ska kunna köpa dessa tjänster vid behov genom offertförfrågan, dvs. inte enligt rangordningen för anbudsområden. Fastighetskontoret och SISAB är inte heller skyldiga att köpa dessa tjänster hos ramavtalets leverantörer. Option betalningsmodell per kvm I vissa avrop önskar Fastighetskontoret och SISAB möjlighet att betala per kvm + startavgift. Priser ska lämnas i anbudet. Beställaren ska kunna köpa dessa tjänster vid behov genom offertförfrågan, dvs. inte enligt rangordningen för anbudsområden. Beställaren är ej skyldig att köpa dessa tjänster hos ramavtalets leverantörer.
Main CPV-code
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71315000-9 - Byggnadsteknik, 71355000-1 - Mätningstjänster, 72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
2/14/2023
Contract period end
2/13/2027
Options enabled
Yes
Options description
• En enklare form av skanning med 360 graders kamera som genererar mätbara bilder och möjligheten att digitalt vandra runt i en byggnad. • Skanning med drönare för tex. Inventering av tak och markskanning. Omfattningen kan ändras i takt med att teknik och behov utvecklas. Option: betalningsmodell per kvm + startavgift.

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1/26/2023
Tender valid till
7/20/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA10334
Date for initial dispatch of the notice
1/12/2023
TED Notice number
2022/S 248-720154
Ted Notice