Procuring entity image

626020 - Behandling av grov- och trädgårdsavfall som samlas in fastighetsnära på fastland eller öar med fastförbindelse med bro eller vägfärja

To participate visit Roslagsvatten Supplier Portal and register interest. You may need to create a user account at Roslagsvatten Supplier Portal if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Roslagsvatten
National registration number
556142–2394
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Behandling av grov- och trädgårdsavfall som samlas in fastighetsnära på fastland eller öar med fastförbindelse med bro eller vägfärja
Reference number
626020
Description
Behandling av hushållens grovavfall sker i kommuner vari beställaren ansvarar för insamling och behandling av det kommunala avfallet, idag Österåkers kommun och Vaxholms stad. Leverantören ska erbjuda följande behandlingsmetoder av grovavfall och trädgårdsavfall: • Grovavfall – sorteras ut innan behandling. • Trädgårdsavfall – kompostering. Båda fraktionerna ska avlämnas på samma mottagningsanläggning. Beställarens upphandlade leverantör utför Insamling av material och ingår inte i denna upphandling. Grovavfall hämtas från kund enligt: • Flerbostäder kan teckna schemalagd hämtning av sitt grovavfall. Detta ska hämtas i på 660L med komprimerande sopbil. Trädgårdsavfall hämtas från kund enligt: • Småhus och flerbostadshus i tätortsområden kan teckna schemalagd hämtning av sitt trädgårdsavfall, detta hämtas i 370L kärl med komprimerande sopbil. Idag hämtas trädgårdsavfall under säsongen april-oktober (Ingen hämtning under juli månad). Syftet med avtalet är att uppfylla kommunens skyldighet att behandla kommunalt avfall enligt den definition som förekommer i miljöbalken, samt tillgodose Roslagsvattens behov av behandling av fraktionerna. Målen med avtalet är att sträva mot ökad materialåtervinning och på så sätt minska mängden avfall som går till förbränning och deponering, samt tillse bästa möjliga avfallsbehandling enligt avfallshierarkin.
Main CPV-code
90510000-5 Avfallshantering
Contract nature
Services
Estimated value
575,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
90510000-5 - Avfallshantering, 90513000-6 - Hantering av ofarligt avfall
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
1/2/2023
Contract period end
1/1/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, without reopening of competition
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11/25/2022
Tender valid till
5/25/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA9621
Date for initial dispatch of the notice
10/25/2022
TED Notice number