Procuring entity image

0244/22 - Varulagerautomater - ny verkstad Bönekulla

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Renova Miljö AB
National registration number
556946-0321
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Environmental protection
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Varulagerautomater - ny verkstad Bönekulla
Reference number
0244/22
Description
Förfrågan avser en lösning med 2 st. hissautomater/varulagerautomater inklusive styrsystem för integration med affärssystemet IFS10. All utrustning skall levereras inklusive nödvändiga tillbehör, utbildning, transport till montageplatsen och komplett montage.
Main CPV-code
42416100-6 Hissar
Contract nature
Supplies
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
42416100-6 - Hissar, 42416120-2 - Varuhissar, 42416300-8 - Hissverk, 42417000-2 - Hissar och transportörer, 45313000-4 - Installation av hissar och rulltrappor
Place of performance (NUTS-code)
SE232 Västra Götalands län
Contract period start
10/10/2022
Contract period end
9/28/2023
Options enabled
Yes
Options description
För nedanstående optioner ska priset gälla under 2 års tid från orderdatum av hissautomatlösningen. Därefter ska en prisjustering ske med utgångspunkt från förändringen av konsumentprisindex (KPI) som publiceras av SCB månadsvis. Indexförändringen ska ske baserat på ett genomsnitt av de tre senaste publikationerna. Genomsnittet beräknas från orderdatum av option. 1.10.1 Inredning Prislista för komplettering av föreslagen inredning ska bifogas i anbudet. Prislistan för inredningen skall vara i paritet med den offererade inredningen i anbudet, innefatta alla tillgängliga komponenter, (ej endast efterfrågad inredning i denna kravspecifikation) som finns i sortiment för att modifiera inredningen vad gäller fackstorlek och höjd. 1.10.2 Hyllplan Pris för eventuell komplettering av antalet hyllplan i efterhand. Hyllplanen skall klara en lastkapacitet på minst 500 kg. 1.10.3 Utdrag Leverantören ska i anbudet presentera lösning och pris gällande utdrag för att kunna möjliggöra att plocka gods med travers. 1.10.4 Ljuspekare Pris för sekundär plockhänvisning i form av ljuspekare. Pris inklusive installation ska uppges i anbudet. 1.10.5 Uppmärkning Pris för komplettering av material för uppmärkning av artikelnummer ska anges i anbudet. 1.10.6 Batterireserv Pris inklusive installation av batterireserv för varje hissautomat. Även batterireservens kapacitet ska anges. 1.10.7 Montage inredning Timpris för montage av inredning ska inkluderas i anbudet.

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Fair working conditions
Innovative requirements
The technical specifications are primarily based on functional and performance requirements, not on describing the technical solution.
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9/26/2022
Tender valid till
12/18/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA8872
Date for initial dispatch of the notice
8/31/2022
TED Notice number
2022/S 165-468220
Ted Notice