Procuring entity image

KOM-410805 - För utförande av skredvarningssystem på Norra malmbanan inom Kiruna kommun, Norrbottens län

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
För utförande av skredvarningssystem på Norra malmbanan inom Kiruna kommun, Norrbottens län
Reference number
KOM-410805
Description
Trafikverket har för avsikt att öka säkerheten och minska leveransstörningarna på Norra malmbanan. Ett led i detta utgörs av byggnation av skredvarningssystem, inklusive driftövervakning och systemuppdateringar under garantitid, som denna upphandling avser. Skredvarningssystem ska förutom att detektera laviner och stenskred i sig även kunna detektera huruvida människor och klövdjur förekommer inom lavin- och skredfarligt område.
Main CPV-code
45230000-8 "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
Contract nature
Works
Estimated value
10,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
Place of performance (NUTS-code)
SE33 Övre Norrland
Contract period start
8/20/2022
Contract period end
8/19/2027
Options enabled
Yes
Options description
Integrering av skredvarningssystem med Trafikverkets system för avstängning av väg och järnväg

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LUF
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8/8/2022
Tender valid till
9/8/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA8627
Date for initial dispatch of the notice
8/8/2022
TED Notice number