Procuring entity image

2.3.5-300/2022 - Instrumentfria drogtester

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Instrumentfria drogtester
Reference number
2.3.5-300/2022
Description
Socialförvaltningen har behov av instrumentfria drogtester som med lätthet spårar otillåtna substanser i urin hos/för avropande enheter. Personalen måste snabbt kunna urskilja de personer som använt droger eller andra otillåtna preparat och i förekommande fall avskilja dem från andra boende/klienter/vårdtagare. Terapeutiska drogtester används också för att stödja klienten att hålla sig drogfri så att denne ökar sina möjligheter att komma i egen försörjning och självständigt boende. Direktupphandlingen ska leda till ett avropsavtal som tecknas med en leverantör för hela uppdraget.
Main CPV-code
38544000-0 Utrustning för narkotikaspårning
Contract nature
Supplies
Estimated value
500,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
38544000-0 - Utrustning för narkotikaspårning, 38910000-7 - Utrustning för hygienövervakning och -testning, 38911000-4 - Manuella kit med provstickor, 38912000-1 - Automatiska kit med provstickor, - Hjälp mig välja CPV-kod
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
6/29/2022
Contract period end
6/29/2023
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Direct
Is direct procurement?
Yes
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6/23/2022
Tender valid till
8/17/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA8293
Date for initial dispatch of the notice
6/9/2022
TED Notice number