Procuring entity image

DU2021-45 - PR21-24 Väg och ramp till MOB-förråd Hagby Återvinningsanläggning

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
SÖRAB
National registration number
556197-4022
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Environmental protection
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
PR21-24 Väg och ramp till MOB-förråd Hagby Återvinningsanläggning
Reference number
DU2021-45
Description
Projektet avser att bygga en ramp, gräva igenom en befintlig vall och bygga en kortare bilväg för att skapa bilväg fram till en byggnad på Hagby Återvinningsanläggning, Täby. Arbetet i entreprenaden beräknas pågå oktober-november 2022. Notera att visning av området kommer att ske under vecka 24, 13 - 17 juni. För bokning av visning ska SÖRABs projektledare kontaktas senast 10 juni, kontaktuppgifter återfinns i upphandlingsdokumentationen.
Main CPV-code
45213270-6 Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning
Contract nature
Works
Estimated value
600,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45111000-8 - Rivning och förberedande anläggningsarbeten, 45112000-5 - Grävning och schaktning, 45112500-0 - Schaktning, 45213270-6 - Bygg- och anläggningsarbeten: återvinningsanläggning, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
6/27/2022
Contract period end
12/31/2022
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Direct
Is direct procurement?
Yes
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6/23/2022
Tender valid till
9/23/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA8142
Date for initial dispatch of the notice
6/14/2022
TED Notice number