Procuring entity image

12865 - Geoteknik Vattenförsörjning Mon - Ledningssträcka

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gästrike Vatten AB
National registration number
556751-1661
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Geoteknik Vattenförsörjning Mon - Ledningssträcka
Reference number
12865
Description
Programmet för fältundersökningar omfattar områden längs de planerade stråken för överföringsledningar som i dagsläget inte är undersökta. Det finns inga kända tidigare undersökningar. Syftet med undersökningarna är att klarlägga de geotekniska förhållandena främst vid korsningspunkter med större vägar, järnväg, anlagda flottningsrännor/kanaler och vattendrag för att belysa möjligheterna att genomföra schaktfri ledningsdragning.
Main CPV-code
71332000-4 Geotekniska ingenjörstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71332000-4 - Geotekniska ingenjörstjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE121 Uppsala län
Contract period start
8/15/2022
Contract period end
12/31/2023
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0025
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6/24/2022
Tender valid till
8/24/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA8140
Date for initial dispatch of the notice
6/9/2022
TED Notice number
2022/S 103-290579
Ted Notice