Procuring entity image

3.3.2-171/2020 - Förmedling av inläsningstjänster

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Förmedling av inläsningstjänster
Reference number
3.3.2-171/2020
Description
Stockholms stad avser upphandla inläsningstjänster med talsyntes och manuell inläsning för personer med läsnedsättning. Inläsningstjänsten är en service för alla som har någon form av läsnedsättning eller har svårigheter att tillgodogöra sig skriven text. Exempelvis kan det vara brukare (privatpersoner) med olika typer av funktionsnedsättningar, långtidssjuka, och konvalescenter.Tjänsten ska även kunna tillgodoses för de personer som har något form av läshinder, där modersmålet är något annat språk än svenska. Därför är det av vikt att där det är möjligt att få texter på respektive modersmål inlästa. Avtalsperioden gäller tidigast 2021-06-01 eller från den tidpunkt då Ramavtalet har undertecknats av båda parter i två (2) år med möjlighet till förlängning, 1+1 år. Ramavtalet kan som längst gälla i fyra (4) år.
Main CPV-code
32353000-2 Ljudinspelningar
Contract nature
Services
Estimated value
400,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
32353000-2 - Ljudinspelningar
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
5/31/2023
Contract period end
5/31/2023
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, without reopening of competition
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2/26/2021
Tender valid till
5/26/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA1025
Date for initial dispatch of the notice
2/9/2021
TED Notice number