Procuring entity image

646/21 - Utredning för att långsiktigt klara måltidsförsörjningen till särskilt boende i Helsingborgs stad

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Helsingborgs stad
National registration number
212000-1157
Telephone
042-10 50 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Utredning för att långsiktigt klara måltidsförsörjningen till särskilt boende i Helsingborgs stad
Reference number
646/21
Description
Mat och måltider för har stor betydelse för våra hyresgästers välbefinnande. Förvaltningens interna utredning pekar på olika alternativ som behöver utredas ytterligare utifrån flera perspektiv. För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna fatta ett välgrundat beslut kring en långsiktig plan för måltidsförsörjningen i särskilt boende inom nämndens ansvarsområde skall en extern utredning utifrån nuläge och långsiktiga behov ta fram olika alternativ tillsammans med en konsekvensanalys som beaktar kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö, sårbarhet och miljöaspekter. Målsättningen bör vara att utredningen kan redovisas till nämnden senast i augusti 2022, så att nämnden kan besluta om en långsiktig plan i oktober 2022.
Main CPV-code
85000000-9 Hälso- och sjukvård samt socialvård
Contract nature
Services
Estimated value
250,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
85000000-9 - Hälso- och sjukvård samt socialvård
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
1/15/2022
Contract period end
8/31/2022
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Direct
Is direct procurement?
Yes
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1/15/2022
Tender valid till
8/31/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA5980
Date for initial dispatch of the notice
12/13/2021
TED Notice number