Procuring entity image

HON 2021:112 - Frivillig förhandsinsyn - Låssystem ordinärt boende

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Osby kommun
National registration number
212000-0902
Telephone
0479-52 80 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Frivillig förhandsinsyn - Låssystem ordinärt boende
Reference number
HON 2021:112
Description
Osby kommun har idag så kallade delvis spårbara nyckelgömmor (nyckelförvaringsenheter) för förvaring av kundernas/patienternas nycklar i hemtjänsten. Personalen inom hemtjänsten och hemsjukvården använder dessa för att komma in till de kunder/patienter som är i behov av vård- och omsorgsinsatser. För att förbättra säkerheten och tillvarata digitaliseringens möjligheter vill kommunen för att slippa kostnaden för att byta ut befintliga nyckelgömmor uppgradera de befintliga till digitala. Målet är att öka säkerheten, effektivare resursanvändning, kvalitetssäkra hanteringen kring nyckelhantering samt öka spårbarheten inom Osby kommun. För att bibehålla säkerhetskrav enligt Svenska Stöldskyddsföreningens låsnorm SSFN 024 i låsklass 3, vilket motsvarar försäkringsbolagens krav på godkänd nyckelförvaringsenhet avser kommunen direkttilldela Swedlock AB ett kontrakt för leverans digitala låscylindrar till kommunens redan befintliga nyckelgömmor. Om uppgradering skulle genomföras med annan modell av digital låscylinder kommer enligt de uppgifter kommunen fått inte säkerhetsklassningen SSFN 024 att kunna uppfyllas.
Main CPV-code
44521120-5 Elektroniskt säkerhetslås
Contract nature
Supplies
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
44521100-9 - Lås, 44521120-5 - Elektroniskt säkerhetslås
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
1/1/2022
Contract period end
12/31/2023
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Preview
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11/25/2021
Tender valid till
11/26/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA5578
Date for initial dispatch of the notice
11/18/2021
TED Notice number