Procuring entity image

275/21 - Byggnadsantikvarisk entreprenör

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Helsingborgs stad
National registration number
212000-1157
Telephone
042-10 50 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Byggnadsantikvarisk entreprenör
Reference number
275/21
Description
Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop efter behov av byggnadsantikvariska entreprenadtjänster För ramavtalet gäller AB04/ABT06. Föregående års volym och takvolym Staden ser ett kontinuerligt behov av byggnadsantikvariska entreprenad tjänster som upphandlingen omfattar. Helsingborgs stads volym har föregående år varit cirka 7 100 000 kr/år. Anbudsgivaren kan betrakta detta som en vägledning för omfattningen. Det finns flera faktorer som kan komma att påverka volymen kommande år, såsom politiska beslut, investeringar, fler eller färre planerade uppdrag, akuta åtgärder eller insatser med kortare framförhållning, vilka gör att föregående års volym kan över-­ eller understigas. Staden kan inte garantera någon volym under avtalstiden utan anbudsgivaren ska leverera det verkliga behovet. Maximal volym för ramavtalet är 35 000 000 kronor
Main CPV-code
45262690-4 Renovering av byggnader
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45262690-4 - Renovering av byggnader, 45453000-7 - Reparation och renovering, 71315000-9 - Byggnadsteknik, 92522000-6 - Konservering av historiska platser och byggnader, 92522200-8 - Konservering av historiska byggnader
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
1/1/2022
Contract period end
12/31/2023
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, without reopening of competition
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11/30/2021
Tender valid till
5/30/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA5410
Date for initial dispatch of the notice
10/29/2021
TED Notice number
2021/S 212-557870
Ted Notice