Procuring entity image

E2021-03835 - Arbetsmiljöstrateg för Norra Djurgårdsstaden

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Arbetsmiljöstrateg för Norra Djurgårdsstaden
Reference number
E2021-03835
Description
Upphandlingen avser uppdrag som arbetsmiljöstrateg som ska utgöra en resurs i projekt Norra Djurgårdsstaden. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Ansvara för övergripande arbetsmiljöfrågor och bevaka branschen • Ansvara för att projektet informeras om gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet så att projektet fullgör sitt åtagande • Sätta mål och följa upp måluppfyllelse som ska känneteckna arbetsmiljöåtagandet • Systematisera kvalitetssäkring avseende byggarbetsmiljö tillsammans med projektchef för genomförande • Tillse att arbetsmiljöarbetet genomförs under både projektering och genomförande (BAS-P uppdrag) • Leda uppföljningsmöten med projekteringsledare avseende BAS-P arbetet i projekteringsskede • Leda uppföljningsmöten med entreprenadens byggledare och entreprenör avseende arbetsmiljöplan, riskbedömningar och arbetsberedningar (bevakar beställarens BAS-U ansvar) • Leda arbetsmiljöstartmöte med projektörer och entreprenörer • Leda riskarbetsmöten med projektörer med fokus på byggarbetsmiljö i bygg- samt bruksskede • Deltaga i genomförandemöten och samordningsmöten • Deltaga i startmöten projektering • Deltaga i startmöten entreprenad • Deltaga i KMA-möten för entreprenader • Följa upp observationer, tillbud och olyckor hos samtliga entreprenörer • Upprätta arbetsmiljöhandlingar, t.ex. PM, riskanalyser till förfrågningsunderlag • Kartlägga utbildningsbehov och genomföra utbildningar inom arbetsmiljö för projektorganisationen • Stödja projektorganisationen med arbetsmiljökompetens • Upprätta förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket
Main CPV-code
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, 71200000-0 - Arkitekttjänster, 98342000-2 - Arbetsmiljötjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
1/10/2022
Contract period end
12/31/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11/29/2021
Tender valid till
3/31/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA5096
Date for initial dispatch of the notice
10/7/2021
TED Notice number
2021/S 196-510213
Ted Notice