Procuring entity image

KOM-408367 - Operativt LedningsSystem, OLS

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Operativt LedningsSystem, OLS
Reference number
KOM-408367
Description
OLS står för Operativt Ledningssystem, vilket ska vara det framtida ledningsstödet för de olika rollerna på den nationella och de fyra regionala operativa ledningarna. Genom att koppla samman data och information från en mängd olika system på Trafikverket till samlade lägesbilder och därtill hörande beslutsstöd ska stödet skapa möjligheter för en effektiv, proaktiv och reaktiv störningshantering för trafik i både väg- och järnvägsanläggningen.
Main CPV-code
72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
72000000-5 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
11/18/2021
Contract period end
11/18/2031
Options enabled
Yes
Options description
Option kontraktstid: 2 + 2 år. Option på ytterligare instans för ett system med liknande krav. Optionen ska beställas enligt separat offert (budget) och separat projektavtal.

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10/18/2021
Tender valid till
3/21/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA4831
Date for initial dispatch of the notice
10/7/2021
TED Notice number
2021/S 181-470048
Ted Notice