Procuring entity image

KS/2020:00625 - Upprustning av Storvretsparken

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Botkyrka kommun
National registration number
212000-2882
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Upprustning av Storvretsparken
Reference number
KS/2020:00625
Description
Storvretsparken ska förstärkas som mötesplats, stadsdelspark, rekreationsområde och plats för evenemang. Parken är idag sliten och i behov av en upprustning, men det finns också stora kvalitéer som ska tas tillvara. Upplevelsen av att befinna sig i en stor grön lunga ska bevaras och utvecklas. Parken ska upprustas med ny lekplats. Spontanidrottsplatsen ska rustas upp med fler träd och buskplanteringar. Belysningen ska förbättras i hela parken och förbättringsåtgärder för dagvatten ska kunna ske för att undvika översvämning vid kraftiga regn.
Main CPV-code
45236250-7 Markanläggning för parker
Contract nature
Works
Estimated value
15,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45236250-7 - Markanläggning för parker
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
12/1/2021
Contract period end
12/1/2021
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2/26/2021
Tender valid till
6/16/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA608
Date for initial dispatch of the notice
2/23/2021
TED Notice number