Procuring entity image

2021-316 - Eriksdalsbadet, betongrenovering av uteläktare

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Eriksdalsbadet, betongrenovering av uteläktare
Reference number
2021-316
Description
Eriksdalsbadet är en kommunal simanläggning belägen intill Årstaviken på Södermalm i centrala Stockholm. Eriksdalsbadets uteläktare och utomhusbassängerna invigdes 1962. Läktaren har enligt uppgift 2000 sittplatser. Framför läktaren finns en tralltäckt hoppbassäng som är satt ur drift och en 50-meters bassäng som delvis renoverades 2003 inkl. nytt tätskikt på gårdsbjälklaget. Samtliga bärande delar är av platsgjuten armerad betong. Efter en inventering av betongsskador för Eriksdalsbadets uteläktare och utomhusbassäng så framkom det att betongen lider av skador, till stor del orsakade av klorider. Upphandlingen avser betongreparationer inklusive demontering och återmontering av installationer på eller i anslutning till betongskadan.
Main CPV-code
45262300-4 Betongarbeten
Contract nature
Works
Estimated value
10,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45262300-4 - Betongarbeten, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
8/30/2021
Contract period end
1/11/2023
Options enabled
Yes
Options description
Option 1: Krönet på vattenrengöringsbassängarna på plan 2 ska åtgärdas. Krönen ska ersättas med nya krön som gjuts i betong. I optionen ingår även att ersätta två betongrännor med nya betongrännor. Sanden i filterbassängerna i rum 1132, 1133, 1134 och 1135 får ej skadas och måste tömmas, förvaras och återfyllas av entreprenör enligt handlingar angivna under AFB.22. Option 2: I option 2 ingår applicering av tätskikt, enligt handlingar angivna i AFB.22, i filterbassängerna, rum 1132, 1133, 1134 och 1135.

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Other
Social requirements
Accessibility for all, Fair working conditions, Human rights due diligence in global supply chains, Gender equality, Ethnic equality
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8/9/2021
Tender valid till
12/9/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA2530
Date for initial dispatch of the notice
6/4/2021
TED Notice number