Procuring entity image

T2020-00748 - Entreprenadkontrakt avseende Cykellösningar på Sandåkravägen, Stockholm

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Entreprenadkontrakt avseende Cykellösningar på Sandåkravägen, Stockholm
Reference number
T2020-00748
Description
Entreprenaden omfattar bland annat nyanläggning av gång- och cykelbana mellan Sköndalsvägen och Maria Röhls väg. I entreprenaden ingår även: • Anläggande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av upphöjda korsningar på 3 platser • Plantering träd • Ledningsschakt och återfyllning för ledningar som läggs av Ellevio, Stokab och Skanova • Sätta belysningsfundament och lägga tillhörande tomrör • Ombyggnad av två busshållplatser längs Sandåkravägen. • Rivning samt nyförläggning av dagvattenledningar och tillhörande brunnar. • Ledningsarbeten för flytt av Ellevio Regionnät ska göras i ett arbetsmoment. Hela schakten ska schaktas upp och hela ledningsbädden ska utföras i ett (1) arbetsmoment mellan kopplingspunkterna som ligger nordväst 0/090 till nordöst 0/395 i ledningssamordningsritningarna (plan) • Breddning ocn nyanläggning av gångbanor norr om Sandåkravägen samt gång- och cykelbanor söder om Sandåkravägen Ytterligare information framgår av förfrågningsunderlaget.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
15,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45233140-2 - Vägarbeten, 45233162-2 - Anläggningsarbeten för cykelvägar
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
10/31/2022
Contract period end
10/31/2022
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Other
Social requirements
Gender equality, Other
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6/14/2021
Tender valid till
10/25/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA2284
Date for initial dispatch of the notice
6/4/2021
TED Notice number