Procuring entity image

SBN 2021/342 - Elförsörjning

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Bodens kommun
National registration number
212000-2767
Telephone
0921-62000
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Elförsörjning
Reference number
SBN 2021/342
Description
Upphandlingen omfattar leverans och fakturering av fysisk elkraft till Beställarens alla el-anläggningar. OBS! Elen ska till 100% avse el producerad med hjälp av förnybara energikällor definierat i direktiv 2009/28/EG, artikel 2 a1, det vill säga vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme), havsenergi, vatten-kraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas Leverantören ska komma med förslag på vad som förutsägs bli det billigaste alternativet när det gäller förhållandet prissäkrad andel och rörlig andel. Avrop på el ska ske i samråd med Beställaren
Main CPV-code
65310000-9 Eldistribution
Contract nature
Services
Estimated value
40,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
09310000-5 - Elektricitet, 65310000-9 - Eldistribution
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
10/1/2021
Contract period end
9/30/2023
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, without reopening of competition
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8/9/2021
Tender valid till
12/9/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA2280
Date for initial dispatch of the notice
6/30/2021
TED Notice number
2021/S 094-247237
Ted Notice