Procuring entity image

FB 2024/711 - Kv. Väddö 1, yttre VA

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
AB Familjebostäder
National registration number
556035-0067
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Kv. Väddö 1, yttre VA
Reference number
FB 2024/711
Description
Projektet innefattar Kristinehamnsgatan 2–38. Projektet syftar till att hantera avrinningen inom fastigheten samt byte av befintliga spillvattenledningar och dagvattenledningar av annat material och dimensioner. Komplettering av brunnar inom spill och dagvattennätet samt utbyte av spygattbrunnar till riktiga dagvattenbrunnar med sandfång. Arbetet omfattar projektering och utförande av VA-anläggning till en komplett driftfärdig och slutbesiktigad anläggning, inklusive kontroll samt fullständig dokumentation i form av teknisk dokumentation och ritningar. Samtliga markåtgärder såsom schaktning, fyllning mm samt samtliga tillstånd som krävs för entreprenaden ska ingå. Omfattning i detalj framgår av handlingar i enlighet med AFB.32.
Main CPV-code
45231300-8 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
Contract nature
Works
Estimated value
10,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232411-6 - Anläggningsarbeten för spillvattenledning
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
6/25/2024
Contract period end
11/30/2024
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities, Fair working conditions, Gender equality
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Other single stage procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6/13/2024
Tender valid till
11/10/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA16495
Date for initial dispatch of the notice
5/29/2024
TED Notice number