Procuring entity image

14692 - Förhandsinsyn- Restaurering, uppdatering, ned- och uppmontering av befintlig sorteringsanläggning för medier, Gävle kommun

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gävle Kommun
National registration number
212000-2338
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Förhandsinsyn- Restaurering, uppdatering, ned- och uppmontering av befintlig sorteringsanläggning för medier, Gävle kommun
Reference number
14692
Description
Gävle kommun bygger Kulturhuset Agnes där Gävles nya bibliotek ska placeras. Befintligt boksorteringsverk ska därav flyttas och monteras i den nya fastigheten. Gävle kommun avser att genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering teckna ett kontrakt gällande restaurering, uppdatering, nedmontering inför flytt, uppmontering efter flytt samt diverse tillbehör till befintlig sorteringsanläggning till medier.
Main CPV-code
45454100-5 Restaureringsarbeten
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
30132300-6 - Sorteringsmaskiner, 30238000-6 - Utrustning för biblioteksautomation, 45454100-5 - Restaureringsarbeten
Place of performance (NUTS-code)
SE313 Gävleborgs län
Contract period start
5/10/2024
Contract period end
5/10/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Other
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Preview
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
Yes
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5/16/2024
Tender valid till
5/16/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA16245
Date for initial dispatch of the notice
5/9/2024
TED Notice number