Procuring entity image

8/24 - Potentialutredning

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Helsingborgs stad
National registration number
212000-1157
Telephone
042-10 50 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Potentialutredning
Reference number
8/24
Description
I syfte att ta steg mot ökad inre effektivitet och verka för smartare och mer effektiva samarbeten ska en utredning av potentialen av ytterligare fördjupat samarbete mellan de elva medlemskommunerna inom Familjen Helsingborg genomföras. Utredningen ska ta utgångspunkt i Familjen Helsingborgs utvecklingsplan 2024–2027 samt de 6 identifierade områdena för ökad inre effektivitet beskrivna nedan. Utredningen ska skapa förutsättningar och lägga grunden för flera års utvecklingsarbete genom att identifiera och prioritera områden att utforska, operationalisera dessa samt skapa grund för skarpa genomförandeprojekt. Utredningen ska diskutera vilka värden, ekonomiska och kvalitativa, som finns i en utökad samverkan inom Familjen Helsingborg genom att: - Kartlägga potentiella områden för fördjupad samverkan. Områdena ska bidra till att öka den inre effektiviteten inom Familjen Helsingborg. Förslag på områden ska innehålla en prioritering med utgångspunkt i genomförandepotential samt förslagens förväntade effekt inom var och ett av de 6 identifierade områdena för ökad inre effektivitet (se nedan). - Ta fram förslag kring hur ökad samverkan inom föreslagna områden kan skapas och genomföras. Organisationsform och styrningsmodell ska belysas i förslagen. Förslagen ska vara skarpa och kunna omsättas i handling efter genomförd utredning. Avtal ingås genom att köparen skriftligen accepterar inlämnad offert. Uppdraget påbörjas med ett uppstartsmöte i Helsingborg under vecka 22 2024 där offererad konsult/konsulter träffar, fysiskt eller digitalt, sekretariatschefen för Familjen Helsingborg för att närmare gå igenom uppdraget och tidsplanen för dess genomförande. Upplägg för genomförande och tidsplan ska presenteras och godkännas när kommundirektörsgruppen inom Familjen Helsingborg sammanträder den 14 juni 2024. Slutleverans av utredningen ska ske senast den 31 oktober 2024. Avtalet upphör utan uppsägning när uppdraget är slutfört. Avtalet upphör att gälla om direktupphandlingsgränsen, 700 000 kr, nås. INFORMATION Familjen Helsingborg består av 11 kommuner i nordvästra Skåne som arbetar tillsammans för att stärka varandra och för tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Potentialen för att samverka inom fler områden vara stor. En utökad samverkan kommunerna emellan kan öka den inre effektiviteten i Familjen Helsingborg och stärka kommunernas egen effektivitet genom: 1. Kostnadsbesparingar: Genom att samarbeta kan kommuner dela på kostnader för infrastruktur, resurser, personal och gemensamma tjänster. 2. Effektivitet och produktivitet: Samarbete mellan kommuner kan leda till effektivare arbetsmetoder och processer. Genom att dela på resurser, kompetens och bästa praxis kan man förbättra produktiviteten och effektivitet. 3. Förbättrad service: Genom samverkan kan kommuner erbjuda en bredare och mer diversifierad service till invånarna. Genom att dela på specialiserad kompetens och resurser kan man erbjuda en högre kvalitet och bredd av tjänster. 4. Förhandlingsstyrka: Genom att samarbeta får kommunerna en starkare förhandlingsposition gentemot externa parter såsom leverantörer och entreprenörer. Genom att köpa in varor och tjänster i större volymer kan man förhandla fram bättre priser, villkor och kvalitet. 5. Kunskapsdelning och innovation: Genom samarbete kan kommuner dela sina erfarenheter, kunskap och bästa praxis. Detta kan stimulera till kunskapsutbyte och främja innovation genom att man lär av varandra och utvecklar nya lösningar tillsammans. 6. Kompetensförsörjning: Samverkan kan underlätta kompetensförsörjning och specialisering. Det ger kommunerna möjlighet att erbjuda sina anställda heltidstjänster i stället för deltidstjänster eller tjänster där den anställde har ansvar för många olika uppgifter. Det kan i sin tur leda till att kommunerna blir mer attraktiva som arbetsgivare. Ytterligare information finns i bilaga.
Main CPV-code
79411000-8 Allmän organisationsrådgivning
Contract nature
Services
Estimated value
700,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning, 79000000-4 - Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet, 79410000-1 - Företags- och organisationsrådgivning, 79411000-8 - Allmän organisationsrådgivning, 79419000-4 - Utvärderingskonsulttjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
5/23/2024
Contract period end
10/31/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Direct
Is direct procurement?
Yes
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5/17/2024
Tender valid till
11/17/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA16062
Date for initial dispatch of the notice
5/13/2024
TED Notice number