Procuring entity image

14522 - Grundvattenutredning av Ågalma grundvattentäkt

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gästrike Vatten AB
National registration number
556751-1661
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Grundvattenutredning av Ågalma grundvattentäkt
Reference number
14522
Description
Vattenförsörjningen till Öregrunds samhälle bygger på ett grundvattenuttag i Börstilåsen vid Ågalma, en råvattentäkt ca 8km från vattenverket i Öregrund. Periodvis har det varit försämringar i grundvattenkvaliteten från täkten. Kvalitetsförsämringar i grundvattnet har antagits vara kopplade till ökat uttag under turistsäsongen. Vattenförsörjningen behöver både på kort och lång sikt stärkas i området. I dag finns endast en råvattenbrunn som enligt bedömning har fått en försämrad kapacitet över tid. Ett uppdrag för ersättningsbrunn pågår med syfte att säkra och ersätta befintlig brunn för att skapa en förbättrad leveranssäkerhet i dricksvattenproduktionen. På längre sikt är det önskvärt att kunna öka dricksvattenproduktionen på grund av bebyggelseutveckling och nyanslutning till dricksvattenförsörjningen. För att klargöra om grundvattenmagasinet har kapacitet för ett ökat dricksvattenbehov behöver grundvattenutredning utföras.
Main CPV-code
71800000-6 Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
65000000-3 - El-, vatten- och energiverk, 65100000-4 - Vattendistribution och tillhörande tjänster, 65110000-7 - Vattendistribution, 65111000-4 - Dricksvattendistribution, 71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall, 77800000-8 - Vattenbruk, 90713100-9 - Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
Place of performance (NUTS-code)
SE121 Uppsala län
Contract period start
5/10/2024
Contract period end
9/30/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0025
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5/17/2024
Tender valid till
7/17/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA15857
Date for initial dispatch of the notice
5/7/2024
TED Notice number