Procuring entity image

KOM-413752 - 2023 Upprättande av vägplan RV 25 Glasporten/Smedstorp, Nybro

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
2023 Upprättande av vägplan RV 25 Glasporten/Smedstorp, Nybro
Reference number
KOM-413752
Description
Upprätta en vägplan för att stänga befintlig korsning väg 558/Mineralvägen och ta fram och en planskildhet för gång- och cykeltrafik. Väg 558 ska dras i en ny sträckning längre västerut och ansluter väg 25 i ny planskild trafikplats. Även befinlig korsning vid rastplats Glasporten stängs och ansluts till den nya trafikplatsen.
Main CPV-code
71311000-1 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
Place of performance (NUTS-code)
SE21 Småland och öarna
Contract period start
6/3/2024
Contract period end
12/31/2026
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
5/17/2024
Tender valid till
7/31/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA15693
Date for initial dispatch of the notice
4/4/2024
TED Notice number