Procuring entity image

- Företagshälsovård

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Överkalix Kommun
National registration number
212000-2684
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Företagshälsovård
Reference number
Description
Överkalix Kommun inbjuder er härmed att lämna anbud för tecknande av ramavtal avseende Företagshälsovård. Upphandlingen omfattar löpande avrop och behov av tjänster inom företagshälsovård för omkring 400 anställda. Upphandlingen omfattar två separata områden, 1. Företagshälsovård och 2. Lagstadgad medicinsk kontroll rök-, och kemdykning. Den huvudsakliga inriktningen är tidiga insatser och åtgärder som syftar till att främja medarbetarnas hälsa, samt att vid uppkommen ohälsa underlätta och möjliggöra återgång i arbete. Beställning sker på löpande avrop och inga volymer garanteras.
Main CPV-code
85147000-1 Företagshälsovård
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
85147000-1 - Företagshälsovård
Place of performance (NUTS-code)
SE332 Norrbottens län
Contract period start
10/1/2024
Contract period end
8/31/2027
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4/3/2024
Tender valid till
7/31/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA15317
Date for initial dispatch of the notice
3/7/2024
TED Notice number