Procuring entity image

SB 2024/103 - Fasad-, fönster- och balkongrenovering Korthållaren 5

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Aktiebolaget Svenska Bostäder
National registration number
556043-6429
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Fasad-, fönster- och balkongrenovering Korthållaren 5
Reference number
SB 2024/103
Description
Kv. Korthållaren 5 består av 7 separata huskroppar. Upphandlingen gäller adressen Lyckselevägen 9 som är ett punkthus om 12 våningar samt ett vindsplan. Totalt finns 44 lägenheter fördelat på 11 våningar. Entréplanet ligger delvis i suterräng och är anpassat till den omkringliggande naturmarken. I bottenvåningen finns skyddsrum och olika allmänna utrymmen. Byggnaden uppfördes 1953/1954. Huset är grönklassad av stadsmuseet. Stadsmuseet ger ut sin grönklassning till fastigheter med ”bebyggelse som är särskilt värdefull från historik, kulturhistorik, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Korthållaren 5 ingår också i det riksintresse-klassade området Vällingby-Råcksta. Det som särskilt lyfts fram som värdebärande karaktärsdrag för enskilda objekt inom riksintresset är: ”De ursprungliga husens gestaltning och byggnadsdetaljer såsom fönster, entrépartier, balkonger och räcken.”
Main CPV-code
45443000-4 Fasadarbeten
Contract nature
Works
Estimated value
13,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
44221100-6 - Fönster, 45262690-4 - Renovering av byggnader, 45262900-0 - Balkongarbeten, 45421100-5 - Montering av dörrar, fönster och tillhörande element, 45443000-4 - Fasadarbeten, 45453100-8 - Renoveringsarbeten
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
5/1/2024
Contract period end
12/13/2024
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities, Accessibility for all, Fair working conditions, Human rights due diligence in global supply chains, Gender equality
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Other single stage procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4/3/2024
Tender valid till
7/20/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA15314
Date for initial dispatch of the notice
3/14/2024
TED Notice number