Procuring entity image

TN 2023/548 - Detaljprojektering av våtmarkssystem Nosabyvikens våtmarksområde

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Kristianstads kommun
National registration number
212000-0951
Telephone
044–135000
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Detaljprojektering av våtmarkssystem Nosabyvikens våtmarksområde
Reference number
TN 2023/548
Description
Kristianstads kommun har för avsikt att anlägga ett våtmarksområde på den tidigare s k Citygolfbanan i Nosaby. Syftet är att ta vara på olika ekosystemtjänster som ett våtmarksområde kan bidra med, där näringsretention och flödesutjämning av dagvatten och dräneringsvatten är prioriterat. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald och att förbättra möjligheten till friluftsliv och rekreation i området. Kommunen är nu kommen till det skede att detaljprojektering för våtmarkssystemet ska tas fram. Detaljprojekteringen ska ligga till grund dels för tillståndsprövning dels för kommande entreprenadupphandling att anlägga våtmarksområdet.
Main CPV-code
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
1,300,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71000000-8 - Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
Place of performance (NUTS-code)
SE224 Skåne län
Contract period start
1/4/2024
Contract period end
9/30/2024
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Other single stage procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11/28/2023
Tender valid till
3/23/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA13722
Date for initial dispatch of the notice
11/22/2023
TED Notice number