Procuring entity image

KOM-414049 - Byggledare och BPU i Nationellt program buller, region öst

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Byggledare och BPU i Nationellt program buller, region öst
Reference number
KOM-414049
Description
Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder längsmed statliga järnvägar och vägar i befintlig miljö. Projekten består av fasadåtgärder (fönster-, ventil- och väggåtgärder) till bullerutsatta fastigheter, byggande av lokala bullerskärmar invid ute-platser samt rivning av fastigheter och uppförande av långa spår- och vägnära skärmar. Uppdraget är förlagt inom region Öst, i Stockholm, Södermanland, Östergötaland, Örebro och delvis Upplands län. Stationeringsort är Stockholm. Möten med beställaren kommer i huvudsak att hållas över Skype. Uppdraget är en 80-100% tjänst på årsbasis.
Main CPV-code
71540000-5 Byggteknisk ledning
Contract nature
Services
Estimated value
3,855,600.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71540000-5 - Byggteknisk ledning, 90742400-4 - Rådgivning med avseende på buller
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
12/4/2023
Contract period end
12/22/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LUF
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11/23/2023
Tender valid till
1/23/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA13698
Date for initial dispatch of the notice
10/26/2023
TED Notice number