Procuring entity image

14097 - Nybyggnad av ställverk Nyhedsbacken Bollnäs kommun

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Bollnäs Kommun
National registration number
212000-2361
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Nybyggnad av ställverk Nyhedsbacken Bollnäs kommun
Reference number
14097
Description
Översiktlig information om objektet Bollnäs kommun ska byta lågspänningsställverk på Nyhedsbacken. Ställverket matas via 2 st. transformatorer. Det gör att anläggningen kan göras spänningslös etappvis. I dagsläget är transformatorerna parallellkopplade via sektioneringsbrytare placerad i ställverket. Det nya ställverket placeras i det ”bakre” rummet. I det rummet skall ställverksgolv monteras, ingår i denna entreprenad. Nya kablar från nytt ställverk samt befintliga kablar från befintligt ställverk förläggs till f.d. reservkraftsrum i våningen under. I bjälklaget tas hål upp där kablarna förläggs. Håltagning ingår i denna entreprenad. Arbetet kommer att påverka strömförsörjningen till hela Nyhedsbacken. Därför krävs noggrann planering och samordning mellan Beställare, Hyresgäster och Entreprenörer. Kompletta bygg- och installationsarbeten, ska ingå till fullt färdig anläggning. Omfattning framgår förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22.
Main CPV-code
45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
Contract nature
Works
Estimated value
20,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
31214000-9 - Ställverk, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
10/31/2023
Contract period end
10/30/2024
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11/21/2023
Tender valid till
2/21/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA13459
Date for initial dispatch of the notice
10/9/2023
TED Notice number