Procuring entity image

SU-402-0099-23 - Elektronikkonstruktion

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms universitet
National registration number
202100-3062
Telephone
08-16 20 00
Email address
support@primona.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Education
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Elektronikkonstruktion
Reference number
SU-402-0099-23
Description
Fysikum vid Stockholms universitet har behov av elektronikkompetens för att slutföra ett uppdrag vid ATLAS-detektorn på CERN. I korta drag innebär uppdraget att slutföra och ändra/uppdatera elektronikschema och PCB-layout utifrån en väldefinierad lista över ändringar (action list). Schema och PCB layout i dess nuvarande version (kortet är till ca 90% färdigställt) finns tillgängliga i programvaran Altium Designer. Vid intresse kontakta Fysikum för att få tillgång till ett komplett underlag för uppdraget, senaste versionen av schema och PCB-layout samt de ändringar som behöver implementeras i schema och layout. Uppdraget är väldigt tidskritiskt och skall helst vara slutfört innan årsskiftet 23/24.
Main CPV-code
71300000-1 Ingenjörstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
600,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71300000-1 - Ingenjörstjänster, 73100000-3 - Forskning och experimentell utveckling
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
10/7/2023
Contract period end
10/6/2024
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Direct
Is direct procurement?
Yes
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10/5/2023
Tender valid till
11/1/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA13315
Date for initial dispatch of the notice
9/27/2023
TED Notice number