Procuring entity image

KOM-412176 - FSE504 Akallalänken Södra, Förbifart Stockholm

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
FSE504 Akallalänken Södra, Förbifart Stockholm
Reference number
KOM-412176
Description
Entreprenad FSE504 – Akallalänken Södra – är geografiskt belägen i norra Stockholm - mellan Hjulsta och Akalla. Entreprenaden består av byggnation av väg, busshållplats, gång- och cykelväg samt vägbro över E18. Arbeten kommer i stort att utföras inom Igelbäckens kulturreservat. Entreprenaden bedrivs inom ramen för Förbifart Stockholm.
Main CPV-code
45200000-9 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
34929000-5 - Vägmaterial för motorvägar, 34996000-5 - Regler-, säkerhets- eller signalutrustning för vägar, 44113000-5 - Vägbyggnadsmaterial, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221111-3 - Byggnation av vägbro, 45222000-9 - Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, 45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, 45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar, 45233120-6 - Vägbygge, 45233124-4 - Anläggningsarbeten för huvudvägar, 45233125-1 - Anläggningsarbeten för vägkorsningar, 45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar, 45233140-2 - Vägarbeten, 45233226-9 - Anläggningsarbeten för tillfartsvägar, 45233300-2 - Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar
Place of performance (NUTS-code)
SE11 Stockholm
Contract period start
3/15/2024
Contract period end
2/28/2026
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2/15/2024
Tender valid till
5/14/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA13207
Date for initial dispatch of the notice
2/14/2024
TED Notice number
2023/S 181-567545
Ted Notice