Procuring entity image

KS2023/1857 - Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Kungälvs kommun
National registration number
212000-1371
Telephone
0303-23 80 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtal konsulttjänster projektörer för yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten
Reference number
KS2023/1857
Description
Upphandlingen är ett ramavtal för konsulttjänster projektering utifrån rådande trafiksituation avseende fackområdena yttre VA, markbyggnad, trafik, el och dagvatten för Kungälvs kommun. Avtal kommer tecknas med maximalt fem (5) leverantörer. Avrop med ett uppskattat värde upp till 800 000 kr sker genom rangordning. Konsulterna är rangordnade och den nedan som är nummer ett får frågan om uppdrag först. Tackar denne nej inom tidsatt tid går uppdraget vidare till konsult nummer två och så vidare. Konsult nummer ett får alltid frågan först vid nytt uppdrag. I normalfallet får konsulten fem (5) arbetsdagar på sig att tacka ja eller nej till uppdraget. För avrop med ett uppskattat värde mellan 800 000 kr – 1 500 000 kr sker genom förnyad konkurrensutsättning. Grunden för tilldelning vid förnyad konkurrensutsättning är lägst pris utifrån de krav som anges i beställningsskrivelsen. Stora projekt, som ny-, om- och tillbyggnader eller projekt med speciell inriktning/speciella krav eller med ett uppskattat värde över 1 500 000 kr, ingår inte i detta kontrakt. Beställaren genomför i dessa fall en egen separat upphandling genom ny anbudsräkning. I de enskilda uppdrag som avropas under ramavtalsperioden kan det ingå förstudie, förprojektering, detaljprojektering enligt krav som står i kontraktet. Observera att det kan finnas tecknade angränsade ramavtal vars omfattning inte ingår i detta uppdrag så som trafikutredningar, buller, riskanalyser för vibrationer m.fl.
Main CPV-code
71300000-1 Ingenjörstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71300000-1 - Ingenjörstjänster, 71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, 71311210-6 - Konsulttjänster för vägar, 71311220-9 - Vägingenjörstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71312000-8 - Byggnadsteknisk rådgivning, 71314100-3 - Tjänster på elområdet, 71321300-7 - Konsulttjänster inom VA, 71322000-1 - Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation, 71322200-3 - Konstruktion av rörledningar, 71322500-6 - Teknisk konstruktion av trafikanläggningar, 71325000-2 - Konstruktion av grundkonstruktion, 71327000-6 - Bärverksprojektering
Place of performance (NUTS-code)
SE232 Västra Götalands län
Contract period start
1/2/2024
Contract period end
1/1/2028
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, with reopening of competition
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10/3/2023
Tender valid till
1/3/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA13063
Date for initial dispatch of the notice
9/25/2023
TED Notice number
2023/S 171-537150
Ted Notice