Procuring entity image

11668 - Fastighetssystem för administrativ och teknisk förvaltning

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
National registration number
556009-9581
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Fastighetssystem för administrativ och teknisk förvaltning
Reference number
11668
Description
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ett fastighetssystem för administrativ- och teknisk förvaltning som tillhandahåller pålitlig fastighetsinformation samt möjliggör ökad digitalisering och effektivisering av verksamhetens processer och arbetssätt. Införandet skall bidra till minskat kunskapsglapp mellan olika verksamhetsfunktioner, minska personberoenden samt möjliggöra snabbare och mer välgrundade beslut. Införandet syftar också till nöjdare hyresgäster, bland annat genom ökad transparens i informationsflödet kring fastigheter och ärendehantering. Upphandlingen omfattar områden och delar som är relevanta för införandet av fastighetssystemet (licenser, uppsättning, migrering av data, projektledning, utbildning, dokumentation etc.) samt för produktionssättning och fortsatt drift av systemet (drift, support, utveckling, underhåll etc.). Införandet av upphandlat fastighetssystem sker i projektform med väl avgränsade faser för att uppnå hanterbara leveranser i linje med prioriterade krav och identifierade beroenden. Exakt innehåll i faserna, dvs vilken systemfunktionalitet som skall implementeras i respektive fas, definieras tillsammans med upphandlad leverantör av fastighetssystemet. Upphandlingens omfattning och identifierade behov kan i delar komma att förändras, i den kommande anbudsinbjudan presenteras ytterligare information om funktionella och tekniska krav.
Main CPV-code
48420000-8 Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning
Contract nature
Supplies
Estimated value
5,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
48219300-9 - Programvara för administration, 48420000-8 - Programvara och programsviter för fastighetsförvaltning, 48421000-5 - Programvara för fastighetsförvaltning, 72212421-6 - Programvaruutvecklingstjänster för fastighetsförvaltning
Place of performance (NUTS-code)
SE313 Gävleborgs län
Contract period start
8/30/2025
Contract period end
8/30/2025
Options enabled
Yes
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
The procured works, supplies or services are likely to make the work of the buyer more effective., The procured works, supplies or services are novel for the organisation., The technical specifications are primarily based on functional and performance requirements, not on describing the technical solution.
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4/11/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA1171
Date for initial dispatch of the notice
3/23/2021
TED Notice number
2021/S 058-145860
Ted Notice