Procuring entity image

KFKS 2020/959 - Journalsystem för välfärd samhällsservice

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Nacka Kommun
National registration number
212000-0167
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No

2. Object

Title
Journalsystem för välfärd samhällsservice
Reference number
KFKS 2020/959
Description
VSS har ett behov av ett journalsystem med fokus på utförardelen. VSS använder idag flera system, men önskar framöver ett system för att möta det behov de olika affärsområdena har. Syftet med upphandlingen är att hitta ett system som är användarvänligt, kundcentrerat, modernt och som uppfyller de lagkrav som finns på planering, dokumentation, avvikelsehantering och journalföring i enlighet med HSL samt SoL/LSS. Affärsområdet Familj och Arbete hanterar även så kallade serviceärenden som inte är biståndsbedömda. Information och funktion skiljer sig till viss del mellan ärendetyperna men verksamheten ser ändå ett stort värde i att kunna handlägga ärendet i samma system/gränssnitt oavsett ärendetyp. Man vill kunna ha övergripande information om kunden samlad på ett ställe och sedan välja olika vyer beroende på om det gäller ett serviceärende eller ett biståndsärende.
Main CPV-code
Contract nature
Services
Estimated value
0.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
48000000-8 - Programvara och informationssystem, 48219300-9 - Programvara för administration, 48517000-5 - IT-programvara, 48810000-9 - Informationssystem, 48814000-7 - Medicinska informationssystem, 72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 72222300-0 - IT-tjänster, 72250000-2 - System- och stödtjänster, 72267100-0 - Underhåll av IT-programvara
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
4/8/2024
Contract period end
4/8/2024
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Execution requirement code
Tenderer requirements
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, without reopening of competition
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1/19/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA10
Date for initial dispatch of the notice
12/18/2020