Procuring entity image

0457/22 - Nätstation till Tagene

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Renova Aktiebolag
National registration number
556108-3337
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Environmental protection
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Nätstation till Tagene
Reference number
0457/22
Description
För att möta krav från en utökning av verksamheten och övergång till elektrifiering av maskinutrustning planeras en ny nätstation vid Renovas anläggning på Tagene. Kommande förfrågan avser en prefabricerad nätstation med isolerad byggnad på betongfundament med installationsgolv, för uppställning på markbädd. Brandklass EI60, korrosionsklass C4. Komplett utrustad med belysning, värme och ventilation. Torrisolerad transformator 1000kVA 10/0,4 kV. Högspänningsfördelning i utförande enligt IBH21. Lågspänningsfördelning. Förfrågan kommer att avse komplett och avprovad station för avlämnad på förberedd makadambädd.
Main CPV-code
31100000-7 Elektriska motorer, generatorer och transformatorer
Contract nature
Supplies
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
31100000-7 - Elektriska motorer, generatorer och transformatorer, 51110000-6 - Installation av elektrisk utrustning
Place of performance (NUTS-code)
SE232 Västra Götalands län
Contract period start
3/3/2023
Contract period end
3/1/2024
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Restricted
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1/27/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA10400
Date for initial dispatch of the notice
1/12/2023
TED Notice number
2022/S 252-733618
Ted Notice