Procuring entity image

E2022-00743 - Projekt Slussen - SN74 Gång- och cykelbro

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Projekt Slussen - SN74 Gång- och cykelbro
Reference number
E2022-00743
Description
Ny gång- och cykelbro mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm, planerad att byggas öster om, och nära, befintlig tunnelbanebro. Bron sträcker sig från den Södra slusskajen över Söderström till Gamla stan vid Munkbrokajen. Arbete sker dels på land vid det södra landfästet där grundläggning delas med konstruktioner på land. För den övriga delen av bron förläggs resterande grundläggningsarbeten på vatten. Vid det norra landfästet ansluts bron genom en kortare ramp som grundläggs på lättfyllnad. Omfattar: Huvudbro, ramp, landfästen, farbana och erosionsskydd. Samverkansbro, öppna stålbalkar med överliggande betongplatta. Brons underbyggnad är pålgrundlagda betongpelare.
Main CPV-code
45221100-3 Anläggningsarbeten för broar
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
44212120-6 - Brokonstruktioner, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, 45221100-3 - Anläggningsarbeten för broar, 45221110-6 - Byggnation av bro, 45221113-7 - Byggnation av gångbro
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
3/1/2023
Contract period end
6/30/2025
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8/15/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA8343
Date for initial dispatch of the notice
6/16/2022
TED Notice number
2022/S 116-323440
Ted Notice