Procuring entity image

E-399 - NDS E-399 Rör för markinjektering

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Organisation role
Main activity
The contract is awarded by a central purchasing body
No

2. Object

Title
NDS E-399 Rör för markinjektering
Reference number
E-399
Description
Entreprenaden omfattar 1. Installation av TAM-rör för injektering. Släta rör ovan injekteringsdjupen genom lera och arbetsbädd (ca 5 m). Runt om rören sker tätning med cement/bentonitblandning. Medeldjup ca 10 m (5 m friktionsjord, 4 m lera+ 1 m arbetsbädd). 1828 st. 2. Installation av 32 mm grundvattenrör i tre nivåer d.v.s. tre filtersatta rör i varje borrpunkt. Ett grunt rör som avslutas med 2 m filter ca 1-3 mumy, ett mellandjupt rör som avslutas med 2 m filter från underkant leran och nedåt. Ett djupt rör som avslutas med 2 m filter på bergöverytan. Medeldjup 3 meter för det grunda röret, 7 m för det mellandjupa röret och 10 m för det djupa röret. Bentonittätning minst 0,5 m mellan filternivåerna och mot markytan, resterande filtersand. Rören installeras enigt SGF:s riktlinjer och renspumpas. Rören skall vara i HDPE och Kiwa-certifierade. Mängden avser antal borrpunkter med tre filtersatta rör i varje. 66 st
Main CPV-code
Contract nature
Estimated value
0.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45121000-1 - Provdrillborrning, 45122000-8 - Provborrning, 45262200-3 - Grundläggning och brunnsborrning, 45262210-6 - Grundläggning, 45262220-9 - Brunnsborrning, 76430000-6 - Brunnsborrnings- och framställningstjänster, 76431000-3 - Brunnsborrningstjänster, 76431400-7 - Borrning av hål för placering av drivrör
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Execution requirement code
Tenderer requirements
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1/19/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA94
Date for initial dispatch of the notice
12/18/2020