Procuring entity image

19MB1658 - Upphandling av Renovering och ombyggnad av Trekantens vattenreservoar

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholm Vatten AB
National registration number
556210-6855
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Organisation role
Main activity
The contract is awarded by a central purchasing body
No

2. Object

Title
Upphandling av Renovering och ombyggnad av Trekantens vattenreservoar
Reference number
19MB1658
Description
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning.
Main CPV-code
Contract nature
Estimated value
0.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45213200-5 - Anläggningsarbeten för magasin och industribyggnader, 45213251-7 - Byggnation av industrienheter, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, 45231112-3 - Installation av rörsystem, 45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, 45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, 45232150-8 - Arbeten för vattenledningar, 45232151-5 - Byggnadsarbeten: renovering av huvudvattenledning, 45232153-9 - Konstruktionsarbeten för vattentorn, 45232154-6 - Konstruktionsarbeten för vattentorn för dricksvatten
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Execution requirement code
Tenderer requirements
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1/19/2021

6. Complementary info

National procurement number
KA84
Date for initial dispatch of the notice
12/11/2020