Procuring entity image

TN 24/0228 - Avfallskärl

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Upplands-Bro kommun
National registration number
212000-0100
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Avfallskärl
Reference number
TN 24/0228
Description
Upplands-Bro kommun kommer under sensommaren/hösten 2024 genomföra en samordnad upphandling av avfallskärl för Sigtuna Vatten och Renhållning AB, Håbo kommun, Knivsta kommun och Upplands-Bro kommun. Ramavtalet omfattar inköp av olika typer av avfallskärl med ett totalt beräknat kontraktsvärde om ca 6,5 miljoner SEK under fyra år. Upphandlingen är uppdelad i två kontraktsdelar. Del 1 - omfattar endast inköp av fyrfackskärl och del 2 omfattar inköp av andra typer av avfallskärl. Anbud kan lämnas på en eller båda delar. Delkontrakten tilldelas separat och avtal kan således tecknas med 1 eller 2 leverantörer. Kärlen, inklusive lock, ska uppfylla högt ställda krav på hanterbarhet, stabilitet, hållbarhet och adekvata ergonomiska krav för transport och automatlyft i samband med insamlingsarbete. Kärlen ska vara tillverkade enligt DIN-standard.
Main CPV-code
44616200-3 Avfallstunnor
Contract nature
Supplies
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
44616200-3 - Avfallstunnor
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
10/17/2024
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, without reopening of competition

6. Complementary info

National procurement number
KA16596
Date for initial dispatch of the notice
6/4/2024
TED Notice number