Procuring entity image

E2024-01555 - E02 Mark- och ledningsarbeten, projekt Årstafältet

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
E02 Mark- och ledningsarbeten, projekt Årstafältet
Reference number
E2024-01555
Description
På Årstafältet i Stockholm ska under en period av ca 15 år en helt ny stadsdel utvecklas med ca 7000 nya bostäder, nya skolor, förskolor, idrottshall och lokaler för butiker och verksamhet. Utvecklingen av den nya stadsdelen på Årstafältet kommer att innebära stora investeringar i ett nytt gatunät, omfattande ny- och omförläggning av ledningar samt omfattande parkarbeten. Denna upphandling avser en groventreprenad med inslag av finplanering och omfattar huvudsakligen markförstärkningar (såsom KC-pelare och spont), omfattande och komplicerade ny- och omläggningar av ledningar och utbyggnad av arbetsgator. Grundvattensänkning kommer att krävas i viss omfattning för en del av schakt- och anläggningsarbetena inom entreprenaden. Entreprenaden blir en utförandeentreprenad med mängdkontrakt och handlas upp som en generalentreprenad. Preliminär tidplan Annonsering: vecka 21 2024 Sista anbudsdag: vecka 34 2024 Tilldelning: september 2024 Igångsättningstid: januari 2025 Färdigställandetid: december 2027
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete
Place of performance (NUTS-code)
SE11 Stockholm
Contract period start
9/27/2024
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA16235
Date for initial dispatch of the notice
5/14/2024
TED Notice number