Procuring entity image

FSK 2023/532 - Ramavtal för skyddsrumsåtgärder

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtal för skyddsrumsåtgärder
Reference number
FSK 2023/532
Description
Fastighetskontoret i Stockholms stad vill med denna förhandsannons informera om en kommande upphandling av ramavtal för skyddsrumsåtgärder. Annonsering kommer sannolikt ske under februari. Upphandlingen avser ramavtal för skyddsrumsåtgärder för skyddsrum i Fastighetskontoret fastighetsbestånd. I Fastighetskontorets fastighetsbestånd finns idag: - Normalskyddsrum ca 20 st - Skyddsrum i berg ca 40 st (från ca 400 kvm - 16 000 kvm). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i sitt uppdrag att genomföra skyddsrumskontroller och tillsyn av dessa. Detta ramavtal omfattar bl.a. de åtgärder som ska utföras i samband med och efter kontrollerna samt utföra åtgärder kopplat till dessa. I avtalet ska även ingå konsulthjälp och eventuell hjälp med åtgärder i samband med ingrepp i skyddsrummets stomme som påverkar skyddsrumsfunktionen samt att möjliggöra tillträde inför en besiktning. Eftersom behovet av en eventuell åtgärd uppstår i samband med en besiktning har Fastighetskontoret svårt att uppskatta den preliminära beställningsvolymen på dessa avtal. Uppdraget kan komma att beröra brukare, hyresgäster och personal etc. som vid utförande kommer att vistas i lokalen eller byggnaden. Förutom varsamhet till de som befinner sig i lokalen ska utförande av uppdraget präglas av hög kvalitet inom områdena såsom tillgänglighet, säkerhet och energihushållning. Det kommer i viss omfattning ingå uppdrag med säkerhetsklassning i ramavtalet. Ramavtal kommer tecknas med 2 entreprenörer, förutsatt att tillräckligt många kvalificerade anbud kommit in.
Main CPV-code
45216129-4 Skyddsrum
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45216129-4 - Skyddsrum
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
5/1/2024
Contract period end
4/30/2028
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities, Fair working conditions
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
Yes
Framework agreement type (if applicable)
Framework agreement, with reopening of competition
Tender valid till
7/2/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA14925
Date for initial dispatch of the notice
2/28/2024
TED Notice number