Procuring entity image

627551 - VÖS Vaxholms Överföringssystem - Sjöförlagda ledningar och anläggningar

To participate visit Roslagsvatten Supplier Portal and register interest. You may need to create a user account at Roslagsvatten Supplier Portal if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Roslagsvatten
National registration number
556142–2394
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
VÖS Vaxholms Överföringssystem - Sjöförlagda ledningar och anläggningar
Reference number
627551
Description
Reningsverket i Blynäs, Vaxholms stad, ska läggas ner och spillvattnet ska istället pumpas till nytt reningsverk i Margretelund, Österåkers kommun. Entreprenaden omfattar ett överföringssystem för spillvatten från Vaxholms stad till nytt reningsverk i Margretelund i Österåkers kommun. Överföringssystemet består av tryckspillvattenledningar mellan Kullö – Blynäs (Vaxholms stad) och mellan Blynäs – Margretelund i Österåkers kommun. Tryckspillvattenledningarna förläggs till största delen i sjö, men förläggs även i mark korsande Engarn på Resarö. Överföringssystemet består också av en spillvattenpumpstation i Engarn och en spillvattenpumpstation i Blynäs, ett bräddmagasin på västra Kullö och en luftningskammare på östra Kullö. Entreprenaden omfattar även infodring av befintlig tryckspillvattenledning i sjö mellan östra Kullö – Blynäs, ombyggnation av befintlig spillvattenpumpstation i Engarn (P158 Storäng) till kemstation och ombyggnation av befintligt reningsverk i Blynäs till bräddmagasin. Det blir därmed ett komplett överföringssystem. Båda dessa ombyggnationer och infodringen kan utföras först efter att spillvattenledningarna är anslutna och systemet driftsatt till Margretelunds nya reningsverk. Anslutning till Margretelunds reningsverk kan ske tidigast år 2027. Därav är arbetena indelade i två faser, fas 1 och fas 2. Fas 1 vilket omfattar ca 70% av entreprenaden ska vara klart senast Q2 år 2027 och Fas 2 som omfattar ca 30% av entreprenaden ska vara klart Q1 år 2028.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
44130000-0 - Avloppshuvudledningar, 44161400-0 - Undervattensledningar, 44161410-3 - Havsledningar, 44212318-1 - Stöd för rörledningar, 45000000-7 - Anläggningsarbete, 45210000-2 - Byggnadsanläggning, 45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
4/15/2024
Contract period end
4/15/2028
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
6/30/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA14682
Date for initial dispatch of the notice
1/29/2024
TED Notice number