Procuring entity image

14094 - Utförandeentreprenad i samverkan avseende maskininleverans och maskininstallationer till vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gästrike Vatten AB
National registration number
556751-1661
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Utförandeentreprenad i samverkan avseende maskininleverans och maskininstallationer till vattenverk, projekt Vattenförsörjning Mon
Reference number
14094
Description
PROJEKT VATTENFÖRSÖRJNING MON Som en del i att trygga Gävle och Älvkarleby kommuners framtida vattenförsörjning och skapa redundans i dricksvattensystemet, kommer ett nytt vattenverk att anläggas i Älvkarleby kommun, vilket ska förse både Gävle och Älvkarleby med dricksvatten. För maskininstallationer i vattenverket har Gävle Vatten AB behov av att upphandla en Maskinentreprenör (AB04) i samverkan. Maskinentreprenören levererar samtliga rostfria rör inkl. svetsarbete och installation, ventiler, pumpar, mm. Gävle Vatten AB avser även upphandla (ABK 09) och skriva kontrakt med en generalkonsult i samverkan som kommer att leda och samordna arbetet med framtagande av handlingar för en utförandeentreprenad enligt AB 04. Generalkonsultens uppdrag består av detaljprojektering av alla teknikområden för entreprenader av både vattenverk och grundvattentäkt med undantag från områdena arkitektur, membranfilteranläggningar, systemlösning grundvattentäkt samt driftsättning av vattenverk. Maskinentreprenören deltar i detaljprojekteringen med sin kompetens och erfarenhet för ökad byggbarhet och effektivitet i entreprenadskedet. I slutet av detaljprojekteringen lämnas underlag för tidplan och budget till Byggentreprenören för kontrakt för byggskede. Maskinentreprenör blir underentreprenör till Byggentreprenören i byggskedet. Entreprenörer är välkomna att anmäla intresse till Gävle Vatten AB som under hösten 2023 kommer att bjuda in till enskild dialog inför annonsering av förfrågningsunderlag. Se även hemsida www.gastrikevatten.se. Kontakt: Cane Svekanski, cane.svekanski@gastrikevatten.se, 070-754 57 09.
Main CPV-code
65000000-3 El-, vatten- och energiverk
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
65000000-3 - El-, vatten- och energiverk
Place of performance (NUTS-code)
SE121 Uppsala län
Contract period start
4/1/2024
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Other
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA13451
Date for initial dispatch of the notice
11/5/2023
TED Notice number