Procuring entity image

KOM-412558 - Ramavtal avseende experter inom civilt försvar

To participate visit Kommers Annons Trafikverket and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Trafikverket if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Trafikverket
National registration number
202100-6297
Telephone
0771-921 921
Email address
trafikverket@trafikverket.se
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Railway services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Ramavtal avseende experter inom civilt försvar
Reference number
KOM-412558
Description
Upphandlingen omfattar ett ramavtal för avrop av resurser med hög kompetens inom området civilt försvar. Bakgrunden är det förändrade omvärldsläget utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv, Sveriges medlemsansökan till i Nato samt Trafikverkets utökade uppdrag som bland annat sektorsansvarig myndighet inom sektorn Transport och som beredskapsansvarigmyndighet inom sektorn Elektroniska kommunikationer och post. Detta sammantaget gör att Trafikverket är i behov av ökad förmåga inom civilt försvar, vilket även inkluderar ökad förmåga utifrån ett tekniskt perspektiv. Ramavtalet omfattar bland annat kompetenser inom IT teknik för hantering av skyddsvärd information och metoder och arbetssätt för hantering av skyddsvärd information
Main CPV-code
75222000-8 Civilförsvarstjänster
Contract nature
Services
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
72220000-3 - Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, 75222000-8 - Civilförsvarstjänster, 75241000-7 - Tjänster för allmän säkerhet
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
10/16/2023
Contract period end
Options enabled
Yes
Options description
2+2 år

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32009L0081
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
4/1/2024

6. Complementary info

National procurement number
KA12250
Date for initial dispatch of the notice
5/31/2023
TED Notice number
2023/S 101-317255
Ted Notice