Procuring entity image

11385 - Bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gävle Kommun
National registration number
212000-2338
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Organisation role
Main activity
The contract is awarded by a central purchasing body
No

2. Object

Title
Bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet
Reference number
11385
Description
Planering pågår för en upphandling gällande bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet. Avtalet avser drift av bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1 enligt LSS. Avtalet omfattar sex gruppbostäder indelade i två objekt med totalt 30 lägenheter. Vid en av gruppbostäderna bedrivs så kallad BoDa-verksamhet enligt LSS 9§ punkt 10 med verkställighet som BoDa-verksamhet där kunderna arbetar på daglig verksamhet i anslutning till boendet. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras
Main CPV-code
Contract nature
Estimated value
0.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
85300000-2 - Socialvård och tillhörande tjänster, 85310000-5 - Socialt arbete, 85320000-8 - Socialvård
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Execution requirement code
Tenderer requirements
Subject to law on procurement statistics
No

4. Procedure

Type of procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA158
Date for initial dispatch of the notice
11/9/2020