Procuring entity image

13611 - Projekt Beredning Valbo VV– utförandeentreprenad

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Gästrike Vatten AB
National registration number
556751-1661
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Public undertaking, controlled by a local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Water-related activities
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Projekt Beredning Valbo VV– utförandeentreprenad
Reference number
13611
Description
Beredning Valbo VV, PFAS reducering. Om- och Nybyggnad av vattenverk i Valbo i Gävle kommun med följande ingående arbeten: Bygg, VVS, fastighetsautomation, Mark, Yttre VA, Process/Maskin, inkl. filterutrustning, El/Automation, dvs AKB, process-el och processautomation. Valbo vattenverk producerar dricksvatten till Valbo och Forsbacka distributionsområde. Dagens beredning utgörs av pH-justering med lut samt UV-ljus som mikrobiell barriär. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat om en ny åtgärdsgräns på 4 nanogram per liter vatten för PFAS 4 (summan av fyra olika PFAS-ämnen) samt 100 nanogram per liter för PFAS 21. Syftet med projektet är att reducera PFAS-halten så att den i utgående dricksvatten understiger livsmedelsverkets nya rikt-/gränsvärden. Projektet ska bygga ut befintligt vattenverk med en ny beredning för PFAS-reducering genom jonbytes-teknik, nytt UV-ljus och en ny klordosering. Entreprenad delas upp i 3st utförandeentreprenader enligt AB 04 där E1 har samordningsansvar, uppskattat totalvärde ca 40 Mkr. E1, Bygg, VVS, mark och yttre VA E2, Maskin och process E3, El, Automation, larm och passage Prel. entreprenad start: 2023-06-30 Prel. entreprenad slut: 2024-09-30
Main CPV-code
45252210-3 Byggnation av vattenreningsverk
Contract nature
Works
Estimated value
40,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten, 45232430-5 - Vattenrening, 45252210-3 - Byggnation av vattenreningsverk, 45332200-5 - VA-arbeten, 48921000-0 - Automationssystem
Place of performance (NUTS-code)
SE313 Gävleborgs län
Contract period start
6/30/2023
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Other single stage procedure
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA11257
Date for initial dispatch of the notice
3/7/2023
TED Notice number