Procuring entity image

UPVH/2020:116 - Construction Management Konsulttjänster

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Väsbyhem
National registration number
556476-7233
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Central government authority
Organisation role
Buyer
Main activity
Housing and community amenities
The contract is awarded by a central purchasing body
No

2. Object

Title
Construction Management Konsulttjänster
Reference number
UPVH/2020:116
Description
VIKTIGT! Detta är en förhandsannons om en kommande upphandlingen. Upphandlingen beräknas annonseras i Q1. Väsbyhem har för avsikt att handla upp projekt- och byggledning avseende två kommande projekt. De kommande uppdrag kommer att omfatta konsultuppdrag under hela eller delar av byggskedet samt i förvaltningsskedet. Dessa tjänster kommer Väsbyhem se som ett minimumkrav att anbudsgivaren skall erhålla: • CM-organisation (Construction Management) • Bygg och projektledning • Projekteringsledning • Kalkyl och ÄTA bedömningar under entreprenadtiden • Kalkyler i projektets alla olika skeden. • Miljökonsulter • Hållbarhetsrådgivning • BAS P och BAS U • Upphandling • KA PBL Projekt 1: Eds Allé V2 ett nyproduktionsprojekt med bostäder Eda Allé är ett pågående stadsutvecklingsprojekt i Upplands Väsby kommun, 10 min från Järnvägsstationen. Området ska möjliggöra bostadsbebyggelse på i huvudsak 2-4 våningar för ca 800 bostäder var av 350 är småhus, med lokaler för verksamheter och service, två förskolor. Bostäderna ligger runt gårdar som är avsedda för gemenskap, umgänge och lek. Området ha en stark karaktär som kännetecknas av mötet mellan den relativt tätbebyggda trädgårdsstaden och omgivande jordbruks- och naturlandskap. Väsbyhems del i Eds Allé består av cirka 380 bostäder i flerfamiljshus och radhus utmed Mälarvägen och Älvsundavägen. Den första etappen med 219 bostäder blev klara under 2020. Väsbyhem tre kommande projekt i Eds Allé omfattar ca 160 lägenheter, bägge med garage under gård och ett par lokaler samt 7 radhus. Projekt 2: Dragonvägen ett ROT-projektet De blå husen i bostadsområdet Dragonvägen, Drabantvägen och Himmelsgränd ligger i centrala Upplands Väsby i direkt anslutning till Väsby Centrum. I området finns förutom Väsbyhems vanliga lägenheter även lägenheter med boendeformerna Seniorboende 55+, Senior/Trygghetsboende 60+, Allergiboende och Ungdomsboende. Lägenheterna är ljusa och bra planerade, de flesta med stora balkonger som ligger vända mot söder. Hiss finns i samtliga hus. Projektet Dragonvägen utgörs av 8 huskroppar med vardera ca 72 lägenheter var av två huskroppar är klara. Husen uppfördes i början av 1971. I två huskroppar har renovering redan genomförts och nu återstår de sex andra huskropparna. Tiden har nu hunnit ikapp de kvarvarande husen och de flesta installationer, stammar, ytskikt, entré mm. har uppnått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp och moderniseras. AB Väsbyhem förbehåller sig rätten att justera tidplanen samt det uppskattade värdet av upphandlingen.
Main CPV-code
71318000-0 Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
Contract nature
Services
Estimated value
2,500,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster, 71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, 71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur, 71315200-1 - Byggkonsulttjänster, 71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, 71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
Place of performance (NUTS-code)
Contract period start
12/10/2021
Contract period end
12/10/2021
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Requesting compliance with an ISO 14024 Type I environmental label, Requesting compliance with the eco-management and audit scheme (EMAS), established by Regulation (EC) No 1221/2009, Requesting compliance with an ISO 14001 environmental management system, other than the eco-management and audit scheme (EMAS) established by Regulation (EC) No 1221/2009, Other
Social requirements
Accessibility for all, Fair working conditions, Other
Innovative requirements
The technical specifications are primarily based on functional and performance requirements, not on describing the technical solution.
Execution requirement code
Tenderer requirements
No
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA121
Date for initial dispatch of the notice
12/18/2020